Osmanlı Şeyhulislamı Müftü El Hamza'nın Şiiler Hakkındaki İbretlik Hutbesi

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
İslam-TR Üyesi
Yavuz Sultan Selim rahmetullahualeyh'in Şeyhülislamı Müftü el Hamza rahimehullahın çaldıran savaşı öncesi verdiği hutbe şöyledir:


"müslümanlar! bilin ve öğrenin ki şu şii,rafizi toplumunun emirleri erdebil oğlu şâh ismail'dir. peygamberimiz aleyhisselâmm şerîatini ve sünnetini ve islâm dinini ve din bilgisini ve kur'ânı küçümsedikleri ve de Allah teâlâ'nın haram kıldığı günahlara helâldir dedikleri ve kur'ân'ı ve mushafları ve şerîat kitaplarını hor görüp ateşte yaktıkları ve de alimlere ve dindarlara ihanet edip öldürüp mescitlerini yaktıkları ve de necis emirlerini ilah sayıp secde ettikleri ve de hazret-i ebu bekir'e ve hazret-i ömer'e sövüp halifeliklerini inkar edip sövdükleri ve de peygamberimizin şeriatını ve islâmı yok etmeye kast ettikleri, bu anılan ve de bunların şeriata karşı söz ve davranışları bu fakire ve diğer islâm âlimlerine göre tevatürle bilinip açıkça belli olduğundan biz dahi şeriat’ın hükmü ve kitaplarımızın nakli ile fetva verdik ki adı geçen toplum kızılbaş şii rafizi topluluğu -kâfir ve dinsizdirler ve de her kimse ki onlara uyup o sapık dinlerine razı ve yardımcı olurlarsa onlar da kâfir ve dinsizlerdir. bunları dahi öldürüp, toplumlarını darmadağın etmek tüm müslümanlara vacip ve farzdır. müslümanlardan ölen said ve şehid olup cennete girer ve onlardan ölen aşağılık cehennemin dibindedir, bunların hâli kâfirlerin hâlinden daha fena ve çirkindir. zira bunların kestikleri ve avladıkları ister doğan'la ister ok ile ve av köpeği ile olsun murdardır ve nikâhları gerekse kendilerinden ve gerekse başkasından alsınlar bâtıldır ve de bunlara kimseden miras yoktur. bir bucak halkı bunlardan olsa da Allah yardımcısı olsun osmanlı padişahına gerekir ki bunların (rafizilerin) ileri gelenlerini öldürüp mallarını ve kadınlarını dahi ve çocuklarını islâm gazilerine taksim ede ve bunları ele geçirilince tövbeliklerine ve pişmanlıklarına inanmayıp öldürülmeli ve de bir kimse ki vilayette olup onlardan olduğu bilinirse ya da onlara giderken yakalanırsa öldürülmeli ve tüm bu toplum hem dinsizdir ve hem bozguncudur, iki yönden katledilmeleri vaciptir. ey Allahım dine yardım edene sen de yardım et ve müslümanları hor göreni sen de hor gör."
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt