İlmi Konu İmam Zehebi'nin Tasavvuf Hakkındaki Eleştirileri

Kahtalı Kara Molla

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

Değerli kardeşlerim es-Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatüh, Tasavvuf'tan teberri etmeme binaen araştırmalarımı ve çalışmalarımı selef-i salihin çizgisinde süluk eden ehl-i sünnet alimlerimize istinaden sürdürmeye devam edeceğim, Allah'ın dilediği kadar...

İşte İmam Zehebi رحمه الله ve tasavvuf hakkındaki görüşleri...


HALLAC'IN İŞARETLERİ, BAYEZİD'İN ŞATAHATLARI...

كذا تُكلم في السُلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير فيا ليته لم يؤلفه، فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية، والشطحات البسطامية، وتصوف الاتحادية، فواحزناه على غربة الإسلام والسنة

''Hakeza Sülemi hakkında da konuşulmuştur zira kendisi Hakaiku'l-Tefsir adından bir eser te'lif eylemiştir ki, keşke te'lif etmeseydi!!

Hallac-ı Mansur'un işaretlerinden, Bayezid-i Bestami'nin şatahatlarından, İttihatçı(Vahdetü'l-Vucud'çu) tasavvuf anlayışından Allah'a sığınırız!

İslam'ın ve Sünnet'in Garipliği ne kadar Hazin'dir!''


FENA, MAHV, CEM' GİBİ ISTILAHLAR HAKKINDA...

لو أن صاحب خبر جلي إليك لكنت تتحرز منه وكلامك يعرض على الله لا تحترز. فقال: قلت: هكذا كانت نكت العارفين وإشاراتهم لا كما أحدث المتأخرون من الفناء والمحو والجمع الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد وعدم السوى

Hatim el-Esam: '' Sözün Allah'a arzedildiğinde sakınmadığın halde açık bir haber sahibi sana bir haber getirse kesinlikle ondan sakınırsın!''

İmam Zehebi bu söze binaen dedi ki; ''Ariflerin nükteleri ve işaretleri bu şekildedir ancak müteahhir sufilerin fena, mahv, cem' gibi ıstılahatlar icad edip cehaletlerinden ötürü vahdetü'l-vucud'çuluğa sapmaları müstesna!!''


ŞEYTANİ İLHAMLAR İÇİN HADİS KİTAPLARINI BIRAK!

قول الغزالي: «وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول: الله.. الله.. الله.. على الدوام، فليفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث!! قال: فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة في بيت مظلم وتدثر بكسائه فحينئذ يسمع نداء الحق!: (يا أيها المدثر) و(يا أيها المزمل)!». قال الذهبي معقباً: «قلت: سيد الخلق إنما سمع: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) من جبريل عن الله، وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبداً! بل سمع شيطاناً أو سمع شيئاً لا حقيقة من طيش دماغه، والتوفيق في الاعتصام بالسنة والإجماع

İmam Gazali dedi ki; Sufiler ta'lim olmaksızın ilhami ilimlerin varlığına kanaat getirdiler. Yani; Bir adam boş, arınmış bir kalple oturur ve tüm gücüyle devamlı Allah.. Allah.. der.

Kalbini boşaltır, tilavet ve hadis kitaplarıyla iştiğal etmeksizin Allah'ı zikreder!!

İş bu raddeye varınca karanlık evinde halvete kapanır ve elbisesine bürünürse o zaman Hakkın şu nidalarını duyar!; (Ey elbisesine bürünen!)

İmam Zehebi de bu söze binaen dedi ki;

''Mahlukatın Efendisi صلي الله عليه و سلم (Ey örtüsüne bürünen!) ayetini ancak Cibril aracılığıyla Allah'tan işitti. Bu ahmak kimseye gelince, bu şahsın Hakk'ın kelamını işittiği falan yok! Bilakis ya bir şeytanın sözünü işitti veya beyninin hakikatı olmayan bi halisilasyonuna şahit oldu.


Başarı ancak Sünnet ve İcma'ya temessük etmekle mümkündür!''

FUSUSU'L-HİKEM VE KÜFÜR

كان ذكياً كثير العلم كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب ثم تزهد وتفرد وتعبد وتوحد وسافر وتجرد واهتم وأنجد وعمل الخلوات، وعلِق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة، ومن أردء تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر! نسأل الله العفو والنجاة. فواغوثاه بالله، وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات»

İbn Arabi zeki ve hayli ilmi fazla olan bir kimseydi. Mağrib'te bir kısım emirlere inşai tarzda mektublar yazdı sonra yanlızlığı tercihedip zühde yöneldi ve ibadetlerle meşğul oldu, sefere çıktı. Vahdetü'l-Vucud'çuların Tasavvuf anlayışı hakkında çok şeyler yazdı.

En berbat eserlerinden biri olan Fusus adlı kitabına gelecek olursak eğer bu kitapta küfür namına birşey yoksa o zaman dünyada küfür diye bir kavram söz konusu edilemez(kimseye kafir diyemeyiz)!

Allah'tan kurtuluş ve afv dileriz. Allah'tan yardım isteriz.
***
KAYNAK: SİYERÜ A'LAMİ'N-NÜBELA
***
 

Salim Suheyb

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
İmam zehebinin bu eleştirileri tasavvuf hakkında genel değil tasavvuf adı altında yapılanlara. Kuran ve sünnete uyan kalbi ilemler islamda alimler tarafından reddedilmemiş.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt