Makale Insanı Saptırma Konusunda Şeytanın Uyguladığı Metodlar

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
İNSANI SAPTIRMA KONUSUNDA
ŞEYTANIN UYGULADIĞI METODLAR


Mesela, bir kimse elli yıl belirli bir işi yapsa,o işin girdisini çıktısını, yöntemini ve püf noktalarını çok iyi bilen tecrübeli birisi olur.

İşte bu İblis'in (ALLAH ona lanet etsin) Cennetten kovulduğu günden,şu ana kadar,insanları saptırmak ve ayartmaktan başka bir işi olmamıştır.Bu uzun sure ve geniş tecrübe ona,çeşitli kandırma ve saptırmalar icat ettirmiştir.Bu hilelerden bazıları şunlardır:1.BATILI GÜZEL GÖSTERMEK

Batılın çirkin ve hayasız bir yüzü vardır.Bu sebeple şeytan,batıla yönelip onu güzel bir örtüyle örter. Sonra onu süsleyip püsler.Bunun arkasından kulu,onunla kandırmaya başlar.Biz bunu ancak,şeytanın bizzat şu sözünden öğrenmiş oluyoruz:

''Ey RABBİM ! Beni azdırmana karşılık bende yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.'' (Hicr 39)

İbnu'l Kayyim şöyle der: Şeytanın hilelerinden biri de şudur: insanı tuzağa düşürmek için ,aklı daima büyülemesidir.Onun büyüsünden ancak ALLAH'ın dilediği kişiler kurtulabilir.Şeytan ona,zararlı fiili süslü gösterir.Hatta ona,kendisinin en faydalı şey olduğu zannını verir.En faydalı olan fiilden nefret ettirir.Öyle telkinlerde bulunur ki,la ilahe illallah'ı bile zararlı olarak gösterebilir.Şeytan kendisine has hile ve tuzaklarla nicelerini büyüleyip fitne ve dalalete düşürmüş,onların kalpleriyle iman,islam ve ihsan arasına girip felakete uğramalarına sebep olmuştur.

Nice batıl ve hurafeleri ''yüce hakikatler'' şekline sokmuş,nice hak ve hakikatleri de ''çirkin ve müstehcen'' e çevirmiştir.Nice geçmez akçeyi,ilim ve tenkit ehline süsleyip kabul ettirmiş,nice saçma ve çerçöp kabilinden şeyleri arif geçinenlere yutturmuş.Akılları,geçersiz ve değersiz fikir ve arzular üzerinde ısrarla durmaya teşvik eden odur.Her dalalet vadisinde,her bid'at ve hurafe peşinde ademoğlunu koşturan da odur. Böylece o, dalaletten dalalete,felaketten felakete sürükler,İnsanlara,putlara tapmayı,akrabalardan ilgiyi kesmeyi,kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi ve anneyle nikahlanmayı güzel gösterir.Onlara küfür,günah ve isyanla birlikte cenneti elde etmeyi vadeder.Bir tür tazim (saygı) şeklin de onlara şirki gösteren,ALLAH'ın sıfatlarını inkar ettiren,tenzih etmek şeklinde ALLAH'ın kitapları hakkında konuşturan odur.

''Siz Kendinize bakın'' ( Maide 105)

Sözünü prensip edinerek insanlarla iyi geçinmek ve onlarla dost kalmak için iyiliğin emredilmesini ve kötülüğün yasaklanmasını önleyen de odur.Taklit perdesi altında ,Rasulullah'ın (s.a.v) getirdiklerinden yüz çevirten,güya ondan daha bilgili olanın sözüyle yetindiren insanlar arasında yaygın olan geçim düşüncesi şeklinde ALLAH'ın dinine nifak ve yağcılık sokan da odur.

2.GÜNAHLARA SEVİLEN ADLAR TAKMAK

Bu süsleme şekillerinden biri de,çirkinliğini ve kötülüğünü gizlemek için,kötülük ve günahlara,nefislere hoş gelen isimler vermektedir.Çünkü o,ağaca ''Ebedilik ağacı''adını verendir.

''Sana ebedilik ağacını ve eskimeyen bir saltanatı göstereyim mi ?'' (Taha 120)

İbnu'l Kayyim şöyle der: ''O (şeytan) kendine tabi olanlara haram olan şeyleri,nefislerine hoş gelen isimler vermeyi öğretmiştir.Bu yüzden onlara içkiye ''Ummu'l Efrah = Sevinç ve neşelerin anası (kaynağı)'' demişlerdir.

Onlar faize ''kar'',açılıp saçılmaya ''kadına serbestlik'',şuursuzca kadın erkek bir arada bulunmayı,''ilericilik ve medeniyet'',günahkar bir şarkıcı kadına ''sanatkar'',açık saçık rol yapan bir kadına ''yıldız'',sanatçı adını verirler.bütün bu günah ve isyanları,sanat adı altında bir araya getiriyorlar.Bunların hepsi,insanların kalplerini,kötülük ve çirkinliklerine çekmek içindir.

3.İBADETLERE NAHOŞ ADLAR TAKMAK

Hakkın üzerinde nurdan bir belirti vardır.Ondan bir parlaklık yükselir.Eğer o,çirkinleştirilmeden olduğu gibi kalırsa,gönüller ona meyleder,kulaklar onu dinler ve kalpler ona yönelir.Bu sebeple şeytanın ilk görevi ,hakkın şeklini çirkinleştirmek ve ona nahoş adlar takmaktır.Ad kavminde ki kafir dostlarına,

Peygamberleri Hud'a : '' Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz'' ( Araf 66) demelerini söyleyen de odur.

Medyen kafirlerinden olan dostlarına halka:

''Şuayb'e uyduğunuz takdirde,siz mutlaka ziyana uğrarsınız''. ( Araf 99) demelerini söyleyen de odur.

Firavun'un milletinin kafirlerinden olan dostlarına,Hz Musa ile Harun'a büyücü adını takmalarını da söyleyen odur.

''Bu ikisi,sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin ideal yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece dediler.''( Taha 63)

Kureyş kafirlerinden olan dostlarına,Rasulullah'a (s.a.v) büyücü,kahin,şair,büyülü,mecnun (deli) ve başka nahoş isimler verilmesini söyleyen odur.

''O zalimler müminlere,siz olsa olsa büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız,dediler''
( Furkan 341)

Fakat yüce ALLAH,Resulüne (s.a.v) isnat edilen her türlü yalan ve iftirayı reddetmiştir.

''Ey Muhammed ! sen öğüt ver.RABBİ'nin nimetiyle sen ne bir kahinsin,ne de bir deli.'' (Tur 29)

''O bir şair sözü değildir.Ne de az iman ediyorsunuz.Bir kahin sözü de değildir O.Ne de az düşünüyorsunuz.O,alemlerin RABBİ tarafından indirilmiştir.'' (Hakka 41-43)

Kureyş kafirlerinden olan dostlarına,Hz Peygamber'e (s.a.v) uyanlara,sabii adını vermelerini söyleyen odur.Şeytan,daima aynı plan içinde ve hatta günümüzde bile bu vasıtalarla hareket etmektedir.Dostlarına,açık açık ve gizlice,peygamberin yoluna uyanları ''aşırı ve fanatik''diye adlandırmalarını da söyleyen odur.

Nitekim onlar,günahlardan ve günah işleme evlerinden uzak durmaya ''kapalılık''derler.RABBİ'nin emrini tutup evinde oturan kadına ''gerici'' derler.Bunların hepsi,şeytanın onlara fısıldadığı şeylerdendir.

Fakat ben hak ve hakikatten ayrılmayanlara şöyle sesleniyorum:

Bu sizin azminizi kırmasın.Peygamberimizin (s.a.v) sünnetinden vazgeçmeyin,Hatta daha çok sarılın.Cin,Şeytan,büyü ve nazardan korunma sayfa 192-193-194
Şeyh Vahid Bâli İbrahim Emin
Daha geniş bilgi için kitabı temin edip okuyabilirsiniz !

 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi

MUTEFEKKİR

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Bu mel'undan kurtulamıyorsun. Yapıştıkça yapışıyor. Artık euzu billahi mineş şeytanir râcim zikride fayda vermiyor. Yazılanlara göre herkes de aynı taktikleri uyguluyor fakat çoğunlukta işe yarıyor.

Allah Şeyh Vahid Bâli İbrahim Eminden ve bunu bize ulaştırdığınız için sizden razı olsun.
 

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Şeytan kendisine has hile ve tuzaklarla nicelerini büyüleyip fitne ve dalalete düşürmüş,onların kalpleriyle iman,islam ve ihsan arasına girip felakete uğramalarına sebep olmuştur.

Tüm organlar istikamet ve sapmalarını kalpten alırlar. Kalp isteyip, yapmaya karar vermedikçe onlar hiçbir iş yapamazlar...

Allah’ın düşmanı iblis, temel dayanak noktasının kalp olduğunu görünce vesveselerle, ihtiras ve tutkularla ona yöneldi. Onu dosdoğru yoldan saptıracak davranış ve hareketleri ona süslemeye başladı. Ona çeşitli tuzaklar kurdu ve oyunlar çevirdi...

Şeytanın tuzaklarından kurtuluş, Allah’tan yardım istemeye ve O’nu hoşnut edecek davranışları yapmayı sağlayacak vasıta ve sebeplere tutunmaya devam etmekle ancak mümkün olur.

“Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur” sigortasından faydalanabilmek için kalbin her hal ve hareketlerinde O’na yönelmesi ve insanın ortaya koyabileceği en güzel davranış olan kulluğu yerine getirmek gerekir.

Kötü davranışın kaynağı, kalbin kötü yönelişidir. Sonra o kötü davranış kalbin katılaşmasına yol açar. Katılaşan kalbin hastalığı iyice derinleşir ve nihayet kalp ölür. Geriye canlılık ve nurdan eser taşımayan bir kalp kalır...

İbni Kayyım rh
 

f471h

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah'ım bize doğru ilham et, nefsimizin şerrinden bizleri koru.

Bir iyilik yapıyorsun hemen göğsünü kabarttırıyor, kibire sürükleyip yaptığın iyiliği boşa çıkarıyor. Serseri hain bunu da nereden öğrenmişse artık.
 

Kerbela Şehidi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Başıma çok sık gelen bir şeydir evela bir ibadeti zorlaştırır sonrasında bıktırır.
Mesela bazen namaz geç kalacak vesvesesi ile "Namazı kılar sonra çıkarım" diye bir yere geç kalırsın, böyle böyle namaz bir yük haline gelir yada namazda sürekli sana bulaşır, vesevese verir, rekat sayılarını unutturur bu şekilde namazı zorlaştırır.
Yada cihad ameliyesi diyelim, kişi cihada çıkmak ister ama şeyran ona "şu işi de hallet, bu işi de hallet" diye sürekli uzatır böylece o kişinin gözünde cihad sürekli büyür ve yapması gereken işler arttıkça vesveseside artar.
Kişi cihada çıktı diyelim, bu seferde "Şu insanı zulmen öldürdün" şeklinde vesvese verir.
Hemen her ibadete uyarlayabilirsiniz, ilim talep ediyorsan evela yanına gelir ve "Ya okuduğun/dinlediğin kişi sapıksa. Git onu bir araştır" der ve böylece sürükler durur. Seni yol aldırmaz. Bunların çoğu dikkat ederseniz sağdan yanaşmaktır
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt