Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Muska Ve Nazarliklar

S Çevrimdışı

selefi

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Beşir el-Ensari şöyle rivayet etti:

"Rasulullah (s.a.v.) ile bir yolculuğunda beraberdim. Gördüğü her hayvanın boynunda bulunan nazarlık, boncuk ve bunun gibi ne bulursa koparması için bir elçi gönderdi." (Buhari Cihad: 139, Ebu Davud Cihad: 45, Ahmed Müsned: 5/216, Muvatta Sıfatunnebiyy: 39.)

İbni Mesud (r.a.)'dan, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Ruk'a, temaim ve tevle şirklerdendir." (Ebu Davud Tıbb: 17, İbn Mace Tıbb: 39, Ahmed: 1/381, Hakim Müstedrek: 4/217, Elbani Ahadisussahiha: 331)

Ruk'a: Tılsımlı söz ve şekillerle hastalıkları tedavi etmeye çalışmaktır. Çoğu kere bu söz ve şekillerin manası anlaşılmaz. Üfürükçülük de ruk'adan sayılır. Göz değmesinden ve zararlardan korunmak gayesiyle, içinde şirk bulunmayan dualar okumak veya Kur 'an-ı Kerim okumak ise caizdir ve sünnettir.

Temaim: Nazardan korunmak için takılan nazarlıklar ve benzeri boncuklardır.

Göz değmesinden korunmak için Kur'an-ı Kerim ayetleri veya hadisi şeriflerin yazılıp muska şeklinde kişinin üzerinde bulundurulmasına bazı sahabeler izin vermiş; ancak çoğunluğu izin vermemiştir. İbni Mesud (r.a.) izin vermeyen sahabeler arasındadır.

Tevle: Her çeşit muskadır. Karı kocanın arasını bulmak için yapılan muhabbet muskaları da bu şirkin kapsamına girer.

Abdullah b. Akim (r.a.)'den, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa, Allah (c.c.) o kimsenin korunmasını taktığı şeye bırakır." (Tirmizi Tıbb: 34, Nesai Tahrim: 19,Ahmed: 4/211, 310-311, Elbani Daifu'l-Cami: 5714.)

Ruveyfi (r.a.)'den Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Ey Ruveyfi! Belki hayat senin için uzun sürer. İnsanlara şunu haber ver: Kim sakalını büküp kıvırırsa, muska veya nazarlık takarsa, hayvan tersi veya kemikle istinca ederse Muhammed (s.a.v.) o kimseden uzaktır." (Ebu Davud Taharet: 20, Nesai Zinet: 12, Ahmed: 4/108-109, Elbani Sahihu'l-Cami: 7787.)

Said b. Cubeyr (r.a.) diyor ki:

"Kim bir insanın üzerindeki, muskayı (nazarlık ve benzerlerini) koparıp atarsa köle azad etmiş kadar sevap kazanır." (Veki)

Ebu İmran, İbrahim b. Yezid en-Neha'i şöyle diyor:

"Sahabe, Kur'an ayetlerinden olsun veya olmasın, muska, nazarlık gibi şeylerin hiç birinden hoşlanmayıp bunları mekruh görürlerdi." (Veki)


İSTİFADELER

1 - Rasulullah (s.a.v.)'in şirk olduğunu haber verdiği ruk'a, temaim ve tevlenin ne manaya geldiğini bilmek gerekir.

2 - Bunların her üçü de şirktir.

3 - Göz değmesinden ya da bir takım zararlı şeylerden korunmak için, ayet ve hadislerden oluşan duaların okunması caizdir.

4 - Kur'an'ı iyice sarıp üzerinde bulundurmanın bunlara dahil olup olmadığı hususu ihtilaflıdır. Alimlerin bu konuda kesin bir hükümleri yoktur.

5 - Hayvanlara, evlere, tarlaya, arabaya v.b. yerlere nazarlık takmak şirktir.

6 - Rasulullah (s.a.v.), bu tür şeyler takanların, kendisinden uzak olduklarını bildirmiştir.

7 - Bir kimsenin üzerinde bulunan; muska, nazarlık ve bunun gibi şeyleri kopartıp atmak büyük sevaptır.

Sahabenin, Kur'an ayetleriyle ruk'a yaptıklarına dair rivayetler vardır. İbrahim Nehai'nin sözü ile bu rivayetler arasında bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü bu mesele sahabeler arasında ihtilaflı olan bir meseledir ve İbrahim Nehai'nin delil aldığı, Abdullah b. Mesud ve onun gibi düşünen sahabelerdir.
 
deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Muska Taşımanın Hükmü:

şayet bir insan Kur'an ve Sünnete dayanarak muska yapacak olursa şimdi sizden hanginiz veya hangi âlim bunun mekruh veya haram olduğunu söyleyebilir? Peki hasen bir hadisde zikredildiği gibi Rasulullah'ın sahabelerinden Abdullah bin Amr bin As böyle bir muska yazmamış mıdır? Abdullah diyor ki: "Ben bu muska yapmayı çocuklarımdan aklı idrak edenlere öğretiyordum, aklı ermeyenler için de bir levhaya yazıp boynuna takıyordum." (Konuyla ilgili olarak bkz. Kitap Tıp,bab: 19) Bu bir sahabedir. Bu böyle yaptıktan sonra artık kim Kitap ve Sünnet'ten yapılan muskanın haram olduğunu söylemeye cesaret gösterebilir?İbn Hacer el-Askalani'nin de Fethu'l-Bari isimli kitabında naklettiği gibi tüm fıkıh alimleri şu üç şartın bulunması halinde muskanın caiz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir;
1. Muskanın anlaşılır bir dilden olması,
2. Peygamber efendimizden nakledilen bir şekilde olması,
3. Muskayı taşıyan kimsenin, fayda verenin, muska olduğuna inanmaması.
Şimdi boynuna muska takan bir Afganlının bu inancı nereden gelmektedir? Onun bu inancı esrar içmesinden mi kaynaklanmıştır? Hayır, o bu düşüncesini bir âlimden almıştır. Ona göre Afganistan'daki her hoca dini bilen âlimdir. Bütün bunlardan sonra İbn Teymiye'nin şu sözünü çok iyi dinleyin: "Ehli Sünnet ve'l-Cemaatın esas aldığı temel kaidelerden biri de şudur: Her takva sahibi veya günahkârla birlikte cihad etmek gereklidir. Çünkü yüce Mevla bu dine günahkâr insanlarla da ve ahlakı düşük topluluklarla da yardım eder."

Alıntı : Abdullah azam – cihad dersleri


Abdullah Azzam gibi birisinin bu türden bir yorumu Aklımı karıştırmıştır. Selefi hocamın açıkladığı sahih kaynakların yanında şehid olduğunu düşündüğüm Azzam hocamın naklettiği kaynaklar zıtlıkmı teşkil ediyor acaba???
 
deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Herhangi bir duanın muska haline getirilerek (yani bir kâğıda yazılıp, muşamba veya naylona sarılıp kese içine konularak) çocukların üzerine takılması, Peygamberimizin bir tavsiyesine dayanıyor. Yazılan şeyin meşru, manası açık, "dua, zikir, âyet vb." olması şarttır. Büyüklere gelince bunlara tavsiye edilen, üzerinde taşımaktan ziyade okumaktır; çünkü onlar okuma imkanına sahiptirler. Üzerinde taşımak hatırlama ve okumaya sebep/vesile oluyorsa o zaman tavsiye yerine gelmiş olur.

Alıntı : Hayrettin Karaman
 
S Çevrimdışı

sagemim

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Abdullah b. Akim (r.a.)'den, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa, Allah (c.c.) o kimsenin korunmasını taktığı şeye bırakır." (Tirmizi Tıbb: 34, Nesai Tahrim: 19,Ahmed: 4/211, 310-311, Elbani Daifu'l-Cami: 5714.)

Ruveyfi (r.a.)'den Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Ey Ruveyfi! Belki hayat senin için uzun sürer. İnsanlara şunu haber ver: Kim sakalını büküp kıvırırsa, muska veya nazarlık takarsa, hayvan tersi veya kemikle istinca ederse Muhammed (s.a.v.) o kimseden uzaktır." (Ebu Davud Taharet: 20, Nesai Zinet: 12, Ahmed: 4/108-109, Elbani Sahihu'l-Cami: 7787.)

Said b. Cubeyr (r.a.) diyor ki:

"Kim bir insanın üzerindeki, muskayı (nazarlık ve benzerlerini) koparıp atarsa köle azad etmiş kadar sevap kazanır." (Veki)

Ebu İmran, İbrahim b. Yezid en-Neha'i şöyle diyor:

"Sahabe, Kur'an ayetlerinden olsun veya olmasın, muska, nazarlık gibi şeylerin hiç birinden hoşlanmayıp bunları mekruh görürlerdi." (Veki)
muskadakı sorun yazılan seylerden medet umulmasıdır.çoğu insan bu inanca sahıbtır muska analayısıda ınsanlarda bole bır anlayısa sebeb vermıstır efendmz sas kımseye muska takın dıye sahıh hadısı yoktur hasta olan bırı en guzel sekılde abdest alır boynuna takacagı seylerı takmaktan zıyade okursa daha iyi olacaktır.
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
yeni doğan bebeklere ihlas,felak,nas,ayetel kursi surelerini muska gibi yapıp bebeğin yakasına iliştiriyor bazen, annesi bu sureleri bilmediği için böyle yapıyor bu da aynı şeye girer mi ?


Muska Taşımanın Hükmü:

şayet bir insan Kur'an ve Sünnete dayanarak muska yapacak olursa şimdi sizden hanginiz veya hangi âlim bunun mekruh veya haram olduğunu söyleyebilir? Peki hasen bir hadisde zikredildiği gibi Rasulullah'ın sahabelerinden Abdullah bin Amr bin As böyle bir muska yazmamış mıdır? Abdullah diyor ki: "Ben bu muska yapmayı çocuklarımdan aklı idrak edenlere öğretiyordum, aklı ermeyenler için de bir levhaya yazıp boynuna takıyordum." (Konuyla ilgili olarak bkz. Kitap Tıp,bab: 19) Bu bir sahabedir. Bu böyle yaptıktan sonra artık kim Kitap ve Sünnet'ten yapılan muskanın haram olduğunu söylemeye cesaret gösterebilir?İbn Hacer el-Askalani'nin de Fethu'l-Bari isimli kitabında naklettiği gibi tüm fıkıh alimleri şu üç şartın bulunması halinde muskanın caiz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir;
1. Muskanın anlaşılır bir dilden olması,
2. Peygamber efendimizden nakledilen bir şekilde olması,
3. Muskayı taşıyan kimsenin, fayda verenin, muska olduğuna inanmaması.
Şimdi boynuna muska takan bir Afganlının bu inancı nereden gelmektedir? Onun bu inancı esrar içmesinden mi kaynaklanmıştır? Hayır, o bu düşüncesini bir âlimden almıştır. Ona göre Afganistan'daki her hoca dini bilen âlimdir. Bütün bunlardan sonra İbn Teymiye'nin şu sözünü çok iyi dinleyin: "Ehli Sünnet ve'l-Cemaatın esas aldığı temel kaidelerden biri de şudur: Her takva sahibi veya günahkârla birlikte cihad etmek gereklidir. Çünkü yüce Mevla bu dine günahkâr insanlarla da ve ahlakı düşük topluluklarla da yardım eder."

Alıntı : Abdullah azam – cihad dersleri


deli akhinin yorumunu okumamıştım gereken cevabı aldım inşaALLAH
 
ibnikayyim Çevrimdışı

ibnikayyim

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Nazar Boncuğu, Muska Takmak:

Bu da, şirkin bir çeşitidir. Arapların, özellikle çocuklara taktığı bir boncuk ve muskadır. Bunun onları, cinlerden koruduğu, nazar değmesini önlediğini sanıyorlardı. İslâm bunu ortadan kaldırdı, koruyucu ve engelleyici olmadığım öğretti.

Ahmed, Ukbe b. Amir'den merfu olarak rivayet etmiştir: "Kim boncuk asarsa, Allah onun işini bitirmez: Kim katır boncuğu takarsa Allah onu korumaz." Diğer bir rivayette ise, "Boncuk takan şirk koşmuş olur." Boncuk takmanın anlamı, bunun bir hayrı celb ettiğine veya bir şerri defettiğine kalbin inanmasıdır. Bu, kesinlikle şirktir. Çünkü, bu işte, Allah'tan başkasından zararın defedilmesini istemek vardır. Allah şöyle buyurur: "Allah sana bir sıkıntı verirse; O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O, her şeye gücü yetendir. "(Enam, 17)

Bu boncuk türleri, camia, haraz, hicab olarak adlandırılan eşyalardır. Bunları kullanmak büyük günahlardandır. Gücü yeten herkesin, bunu yok etmesi vacibtir. Said b. Cübeyr'den rivayet edilmiştir: "Kim bir insanın boncuk ve muska takmasını engellerse, bir köle azad etmiş gibi sevaba girer."

Eğer bu muska, Kur'an ayetlerinden bir ayet veya Allah'ın isim ve sıfatlarından biri olursa, bu durumda bunu kullanmak nehy kapsamına girer mi? Yoksa; istisna edilip takılması caiz olur mu? Selef bu hususta ihtilaf etmiştir. Bazıları ruhsat vermiş, bazıları ise menetmiştir. Şu delillerden dolayı, Kur'an'dan bile olsa; her türlü muskanın kullanılmasının caiz olmadığı görüşünü tercih ediyoruz:

1-Muska,boncuk konusundaki nehyin genel olması.Bu konudaki hadisler,hiçbir istisnaî durum belirtmemektedir.
2-Seddüzzeria (Şerre giden yolun kapatılması).Kur'an'dan olan muskanın takılmasına ruhsat verildiğinde başka şeylerin takılmasına kapı aralanmış olur. Şer kapısı açıldığında, bir daha kapanmaz.
3-Bu, Kur'an'ın pisliklerle karşı karşıya gelmesine neden olur. Çünkü, bunu takan defi hacet, cünüplük v.b. durumlarda bunu üzerinde bulundurur.
4-Bu işte, Kur'an'ı hafife alma, getirdiklerine muhalif bir tavır sergileme vardır. Dosdoğru olan bu kitabı Allah, insanlara hidayet rehberi olsun, karanlıklardan nura çıkarsın diye indirmiştir, kadınlara ve çocuklara muska ve boncuk olsun diye değil. tewhidin hakikati y.el- karadavi
 
Üst Ana Sayfa Alt