Kimi Cinler Insan Kaçırabilir !

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi

İbn Ebi'd-Dunya'nın rivayeti:
Abdu'r-Rahman b. Ebi Leyla'dan rivayet edildiğine göre, onun kavminden bir adam yatsı namazını arkadaşlarıyla birlikte kılmak üzere evinden çıktı, fakat bulunamadı.
Hanımı Ömer b. el-Hattab (r. anh)'a gitti ve ona durumu anlattı.
Ömer (r. anh) bu hususu kadının yakınlarına sordu. Onlar da onun dediklerini doğruladılar. Ömer (r. anh) ona 4 yıl beklemesini emretti.
Dört yıl bekledikten sonra Ömer (r. anh)'ın yanına geldi ve ona durumu haber verdi. Bu hali yakınlarına sordu, onlar da onun doğru söylediğini belirttiler. Ömer (r. anh) kadına evlenmesini emretti.
Daha sonra onun ilk kocası geldi.
Ömer b. el-Hattab (r. anh)'ın huzurunda davalaştılar.
Ömer dedi ki: “Sizden herhangi bir kimse uzun bir süre kaybolur da ailesi onun hayatta olup olmadığını bilmezse (ne yapsın)” dedi. Adam:
Ama benim mazeretim vardı”, deyince,
mazeretin nedir” diye sordu.
Adam dedi ki: “Ben kavmimle birlikte yatsı namazını kılmak üzere çıktım. Cinler beni esir aldı -ya da bana cinler isabet etti, dedi- uzun bir süre aralarında kaldım.
Bunlara mu'min olan cinler gaza etti. Onlarla savaştılar ve onlara karşı zafer kazandılar. Onlardan esir aldılar. Aldıkları esirler arasında ben de vardım. Bana:
Dinin ne” dediler.
Ben müslümanım”, dedim. Onlar:
Sen bizim dinimiz üzeresin, seni esir almamız bize helal olmaz”, dediler.
Sonra da beni aralarında kalmak ya da gitmek arasında serbest bıraktılar. Ben de gitmeyi tercih ettim.
Geceleyin beni alıp götürdüler. Geceleyin benimle yol yürüyorlardı, gündüzün de fırtınalı bir rüzgarın arkasından gidiyordum.​
(Ömer): Peki ne yiyordun” diye sordu. Adam:​
Bakla ve üzerinde Allah'ın adı anılmadık şeyler”, dedi.
Ne içiyordun” diye sorunca,
üstü örtülmemiş şeyler” diye cevap verdi.​
(Malik: Muvatta'ında, Şafii, Abdu'r-Rezzak, Ebu Ubeyd, Beyhaki ve İbn Ebi Şeybe (Telhisu'l-Habir, III, 235)
Katade dedi ki: (Buradaki -hadisin arabcasındaki) el-cedef: üstü örtülmemiş içecekler demektir.
(İbn Ebi Leyla) dedi ki:
“Ömer adamı hanımını almak ile ona verdiği mehri geri almak arasında muhayyer bıraktı.”
İbn Abdi'l-Berr -Allah'ın rahmeti üzerine olsun- et-Temhid lima fi'l-Muvattai mine'l-Meanî ve'l-Esanid adlı eserinde bu rivayet ile ilgili olarak şunları söylemektedir:
"Bu, Iraklıların rivayeti olarak sahih bir haberdir. Mekkelilerin de meşhur bir rivayetidir..." (et-Temhid, XII, 184; Ayrıca ed-Diraye fi Tahrici Ehadisi'l-Hidaye, II, 142)

Not:annem bir olay anlatmıştı vakti zamanında bende pek önemsememiştim,köyde bir akrabamız gece dışarı çıkıyor lakin eve gelmeyince köylüler aramaya çıkıyor ama bulamıyorlar,sonra sabaha doğru yanlız başına eve geliyor.nerelerdeydin diye soranlara beni cinler kaçırdı diye cevap veriyormuş.olay mardin,de vuku bulmuş.bu hadisi okuyunca anlatayım dedim.
 

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
Üye
Valla kaçırmasından kasıt uyku halinden kaldırıp onu yürütmesiyse başıma geldi 13 yaşlarında birinin beni kaldırıp apartmana götürdüğünü bilirim aşağı inerken annem son anda farkına varmış içeri sokmuştu beni.
 

ruhisukut

Önce tanı sonra bağlan!
Üye
Bir kere de ben cin tutup bir sepete koymuştum.
Bunu söyleyebileceğin aklıma gelmişti ama ben dedim ki; İbrahim_Asaf akhi yapmaz, o bizim duygularımızla oynamaz, o bize eziyet çektirecek espriler yapmaz, o yaparsa forumca sünnete uygun güleriz... Gel gör ki yapmış :)
 

Muhammed Taha

La İlahe İllallah
Üye

TaHa

Adalet Mulkun TemelidiR...
Üye
r rivayette ise bu sözün tuvalete girmeden önce okunması tavsiye edilmiştir.[1]

Enes (r.a.)’ten: Allah Resûlü, şöyle buyurdular: Kim evinden çıkarken;

Bismillâhi tevekkültü alellâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâh
Allah’ın ismi ile Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet, ancak Allah iledir.

derse, ona bir melek tarafından şöyle denilir:"Hidâyet edildin, garanti altına alındın, korundun." Ve cin ya da şeytan, ondan uzaklaşır.[2]

Ebu Davud’un rivayetinde kişi besmele çekince bir şeytan’ın ya da cinin diğer şeytana ya da cine şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Hidâyet edilen, garanti altına alınan ve korunan bir kimseye ne yapabilirsin ki!"

Cabir bin Abdullah’tan: Allah Resûlünden şöyle işittim: Adam, evine girdiği vakit ve yemek yerken Allah’ı anarsa, şeytan ya da cin, kendi kendine şöyle der: "Sana burada ne yemek ne de yatacak yer var!"

Şâyet evine girerken Yüce Allah’ı anmaz ise, şeytan ya da cin, diğer şeytan ya da cinlere şöyle der: "Evde gecelemeyi garanti ettiniz."

Yemek yerken besmele çekmezse, şöyle der:"Hem gecelemeyi hem yemeği garanti etiniz."[3]

Cabir’den: Allah Resûlü şöyle buyurdular:"Büyücü, şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için ezan okuyun." [4]

Abdurrahman bin Ebu Leyla, bir adamdan o da babasından bildirmiştir. Bir adam, Allah Resûlü’ne gelip şöyle dedi: "Kardeşimin ağrısı var!" Allah Resûlü, "Kardeşinin neresi ağrıyor?"dedi. Adam, "Onda psikolojik bir rahatsızlık var." dedi. Allah Resûlü, adama "Kardeşini yanıma getir." dedi.

Kardeşi gelince Allah Resûlü’nün önüne diz çöküp oturdu. Resûlullah, ona Fatiha sûresini okudu. Sonra Bakara sûresinin evvelinden dört âyet, ortasından da iki âyet okudular. Sonra Ayetel Kürsi’yi okudular. Ardından Al-i İmran sûresinden "Şehidallâhu" diye başlayan âyeti okudular. Mu’minun sûresinin sonundaki"Feteaalellâhu" diye başlayan ayeti okudular. Cin suresinden "Ve ennehû teâlâ" ile başlayan âyeti okudular. Saffat sûresinin başından on ayet ve Haşir sûresinin
 

TaHa

Adalet Mulkun TemelidiR...
Üye
Ahkaf 29-34, Rahman 33-36. ayetler.

Şayet bu âyetler okunduktan sonra cinnî, girmiş olduğu insan vücudunu terke yanaşmazsa, o vakit rukye ve 6 şifa âyeti, Yasin ve azaptan bahseden âyetler bir suya okunur ve hasta bu su ile yıkanır. Yıkanma işlemi, günde 1 defa olmak üzere bir hafta devam eder. Ancak yıkanma işleminde kullanılan su, tuvalete dökülmez. Bir ağaç dibine ya da pislikten uzak bir yere götürülüp boşaltılır. Suya okuma işlemi esnasında sağ elin avuç içi suya değdirilir ve ağız, suya yaklaştırılır. Okunan her âyet sonrasında suya üfürülür.

Okuyan kişi, hastanın alnına elini koyar ve sağ kulağına tavsiye edilen şifa ayetlerini okur. Okuma esnasında şayet cinnî, hastanın ağzı ile konuşursa, ona ismi, dini ve niçin insan vücuduna girdiği sorulmalıdır. Acaba bu cin bir büyücü tarafından mı bu vücuda yönlendirilmiştir? Büyünün türü nedir? Bu husus da cine sorulmalıdır.

Şayet cin, Müslüman olduğunu söylerse, ona yaptığı bu işin haram olduğu hatırlatılmalıdır. Allah ve onun azabını göz önüne alması sağlanıp yaptığı hatayı tamir etmesine imkan verilmelidir. Eğer cin Müslüman değilse, İslam’a davet edilmelidir. Kabul ederse ne âlâ, etmezse zorlanmaz. Sonra eza vermeden vücudu terk etmesi söylenir. Hastanın koltuk altından, göbeğinden, gözünden ya da karnından çıkmasına izin verilmez. Bilakis, iğne ile bir delik açıldıktan sonra el ya da ayak parmaklarından birinden çıkmasına müsaade edilir.

Şayet cin, vücuttan çıkmaya yanaşmazsa, yavaşça hastanın omuzlarına, yanlarına ve boynunun iki yanına vurulur. Sonra da azaptan bahseden âyetler, tavsiye edilen sûrelerle birlikte okunur. Okuma işlemi, cin çıkıncaya ya da yanıncaya kadar devam edilir.

Mü’minin vücudundan zorlama ve tehdit sonucu çıkan cin, bir kenardan onu takip eder. Şayet bu mü’min, güzel bir gidişata sahip olup Allah’a tevbe etmez, günahlara dalarsa, fırsat kollayan cin, tekrar onun vücuduna girebilir.

Kaynaklar
[1] Tirmizî, İbni Sünnî.
[2] Ebu Davud, Tirmizi, Nesai.
[3] Müslim.
[4] Ahmed, Bezzar, Taberani, İbni Sünni.
[5] İbni Mace, İbni Sünni, Abdullah bin Ahmed, Hakim
 

MUTEFEKKİR

İyi Bilinen Üye
Üye
Bir gece uyandığımda kendimi apartmanda bulmuştum. Eve dönüp kapıyı çaldığımda ailem bu saatte dışarıda ne işin var demişti. :D
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt