Makale Nasıl Bir Nefis Kulluğudur?!...

Burhanuddin Aldiyaî

Aktif Üye
İslam-tr Yazar
Nasıl Bir Nefis Kulluğudur?!...
30169
Allah’ın dünya tabiatına koyduğu sünneti gereği kış mevsimi geldi ve havalar soğudu. Soğuğa karşı dayanıksız yapımız gereği biz de üşümeye başladık. Şahsen dışarı çıkarken kalın bir pantolon ve altına da ince bir altlık giyerim ama buna rağmen bazen özellikle akşam olunca soğuğun etkisini hissediyorum. Fakat dışarıda bazı kadınlar görüyorum, hala bir karış etekle çıplak bacak dolaşıyorlar. Ya Rabbi bu nasıl bir nefis köleliğidir, nasıl bir şeytan uymasıdır böyle!...
Sonuçta insan olarak bunların derisi kurt-köpek derisi değildir, üşümeme ihtimali olamaz. Hadi din ve iman dertlerinin olmadığı anlaşılıyor, ölüm ötesine aldırış etmedikleri bellidir. Peki, neyin uğruna insan kendi bedenine bu kadar zulüm eder, niçin çok ciddi sağlık risklerine katlanır? Şeytanın musallat olduğu nefsin şehvetlerinde kaybolmaktan başka bir cevabı olabilir mi bu durumun! Tasavvufi bir terim vardır, “fena fillah” diye, Allah’ın varlığında erime, kendini unutma, ölmeden ölmüş gibi olma anlamını kastederler. Bu insanlar da şeytanın yönlendirmesiyle adeta nefislerinin isteklerinde erimiş, kaybolmuş ve fiziki varlıklarını nefsin şehvetlerinde mevta yapmışlar. Yoksa bu soğukta bedenine bu eziyeti vermenin maddi-manevi hiçbir getirisi, nefis şehveti dışında hiçbir amacı ve gayesi yoktur.
Kur’an’ın bazı ayetleri var ki, herkes için amacı ve hedefi çok net anlaşılmıyor olabilir. Özellikle yaşayan insanlar hayatında alışık olduklarından dolayı, somut karşılığını çok net tasavvur edemeyebiliyor. Örneğin Araf Suresi’inde [7/26-27] bütün insanlığa bir hitap vardır; “Vücudunuzun, açıkta kaldığında size kötü gözüken bölgelerini örtmek üzere size giysi verdik, [bu hususta] şeytan sizi aldatmasın” diyor. Buna ilaveten “Takva elbisesi” ifadesiyle insan onuruna, haysiyetine, iffetine, şahsiyetine ve kulluk vasfına daha yaraşır bir tavra değinir. Giyimin özellikle kadın için diğer bir amacı da Ahzab Suresi 33/59. ayetinde; “[Tesettürle kötü kişilerin erişemeyeceği hür, onurlu, iffetli ve namusuna düşkün kadın şahsiyetiyle] tanınıp [art niyetli kişilerce] eziyet görmeme” şeklinde tasvir edilir. Yine Nahl Suresi’nde [16/81] giysinin başka bir amacı açıklanarak “Bizi sıcak ve soğuktan koruduğu” vurgulanmaktadır.
Bunun yanında Kur’an 6 ayrı surede, sırasıyla Araf 7/176, Kehf 18/28, Taha 20/16, Furkan 25/43, Kasas 28/50 ve Casiye 45/23. ayetlerinde nefsin hevasına (istek, arzu, şehvetine) vurgu yapar. Bu ayetlerin ilkinde nefsinin hevasına uyarak sapıtan büyük bir âlimin kıssası bir darbımesel ile anlatılır. İkincisinde nefsine uyanların Allah’ın emirlerini umursamayanlar olduğu belirtilir ve onlardan sakındırılır. Üçüncüsünde nefsinin isteklerine uyan kişinin aslında kıyamete [dirilişe, hesap-muhasebeye, neticesinde mükâfat ve cezaya] inanmadığı ve dolayısıyla cehenneme yuvarlandığı açıklanır. Dördüncüsünde nefsi ilah edinmekten yani nefse tapınmaktan bahseder. Beşincisinde nefsinin hevasına uyandan daha sapık kim olabilir diyerek bundan dolayı İslam’a uymadıklarını ifade eder. Son olarak altınca ayette nefislerini ilah edindikleri zaman bilginlerin, bilim insanlarının da basiretsizliğe sürüklendiklerini vurgulamaktadır. Yani bilim zorunlu olarak yaratıcıyı gösterirken, onlar inadına keşfettikleri sebep müsebbeb kanunlarına takılıp her şeyi çözdüklerini zannederek, bilimi maddeyle sınırlama basiretsizliğine düşüp yaratıcıyı inkâra kalkışırlar.
Mesela günümüz vakıasında bu tür insanları gördüğümüzde, bu ayetlerin bize tasvir ettiği olguları çok daha net anlamış oluyoruz. Nefsini ilah edinmenin ne demek olduğunu ve ayetlerin bahsettiği diğer sonuçlarını çok daha net tasavvur edebiliyor ve anlayabiliyoruz. Yoksa örneğin hiçbir getirisi olmadığı halde kendine eziyet etme pahasına soğuk havada çıplak dolaşmak, nefsi ilah edinmek ve ayrıca ona ihlas ile sadakat göstermekten başka bir şey olamaz. İlginçtir Allah’a, indirdiği kitaba, gönderdiği peygambere, ölüm sonrası dirilişe, hesaba çekileceğine ve sonuçta cennet ile mükâfat veya cehennem ile cezalandırmanın olacağına inandığını söyleyen nice insan vardır ki, nefsini ilah edinip tapanlar kadar inancına sadık değildir. Mesela soğuk havada bacakları açarak dışarıda dolaşma gibi bir emir olsaydı İslam’da, iman ettiğini söyleyen kaç kişi buna sadakat gösterecekti? Ne var ki nefsin şehveti için her şeye katlanarak bunu yapanlar mevcut!...
Allah bizi takvalı ve sadıklarla beraber olanlardan eylesin [Tevbe 9/119].
Burhanüddin Aldiyaî
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Bu ve benzer kötülüklere yönelenlere, güçlerini veren Allah'tır.

Tıpkı iyiye yönelenlere, iyilik yolunda güç verenin de Allah olduğu gibi. "La havle ve la kuvvete, illa billah" Hayatın her yerinde bunu görüyoruz...

Leyl Suresinde;

İyi yolu seçenler için Rabbimizin vaadi:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

5,6,7. Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.

Kötüyü seçenler için Rabbimizin vaadi:

8,9,10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin...

Uçakta türbülansa girip sallanıyorken Allah'a dua için "okudum okudum hiçbir şey olmadı. 'Ya Gavs yetiş' dedim, hemen durdu. Gavs yetişir, havada da tutar, karada da tutar" diyen malum şirk ehlinin şirkine yol veren ve şirkinde daha kararlı tutan da Allah'tır. O uçağı Allah'tan başka kimse durdurmuş değildir, ancak duanın karşılığını biraz geciktirerek "şirk ehli şirkinde karar kılsın diye 'Ya gavs' deyince durduran Allah" bu şekilde iman ehli ile şirk ehlini birbirinden ayırmıştır. O uçakta Allah diyerek dua edenler de muhakkak vardı ve sonuna kadar o şekilde dua ettiler ve biraz sallansalar da duaları kabul oldu, "Allah dualarımızı kabul etti" diyerek Allah'a şükürle ve imanla uçaktan ayrıldılar. Bu akıllı ise, Allah duasını kabulde gecikti diye O'ndan yüzçevirdi, Gavs'a yöneldi. Uçağın sallantısı Gavs'ı yardıma çağırması üzerine durdu diye Gavs durdurdu sandı, ona bu tuzağı kuran Allah'tı ama sezemedi bile.

İşte böyle, Allah kim neye yöneliyor ise, ona o yolu kolay kılar. Allah sınav verir, ve kulundan, ona verdiği kendi iradesi ile yönelişini bekler. Sınavda kul ne yapacak? Kul iyiyi seçse, destekçisi Allah'tır. Kötüyü seçerse de destekçisi yine Allah. Allah iyiyi seçenleri iyilik, kötüyü seçenleri kötülük yolunda destekler. Ki, kim nereye gitmek istiyorsa, yolunda zorluk ile karşılaşıp da geri dönmesin.

Bu arada eğer bir kul, kötüyü seçtiği halde, yolunda engelle karşılaşıyor ise, Allah onu herhangi bir sadakası, iyiliği sebebi ile seçtiği yola girmekten koruyordur. Azmettiği günahı yapmaya fırsat bulamayan bunu bilsin de, hâline şükredip, günahlarına komple tevbe edip Allah yolunu tutsun. Çünkü, o gaflet halinde iken bile, onu bazı iyilikleri karşılığında bir Koruyan'ı var.

Ancak bu koruma sonsuz değildir, hakkı tükenir... Sonra o azmettiği günahın derinliklerine düşmüş bulur kendini. Ardından içinde karar kılar ve burdan zevk duyar. Sonrası mı?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hayır! Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte bu kimseler cehennemliktirler; onlar orada ebedî olarak kalırlar."

Bakara 81

Mü'min, günah işler. Ama günahta ısrar etmez. Günahtan pişmanlık duyar. Milyon kez hata edip aynı günaha düşebilir, ama milyon kez tevbe ile Rabbine sığınır da o günahı amel defterinden sildirir.

Günahından zevk alanın hali ise böyle değildir. Küçük bir günah bile olsa, günahı küçük görmenin ta kendisi büyük günahtır zaten. Bu yüzden işlenilen günahın küçüklüğünden ziyade, kulun o günaha düştüğündeki kalbî hali önemlidir. Kişiyi sonsuz cehenneme atılma riski ile başbaşa bırakan, doğrudan işlediği günah değil, o günahı işlerken duyduğu hadsiz cesaret, cezadan korkmama, kısaca Allah'tan korkmama halidir. Bu halin de, mü'minlerde olmayacağı aşikârdır.
 

Alketa

Bindiğim dalı keserken boşluğu sevip kuş oldum.
İslam-TR Üyesi
Nefsin köleliği uzerine konu kılık kıyafetten girilecekse surekli kadın teması uzerinden gidilmesi beni rahatsiz ediyor.
Simdi buna nefsi diyeceksiniz ama mesele kadin ve erkek uzerinden neden gidilmiyor o kısmı anlamıyorum.
Kisa etek bacaģa ek olarak kadinlara guzel gorunme ugruna estetik yaptiran (meme proretezi daha kaslı görünüm) kaş ağdası yaptiran,göbek yağı aldiran, tayt giyen,sahilde kısacık şort giyen, kadınlaşan erkekler neden eklenmiyor mesela. Nicin erkegin tesetturu nefislerine olan kolelegi eklenmiyor
Bu surekli es geciliyor ama cekirdek aile gurubundaki erkek baba faktoru saglam olmadikca o ailenin icinde yetisen kiz ve erkek cocuklari saglikli yetisemiyor.bu da sonraki nesle sirayet ediyor.
Su an musluman olarak saglam aile temelleri kurulamiyor bozulmalar yasaniyorsa bunun temel sebebi etkin ve aktif baba figurunun yoksunlugudur. Bu kisimin surekli es gecilmesi ana sorunlardan biri bence.
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Kadınlara kıyasla erkeklerdeki bozulmalar nisbeten daha az olduğu için olmalı; ki aman az olsunlar, dediğin gibi baba figürü çok önemli.
 

Alketa

Bindiğim dalı keserken boşluğu sevip kuş oldum.
İslam-TR Üyesi
Kadınlara kıyasla erkeklerdeki bozulmalar nisbeten daha az olduğu için olmalı; ki aman az olsunlar, dediğin gibi baba figürü çok önemli.
Bence az değil sadece konu edilmiyor. Ya da tiktok çeken dayılardan kimse bahsetmiyor. Dayi tiktok cekerse hanimi da kizi da ceker.
Baba yozlasirsa hanimi da kizi da oglu da yozlasir.
Sadece iki pencereden bakildiginda yozlasmanin ne derece vahim olduguna dair tespitlerin daha saglikli olacagini düşünüyorum.
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Bence az değil sadece konu edilmiyor. Ya da tiktok çeken dayılardan kimse bahsetmiyor. Dayi tiktok cekerse hanimi da kizi da ceker.
Baba yozlasirsa hanimi da kizi da oglu da yozlasir.
Sadece iki pencereden bakildiginda yozlasmanin ne derece vahim olduguna dair tespitlerin daha saglikli olacagini düşünüyorum.
Allahu alem benim az görmem, sosyal medyada belli bir takip alanının dışına çıkmamamdan ötürü olabilir ) Dönem dönem ihtiyaç duydukça bir açıp, bir kapattığım instagram sayfalarında profil fotoğrafı bile koymadan önce ilk işim keşfet bölümünü eğitmek. 2 tane favori konum var: ya makro çiçek fotoları veya türk işi yemekler. Acilen bu ikisinden birisini bulup, beğen kaydet yapıyorum ve uygulamayı kapatıyorum. 5-10 dk sonra tekrar girdiğimde, beğenime göre aynı tür içerik çoğalıyor. Bu arada insan, hayvan, çocuk, hatta karıncaya varana kadar her tür nefes alan canlı için "ilgilenmiyorum"u işaretliyorum. Ertesi güne kalmadan, tüm keşfet ya çiçek veya yemek tarifi dolu oluyor (o hesabım için hangi konuyu seçtiysem, o hesapta sadece o konuyu beğeniyorum) ve bu tür hesaplar öneriliyor oluyor )

Bu şekilde olunca tiktokçu dayıları az (hatta hiç) görmüyorum. Bazen whatsapp duruma atan vs olursa, anca öyle maruz kalıyorum )
 

Alketa

Bindiğim dalı keserken boşluğu sevip kuş oldum.
İslam-TR Üyesi
Allahu alem benim az görmem, sosyal medyada belli bir takip alanının dışına çıkmamamdan ötürü olabilir ) Dönem dönem ihtiyaç duydukça bir açıp, bir kapattığım instagram sayfalarında profil fotoğrafı bile koymadan önce ilk işim keşfet bölümünü eğitmek. 2 tane favori konum var: ya makro çiçek fotoları veya türk işi yemekler. Acilen bu ikisinden birisini bulup, beğen kaydet yapıyorum ve uygulamayı kapatıyorum. 5-10 dk sonra tekrar girdiğimde, beğenime göre aynı tür içerik çoğalıyor. Bu arada insan, hayvan, çocuk, hatta karıncaya varana kadar her tür nefes alan canlı için "ilgilenmiyorum"u işaretliyorum. Ertesi güne kalmadan, tüm keşfet ya çiçek veya yemek tarifi dolu oluyor (o hesabım için hangi konuyu seçtiysem, o hesapta sadece o konuyu beğeniyorum) ve bu tür hesaplar öneriliyor oluyor )

Bu şekilde olunca tiktokçu dayıları az (hatta hiç) görmüyorum. Bazen whatsapp duruma atan vs olursa, anca öyle maruz kalıyorum )
Hic tiktok indirmedim telime, instam yok,tw hesabim da aktif değil, watsabim yillardir yok. Telegrami kaldirali yuzyik oldu.Lakin tv gundemlerindeki olaylarin haber sitelerine dusmesinden dolayi goruyorum bende.
Tek aktif kullandigim youtube. Bir seyi tikladiginda zaten onune dusuyor. Cevreden duyuyorum sonra bakiyorum nette taratiyorum olaylar olaylar.
Dun bi ders dinledim
Anne bebegi 9 ay karninda tasir ama baba bi omur tasir diyordu.
Sinsice ilerleyen bir durum bu erkeklerin değişimi ki, zaten toplumun bozulmasinin sebeplerinden lakin iste dedigim gibi gundem konusu olmuyor.

"Bay harrigan'in telefonu" adli filmi izledim bu aksam. Şahane olmasa da guzel bir film. Yasli adam akilli telefonla tanisip biraz vakit gecirince telefon bagimliligi ve tekno uzerine daha yayginlasmadan tespitini yapiverdi hemen ama anlatmim filmi
Güzel diyaloglar vardi ama.
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Site Emektarı
Hic tiktok indirmedim telime, instam yok,tw hesabim da aktif değil, watsabim yillardir yok. Telegrami kaldirali yuzyik oldu.Lakin tv gundemlerindeki olaylarin haber sitelerine dusmesinden dolayi goruyorum bende.
Tek aktif kullandigim youtube. Bir seyi tikladiginda zaten onune dusuyor. Cevreden duyuyorum sonra bakiyorum nette taratiyorum olaylar olaylar.
Dun bi ders dinledim
Anne bebegi 9 ay karninda tasir ama baba bi omur tasir diyordu.
Sinsice ilerleyen bir durum bu erkeklerin değişimi ki, zaten toplumun bozulmasinin sebeplerinden lakin iste dedigim gibi gundem konusu olmuyor.

"Bay harrigan'in telefonu" adli filmi izledim bu aksam. Şahane olmasa da guzel bir film. Yasli adam akilli telefonla tanisip biraz vakit gecirince telefon bagimliligi ve tekno uzerine daha yayginlasmadan tespitini yapiverdi hemen ama anlatmim filmi
Güzel diyaloglar vardi ama.
Android telefonlar çıktığından beri, şahid olduğum en iradeli kişi (başkaları da vardır elbet ama ben tanımadım) tüm gün sadece arama yapabilen eski usül bir telefon kullanan, ancak akşamdan akşama android telefonu ile iletişimini, araştırmasını vs yapan biri idi. Normalde internet adına pasif biri de değil, bir telegram kanalının sahibiydi. (Attığım mesajlara neden çok geç döndüğünün açıklaması buymuş, sonradan öğrenmiştim)

Tüm gün net kullanmayıp, akşamdan uyuyana kadarki kısacık sürede de, böyle birinin gereksiz bir şeyle uğraştığını hiç hayal edemiyorum. Bu devirde telefon illaki şart ise, zirve örnek sanırsam bu kişidir.

Onun ötesinde senin de yaptığın gibi gereksiz her uygulamayı hiç kullanmamak en iyisi. Gerekli dediklerimizin de, gerçekten gerekli olup olmadığını iyi ölçüp tartmak gerek. Aksi halde çoğu uygulamanın dikkat dağıtan bir dizaynı, veya gösterilen reklamlar yüzünden insanı günaha sokan bir durumu var. Bu yüzden ne kadar az, o kadar iyi.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt