Çözüldü Muslumanlar Zor Durumdayken Cihad Farzına Gitmeyip, Umre veya Hac'ca Birden Fazla Gitmek Caiz mi?

Salman Raduyev

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
esselamunaleykum akhiler,

etrafımızda artık görmeye başladık yeni trend hac'ca ve ümreye çokca gitmek.Özellikle ümre de kurra problemi olmadığı için hersene en az 1 kere giden insanlar var toplam 20-30 kere gidenler vb. islam beldelerinde cihad varken bukadar zor durumdayken kardeşlerimiz turizm gibi insanların hac ve ümre ibadetlerini 10 larca kez yapması beni çok rahatsız ediyor.Bu benim hatammıdır bu durumla iligli bir beis varmıdır?

FİEMANİLLAH
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
esselamunaleykum akhiler,

etrafımızda artık görmeye başladık yeni trend hac'ca ve ümreye çokca gitmek.Özellikle ümre de kurra problemi olmadığı için hersene en az 1 kere giden insanlar var toplam 20-30 kere gidenler vb. islam beldelerinde cihad varken bukadar zor durumdayken kardeşlerimiz turizm gibi insanların hac ve ümre ibadetlerini 10 larca kez yapması beni çok rahatsız ediyor.Bu benim hatammıdır bu durumla iligli bir beis varmıdır?

FİEMANİLLAH
Aleykum selam we rahmetullah kardeşim

Kafirlerin aç kurtlar misali İslam ummetinin üzerine çullandığı asrımızda, oldukça hassas bir meseleye değinmişsin.
Evvela bildiğimiz gibi şartlara hâiz muslumana ömründe bir kere Hac etmesi kendisine farzdır. Müslüman'ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheblerine göre muekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır. Hanefi alimlerinden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacib olduğu görüşünde olanlar da vardır.
Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın..." (Bakara,196.) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konuda farklı rivayetlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Abdullah ibn Ömer'in (r.anhuma) bildirdiğine göre, Peygamberimiz (aleyhisselatu vesselam) 4 defa umre yapmış, (Tirmizî, Hac, 93. III, 275) umre yapılmasını teşvik etmiş ve;
"Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefârattir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir"

(Tirmizî, Hac, 90. III, 272)


Hadis-i şeriflerde de gördüğümüz gibi Rasulullah (s.a.v.) umreyi birden fazla (dört) sayıda yapmıştır.
Normal şartlarda Hac ve umreyi birden fazla yapmakta bir sakınca yoktur. Fakat günümüzde muslumanların yaşadığı belgeler kâfirler tarafından işgal edilmiş, kadın ve çocukların ırzına geçilip katledilirken, üzerine farz (1 kez) olan Haccı dahi yapmış olmasına rağmen, maddi durumunun elvermesi sebebiyle, asıl kendisine farz olan ummete maddi, manevi ve fiziki yardıma koşmak yerine, üzerinden farziyeti düşmüş olmasına rağmen nafile hac ve umrelerde boy göstererek ummetin açlık ve katliamına olan ilgi ve alakasını deşifre etmektedirler. Musluman vaktini ve malını nerede harcadığından sorumludur.Mezheblere Göre Umre Yapmanın Hükmü

İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel, bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır. Ayrıca şu rivayetleri de görüşlerine delil olarak almışlardır:
Aişe (r.anha):
-"
Ey Allah'ın Elçisi! Kadınların cihad yapması gerekli midir?" diye sormuş,
Peygamber
(aleyhisselatu vesselam): -Evet, (onlara) içinde savaş bulunmayan cihad (yani) hac ve umredir gereklidir" buyurmuştur.

(İbn Mâce, Menasik, 8, II, 968; Şirbînî, II, 206-207)

"
Umre, küçük hacdır"

(Muğnî, V, 14.)

Umre'nin farz olmadığı görüşünde olanlar ise;
"...
Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" (Âl-i İmrân, 97) anlamındaki ayette ve İslam'ın beş temel esasını beyan eden hadis-i şerifte umrenin geçmemiş olmasını umrenin farz olmadığına delil getirmişlerdir.
Şu hadisleri de görüşlerine delil olarak zikretmişlerdir:
"
Hac, farz, umre nafile bir ibadettir"

(İbn Mâce, Menâsik, 8, II, 968; Tirmizî, Hac, 88, III, 270; Kâsânî, II, 226; Taberî, II, 2/212; Muğnî, V, 13)

Cabir ibn Abdullah'ın bildirdiğine göre bir sahabi Peygamberimiz (aleyhisselatu vesselam)'a
- "
Ey Allah'ın Elçisi! Umre farz mıdır?" diye sormuş,
Peygamber (aleyhisselatu vesselam): - "
Hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır" buyurmuştur.
(Taberî, II, 2/212; Tirmizî, Hac, 88, III, 270; Ahmed, III, 316)

Umrenin farz olduğu içtihadında bulunanların görüşlerine delil olarak zikrettikleri hadiste geçen "umreye küçük hac" denilmesini "sevabını beyan içindir" şeklinde açıklamışlardır.


Şeyh Enver Evlâki
Hac mı, Cihad mı?


İlgili Konu :


Farz-ı Ayn Olan Hacc'ı Yerine Getirmeden Farz-ı Ayn Olan Cihada Gitmenin Hükmü Nedir?
https://www.islam-tr.org/konu/farz-i-ayn-olan-hacci-yerine-getirmeden-farz-i-ayn-olan-cihada-gitmenin-hukmu-nedir.32622/
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt