Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Kadının Dış Ortamda Abdest Alması Allah ile Arasındaki Perdeyi Yırtmak mıdır?

A Çevrimdışı

Al- amriki

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleyküm
Benim sorum şu : Okuldayken abdest almak için başörtümü çıkarmam gerekiyor bazı günler okulda 3 namaz vakti geçiriyorum Buda en az 2 kez abdest almamı gerektiriyor başörtüsü üzerine mesh konusunu okudum ama anlamadığım ;(62) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
Herhangi bir kadın kocasının evinin dışında elbisesini çıkarırsa, kendisi ile Rabbi arasındaki perdeyi parçalayıp yırtmıştır!’buyuruyordu.”
Ahmed 24195, Ebu Davud 4010, Tirmizi 2803, İbni Mace 3750, Tayalisi 236


Şimdi ben okulda abdest için başımı açıncada perdeyi parçalıyor muyum yoksa bu mazeret olarak kabul edilebilir mi yada başörtüsü üzerine mesh benim için ve benim gibi durumlarda kalan kardeşlerim için uygulanabilecek bir kolaylık olur mu ?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

Bahsettiğiniz hadis-i şerifteki ikaz, kadınların zarurat olmaması durumunda hamamlara gitmemesi, (çıplak) soyunmaması hakkındadır.
Namaz için abdest almak farzdır.

Ebu'1-Melîh'den rivayet olunmuştur; dedi ki:
Şam halkından bazı kadınlar Aişe (ranha)'nın yanına geldiler.
(Aişe onlara): "Siz kimlerdensiniz?" diye sordu.
"Şam halkındanız, cevabını verdiler.
(Bu cevabı alan Aişe): "Herhalde siz, kadınları hamama giren şehrin halkındansınız, dedi.
"Evet, cevabını verdiler.
(Bunun üzerine Aişe): "Şunu iyi bilin ki ben Rasulullah (s.a.v)'ı "Kendi evinin dışında bir yerde elbisesini soyan bir kadın yoktur ki, Allah ile kendi arasındaki (hâya) perdesini yırtmış olmasın. "
(Ebu Davud, Hamam, Bab 1, Hadis no: 4010; Tirmizi, Edeb, Bab 43, Hadis no: 2803; ibn-i Mâce, edeb, Bab 38, Hadis no: 3750; Dârimi, istizar, 23; Ahmed b. Hanbel, 4l, 173, 199, 267, 362)

Abdullah b. Ömer'den rivayet olunduğuna göre; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Size acem ülkesini fethetmek muyesser olacaktır ve sizler orada hamam denilen (bir takım) evler bulacaksınız. Sakın oralara erkekler peştemalsız olarak girmesinler. Kadınların da oraya girmelerini önleyiniz. Ancak hasta ve lohusa olan kadınlar mustesna
(Ebu Davud, Hamam, Bab 1, Hadis no: 4011; Tirmizi, Bab 43, Hadis no: 2803; ibn-i Mâce, edeb, Bab 38, Hadis no: 3750; Darimi, istizar. 23; Ahmed b. Hanbel III 339. VI 136. 139. 267)


Rasulullah (s.a.v.), hasta ve lohusa olmaları dışında kadınların hamama girmelerine asla izin vermemiştir. Çünkü el, yüz , ayak mustesna kadınların her tarafı avrattir. Bir zaruret olmadıkça avratlerini açamazlar. Ancak tedavi maksadıyla veya lohusalık halinden kurtuldukları için hamama girmeleri gerektiğinde ya da cunublukten kurtulmak için suya girmeleri icab edib de şiddetli soğuk sebebiyle evde su ısıtıp yıkanmaları mümkün olmadığında ya da soğuk su ile yıkanmalarının büsbütün tehlikeli olması halinde hamama girmelerine izin verilmiştir.

Erkeklerin hamama girmelerine ise, göbekleri ile diz kapaklan arası örtülü olmak şartıyla izin verilmiştir.

Zaruret icabı hamama girmek durumunda kalan kadınların da avrat mahallerini başkalarının görmesi mümkün olmayacak şekilde örtünmeleri şarttır. Aksi takdirde erkeklerin de mazereti olan kadınların da hamama girmeleri caiz olmaz.

"Allah ile kendi arasındaki perde" cümlesinde geçen perdeden maksad, Allah'ın o kadının günahlarını kullarından gizlemek üzere o günahlar üzerine çektiği perde olabileceği gibi, Allah'ın kadını hesaba çekmemek için bazı günahlarının üzerine çektiği perde de olabilir. Binaenaleyh, bir kadının zaruratsiz olarak hamama girmesi halinde, ya Allah onun şimdiye kadar kullardan gizlediği günahlarının üzerinden perdeyi kaldırarak ifşa etmek suratiyle kadını dünyada rezil ve rusvay eder ya da ahiratte bir daha hesaba çekilmemesi için perdelenmiş olan günahlarından da hesaba çeker.

Bazılarına göre bu perdeden maksat kadınların örtünmek üzere ernrolundukları örtülerdir. Evin dışında bir yerde soyunan kadın bu örtüyü bir tarafa atmak suretiyle Allah'ın emrine karşı gelmiş olur.
El-Kâri, bu hadîsin şerhinde : Kadın babasının veya anasının evinde bile soyunursa bu hadîse göre haya perdesini yırtmış sayılır, demiştir.

Avnu'l-Mâbud yazarı (el-Azim Abadi) bu hususla ilgili olarak şöyle der: Kocasının evinden başka bir evde soyunan kadının kendisi ile Allah arasındaki haya ve edeb perdesini yırtmış sayılmasının sebebi şudur:
Kadın örtünmekle mukelleftir. Yabancı erkeklere görünmemesi gerekir. Hattâ hiç kimsenin bulunmadığı boş bir odada bile soyunup çıplak durması caiz değildir. Ancak kocası için soyunabilir. Bu itibarla zaruret olmadığı halde hamama gidip vücûdunun bir kısmını açan kadın Allah'ın emrettiği örtünme prensibine aykırı davranmakla perdeyi yırtmış olur.
Hastalık veya lohusalık mazeretinden dolayı hamama gitmeye mecbur kalan kadın ya göbekten aşağı bedenini iyice örten bir peştemal ile girer veya kendisine tahsis edilen ve kendisinden başka hiçbir kadının da bulunmadığı hamama girebilir

 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Allah razı olsun Abdulmuizz abi . Birde soru sorduğunda sabırsızlıkla cevap bekleyen kardeşlerime biraz sabretmelerini tavsiye ediyorum :)
Aynen, Bende istiyorum musait olsamda hemen cevab araştırıb yazabilsem. Fakat mâlum araştırma gereken konuları ilkemiz gereği hakkında düşüncemiz, fikrimiz olsa dahi delillerini koymadan yazmamaya çalıştığımızdan, delili araştırmamız zaman alıyor.
Ayrıca mecburen rızkım için çalışmam gerekiyor. Zamanımın ve enerjimin büyük kısmını bu alıyor, birde özel hayatımız olunca buraya vakit darlığı sebebiyle fırsat buldukça yetiştirmeye çalışıyorum.
İslam-tr yüzünden özel hayatım ve yakınlarıma bile çok kısıtlı veya zaman zaman hiç vakit ayıramaz olduğum için özel hayatım islam-tr oluyor.
 
Üst Ana Sayfa Alt