Idris (a.s)

sehadet_aski

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Hz. İDRİS (a.s)


Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçmeyen Şit (a.s)'den sonra peygamber olmuştur.
İdris (a.s) rivayetlere göre, beyaz tenli uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen İdris (a.s)'dır.
Hz. İdris kavmini putlara tapmaktan şeytana ve Kabiloğullarına tarafgir olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla Kabiloğullarıyla savaşmış ve onların bir çoğunu esir almıştır.[1] Hz. Peygamber (s.a.s) Mirac gecesinde semada Hz. İdris ile karşılaşmış, Cebrail (a.s)'a "bu kimdir" diye sormuş. Cebrail (a.s) "Bu İdris (a.s)'dır. Ona selam ver" deyince, Hz. Peygamber ona selâm vermiştir. Hz. İdris selama mukabele ederek "hoş geldin safa geldin salih kardeş salih peygamber" diyerek hayır dua etmiştir.[2]
Kur'an-ı Kerîm'de yer alan İdris (a.s) hakkında dört ayet-i kerime vardır.
"Kitapta İdris'e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem: 19/56-57).
"İsmail, İdris, Zü'l-kifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi" (Enbiyâ: 21/85-86).
İdris (a.s) hakkında indirilen bu ayetlerden onun; peygamber, dosdoğru, yüce bir mevkie yükseltilmiş, sabırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir.
İdris (a.s)'e otuz sahife indirilmiştir. Rivayete göre, ilk defa yazı yazan ve elbise dikip giyen odur. Ondan önce insanlar, hayvan derisi giyerlerdi. Ayrıca üçyüz altmış sene ömür sürdüğü de söylenmektedir. İdris (a.s)'e göklerin sırları açılmış olup Allah Teâlâ onu diri olarak göğe kaldırmıştır.[3]

[1] İbnu'l-Esir, el-Kâmil: 1/62-63.

[2] Buhârı, Enbiyâ: 5.

[3] Afif Abdu'l-Fettah Tabbara Me'al-Enbiyâ: 1/842; Mefail Hızlı, Şamil İslam Ansiklopedisi:

Hz. İdris’le İlgili Âyet-i Kerimeler:A- Kur’ân-ı Kerim’de İdris İsminin Geçtiği Âyet-i Kerimeler: Meryem: 19/56-57; Enbiyâ: 21/85-86.


B- İdris (a.s.)’in Şahsiyeti, Hayatı ve Peygamberliği
1- İdris (a.s.) Doğru Bir Peygamberdi: Meryem: 19/56.
2- İdris (a.s.) Sabredenlerdendi: Enbiyâ: 21/85.
3- İdris (a.s.) Salihlerdendi: Enbiyâ: 21/86.
4- İdris (a.s.) Yüce Bir yere Yükseltilmiştir: Meryem: 19/57; Enbiyâ: 21/86.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt