Kocaya Küfr/nankörlük Etmek

A Çevrimdışı

Al Muwahhida

Üye
İslam-TR Üyesi
İbn Abbas radıyallâhu anhumâ’dan gelen rivâyete göre şöyle demiştir:

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bana cehennem gösterildi. Bir de baktım ki cehennem ehlinin çoğunluğu kadın! Onlar küfrederler.”

“Allah’a mı küfrediyorlar?” diye soruldu.

“Eşlerine, (eşlerinin kendilerine olan güzel muamelelerine) ve iyiliğine karşılık küfür/nankörlük ediyorlar. O kadınlardan birine bütün zamanlar boyunca iyilikte bulunsan ve sonra senden bir şey görse, ‘zaten senden hiçbir hayır görmedim ki!’ der.”37

Esmâ bnt. Yezîd radıyallâhu anhâ’dan rivâyete göre şöyle anlatmıştır:

“Biz kadınlarla beraberken Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem yanımıza uğrayıp selam verdi ve şöyle dedi:

“Nimet verenlere küfretmekten sizleri sakındırırım.”

“Ey Allah’ın Rasûlü! Nimet verenlere küfretmek nedir?” dedik.

Şöyle buyurdu:

“İçinizden birisi ana-babasının yanında uzun süre evlenmeden evde kalır ve evlenmek de istemez. Ardından Allah celle celâluhû kendisine bir koca ve bu kocadan mal ve evlat nasip eder. Daha sonra da kızıp ‘ben bu adamdan hiçbir gün bir hayır görmedim’
der.”38Müslüman bacım! Kocaya küfr/nankörlük etmek, nimete küfr/nankörlük etmekle aynı şeydir. Bu da kocadan gelen nafakaya öfke duymakla eşdeğerdir. Bu durumu Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem en güzel şekilde beyân ve izah etmiştir.

Böylelikle kıyamet gününde kocasına yaptığı muamelesi hakkında, iyilik mi yaptın, nimetine nankörlük mü ettin, nafakasını beğenmemezlik mi ettin, diye sorulduğunda Allah huzurunda hiçbir kadının mazereti kalmayacaktır.

Maalesef bu ahlak, ne gibi tehlikeli bir sona ve ne derece büyük bir günaha sebep olduğunu bildikleri halde birçok Müslüman hanım arasında yaygın olarak görülmektedir.

Kadınların birbirlerini uyarıp sakındırmaları gerekir.
Çünkü bu ahlak kıyamet gününde kadının başına gelecek azabın sebeplerinden biridir.

------------------------------
37 Muttefekun aleyh. (Buhârî, K. İman, no: 29; Muslim, K. İman, no: 80 -çev.-)
38 Hasen hadis. Bu lafızla İmam Ahmed, Musned, c. 6, s. 52’de Şehr b. Havşeb > Esmâ tarikinden rivâyet etmiş tir. Ayrıca Ebû Dâvûd, no: 5204; Tirmizî, no: 2697; İbn Mâce, no: 3700’de "Bize selam verdi" kısmına kadar muhtasar olarak Şehr > Esmâ tarikinden rivâyet etmişlerdir

(Selâsune Nehyen Şer‘iyyen li’n-Nisâ )
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
İslam üzerine inşa edilmeyen her evlilikte bu tür olaylar çok olur.
 

Benzer konular

Geri
Üst