Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

İslamın Temelini Teşkil Eden Beş Hadis-i Şerif

ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
İslamın Temelini Teşkil Eden Beş Hadis-i Şerif

Kuran-ı Kerimden sonra İslamın ikinci temel kaynağı olan Peygamber Efendimizin Hadisi Şerifleri her biri birer hikmet pınarı, hakikat ve marifet denizidir. Hakikati arayanlara hidayet levhaları, maşuka varan yolda aşk membaıdır. Fitne dalgalarından kurtaran Nuhun gemisi, zahiri ve batıni düşmanlarından koruyucu Allahın (cc) askeridir.

Ebu Dâvud (rh) şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (sav) den beşyüz bin hadis yazdım. Bunlardan hükümler konusunda dörtbin sekizyüz hadis seçtim. Zühd ve takvâya dair hadislere gelince; Bir kimseye bunlardan dini için aşağıdaki dört tanesi yeter:

1) Ameller niyetlere göredir.

2) Helâl ve haram açıklanmıştır.

3) Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakması müslümanlığının güzelliğindendir.

4) Sizden biriniz, kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz hadisleridir"

Bu dörde ilaveten "Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyle amel ederse [bidat işlerse] o reddolunmuştur" hadisi şerifini de önemine binaen beşinci hadis-i şerif olarak kaydetmiş olduk .

Her birisi inci misali kıymete haiz olan Efendimizin (sav) hadisi şeriflerinden İslam ulemasının pek çoğunun Medarul İslam diye haber verdiği (yani İslamın temelini teşkil eden hadisler arasında ekseriyetle zikrettiği) Beş hadisi şerif :

Birinci Hadis-i Şerif:


Hz. Ömer (r.a) rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

«Ameller (in değeri) ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği (nin karşılığı) vardır. Artık kimin hicreti, Allah ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resûlünedir. Ve herkimin hicreti de elde edeceği dünya (malı) veya nikâhlayacağı kadın için (yapılmış) ise hicreti (ancak) hicret ettiği şey içindir»

( Ahmed b. Hanbel :müsned, Buhari. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesei, İbn. Mace)

Bu hadisi Şerifin ışığında özet olarak;

1- Bu Hadis-i Şerif hakkında Abdurrahman Bin Mehdi (rh) şöyle demiştir. Kim bir eser yazmak isterse bu hadisi şerifle başlasın. Şayet ben konular içeren bir eser yazsaydım her konunun başına bu hadisi şerifi yazardım

Buhari Şerifin, İmam Nevevinin El Erbein isimli kıymetli kırk hadisinin bu hadisi şerifle başlaması da manidardır. Alfabetik olduğu halde İmam Suyutinin Camius-Sağir adlı hadis külliyatına bu hadisle başlaması bu minvalden hareketle olsa gerek&

2- İmam Şafi (Rh) bu hadisi şerif ilmin üçte biridir demiştir.

3- Niyyet ibadetleri birbirinden ayrıştırır ve adetleri ibadetlere dönüştürür&

4- İnsanlar niyetlerine göre haşrolunurlar.(İbn-i Mace)

5- Yahya Bin Ebi Kesir :Amelleri öğrendiğiniz gibi niyetleri de öğreniniz. Çünkü niyetler amellerden daha tesirlidir

6- Mutarrif Bin Abdullah : Amellerin ıslahı niyetlerin ıslahı ile alakalıdır.

7- İyi niyet haramları meşrulaştırmaz, temel konulardaki cehalet şeran da mazeret sayılmaz.

8- Esas muhacir Allahın yasakladığı şeylerden uzak durandır. (Buhari)
 
ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
İkinci Hadisi Şerif


Numan bin Beşir (r.a) rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Size bunu bir misalle açıklayacağım. Allah Tealanın bir koruluğu vardır. Allahın koruluğu da haram kıldığı şeylerdir... (Şüpheli şeylerden kaçınmayanlar) koruluğun kenarında hayvanlarını otlatan kimse gibidir. Kolladığı hayvanların her an koruluğa dalması mümkündür. Kim şüpheliye yaklaşırsa ansızın ona karışıverir.

(Taberi Mucemul Kebir)


Bu hadisi Şerifin ışığında:

1- Kuran ve Sünnet ölçeğinde gün aydınlığı kadar helaller ve haramlar açıktır. Ancak kalbinde eğrilik olanlar helallerde ve haramlarda haddi aşar.

2- Şüpheli şeylerden kaçmak esastır. İnsanların çoğu şüphelileri bilemez ama sorulduğu zaman şüphelileri ayırt edecek mütehassiler de yok değildir.

3- Hz. Abbas (RA) : Allahın Rasulü helalleri ve haramları apaçık beyan edip gün aydınlığı gibi bir din bırakıp darı bekaya irtihal etti. buyurmuştur.

4- Şüpheli şeyler füyûzat kabı kalbi tahrip edici zehirleridir.

5- Ashabı Güzîn şüpheli şeylere yanaşmaz; sonradan şüpheli olduğunun farkına varırsa yediği ve içtiği şeyi kusardı.

6- Hasan Basri (rh): Kişi harama düşerim korkusuyla helalden bir kısmını terk etmedikçe takvaya ulaşamaz

7- Abdulkadir Geylani (ks) buyuruyor ki: Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise onu ihya eder. Lokma vardır nurlandırır, lokma vardır onu karartır. Haram yemek seni sırf dünya ile iştigale sürükler ve sana günahları hoş gösterir, mübah yiyecekler ise seni ahiret ile meşguliyete sevkeder. Helal yiyecekler ise senin kalbini Allaha yaklaştırır.

8- Süfyan-i Servi (ra) buyuruyor ki: Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helâlliği oranındadır.

9- İmam Şarani (ks) buyuruyor ki: Haramla beslenen bir kimseden ancak haram işler çıkar. Şüpheli şeylerle beslenen bir kimseden de şüpheli işler çıkar. Ta ki haramla beslenen bir kimse, Allaha ibadet etmek istese, buna gücü yetmez.

10- Allah-u Teala, peygamberlerine emrettiğini, müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey peygamberler! Helal yiyiniz ve salih (iyi) işler yapınız! (Müminun suresi: 51)

Müminlere de emretti ki; Ey iman edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. (Bakara suresi: 172) (Müslim)
 
ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Üçüncü Hadisi Şerif


Enes(r.a) rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

Kişi kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için de istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
( Ahmed b. Hanbel :Müsned, Beyhaki, Tirmizi, Nesei, İbn. Mace)

İmanın hakikatine kişi ancak kendisi için istediğini kardeşi içinde istediği zaman ulaşır. Taklidi iman sahipleri kardeşleri için isar yapamaz. İsar: Kardeşini kendisine tercih etmesidir.


Dördüncü Hadisi Şerif


Ebu Hureyre(r.a) rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

"Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terketmek kişinin İslamının güzelliğindendir."

( Tirmizi, İbn. Mace)


Bu hadisi Şerifin ışığında;

1- Bu Hadisi Şerif güzel ahlakın ve edebin mihengidir&

2- Malayani kişinin kendisini ilgilendirmeyen her şeydir. Kişiyi kulluk mizanından alıkoyan her şey malayanidir&

3- Ademoğlunun her konuştuğu aleyhinedir. Emri bilmaruf, nehyi anil münker ve Allahı zikir hariç. (Tirmizi, İbni Mace)

4- Kişi malayaniyi terk etmedikçe hikmet sırrına ulaşamaz.


devam edicek
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt