Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Kudûriye Duasının Türkçesi Nedir?

M Çevrimdışı

MUTEFEKKİR

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleyküm. Kuduriye duasının anlamı nedir ? Bu duayı okursak şirke girmiş olurmuyuz ?

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer
rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru
ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati
vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru
ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün
ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena
feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.
Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni
Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru
ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai
vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente
hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben
kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil
keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü
Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina
vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala
vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .
Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.
Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.
Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.
Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.
Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.
Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine
Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine
.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Soruyu başlığa Soruyu haliyle özetleyerek Yazın. Kuduriye duası diye başlık Soru olmaz, kuduriye duasının tarifine olur. (Başlık editlendi)

İslam dininde olmayan duaların tercümesiyle ilgilenmiyoruz.
 
Üst Ana Sayfa Alt