Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Imam Nevevi

U Çevrimdışı

uksimu

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
İMAM NEVEVİ

asıl adı ebu zekeriyya muhyiddin yahya ibn i şeref en nevevidir.yedinci asrın hadis bilginlerinden ve ünlü islâm hukukçularındandır. şam'ın bir kasabası olan neva'da doğmuş, 646'da şam'a gelerek asrın mümtaz şahsiyetlerinden okumuş, hadis ve fıkıh gibi islâmî ilimlerin
bütün şûbelerinde yüksek bir salâhiyet kazanmıştır. keskin bir zekâya ve kuvvetli bir hâfızaya mâlikti, küçük yaşında kur'ân-ı kerîm'i 4,5 ayda, et-tenbîh adli eseri 8,5 ay zarfında
ezberlemiş ve mühezzeb'i de ezberlemiştir.
şâfiî fıkhının gelişmesinde büyük rolü vardır. zamânında şâfiî mezhebini o temsil ediyordu. usul ve fürû'da (kur’ân,sünnet,fıkıh ve ahlâk) imamdır. sözü, fıkıh alimleri arasında senet kabul edilmiştir.
665'de dârü'l-hadis reisliğine tâyin olunmuş, vefâtına kadar o vazifede kalmış ve hiçbir cihetten maaş almamıştır. dinî tartışmalarda sekînet ve vakârını muhâfaza ederdi.

henüz elli yaşına varmadan 671 senesi recep ayının 24. gecesi allâh'ın rahmetine kavuşmuş ve doğduğu neva'ya gömülmüştür. kabri halen bugün de ziyâret edilmektedir.
en önemli eseri hiç şüphesiz bugün bile İslam klasikleri arasında sayılan Riyazus salihin dir.
 
Üst Ana Sayfa Alt