Neden İslam (Neden ALLAH C.C'e inanmalıyız?)

vertyucek

Yeni Üye
Üye
BİSMİLLAH
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü,merhaba
NEDEN İSLAM?

Bu soru HAZRETİ İSLAM'IN tebliğ edildiği günden beri insanlığın sorduğu ve sorması gerektiği en önemli sorudur.HAZRETİ MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ilk vahyi alıp,ilk tebliğe başladığı zaman en yakın dostu ve ilk inananlardan olan HAZRETİ EBU BEKİR RADIYALLAHU ANH bile HAZRETİ İSLAMI kabul etmeden önce PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E HAZRETİ İSLAM'I tanımak için bir kaç soru sormuş ve aldığı cevaplar neticesinde inanmış ve iman etmiş ondan sonrada ''eğer O (PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) bana şu masanın altında bir ordu olduğunu söylese O'na (S.A.V) inanırım'' demiştir.

Peki bu inanca nasıl ulaşmıştır.işte bu yazımızda temel olarak neden Allah'a, inanmalıyız ve neden İslam'a inanmalıyız sorularına cevap vereceğiz İNŞAALLAHURRAHMAN.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) tebliğine aslında devam etmektedir.nasılmı diyorsunuz:

PEYGAMBER A.S'LAR hakkında az çok bilgisi olanlar bilirlerki onlar tebliğe gönderildikleri insanlara HAZRETİ ALLAH AZZE VE CELLE'nin varlığını,birliğini,getirdikleri dinin hak din olduğunu ispat etmek için o zamanın insanlarının en ileri oldukları konularda onları aciz bırakacak deliller getirerek,mucizeler gösterek o kişileri kurtuluş yoluna davet etmişlerdir.örneğin HAZRETİ İSA A.S tıb konusunda ileri olan kavmine tıb konusunda mucizeler göstermiştir.MUSA A.S'ın gönderildiği kavim sihir konusundA ileri idi MUSA A.S'DA sihirbazların sihrini aciz bırakacak mucizeler verilmiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V'DE belagat,edebiyat ilminde ileri olan arapların belagatını,aciz bırakacak bir mucize olan HAZRETİ KUR'AN verilmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM tebliğine aslında devam etmektedir demiştik.öyle ise günümüzde tebliğ yaptığı kişileri kendisine inndırmak için ileri oldukları konuda onları aciz bırakacak mucizeler deliller göstermesi gerekiyor.

peki acaba bu gün SEVGİLİ PEYGMABERİMİZ S.A.V bize ne ile delil ve mucize getirmiş olabilir?yazımızı okudukça bunu anlayacaksınız inşaALLAH.

yazımızın başlığı olan NEDEN İSLAM sorusuna cevap vermeden önce neden bir İLAHA (C.C)inanmalıyız sorusuna cevap vermeye çalışacağız.


İnsanoğlu yeryüzünde akıla sahip yegane canlıdır.ve bu aklın neticlerindendirki düşünür,merak eder,araştırır,öğrenir ve idrak eder.bunlardan doğan bilgiye İlim,Bilim,İrfan gibi bir çok adlar verir.işte bu düşünen merak eden ve öğrenen zeka gibi müthiş bir özelliğe sahip olan insanoğlunun kendisine sorduğu en önemli sorulardan biri ve belkide en önemli ve en temel soru şudur;ben kimim,nasıl var oldum,içinde yaşadığım dünya ve evren nasıl varoldu?yaratıldımmı?yoksa varlığım kendiliğinden oluşuvermiş bir şeymi,yani bir YARATICIM (CELLE CELALÜH) varmı yokmu?evren ve biz şu anda ne durumdayız,ve ne olacak?

işte bu sorularla kafası bir hayli meşgul olan insanoğlu bu soruları cevaplandırmak adına bir çok şeye müracaat etmiş ve onlarda bu en temel sorusuna cevap bulmaya çalışmıştır.kah bu sorunun cevabını dinlerde kah felsefede kahda bilimde aramıştır.


ister bu sorunun cevabını biz Müslümanlar gibi HAZRETİ İSLAM'DA aramış olun ister diğer dinlerde aramış olun ister felsefede aramış olun biz bu konuda bu soruyu herkesin inanmakta ortak noktası olan yani herkesin tarafsız kabul edebileceği ve müslümanından musevisine,ateistinden budistine,hristiyanına bütün insanoğlunun en güvenilir veri ve bilgi sağlayıcısı olarak kabul edeceği İLMİN,BİLİMİN bu konuda nedediğine bakacağız.

Bilim bu konuda kesin ve net fikrini çağımızda ortaya koymuş durumda!

Bilimin deney ve gözlemlerle ulaştığı kesin sonuçlar neticesinde neye inandığını! anlatmaya çalışacağız.


sorularımıza dönelim.
eğer bir ilah varsa ve bizim yaratıcımızsa bizim ve herşeyin içinde bulunduğu evreni yaratmış olmalıdır değilmi?işte içinde yaşadığımız bu evrenin nasıl var olduğu yaratılmış bir şey mi olduğu yoksa kendiliğinden var olan bir şeymi olduğu ile ilgili öne çıkan 2 görüş vardı bunlar:
1.yaratılışçı olarak nitelenen HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH tarafından gönderilen dinlerin [islam,musevilik(yahudilik diye bilinir),isevilik(hristiyanlık diye bilinir)],kutsal kitaplarında önerdikleri görüştü.bunlara göre evren HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH tarafından tek bir maddeden belli bir geçmişteki zamanda yoktan varedilmiştir. genişlemektedir ve bu genişleme bir gün tersine çevrilecek ve kıyamet denilen bir olayla eski haline getirilecektir.

2.görüş ise atesitlerin inanışlarına temel olarak aldıkları materyalizm denilen görüştür buna göre:madde ve evren yaratılmış bir şey değildir.sonsuzdan beri gelmektedir ve sonsuza gidecek yanşi sonsuza kadar var olacaktır.durağandır yani genişleme veya başka bir hareket göstermez.mutlak varlık maddedir yani görünen madde dışında bir varlık (İLAH,melek,cin)yoktur.gördüğünüz gibi aslında materyalizm kendine has bir evren görüşü ortaya koymamıştır.aslında o sadece semavi dinlerdeki evren önermesine karşı çıkar ve tam tersi olan bir görüş üretmiş ve bunun doğru olduğunu ileri sürmüştür .

peki acaba bilim hangisinin doğru olduğunu ortaya koymuştur?:


İnsanoğlu içinde bulunduğu yerin,evrenin,nasıl var olduğunu anlamak amacıyla zamanına ve elinde bulunan teknolojiye göre kah ona çıplak gözle kah teleskoplarla bakmış kah kısa menzilli insanlı uzay araçları kahta uzun menzilli uzaktan kumandalı insansız uzay araçları göndermiştir ve içinde bulunduğumuz evren hakkında çok ilginç bilgiler elde ederek muhteşem evren karşısında hayret,hürmet,hayranlık ve kimi zamanda dehşet duygularını hissetmiştir.

Peki evrenimiz kimdir onun hakkında neler biliyoruz?

evrenimiz bilim tarafından uzun zaman çeşitli deney,gözlem,labaratuvar sonuçları,çeşitli bilimadamlarının bilimsel incelemerleri sonucunda bir çok kanıt sunduğu için bilim tarafından genel kabul görmüş en önemli teorilerden biridir ve hatta en önemlisidir.Cern ve nasada bir çok önemli çalışmalar bu teori üzerinedir. bir teori olan Büyük Patlama teorisi(BigBang) uyarınca tek bir maddeden çıkan enerji ve maddelerle yaratılmış ölçümlere göre 13,7 milyar yıl yaşında (bazı bilimsel ölçümlere göre de 15 milyar yıldır) ve yine ölçümlere göre 156 milyar ışık yılı genişliğinde (ki bu genişliğe bilimadamlarından bazıları bu akla zarar genişliğinden dolayı mantıksız genişlik diyorlar) ve halende genişlemekte olan(acaiplikler ve müthiş şaşırtıcı bilgi,olay ve nesnelerle dolu) bir mekandır.bu genişleme bir gün tersine çevrilecek ve evren patlayan bir yıldız gibi içine çökecek (yani bunada bilimin büyük çöküş dediği olay)ve yok olacaktır.ama genişlemenin hiç yavaşlamadan devam etmesi sonucu bilimadamlarının kafası karışmıştır.Büyükçöküş yerine büyükçatlama teorisininde olabileceğini düşünüyorlar bu konu hakkında ileride açıklamalar yapacağız buda çok önemli bir konu.yani evrende;her maddenin ve hatta evrenin bir ömrü vardır.

Evrenimizin yaratılış anı olan ve büyük patlama dediğimiz olay ansiklopedik olarak şöyle açıklanmaya çalışılmış.
Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören[1] kozmolojik model.[2] İlk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître [3] tarafından ortaya atılan, evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde[4] kabul görmüştür.
Büyük Patlama - Vikipedi

yazıda evrenin evrimi ibaresi bulunuyor.bu evrim kelimesi bir benzetme olabilir sadece (Darwinin evrimi ile bir alakası yoktur) yazıyı okudukça bunu açık bir şekilde anlayacaksınız.

evrenimiz 13,7 milyar yıl öncesinde sonsuz yoğun sonsuz küçük ve bildiğimiz en küçük yapı taşlarından biri olan atoma benzer bir şekildeydi.ve bu müthiş atom benzeri şey yine müthiş bir enerji ile patladı ve yine müthiş kısa zamanda müthiş boyutlara ve genişliğe ulaştı.bu genişleme devam etmektedir.aslında bu patlama sonrasında meydana gelen şeyler durmuş değil devam ediyor yani bir bakıma bu patlamanın içerisinde yaşıyoruz ve bu patlama diye tabir edilen şeyin bir parçasıyız diyebiliriz.

şimdi diyeceksiniz bizim sorumuz olan ''neden bir İLAHA (C.C)inanmalıyızla'' büyük patlamanın ne alakası var?yukarıdaki yazıda ki bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum bu çeşitli deney ölçüm ve kanıtlarla kanıtlanmış olan teorinin kurucularından birisi Lamaitredir.Lamaitre HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN gönderdiği kitaplardan birine yani incile iman eden hristiyan Fizikçi bir papaz'dır.şimdi şöyle düşünebilirsiniz.bir teoriyi sırf bir papaz ileri sürdü diye illaki yaratılış ve semavi dinlerle ilişkilendirmekmi gerkiyor?hayır asla böyle bir şey iddia edilemez. hem papaz,imam,haham olup hemde bilimle ilgilenen insanlar var ve bir çok bilimsel çalışma yapmaktadırlar.fakat bu bilimsel çalışmalar sırf onların dinsel kimliğinden dolayı direkt olarak yaratılışla ilişkilendirilemez.fakat bu teorinin çok özel bir yanı var evrenimizin var oluşu ile ilgili bir bilimsel çalışma ve bu varoluş bilimsel çalışmalar sonucunda ya yaratılışa çıkacak yada inaçsızların ateistlerin savunduğu gibi tesadüflere veya evrenin varlığının kendi varlığına bağlı oluşuna.yani yaratılmış bir şey olmadığı görüşü iddiasını sürdürmeye devam edecek.

Fizikçi Papaz Lamaitre bu teorisini sadece kendi bilimsel gözlem,deney ve hesaplamaları ile de ortaya koymuş değildir.hayır aslında o zaten ileri sürülen bir teoriyi kanıtlamıştır.o iddia Allahın yaratış planındaki iddialardır.örneğin evrenin materyalizmdeki gibi durağan olmadığını aksine genişlediğini,sosuzdan beri gelmediğini aksine geçmiş bir zamanda tek bir noktadan yoktan var edildiğini.yani kısacası evrenin bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konan var oluşunun HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN vahyilerinde bildirdiği yaratılış plananına tam olarak uyduğunu kanıtlamıştır.

Fizikçi Papaz Lamaitre bu teoriyi vatikanın astrofizik gözlemevinde yapıtğı deney,gözlem ve hesaplamalar sonucunda ortaya koymuştur.teorisini bilimsel olarak ortaya koyduğunda katolik kilisesi kendisi büyük bir çoşkuyla kutlamış ve teorisinin İncildeki yaratılışla -tam uyumlu- olduğunu açıklamıştır.

kısacası lamaitre herhangi bir teoriden bahsetmemektedir.bilakis evrenin var oluşu ile ilgili bir çok iddiadan bir tanesinin doğru olup olmadığı hususunda çalışma yapmış ve bunun doğru olduğunu bilimsel olarak anlamıştır.bu iddia HAZRETİ ALLAH EZZE VE CELLE'NİN dinlerinde bahsettiği yaratılış iddiasıdır.

ünlü bilim adamı Frank tipler bu gerçeği şöyle anlatıyor:

Frank Tipler (Matematik Fiziği Profesörü): 20 yıl önce kozmolojist olarak kariyerime başladığımda bir ateisttim. Bir gün Yahudi-Hıristiyan teolojisinin temel iddiasının doğru olduğunu ve
bunun bizim anladığımız fizik kanunlarının bir sonucu olduğunu!!!
gösteren bir kitap yazacağımı en vahşi rüyalarımda bile hayal
edemezdim. Ben bu sonuçlara benim özel fizik branşımın merhametsiz mantığını kullanarak ulaştım
http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/Modern-Bilim-Tanrı-Var-Dr.-Emre-Dorman.pdf

bu durumu ülkemizin yetiştirdiği güzide bilimadamlarından olan fizikçi doçent Dr. Caner Taslaman ''Big Bang ve Tanrı'' adını verdiği kitabının 21 sayfasında anlatıyor.linkini size veriyorum:
http://www.bigbang.gen.tr/wp-content/uploads/2011/10/big-bang-caner-taslaman.pdf

Hazreti Kur'an'ın ayetlerinde evrenin yaratılış anının yani bilimce BigBangin nasıl anlatıldığını anlatmadan önce fizikçi bir papazın kanıtladığı bir teorinin ''Neden İslam ve Neden Allah'a (c.c) inanmalıyız'' soruları ile ne alakası var? diyenler olabilir;konuyu okuyan çoğu kimsenin bu soruyu sormayacak kadar Dinler ile ilgili ve genel kültürel bilgisinin olduğunu tahmin etsemde,bilmeyenlerinde olabileceğini düşünerek semavi dinlerin (İSLAM,hristiyanlık,musevilik) birbirleri ile ilgisini kısaca anlatalım.

isevilik(hristiyanlık),musevilik(yahudilik) ve İSLAM bunların hepsinin kaynağı birdir.bunlar tek bir ilah inancı olan dinledir.Yaratıcı;Resul,Nebi,Peygamber denilen elçiler tarafından alınan vahiylerden oluşan kitaplarda (tevrat,Zebur,İncil,Kur'an) İlah emirlerini insanlara bildirmektedir.dikkatinizi çekemnek istiyorum semavi dinler ALLAH C.C MUHAMMED,MUSA,İSA,İBRAHİM PEYGAMBERLERİNİ A.S dışında her din kuran kişi ve kitabını kabul etmez kendini ben ALLAHIN PEYGAMBERİYİM A.S diyenler semavi dinleri ilgilendirir. semavi dinler zaman içerisinde birbirleri ile aralarında fark oluşmuş olsada bu durum insanların çeşitli nedenlerden dolayı kendi dinlerini tahrif etmelerinden yani İlah'i kaynaktan gelen aslında değişilikler eklemeler ve çıkarmalar yapmalarından kaynaklanmaktadır.fakat bu durum dinmizin ana yasası olan HAZRETİ KUR'AN için geçerli değildir.bu son gönderdiği kitabı HAZRETİ ALLAH (C.C)kendi özel koruması ile korumaktadır.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.AV)'E nasıl vahyedilmişse o zamanki gibidir hiçbir insan etkisine uğramamıştır.konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için kısa geçiyoruz.bu konu ile alakalı olan ayruntılı ileride bu konudan bahsedeceğiz inşaALLAH.

PEYGAMBERLİK müesseseside çok ilginç ve şaşurtucu şekillerde HAZRETİ İSLAMIN çok sğlam olan delillerinden bir tanesidir.PEYGAMBERLER ALŞEYHÜMÜSSLAMLAR her nekadar zamanın her döneminde saldurulr ve iftiralara maruz klmışlarsada onlar insalığa kutuluş tollarını bildiren tertemiz insanlardur.onallara çeşitli şekillerde yöneltilen karalama ve iftiralar doğru olsa bile bu HAZRETİ ALLAH AZZE VE CELLE'NİN var olmadığına (haşa) delil olmaz zaten.ileriki yazılarımızda bu ilginç ve büyük gerçekle neden İSLAM sorusuna değişik bakuş açısı ile cevap vermeye çalışacağız inşaALLAH.

peki HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH HAZRETİ evrenin yaratılışından KUR'AN'da nasıl bahsediyor?:
öncelikle şunu söylemeliyizki HAZRETİ KUR'AN size fiziksel denklemlerden,matematiksel formüllerden bahsetmez.o matematiği hiç bilmeyeninde,fizikten hiç haberi olmayanında,ordinaryüs profesöründe anlayacağı en basit ve kolay anlaşılır ipuçları verir vede teferruata girmez.ama bu teferruata girilmeden verilmiş ipuçları sizi anlaşılması çok zor olan büyük gerçeklere götürecektir.
yaratılış ayetlerine geçelim:
Bismillah

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz. (51 : 47)
SÜREKLİ GENİŞLEYEN BİR EVRENDE YAŞIYORUZ | Quran Miracles

zaten bigbang teorisinin iddialarının gerçek olduğunun anlaşılması evrenin genişlediğinin bilimsel olarak anlaşılması ile ortaya çıkmıştır.bigbang içinde bir genişlemedir diyebiliriz bazı yönleri ile.
ilgili açıklamayı fizikçi doç. dr. Caner Taslaman verdiğim linkte yapıyor.ayette sözü geçen genişlemdeki ilginç gerçeklerle ilgili açıklamalaran ileride devam edeceğiz inşaALLAH.
 

FatmaNeşe

Yeni Üye
Üye
BİSMİLLAH
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü,merhaba
NEDEN İSLAM?

Bu soru HAZRETİ İSLAM'IN tebliğ edildiği günden beri insanlığın sorduğu ve sorması gerektiği en önemli sorudur.HAZRETİ MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ilk vahyi alıp,ilk tebliğe başladığı zaman en yakın dostu ve ilk inananlardan olan HAZRETİ EBU BEKİR RADIYALLAHU ANH bile HAZRETİ İSLAMI kabul etmeden önce PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E HAZRETİ İSLAM'I tanımak için bir kaç soru sormuş ve aldığı cevaplar neticesinde inanmış ve iman etmiş ondan sonrada ''eğer O (PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) bana şu masanın altında bir ordu olduğunu söylese O'na (S.A.V) inanırım'' demiştir.

Peki bu inanca nasıl ulaşmıştır.işte bu yazımızda temel olarak neden Allah'a, inanmalıyız ve neden İslam'a inanmalıyız sorularına cevap vereceğiz İNŞAALLAHURRAHMAN.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) tebliğine aslında devam etmektedir.nasılmı diyorsunuz:

PEYGAMBER A.S'LAR hakkında az çok bilgisi olanlar bilirlerki onlar tebliğe gönderildikleri insanlara HAZRETİ ALLAH AZZE VE CELLE'nin varlığını,birliğini,getirdikleri dinin hak din olduğunu ispat etmek için o zamanın insanlarının en ileri oldukları konularda onları aciz bırakacak deliller getirerek,mucizeler gösterek o kişileri kurtuluş yoluna davet etmişlerdir.örneğin HAZRETİ İSA A.S tıb konusunda ileri olan kavmine tıb konusunda mucizeler göstermiştir.MUSA A.S'ın gönderildiği kavim sihir konusundA ileri idi MUSA A.S'DA sihirbazların sihrini aciz bırakacak mucizeler verilmiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V'DE belagat,edebiyat ilminde ileri olan arapların belagatını,aciz bırakacak bir mucize olan HAZRETİ KUR'AN verilmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM tebliğine aslında devam etmektedir demiştik.öyle ise günümüzde tebliğ yaptığı kişileri kendisine inndırmak için ileri oldukları konuda onları aciz bırakacak mucizeler deliller göstermesi gerekiyor.

peki acaba bu gün SEVGİLİ PEYGMABERİMİZ S.A.V bize ne ile delil ve mucize getirmiş olabilir?yazımızı okudukça bunu anlayacaksınız inşaALLAH.

yazımızın başlığı olan NEDEN İSLAM sorusuna cevap vermeden önce neden bir İLAHA (C.C)inanmalıyız sorusuna cevap vermeye çalışacağız.


İnsanoğlu yeryüzünde akıla sahip yegane canlıdır.ve bu aklın neticlerindendirki düşünür,merak eder,araştırır,öğrenir ve idrak eder.bunlardan doğan bilgiye İlim,Bilim,İrfan gibi bir çok adlar verir.işte bu düşünen merak eden ve öğrenen zeka gibi müthiş bir özelliğe sahip olan insanoğlunun kendisine sorduğu en önemli sorulardan biri ve belkide en önemli ve en temel soru şudur;ben kimim,nasıl var oldum,içinde yaşadığım dünya ve evren nasıl varoldu?yaratıldımmı?yoksa varlığım kendiliğinden oluşuvermiş bir şeymi,yani bir YARATICIM (CELLE CELALÜH) varmı yokmu?evren ve biz şu anda ne durumdayız,ve ne olacak?

işte bu sorularla kafası bir hayli meşgul olan insanoğlu bu soruları cevaplandırmak adına bir çok şeye müracaat etmiş ve onlarda bu en temel sorusuna cevap bulmaya çalışmıştır.kah bu sorunun cevabını dinlerde kah felsefede kahda bilimde aramıştır.


ister bu sorunun cevabını biz Müslümanlar gibi HAZRETİ İSLAM'DA aramış olun ister diğer dinlerde aramış olun ister felsefede aramış olun biz bu konuda bu soruyu herkesin inanmakta ortak noktası olan yani herkesin tarafsız kabul edebileceği ve müslümanından musevisine,ateistinden budistine,hristiyanına bütün insanoğlunun en güvenilir veri ve bilgi sağlayıcısı olarak kabul edeceği İLMİN,BİLİMİN bu konuda nedediğine bakacağız.

Bilim bu konuda kesin ve net fikrini çağımızda ortaya koymuş durumda!

Bilimin deney ve gözlemlerle ulaştığı kesin sonuçlar neticesinde neye inandığını! anlatmaya çalışacağız.


sorularımıza dönelim.
eğer bir ilah varsa ve bizim yaratıcımızsa bizim ve herşeyin içinde bulunduğu evreni yaratmış olmalıdır değilmi?işte içinde yaşadığımız bu evrenin nasıl var olduğu yaratılmış bir şey mi olduğu yoksa kendiliğinden var olan bir şeymi olduğu ile ilgili öne çıkan 2 görüş vardı bunlar:
1.yaratılışçı olarak nitelenen HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH tarafından gönderilen dinlerin [islam,musevilik(yahudilik diye bilinir),isevilik(hristiyanlık diye bilinir)],kutsal kitaplarında önerdikleri görüştü.bunlara göre evren HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH tarafından tek bir maddeden belli bir geçmişteki zamanda yoktan varedilmiştir. genişlemektedir ve bu genişleme bir gün tersine çevrilecek ve kıyamet denilen bir olayla eski haline getirilecektir.

2.görüş ise atesitlerin inanışlarına temel olarak aldıkları materyalizm denilen görüştür buna göre:madde ve evren yaratılmış bir şey değildir.sonsuzdan beri gelmektedir ve sonsuza gidecek yanşi sonsuza kadar var olacaktır.durağandır yani genişleme veya başka bir hareket göstermez.mutlak varlık maddedir yani görünen madde dışında bir varlık (İLAH,melek,cin)yoktur.gördüğünüz gibi aslında materyalizm kendine has bir evren görüşü ortaya koymamıştır.aslında o sadece semavi dinlerdeki evren önermesine karşı çıkar ve tam tersi olan bir görüş üretmiş ve bunun doğru olduğunu ileri sürmüştür .

peki acaba bilim hangisinin doğru olduğunu ortaya koymuştur?:


İnsanoğlu içinde bulunduğu yerin,evrenin,nasıl var olduğunu anlamak amacıyla zamanına ve elinde bulunan teknolojiye göre kah ona çıplak gözle kah teleskoplarla bakmış kah kısa menzilli insanlı uzay araçları kahta uzun menzilli uzaktan kumandalı insansız uzay araçları göndermiştir ve içinde bulunduğumuz evren hakkında çok ilginç bilgiler elde ederek muhteşem evren karşısında hayret,hürmet,hayranlık ve kimi zamanda dehşet duygularını hissetmiştir.

Peki evrenimiz kimdir onun hakkında neler biliyoruz?

evrenimiz bilim tarafından uzun zaman çeşitli deney,gözlem,labaratuvar sonuçları,çeşitli bilimadamlarının bilimsel incelemerleri sonucunda bir çok kanıt sunduğu için bilim tarafından genel kabul görmüş en önemli teorilerden biridir ve hatta en önemlisidir.Cern ve nasada bir çok önemli çalışmalar bu teori üzerinedir. bir teori olan Büyük Patlama teorisi(BigBang) uyarınca tek bir maddeden çıkan enerji ve maddelerle yaratılmış ölçümlere göre 13,7 milyar yıl yaşında (bazı bilimsel ölçümlere göre de 15 milyar yıldır) ve yine ölçümlere göre 156 milyar ışık yılı genişliğinde (ki bu genişliğe bilimadamlarından bazıları bu akla zarar genişliğinden dolayı mantıksız genişlik diyorlar) ve halende genişlemekte olan(acaiplikler ve müthiş şaşırtıcı bilgi,olay ve nesnelerle dolu) bir mekandır.bu genişleme bir gün tersine çevrilecek ve evren patlayan bir yıldız gibi içine çökecek (yani bunada bilimin büyük çöküş dediği olay)ve yok olacaktır.ama genişlemenin hiç yavaşlamadan devam etmesi sonucu bilimadamlarının kafası karışmıştır.Büyükçöküş yerine büyükçatlama teorisininde olabileceğini düşünüyorlar bu konu hakkında ileride açıklamalar yapacağız buda çok önemli bir konu.yani evrende;her maddenin ve hatta evrenin bir ömrü vardır.

Evrenimizin yaratılış anı olan ve büyük patlama dediğimiz olay ansiklopedik olarak şöyle açıklanmaya çalışılmış.
Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören[1] kozmolojik model.[2] İlk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître [3] tarafından ortaya atılan, evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde[4] kabul görmüştür.
Büyük Patlama - Vikipedi

yazıda evrenin evrimi ibaresi bulunuyor.bu evrim kelimesi bir benzetme olabilir sadece (Darwinin evrimi ile bir alakası yoktur) yazıyı okudukça bunu açık bir şekilde anlayacaksınız.

evrenimiz 13,7 milyar yıl öncesinde sonsuz yoğun sonsuz küçük ve bildiğimiz en küçük yapı taşlarından biri olan atoma benzer bir şekildeydi.ve bu müthiş atom benzeri şey yine müthiş bir enerji ile patladı ve yine müthiş kısa zamanda müthiş boyutlara ve genişliğe ulaştı.bu genişleme devam etmektedir.aslında bu patlama sonrasında meydana gelen şeyler durmuş değil devam ediyor yani bir bakıma bu patlamanın içerisinde yaşıyoruz ve bu patlama diye tabir edilen şeyin bir parçasıyız diyebiliriz.

şimdi diyeceksiniz bizim sorumuz olan ''neden bir İLAHA (C.C)inanmalıyızla'' büyük patlamanın ne alakası var?yukarıdaki yazıda ki bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum bu çeşitli deney ölçüm ve kanıtlarla kanıtlanmış olan teorinin kurucularından birisi Lamaitredir.Lamaitre HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN gönderdiği kitaplardan birine yani incile iman eden hristiyan Fizikçi bir papaz'dır.şimdi şöyle düşünebilirsiniz.bir teoriyi sırf bir papaz ileri sürdü diye illaki yaratılış ve semavi dinlerle ilişkilendirmekmi gerkiyor?hayır asla böyle bir şey iddia edilemez. hem papaz,imam,haham olup hemde bilimle ilgilenen insanlar var ve bir çok bilimsel çalışma yapmaktadırlar.fakat bu bilimsel çalışmalar sırf onların dinsel kimliğinden dolayı direkt olarak yaratılışla ilişkilendirilemez.fakat bu teorinin çok özel bir yanı var evrenimizin var oluşu ile ilgili bir bilimsel çalışma ve bu varoluş bilimsel çalışmalar sonucunda ya yaratılışa çıkacak yada inaçsızların ateistlerin savunduğu gibi tesadüflere veya evrenin varlığının kendi varlığına bağlı oluşuna.yani yaratılmış bir şey olmadığı görüşü iddiasını sürdürmeye devam edecek.

Fizikçi Papaz Lamaitre bu teorisini sadece kendi bilimsel gözlem,deney ve hesaplamaları ile de ortaya koymuş değildir.hayır aslında o zaten ileri sürülen bir teoriyi kanıtlamıştır.o iddia Allahın yaratış planındaki iddialardır.örneğin evrenin materyalizmdeki gibi durağan olmadığını aksine genişlediğini,sosuzdan beri gelmediğini aksine geçmiş bir zamanda tek bir noktadan yoktan var edildiğini.yani kısacası evrenin bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konan var oluşunun HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN vahyilerinde bildirdiği yaratılış plananına tam olarak uyduğunu kanıtlamıştır.

Fizikçi Papaz Lamaitre bu teoriyi vatikanın astrofizik gözlemevinde yapıtğı deney,gözlem ve hesaplamalar sonucunda ortaya koymuştur.teorisini bilimsel olarak ortaya koyduğunda katolik kilisesi kendisi büyük bir çoşkuyla kutlamış ve teorisinin İncildeki yaratılışla -tam uyumlu- olduğunu açıklamıştır.

kısacası lamaitre herhangi bir teoriden bahsetmemektedir.bilakis evrenin var oluşu ile ilgili bir çok iddiadan bir tanesinin doğru olup olmadığı hususunda çalışma yapmış ve bunun doğru olduğunu bilimsel olarak anlamıştır.bu iddia HAZRETİ ALLAH EZZE VE CELLE'NİN dinlerinde bahsettiği yaratılış iddiasıdır.

ünlü bilim adamı Frank tipler bu gerçeği şöyle anlatıyor:

Frank Tipler (Matematik Fiziği Profesörü): 20 yıl önce kozmolojist olarak kariyerime başladığımda bir ateisttim. Bir gün Yahudi-Hıristiyan teolojisinin temel iddiasının doğru olduğunu ve
bunun bizim anladığımız fizik kanunlarının bir sonucu olduğunu!!!
gösteren bir kitap yazacağımı en vahşi rüyalarımda bile hayal
edemezdim. Ben bu sonuçlara benim özel fizik branşımın merhametsiz mantığını kullanarak ulaştım
http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/Modern-Bilim-Tanrı-Var-Dr.-Emre-Dorman.pdf

bu durumu ülkemizin yetiştirdiği güzide bilimadamlarından olan fizikçi doçent Dr. Caner Taslaman ''Big Bang ve Tanrı'' adını verdiği kitabının 21 sayfasında anlatıyor.linkini size veriyorum:
http://www.bigbang.gen.tr/wp-content/uploads/2011/10/big-bang-caner-taslaman.pdf

Hazreti Kur'an'ın ayetlerinde evrenin yaratılış anının yani bilimce BigBangin nasıl anlatıldığını anlatmadan önce fizikçi bir papazın kanıtladığı bir teorinin ''Neden İslam ve Neden Allah'a (c.c) inanmalıyız'' soruları ile ne alakası var? diyenler olabilir;konuyu okuyan çoğu kimsenin bu soruyu sormayacak kadar Dinler ile ilgili ve genel kültürel bilgisinin olduğunu tahmin etsemde,bilmeyenlerinde olabileceğini düşünerek semavi dinlerin (İSLAM,hristiyanlık,musevilik) birbirleri ile ilgisini kısaca anlatalım.

isevilik(hristiyanlık),musevilik(yahudilik) ve İSLAM bunların hepsinin kaynağı birdir.bunlar tek bir ilah inancı olan dinledir.Yaratıcı;Resul,Nebi,Peygamber denilen elçiler tarafından alınan vahiylerden oluşan kitaplarda (tevrat,Zebur,İncil,Kur'an) İlah emirlerini insanlara bildirmektedir.dikkatinizi çekemnek istiyorum semavi dinler ALLAH C.C MUHAMMED,MUSA,İSA,İBRAHİM PEYGAMBERLERİNİ A.S dışında her din kuran kişi ve kitabını kabul etmez kendini ben ALLAHIN PEYGAMBERİYİM A.S diyenler semavi dinleri ilgilendirir. semavi dinler zaman içerisinde birbirleri ile aralarında fark oluşmuş olsada bu durum insanların çeşitli nedenlerden dolayı kendi dinlerini tahrif etmelerinden yani İlah'i kaynaktan gelen aslında değişilikler eklemeler ve çıkarmalar yapmalarından kaynaklanmaktadır.fakat bu durum dinmizin ana yasası olan HAZRETİ KUR'AN için geçerli değildir.bu son gönderdiği kitabı HAZRETİ ALLAH (C.C)kendi özel koruması ile korumaktadır.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.AV)'E nasıl vahyedilmişse o zamanki gibidir hiçbir insan etkisine uğramamıştır.konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için kısa geçiyoruz.bu konu ile alakalı olan ayruntılı ileride bu konudan bahsedeceğiz inşaALLAH.

PEYGAMBERLİK müesseseside çok ilginç ve şaşurtucu şekillerde HAZRETİ İSLAMIN çok sğlam olan delillerinden bir tanesidir.PEYGAMBERLER ALŞEYHÜMÜSSLAMLAR her nekadar zamanın her döneminde saldurulr ve iftiralara maruz klmışlarsada onlar insalığa kutuluş tollarını bildiren tertemiz insanlardur.onallara çeşitli şekillerde yöneltilen karalama ve iftiralar doğru olsa bile bu HAZRETİ ALLAH AZZE VE CELLE'NİN var olmadığına (haşa) delil olmaz zaten.ileriki yazılarımızda bu ilginç ve büyük gerçekle neden İSLAM sorusuna değişik bakuş açısı ile cevap vermeye çalışacağız inşaALLAH.

peki HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH HAZRETİ evrenin yaratılışından KUR'AN'da nasıl bahsediyor?:
öncelikle şunu söylemeliyizki HAZRETİ KUR'AN size fiziksel denklemlerden,matematiksel formüllerden bahsetmez.o matematiği hiç bilmeyeninde,fizikten hiç haberi olmayanında,ordinaryüs profesöründe anlayacağı en basit ve kolay anlaşılır ipuçları verir vede teferruata girmez.ama bu teferruata girilmeden verilmiş ipuçları sizi anlaşılması çok zor olan büyük gerçeklere götürecektir.
yaratılış ayetlerine geçelim:
Bismillah

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz. (51 : 47)
SÜREKLİ GENİŞLEYEN BİR EVRENDE YAŞIYORUZ | Quran Miracles

zaten bigbang teorisinin iddialarının gerçek olduğunun anlaşılması evrenin genişlediğinin bilimsel olarak anlaşılması ile ortaya çıkmıştır.bigbang içinde bir genişlemedir diyebiliriz bazı yönleri ile.
ilgili açıklamayı fizikçi doç. dr. Caner Taslaman verdiğim linkte yapıyor.ayette sözü geçen genişlemdeki ilginç gerçeklerle ilgili açıklamalaran ileride devam edeceğiz inşaALLAH.

Selamun Aleykum,

Elhamdulillah, biz site üyeleri bigbang midir neyin nesidir tanimadan bilmeden önce Allah'a Celle ve Celaluhu hic bir sart kosmadan, bir mucize beklemeden iman etmis Müslümanlardaniz.

Sen su yazini ateist ve Ehl-i Kitap sitelerinde bir yayinlayiver de, belki onlar bir seyler ögrenir sayende.

Allh'a emanet ol.
 

uranur

Yeni Üye
Üye
Selamun Aleykum,

Elhamdulillah, biz site üyeleri bigbang midir neyin nesidir tanimadan bilmeden önce Allah'a Celle ve Celaluhu hic bir sart kosmadan, bir mucize beklemeden iman etmis Müslümanlardaniz.

Sen su yazini ateist ve Ehl-i Kitap sitelerinde bir yayinlayiver de, belki onlar bir seyler ögrenir sayende.

Allh'a emanet ol.

iman etmiş olmak,
iman
ne demek.

Allaha emanet olmak,
nasıl bir şey,
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt