Rasûlullah (s.a.v) Bayramda Neler Yapardı?

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi

Enes bin Mâlik (R.A.)'den yapılan sahih rivayete göre,


Resûlüllah (A.S.) Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde, belde halkının yılda iki gün şenlik yapıp eğlendiklerini gördü. «Bu iki gün nedir?» diye sorduğunda,

«Cahiliyye devrinden kalma bir âdettir» diye cevap verildi.

Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu :

«Allah size bu iki günü daha hayırlı iki güne çevirdi : Kurban Günü ve Fıtır Günü...»

Ebû Dâvud : Enes bin Mâlik (R.A.)'den


Cafer bin Muhammed'in dedesinden yapılan sahih rivayette deniliyor ki :

«Resûlüllah (A.S.) Efendimiz her bayram günü Yemen mamulü üstlüğünü giyinirdi.

(İmam Şafiî ve İmam Beğavî rivayet etmişlerdir.)


Rasûlullah (A.S.) Efendimiz yine yapılan sahih rivayetlere göre,


Fıtır Bayramında namazgâha çıkmadan önce tek sayı olmak üzere bir ya da üç hurma yerdi.
Kurban Bayramında ise, bunu namazdan sonraya bırakırdı.


Enes (R.A.) diyor ki :


«Peygamberimiz (A.S.) Fıtır Bayramı günü tek sayıda hurma yemeden namazgâha çıkmazdı.

(Ahmed bin Hanbel)


Hazreti Büreyde (R.A.)'de diyor ki :

«Peygamber (A.S.) Efendimiz Fıtır Bayramı günü namaz kılmadan önce, Kurban Bayramı günü namaz kıldıktan sonra bir şey yerdi.

(Tirmizî - İbn Mâce - Ahmed bin Hanbel.)


Hasan Es-Sabit (R.A.) diyor ki :

«Her iki bayramda da Resûlüllah (A.S.) Efendimiz bize mevcud olan en güzel ve en temiz elbisemizi giymemizi, en güzel kokuyu sürünmemizi ve bulabildiğimiz kadarıyle en semiz hayvanı boğazlamamızı emretti.

(El-Hâkim - îbn Hibban : EI-Hasen'den.)


Bayram günü giyilecek elbisenin bilhassa temiz olmasına dikkat edilir.
Bu konuda ister yeni, ister yıkanmış olsun fark etmez.

(El-Muhit - Serahsî - Bahrirâik - îbn Nüceym.)


Ebû Hüreyre (R.A.) diyor ki :


«Resûlüllah (A.S.) Efendimiz sadece bir bayram namazını -o da; şiddetli yağmur sebebiyle- Mescid'de kıldırdı. Diğerlerini namazgah olarak ayrılan açık havada kıldırdı.

(Ebû Dâvud - Îbn Mâce - El-Hâkim )

Sahabeden Câbir (R.A.) anlatıyor :

«Bayram namazlarında Resûlüllah (A.S.) Efendimiz namazgaha gidiş ve dönüş yollarını değiştirirdi.
Yani giderken ayrı bir yoldan, dönerken de başka bir yoldan yürürdü.

( Ahmed bin Hanbel - Müslim – Tirmizi.)

İbn Abbas (R.A.) diyor ki :


«Bayram günü Resûlüllah (A.S.) Efendimiz namazgaha çıktığında ne bayram namazından önce,
ne de sonra namaz kılmadı.İbn Ömer (R.A.)'dan da aynı anlamda rivayet edilmiştir.

Hattâ îmam Buhari, Bayram Namazından önce nafile kılmanın mekruh olduğunu îbn Abbas (R.A.)'dan naklen rivayet etmiştir.


(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/10-11.)


Hanefi Mezhebi İçin Bayram Namazı


İmam Şöyle Niyet Eder :«Niyet ettim Allah rızası için Bayram Namazını kıldırmaya...»Cemaat te şöyle niyet eder :«Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama...»İmam belirtilen şekilde niyet getirdikten sonra Allahu Ekber diyerek ellerini kulak yumuşaklarına kadar kaldırıp İftitah Tekbiri getirir. Ellerini bağlayıp Sübhaneke okur. Sonra üç defa ardı ardına ellerini yine kulak yumuşaklarına kadar kaldırıp Bayram Tekbirini getirir. Tekbirleri getirirken ellerini bağlamaz, yanlarına sarkıtır. Üçüncü tekbirden sonra ellerini bağlayıp önce Euzü-Besmele çekip Fâtiha-i Şerîfeyi, sonra Zamm-ı Sureyi okur ve diğer namazlarda olduğu gibi rükû' ve secdelerini yapıp ikinci rek'ata kalkar. Cemaat te bayram tekbirlerinde aynen imama uyar. İkinci rek'atte bu kez imam önce Fatiha ve Zamm-ı Sureyi okur, sonra üç tekbir ardı ardına getirir tekbirleri getirirken ellerini bağlamaz. Dördüncü bir tekbir getirerek rükû'a varır ve böylece diğer namazlarda olduğu gibi secdeleri de yerine getirerek teşehhüde oturup namazı tamamlar.Bu, İbn Mes'ud (R.A.)'dan rivayet edilmiştir. Hanefiler bu rivayeti esas kabul etmiştir.

(El-Muhit - Radiyüddin Serahsi)

 
Son düzenleme:

التوحيد

Üyeliği İptal Edildi
Banned


Ebû Hüreyre (R.A.) diyor ki :

«Resûlüllah (A.S.) Efendimiz sadece bir bayram namazını -o da; şiddetli yağmur sebebiyle- Mescid'de kıldırdı. Diğerlerini namazgah olarak ayrılan açık havada kıldırdı.

(Ebû Dâvud - Îbn Mâce - El-Hâkim : Ebû Hüreyre (R.A.)'den)
Unutulmuş Sünnetlerden bir tanesi, yaz aylarında bulunmaktayız hangi imam bu sünneti ihya ediyor ?
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
RABBİM,bizleri hakkı ile islamı yaşayan kullarından eylesin ve bize kolay kılsın amin

güncel
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt