İbretlik AyetLer

JiN__

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
"O gün , BaLdır ßacak AçıLacak ve Secdeye ÇağrıLacaklar ama (buna) GüçLeri Yetmiyecek. GözLeri Korkudan Kararmış HaLde KendiLerini ZiLLet Sarıvermiştir . Oysa (daha önce Dünyada ) KendiLeri SağLıkLı ve SağLam iken Secdeye ÇağrıLmışLardı .. " (KALEM 42-43)


 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
İslam-TR Üyesi
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

"Allah, şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lânet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah, der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.” " Araf 38
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
İslam-TR Üyesi
Saffat Suresi...

22. Zâlimleri ve onların eşlerini toplayın, onların taptıklarını da.

23. Allah'tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün.

24. Durdurun onları! Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

25. Onlara: "Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?" denilir.

26. Hayır! Onlar o gün teslim olmuşlardır.

27. Onlar birbirlerini suçlayıp çekişirler.

28. "Siz bize sağdan gelir, suret-i haktan görünürdünüz!" derler.

29. Dediler ki: "Hayır! Zaten siz inanan kimseler değildiniz."

30. "Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu, siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz."

31. "Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. (Azabımızı) muhakkak tadacağız."

32. "Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü kendimiz azgındık."

33. O halde o gün hepsi azapta müşterektirler.

34. Biz suçluları böyle yaparız.

35. Onlara: "Allah'tan başka ilâh yoktur." denildiği zaman büyüklük taslarlardı.

36. "Cinlenmiş bir şâirin hatırı için biz ilâhlarımızı terk mi edeceğiz?" derlerdi.

37. Hayır! Doğrusu o, gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı.

38. Şüphesiz ki siz o pek acıklı azabı tadacaksınız.

39. Ve ancak kendi yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız." [Rahmân-35]

"Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var iken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da orası yanıversin? ALLAH düşünesiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor." [Bakara-266]
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Şüphesiz ALLAH, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor. Andolsun, eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse, O'ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır." [Fâtır-41]
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Âleykum we Rahmatullâhi we Berekâtuh

Kur'an'ı daha iyi tefekkür etmemizi sağlayabilecek birkaç video(bunları yükleyen kanalın tüm videolarını onayladığım anlamına gelmez-çoğunlukla canlı sûretleriyle hazırlanmış animasyonlar yapılmış)

Kur'an'da Güneş, Ay, Demir ve Büyük Patlama

Vâkıa(56) ve Rahman(55) Sûreleri'ndeki Düzen

Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın Yörüngesi/Turlaması
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Âleykum we Rahmatullâhi we Berekâtuh

"Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler" dedi."" [Neml-18]

Bu Âyette(görünür durumda)iki farklı bilgi var; birincisi Âyette geçen "bir karınca" kelimesi dişil formda kullanılmış, yani emreden karınca dişi(kraliçe). İkincisi; bu karıncaların kanatsız oluşu, tüm işçi karıncalar dişidir ve kanatsızdır, yani uçamazlar, bir durumdan kurtulabilmek için yapabilecekleri tek şey kaçmak/yuvalarına girmek.

"Rabb'in bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."" [Nahl-68]
"Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır." [Nahl-69]

Bu Âyette de(görünür durumda)iki farklı bilgi var; birincisi Âyette geçen "bal arısı" yine dişi formda kullanılmış. Karıncalarda olduğu gibi arılarda da dişiler işçidir ve dişiler kraliçe olur. İkincisi de bal arıları pek bilinmese de meyve yerler-üstelik nektar kıtlığına girdiklerinde-.
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Âleykum we Rahmatullâhi we Berekâtuh

Bir meteorun havada patlamasıyla Tel el-Hammam'ın(Sodom)"yok olduğu" geçen Eylül(2021 Eylül'ü)bilim insanları tarafından tespit edilmiş. Tahmîni olarak bu olayın Milattan Önce 1650 yıllarında olduğu düşünülüyormuş.

"Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi."
"Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık."
"Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır."
"O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor."
"Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır."
[Hicr-73,74,75,76,77]
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu Biz yaparız." [Enbiyâ-104]

Karadelikler evreni bir kitap gibi katlanmış şekilde yutabilir. Bazı yıldızlar patlayınca(ölünce)karadelikler oluşur.

"Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)" [Rahmân-37]

İlk ve tek çekilmiş karadelik fotoğrafı. Tüm yıldızlar patlayınca(ölünce)uzay Âyette geçtiği gibi bir hâl alabilir, ALLAH'u Âlem.

ALLAH'u Âlem.
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Âleykum we Rahmatullâhi we Berekâtuh

"Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler" dedi."" [Neml-18]

Bu Âyette(görünür durumda)iki farklı bilgi var; birincisi Âyette geçen "bir karınca" kelimesi dişil formda kullanılmış, yani emreden karınca dişi(kraliçe). İkincisi; bu karıncaların kanatsız oluşu, tüm işçi karıncalar dişidir ve kanatsızdır, yani uçamazlar, bir durumdan kurtulabilmek için yapabilecekleri tek şey kaçmak/yuvalarına girmek.

"Rabb'in bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."" [Nahl-68]
"Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır." [Nahl-69]

Bu Âyette de(görünür durumda)iki farklı bilgi var; birincisi Âyette geçen "bal arısı" yine dişi formda kullanılmış. Karıncalarda olduğu gibi arılarda da dişiler işçidir ve dişiler kraliçe olur. İkincisi de bal arıları pek bilinmese de meyve yerler-üstelik nektar kıtlığına girdiklerinde-.
Sadece dişi sivrisinekler kan emer, bunu yumurtalarını beslemek için yaparlar. Bakara Sûresi 26. Âyette de sivrisinek dişil formda geçer.
"ALLAH, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “ALLAH, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (ALLAH) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır." [Bakara-26]
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt