Şehid Şeyh Usame Bin Laden (r.a)

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
Esselamualeykum rahmatullahi ve berekad ebeden ve daime


سْــــــــــــــــــــــم- ِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيمHamd,alemlerin,göğün,yerin ve ikisi arasında bulunanların sahibi olan KAHHAR olan ALLAH (c.c) mahsustur.ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLEYİM SONRA TEKRAR DİRİLEYİM...
ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLEYİM SONRA TEKRAR DİRİLEYİM...
ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLEYİM SONRA TEKRAR DİRİLEYİM...

Diyen ALLAH Resulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme sonsuz kez selatu selam olsun.
Özbekistan İslami Hareket grubunun Şehid Şeyh Usame bin laden (r.a) hakkında yapmış olduğu beyaat ve biyografini sizlerle paylaşmak istedim.


[D]17707[/D]Görüntülü olarak Şehid Şeyh Usame bin Laden (r.a) kısa olarak hayatı

7448


VE ONA AİT RESİMLER

Ekli dosyayı görüntüle 1166


Ekli dosyayı görüntüle 1167Ekli dosyayı görüntüle 1168Ekli dosyayı görüntüle 1169
Ekli dosyayı görüntüle 1170
usoma003.jpg
usoma005.jpg
usoma017.jpgusoma004.jpg
usoma016.jpg

ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR NESİLLERE,ÇAĞLARA....

usoma003.jpg


usoma017.jpg


usoma016.jpg


usoma004.jpg


usoma005.jpg
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
usoma008.jpg
usoma007.jpg

usoma033.jpg
usoma027.jpg
usoma021.jpg

usoma021.jpg


usoma027.jpg


usoma033.jpg


usoma007.jpg


usoma008.jpg
 

Sebuhi

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Abdulmuizz Fida kardesh herkes xata edir.(Alparslan kuytul)bu videoya bak Ubeydullah hocanin dediklerinnen alp arslan kuytulULUN DEDIKLERI ARASINDA NE FARK VAR.shimdi onadami cahil deyek

 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Abdulmuizz Fida kardesh herkes xata edir.(Alparslan kuytul)bu videoya bak Ubeydullah hocanin dediklerinnen alp arslan kuytulULUN DEDIKLERI ARASINDA NE FARK VAR.shimdi onadami cahil deyekYouTube - ?LK?N AK?DE, SAL?H AMEL, AHLAK VE SONRA C?HAD Ö?RET?L?R-ubeydullah arslan
Cihad konusunda ikisi de aynıdır?
15 yaşındaki çocuk cihadla buluşturulmaz diyor. Rasulullahın hata yaptığını ima ile söylüyor?
İslamda 15 yaş ve üstündeki sağlıklı güçlü kuvvetli bir müslüman cihad ile mukelleftir. Onun ilim sahibi olması, ilim sahibi olmadan cihad edemez anlayışı Cihadı sevmeyenlerin inancıdır. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde sahabe 13 yaşındaki çocuğunu bile cihad için getirmekten çekinmemiştir.
İlim ayrı mesele, ilim için yaş sınırı yoktur, ve ilmin sonu da yoktur. Ne zaman tamam olacak. U. arslan onaylayınca mı? Çocuk aklı erdikten sonra dinini öğrenip amel etmekle mukelleftir. 7 yaşında namaza alıştırılır 10 yaşında emredilir. kılmazsa hafifçe tedib edilir. Fakat cihad farzi ayn olduğu zaman mutlaka yerine getirmekle yükümlüdür. Şimdi sorarım size; videoda U. Arslan 15 yaşında çocuk cihada götürülmez diyor, peki ne zaman götürülür bunu niye söylemiyor? Kendisi hala cihad ile reşid değil mi? Çocukların cihadıyla ilgili konuşmasın, kendisi gibi olgunları cihada gönderen açıklamaları? varmı mensub olduğu zihniyetin.
Genç yaşta cihad eden sahabeler dediği gibi içi kof , işe yaramaz adamlar mı oldular ?
Böyle bildiği kaç tane mucahid tanıdı? Alparslan Kuytul Gençken gidilmez bile demiyor! kuran okuyalım tebliğ vs. sınırlıyor. Sanki cihad edince diğerleri mucahide yasak oluyor .

Şunu bilin ki günümüzde Cihad meydanlarında ilim de elde edilmektedir. Bunlar tescillidir.
Cihad farizasına karşı çıkanların , mucahidleri harici terörist görenlerin, suudu ve kralını islam devleti ve önderi görenlerin Usame bin laden hakkında ve safında açıklamaları ve taraf olmaları zaten beklenemez. İsimleri ve çevreleri ne kadar büyük kalabalık olursa olsun!Çarpışamayacak Yaşta Olanların Şeyheyn'den Geri Çevrilişi


Peygamberimiz Aleyhisselam; Şeyheyn'de ordusunu gözden geçirdi. (Vâkidi, Megâzî, c. 1, s. 216, İbn Sa'd, Tabakâtu'l-kubrâ, c. 2, s. 39.)
Savaşa katılmaya elverişli yaştaki gençlere izin verdi, elverişli olmayanları geri çevirdi. (İbn Sa'd, Tabakât, c. 2, s. 39, Taberî, Târih, c. 3, s. 12-13)

Semure b. Cundub ile Rafi b. Hadic, geri çevrilenler arasında idiler.
"Yâ Rasûlallah! Râfi iyi ok atıcıdır!" denilince, Peygamberimiz Aleyhisselam onun savaşa katılmasına izin verdi.
"Yâ Rasûlallah! Semure b. Cundub, güreşte Râfi'i yıkar!" denildi, onun da savaşa katılmasına izin verdi. (İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 70, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 216, Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 31 6, Taberî, Târih, c. 3, s. 12-13, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 4, s. 15)

Peygamberimiz Aleyhisselamin geri çevirdiği gençler arasında:
1- Usâme b. Zeyd b. Harise,
2- Abdullah b. Ömer b.Hattab
3- Zeyd b. Sabit,
4- Berâ b.Âzib,
5- Amr b. Hazm,
6- Useyd b.Zuheyr, (İbn İshak, İbn Hişam, c. 3, s. 70, Vâkıdî, c. 1 , s. 216, Belâzurî, Ensâb, c. 1 , s. 316, Taberî, c. 3, s. 12, İbn Haldun, Târîh, c.2,ks. 2,s.25.)
7- Zeyd b. Erkam, (Vâkıdî, c. 1, s. 216, Belâzurî, c. 1, s. 316, İbn Haldun, c. 2, ks. 2, s. 25)
8- Arabe b. Evs,
9- Ebu Saîd el-Hudrî, (Vâkıdî, c. 1.S.216, Belâzurî, c. 1,s.316, Taberî, c. 3, s. 12, İbn Haldun, c. 2, ks. 2, s. 25)
10- Numan b. Beşiri (Vâkıdî, c. 1.S.216) ve daha bazıları da (İbn Seyyid-Uyûnu'l-eser, c. 2, s. 7.) bulunuyordu.


Peygamberimiz Aleyhisselam, Hendek savaşında, onbeş yaşında bulunmalarına rağmen, bunların savaşa katılmalarına izin vermiştir. (İbn İshak, İbn Hişam, c. 3, s. 70)

Medine'ye geri çevrilenlerden Ebu Saîd el-Hudrî der ki:
"Uhud günü Peygamber Aleyhisselama arzolunduğum zaman, 13 yaşında idim.
Babam, elimden tutup:
'Yâ Rasûlallah! Bu, burnunun suyu akıyor olsa da, iri kemiklidir. İzin verirsen, benimle gelsin!' dedi.
Peygamber Aleyhisselam, beni tepeden tımağa kadar süzdükten sonra,
'Geri çevir onu!' buyurdu.
Babam da beni Medine'ye geri çevirdi." (Hâkim, Mustedrak, c. 3, s. 563.; M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/127-128)

Ordudan Geri Çevrilen Gençlerin Medine'de Görevlendirilmeleri


İbn Asâkir'in Urve b. Zubeyr'den nakline göre; yaşları küçük görülüp Medine'ye geri çevirilenler, Medine'de çocukları ve kadınları beklemek ve korumakla görevlendirildiler. (Alauddin Ali, Musned haşiyesi Kenzu'l-ummâl, c. 4, s. 117; M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/128)


Müslüman Olup Şehid Olan Hayberli Çoban


Hayber yahudilerinden Amir'in, Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı ve bu köle onun davarını güderdi.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, Hayber kalelerinden bazısını kuşattığı zaman; Yesar, Hayberlilerin silaha sarıldıklarını görünce, onlara:
"Ne yapmak istiyorsunuz?" diye sormuştu. Onlar da:
"Şu Rasûlullah olduğunu iddia eden kişi ile çarpışacağız" demişlerdi.
"Rasûlullah" sözü, Yesar'ın kalbine işledi. Davarını sürüp Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geldi.
"Ey Muhammed! Sen, neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu.
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "İslamiyete, Allah'dan başka ibadete layık ilah bulunmadığına şehadete, Allah'dan başkasına ibadet etmemeye ve benim, Allah'ın rasulü olduğuna şehadete davet ediyorum." buyurdu. (Vakidi - Megazi)
Yesar, Müslüman olunca:
"Ya Rasulallah! Ben, siyah tenli, çirkin yüzlü, pis kokulu ve varlıksız bir adamım. Şu yahudilerle çarpışır ve ölürsem, cennete girer miyim?" diye sordu.
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Evet " buyurdu. (İbni Kayyım - Zadu'l-mead)
Yesar: "Ya Rasulallah! Ben, şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar, benim yanımda bir emanettir. Şimdi, ben, bunları ne yapayım?" diye sordu.
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu.: "(Onları, karargahtan çıkar Onlara, bağır ve ufak taşlar at . Muhakkak ki yüce Allah, sana emanetini iade ettirecektir.) Onlar, sahiplerinin yanına döneceklerdir." (Siyeri İbni Hişam)
Yesar, hemen kalkıp yerden bir avuç kum aldı, davarların yüzlerine attı ve: "Sen, sahibine dön. Vallahi, ben, artık sana sahip olmayacağım" dedi.
Davarlar, sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler, sahiplerinin yanına döndüler.
Yahudi Amir, kölesinin Müslüman olduğunu anladı. Ali Radıyallahu Anhu, sancağı çekip kaleye dalarak çarpıştığı sırada, Yesar da onun yanında çarpıştı. (Vakidi - Megazi)
Yesar, yahudilerin attıkları bir taşla şehid oldu. Allah'a, bir vakit bile namaz kılmak fırsatını bulamadı. Yesar, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına getirildi. Arkasının üzerine yatırıldı. Üzerine, bir örtü örtüldü.
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona dönüp baktı. Ashab-ı kiram da, dönüp baktılar. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ondan hemen yüzünü çevirdi.
Ashab-ı kiram: "Ya Rasulallah! Ondan, niçin yüzünü çevirdin?" diye sordular.
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Şimdi, onun yanında cennet hurilerinden iki zevcesi bulunuyor. Şehid, vurulup yere düştüğü zaman, cennet hurilerinden iki zevcesi gelip yüzünden tozları silerlerken: "Allah, seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın! Seni, öldüreni öldürsün" derler. (Siyeri İbni Hişam)
"Allah, bu kuluna ikram edip onu hayra sevk etti. Allah'a, hiç secde etmediği halde, cennet hurilerinden ikisini, onun baş ucunda gördüm" buyurduktan sonra:
"Allah, senin yüzünü ve kokunu güzelleştirsin. Varlığını da çoğaltsın" diyerek dua etti. (İbni Kesir - Sire)


Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
Bir adam: -Yâ Rasûlallah! Eğer Allah yolunda öldürülürsem ben nerede olacağım, dedi.
Rasûl-u Ekram: -"Cennette" diye cevap verdi.
Bunun üzerine adam elinde bulunan hurmaları attı, sonra düşmanla savaştı ve neticede şehid düştü.

(Muslim, İmâre 143 ; Buhârî, Meğâzî 17; Nesâî, Cihâd 31)


 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
Evet yüce Mevla; "Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etme konusunda senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir" buyurmaktadır. Çünkü cihad takvayı açığa çıkaran bir alamettir. Bu nedenle İslâm ümmetinin herhangi bir şehrinde veya başkentinde fıkıh âlimlerinin çözemediği bir sorun olduğu zaman fıkıh âlimleri şöyle diyorlardı: "Siz bu meselenin fetvasını sınırda nöbet bekleyenlere gönderin, çünkü onlar Allah'a daha yakın ve bu soruya cevap vermeye daha müsaittirler." Böylece bu meselenin fetvasını sınırda nöbet bekleyenlere gönderiyorlardı. Çünkü bunlar, fıkhın oturup ilim tahsil edenler tarafından değil, savaşa katılanlar tarafından daha iyi idrak edileceği görüşündeydiler. İşte aşağıdaki ayet-i kerimede geçen "dinde fakih olma" özelliğinin de oturup ilim tahsil edenler tarafından değil, savaşa katılanlar tarafından gerçekleştirileceği görüşünde olan âlimler, bu şekilde düşünmüşler ve âyete şu şekilde mana vermişlerdir: "Müminlerin hepsinin savaşa çıkmaları gerekmez. Her topluluktan bir cemaat dini iyi öğrensinler ve kavimlerine döndüklerinde onları uyarsınlar diye savaşa katılsa ya? Umulur ki böylece yanlış hareketlerden sakınırlar." (Tevbe, 122) Görüldüğü gibi bu âlimler ayet-i kerimenin cihad edenlerin ilim erbabı olacaklarını, oturup köşelerde kitaplarla meşgul olanların fakih olamayacaklarını beyan ettiğini söylemişlerdir. Bu hususta Seyyid Kutup (Allah ona rahmet eylesin) devamlı şunu tekrar etmektedir: "Şüphesiz ki fıkıh oturanlardan alınmaz. Şüphesiz ki Allah'ın dini, heyecanı olmayan, yerinde oturup kalan bir fakihten alınmaz." Bir defasında Seyyid Kutup'a hapishanede bir mesele zikrederler ve "falan âlim bu konuda şöyle diyor," derler. Bunun üzerine Seyyid Kutup; "biz oturanlardan fıkıh almayız," cevabını verir. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor:
Eğer bunlar, cihada çıkmak isteselerdi onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların savaşa çıkmalarını hoş görmedi deyerlerinde durdurdu. Onlara: "Geride kalıp oturanlarla beraber siz de oturun" denildi." (Tevbe, 46) Âyet-i kerimede "Eğer bunlar, cihada çıkmak isteselerdi mutlaka onun için hazırlık yaparlardı" buyuruluyor. Çünkü cihada çıkmanın belirti ve alametleri vardır, o da hazırlık yapma, eğitim görme vb. hallerdir.
 

hebbit kerrih

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
bereketi fazla olan şeyh.

okulda arkadaşlara şeyh usame'yi yavaş yavaş anlatıyorum çevremin tamamı şeyh usame'yi artık çok seviyor hatta dinden soğumuş bazı arkadaşlar onun 20 milyar dolar serveti olmasına rağmen bir hristiyan gazeteciyle dahi oturup aynı kaptan yemek yemesine hayret edip "şeyh usame beni dine yakınlaştırdı." gibi cümeleler kuruyorlar.

bazı arkadaşlar bizi nasıl kandırmışlar diye üzülüyorlar zira kimileri küçükken usame bizim evimize gelir bizi de öldürürse diye korkmuş adamlar öyle bir algı oluşturmuşlar ki.

geçen bu arkadaşlar birini şeyh usame hakkında atıp tutan birine küfrederken gördüm. adamlar artık o kadar çok seviyorlar ki şeyh usameye bişey denince dayanamıyorlar :) uyardım tabi "olm küfretme lan" diye :) Allah şeyhten razı olsun. bereketi devam etmekte.
 

ziyad el türki

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
bir ara durmadan "Neam Usame" neşidini mırıldanıyordum. Ev arkadaşım inanan ama ibadetlerini fazla yapmayan(oruç tutardı ama namaz kılmıyordu, belki bayram namazlarını kılıyordur) birisiydi. Benim durmadan neşidi mırıldanmam nedeniyle onun da diline dolanmıştı aynı şekilde sınıftan bir arkadaşımın da diline dolandı :) onlara şakasına dedim ki size karşı psikolojik harekat yapıp sizi de safımıza çekiyorum :) ALLAH Şeyh'e rahmet etsin.
 

hebbit kerrih

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
şeyhi anlatan kitab indirdim muhteşem bir insan Allah ondan razı olsun.

bir cebinde tuz diğerinde matarada su taşıyormuş şeyh. tansiyonu düştükçe tuz yalıyormuş. sen 20 milyar doları elinin tersiyle it ve durum ortada.

usame belgeselinde bir mücahid "vallahi şeyh usame biz hasta olunca yanımızdan ayrılmazdı, bize yemek yapardı, geceleri gelip başımızı okşardı o bizim için bir baba gibiydi." benzeri sözler söylüyor.


 

hebbit kerrih

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Pc de deilim ama esedul islam olmasi lazim. Tam dogrusunu yazcam eve gecince.
 

hebbit kerrih

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt