Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Şevki Çobanoğlu (Biyografi)

rucane Çevrimdışı

rucane

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Araştırmacı-yazar ve şair. 3 Nisan 1953, Taşlık
Köyü/Özvatan/Kayseri doğumlu. İlkokulu köyünde (1964), Ortaokulu Özvatan ilçesinde (1971) tamamladı. Nevşehir Ticaret Lisesi'nden (1974) mezun oldu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Maliye ve
Muhasebe Bölümü'nü (1980) bitirdi.

Çalışma hayatına 1974 yılında başladı. Çeşitli firmalarda muhasebeci, muhasebe müdürlüğü ve yönetici olarak çalıştı. Libya ve Suudi Arabistan'da Türk inşaat firmalarında iki yıl kadar muhasebecilik yaptı (1983-1985) . Bir
süre de serbest ticaretle uğraştı (1986-1988/1997-2001).

Faisal Finans Kurumu Şirketler Grubu'nda muhasebe müdürlüğü (1990) yaptı. 28 Nisan 1994 tarihinden 13 Şubat 1997 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Lüksemburg gibi Avrupa ülkelerini iş seyahatleri dolayısıyle gezdi (1997-2001) .

Kapitalizmin Türkiye Şubesi'nin Yıkılışı başlığını taşıyan ilk yazısı 3 Temmuz 1980'de Millî Gazete'de çıkmıştı. Aynı gazetede haftalık yazılarını 1997 yılına kadar sürdürdü. İlk kaleme aldığı şiiri, 1974 yılında yazdığı 'Genç' başlıklı şiiridir. Yazıları ayrıca Olay (Kayseri) , Gündem (Kayseri), Gelişim (İstanbul) , Yeni Devir ve Zaman gazetelerinde yer aldı. Ahde Vefa Dergisi'nde (İstanbul) ekonomi üzerine yazılar yazıyor.

Bir ekonomist olan Şevki Çobanoğlu, ekonomi yazılarının yanında Türk Halk Edebiyatı dalında Âşık tarzı şiirler de yazmaktadır. Şiirde, hece veznini (ölçüsünü) kullanmıştır. Yazdığı şiirler, genellikle Âşık Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı nazım şekillerinden koşma ve semai şeklinde olup, vezinli ve ölçülüdür. Şevki Çobanoğlu şiirlerinde mahlasını, 'Şevki Çobanoğlu, Çobanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Âşık Çobanoğlu, Şevki, Derviş Şevki' şeklinde kullanmaktadır.

Şevki Çobanoğlu ilk dönemde yazdığı şiirlerinde (1974-2000), kafiye vb. bazı usûl hataları yapmıştır. Son dönemde yazdığı şiirlerinde (2001 ve sonrası) ise halk şiiri usûllerini en güzel bir biçimde kullanmıştır. Ayrıca daha sonra, önceleri yazdığı şiirlerindeki hatalarını görerek, ilk dönemde yazdığı şiirlerini yeniden ele alıp, düzeltmiştir. Böylece bütün şiirlerini
ölçülü ve düzenli bir hâle getirmiştir. Bu nedenle Şevki Çobanoğlu'nun şiirlerini okuyanların veya araştırma yapanların buna dikkat etmeleri gerekir. Şevki Çobanoğlu'nun şiirleri, Antoloji.Com'a yazdığı şiirleri veya 2006 yılından sonra yayınlanan kitapları esas alınarak incelenmelidir.

ESERLERİ
Araştırma-inceleme: 1- Türkiye'de Ekonomik Çıkmaz (1981) 2- Türkiye'de Ekonomi Politikaları ve İşsizlik Meselesi (1984) 3- Borç Tuzağı ve Ekonomik Sömürü Odakları (1987), 4- Ekonomik Çözüm (1991), 5-Müslüman Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği ve İslâm Ortak Pazarı (1992),
6- Avrupa Birliği ve Türkiye (1995), 7- Çok Ortaklı Şirketler ve Ekonomik Kalkınma (1999), 8- Ekonomik Meseleler (2000), 9- İslâm Ekonomisi, 10-
Petrol Politikası, 11- Millî Kalkınma Politikası

Şiir:
1- Selâm (1993), 2- Dosta Sesleniş (2000), 3- Gönül Bağım (2000),4- Merhaba (2000) , 5- Bizim Yolumuz (2000) , 6- Güzel Kayseri, 7- Gizli
Sırlar, 8- Halk Divanı, 9- Dost Duyguları, 10- Türk Halk Edebiyatında Şiir

Diğer:
1- Partiler ve İktidar Arayışı, 2- Seyahat Hatıralarım, 3-Makalelerim, 4- Tövbe ve Dua, 5- Müslüman'a Öğüt, 6- Tarihi Geçmişiyle Taşlık Köyü, 7- Zorlukları Aşan Şevki Çobanoğlu (Hayatım ve Fikirlerim)

(Kaynak: 1- İhsan Işık, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, 2- İhsan Işık,Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi)

ŞİİRLERİM VE ŞAİRLİĞİM

Şiir yazmaya lisede okurken başladım. İlk kaleme aldığım şiir, 1974 yılında yazdığım 'Genç' adlı şiirimdir. Üniversite yıllarımda mesleğim gereği
ekonomiye daha fazla ilgi duydum. Ekonomi üzerine yazılar yazarak, bu konuda uzmanlaşma yolunu tuttum ve kitaplar yazdım. İş hayatımda bazı zorluklarla karşılaştım. Yaşadığım zorluklar, beni, daha çok şiir yazmaya sevk etti.Böylece bir ekonomist olarak şiir yazma yolunu da tuttum.

Şiir ve Şair

Şiir; yaşanarak ve içten gelen duygularla yazılır. İnsan, şiirle inandığı davasını anlatabilir. Düşüncelerini, duygularını ve dertlerini dile getirebilir. Yaşadığı toplumun problemlerini ortaya koyabilir. Yazılan
şiirlerin anlaşılır olması gerekir.

Şairler; kelime mimarları ve gönüllerde akan ırmakların çağıltısıdır. Şairler; yazdıkları şiirlere göre kimlik taşırlar. Her şiir, o şairin
kimliğidir.
Şairler; veciz ve anlamlı mısralarda çok şey anlatma sanatını göstermektedirler.

Halk Şairleri, Âşıklar / Ozanlar; duygularını, düşüncelerini, dertlerini,hüzünlerini ve sevgilerini şiir ile dile getiren gönül insanlarıdır.

Şiirlerim ve Şairliğim

Şiirde takip ettiğim yol; halkın dertlerini dile getirmek ve insanlara uyarılarda bulunmaktır. Şiirlerimde, insanımıza hep dostane tavsiyelerde
bulundum. İnsanlar duyarlı olsun ve aldanmasın istedim. Başlangıçta, şiir yazma konusunda bazı hatalarım olmuş. İlk dönemlerde acele olarak yazdığım şiirlerim de, özellikle kafiye düzeninde kural hataları yapmışım. Daha sonra şiirlerimi değerlendiren dostlarımın uyarıları üzerine, şiir ve şairlik konularında bilgiler edindim. Büyük şair ve âşıkların/ozanların şiirlerini okudum. Şiirin aceleci ifadelerle yazılamayacağı kanaatine vardım.

İlk dönemlerde hatalı olarak yazdığım şiirlerimi yeniden düzenleyerek, edebi kurallara uygun hale getirdim. Bunun için şiirlerimi; 1) Acemilik dönemi (1974-2000 dönemi) , 2) Ustalık dönemi (2001 ve sonrası dönem) olarak, iki dönemde değerlendirmek gerekir.

Ben. şiirlerimi; gezdim, gördüm, yaşadım ve yazdım. Şiirlerim; didaktik (bilgi verici, öğretici) , yol gösterici duygularla ve hakikatlerle doludur.Şiirlerimin konusunu bütün sosyal hayat teşkil eder. Şiirlerime; millî,
dini, siyasi, kalkınma, gönül, tabiat ve günlük sosyal olayları konu ettim. Hakkı hâkim kılmak ve haksızlığı ortadan kaldırmak için mesajlar vermeye
çalıştım.

İstanbul, 28.10.2006
Şevki ÇOBANOĞLU

HAKKINDA YAZILANLAR

1) Şevki Çobanoğlu, 1953 yılında Kayseri'nin Özvatan (=Çukur) ilçesine bağlı Taşlık köyünde doğdu. Yüksek tahsilli ozanlarımızdandır. Âşık tarzı şiir geleneğine uygun olarak yazdığı şiirleriyle, Kayseri'de bulunan Kültür
Müdürlüğü Âşıklar Kahvehanesi ve Kayseri Halk Şairleri Kültür Derneği'nin faaliyetlerine katılmaktadır. Şiirleri çeşitli gazete ve antolojilerde yer alımıştır. Ekonomi, şiir, siyaset ve hatıra dallarında kitapları vardır.
(Dr. Bayram Durbilmez, Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Geçit Yayınları, Kayseri, Ağustos 1999, sh: 140)

2) Gazetemizde ekonomi yazılarıyla tanıdığınız Şevki Çobanoğlu, ilk şiirlerini 'Selâm' adlı bir kitapta topladı. Çobanoğlu'nun şiirlerinde oldukça sade bir dil ve çeşitli sosyal konuları
şiirleştiren temalar yer alıyor. Çobanoğlu, şiirlerinde herkesin okuyup anlayacağı bir dille toplumsal olaylara parmak basıyor. Zaman zaman kızıyor, bazan çağrı yapıyor, 'uyanın! ' diyor. (Millî Gazete, 04.02.1993)

3) Şevki Çobanoğlu, Kayseri Olay, Kayseri Gündem, Yeni Devir gazetelerinin yanı sıra, gazetemizde de ekonomi yazıları yazdı. Çobanoğlu'nun, Selâm,
Dosta Sesleniş, Gönül Bağım ve Merhaba şiir kitapları çıktı. Çobanoğlu'nun şiirlerinde, gönül önemli bir yer tutar. İş hayatında karşısına çıkan olumsuzluklara karşı şiiriyle uyarı görevini yapıyor. Şiirleriyle ilgili yazar, Merhaba'da 'Ben şiirlerimi; gezdim, gördüm,
yaşadım ve yazdım' tespitini yapıyor. (Millî Gazete, 02.09.2000)

4) Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan ekonomi yazılarıyla tanıdığımız Şevki Çobanoğlu, çeşitli tarihlerde yazmış olduğu şiirleri ile yeniden gündeme geldi. Genellikle ölçülü şiirler yazmayı deneyen Çobanoğlu'nun şiirlerinde; insan, sevgi, inanç, pastoral öğeler, sosyal problemler yer alıyor. (Zaman Gazetesi, 15.03.1993)

5) Şiir yazmaya Lise döneminde başlayan Şevki Çobanoğlu, şiirlerini ilk defa 'Selâm' adlı kitabıyla yayınladı. Daha sonra sırasıyla 'Dosta Sesleniş', 'Gönül Bağım', 'Merhaba' adlı şiir kitaplarını yayınladı. Çobanoğlu'nun şiirlerinde, sade bir dil ve rahat bir anlatım görülür. Ölçülü
şiirler yazan Çobanoğlu, şiirlerinde, insan, sevgi, inanç ve sosyal problemler gibi konuları işliyor. Herkesin kolaylıkla okuyup anlayacağı bir
dille gezdiği ve gördüğü yerleri, yaşadıklarını yazıyor.

Çobanoğlu şiirlerinde; Allah aşkını, hoşgörüyü ve insan sevgisini dile getirmesiyle Yunus Emre'nin, yaşadığı dönemin sosyal olaylarını dile
getirmesiyle de Develili Âşık Seyrânî'nin izlerini görmek mümkündür. Çobanoğlu, Halk Edebiyatı'na değerli eserler katmış ve daha pek çok eser katacaktır. (Şahika Dergisi, Kayseri, Sayı: 3, Mayıs 2000, sh: 30)

6) 'Selâm' yazarıyla 1975 senesinde Kayseri'de tanıştık, kaynaştık. Aynı atmosforde yaşamaya, duymaya, acı ve ızdırapları ruhumuzun ta...
derinliklerinde hissetmeye başladık. Sonra vatanın ayrı bölgelerine hicret ettik. Ayrılışlar sevgi bağlarını daha da perçinlermiş.

Çeşitli fikri kitaplardan sonra ilk şiir kitabını da yayınlayan Şevki Çobanoğlu, iman davası yolunda bir yaşam harcayan idealisttir.

İnsan ruhunu araştırma tutkusu ile dopdolu olan şairimiz, cemiyet ve fertlerinin bunalım ve saplantılarını, yüreğinde onulmaz acılarla hisseden bir sanatkârdır. Canhıraş duygularının deruni özellikleriyle beşeri vasıtaların kavrayamayacağı derecede hassas işaretleri yakalar, sonunda kendine özgü, bir yol, bir çizgi sunar Çobanoğlu.

Gençlik ve cemiyetin ızdırabıyla yuğrulan, zaman zaman geçmiş, gelecek ve hâl ile duygulanan, fertlerin vurdum duymazlığı karşısında şairimizin
feryadını görüyoruz.

Yol gösterici, nasihat verici, didaktik kişiliği ile günümüz ihmâlkar kuluna
'Al abdesti, kıl namazı' diyor:
'İman eden güzel insan
Al abdesti, kıl namazı
Nasıl olur bir Müslüman?
Al abdesti, kıl namazı'

Toplumda tarihe, maziye, ecdada saldıranlar çoğaldıkça Fatih'in, Yavuz'un
torunlarına kutlu bir mesaj veren Çobanoğlu, 'Utansın! ' şiirinde feryadını:

'Yalan olanlara bu gerçek deyip
Sahte tarihi yazanlar utansın!
Büyük bir milletin evlâdı olup
Ceddini bilmez torunlar utansın! '
şeklinde dile getirir.

Ortadoğu, Afganistan, Ayasofya, Gençlik ve Gurbet çeşitlemeleriyle inananlara yol gösteren, donmuş-robatlaşmış ruhlara seslenen şair, herşeye
rağmen:
'Dostuna çok dostça dualar eder
Yazıyı yazar da şükür olsun der'

Özdeyişiyle, şükrederek sonunda döner dolaşır köyüne gelir: Ormanıyla, yaylasıyla, meşe, söğüt, kavağıyla, camisiyle, iyi kalpli insanıyla
bütünleşir, saf ve yalın bir deyişle köyünü anlatır:
'Ak Dağ'a bakan bir belde
Çok güzeldir benim köyüm
Ormanı var bütün meşe
Çok güzeldir benim köyüm

Çobanoğlu yazmak huyu
Benim köyüm Talık Köyü
Çeşmesinden için suyu
Çok güzeldir benim köyüm'

Şiir, şairlere ait bir kısım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye saldıkları kokular demektir. Şiir, bir yürek hoplaması, bir ruh heyecanı ve bir gözyaşıdır. İslâm şairleri, en büyük alanı ihtiva eden sevgi konusunu
güldestelerinde daima dile getirirler. Allah sevgisini, tabiat ve insan sevgisini... Şüphesiz ki sevginin her türlüsü: En mükemmel ilham kaynağıdır.

'Selâm' şairi, (Gurbet) şiirinde, sıla özleminin tahammül edilmez acılarla, yüreğinde derin yaralar açtığını görüyor, sonunda kalem ve kağıdın
mevcudiyetine şükrederek dua ile bitiriyor:
'Gurbet ele vardım gelirim diye
Gurbet beni aldı ayırdı dosttan
Bana perde oldu çıkmaz aradan
Gurbet beni aldı ayırdı dosttan

Kaleme sarıldım kağıt yetmiyor
Yazdıkça yazıyom derdim bitmiyor
Sılanın hasreti benden gitmiyor
Gurbet beni aldı ayırdı dosttan'

Aslında şair, bu mısralarla bitmiş değil, henüz başlangıç durumunda. Allah'ı sır ve güzellik yolunda arayan, hayat ve hakikat üzerinde fikir çilesi çeken Çobanoğlu kardeşimiz, yarınlarda bizlere çok daha yeni ve güzel şeyler
sunacaktır. Senin sevdiklerini ve özlediklerini, güzel mısralarının arasında bulma bahtiyarlığına eriştiğim için mutluyum. İnsan emeğinin ürünleri arasında şiir kadar anlatılması güç bir şey tasavvur edilemez. İşte sen bunu başardın. Gerçek hazineleri su yüzüne çıkarıp haykırdın dünyamıza. Sana başarılar ve aydınlık yarınlar diliyorum sevgili dostum. (Mehmet Kadri Sayılgan, İzmir, 09.08.1992)

7) Şevki Çobanoğlu'nun Şiirlerine Anılar Ardından Toplu Bir Bakış: Şevki'yi çocukluğundan beri tanırım. Bugüne kadar yayınlanmış şiirleri için, benden bir yazı istediği zaman irkilmedim desem yalan olur. Düşündükçe kaygılandım.

Arkadaşımın şiirlerini mercek altına alıp, tenkidin, o soğuk neşteriyle nasıl ölçüp biçebilirdim ki? Sonra hiç gönül, hatır tanımadan. Ama ne yapalım ki eleştirinin kuralı buydu. Hem dost da acı söylerdi. Yazmamak için
ne yaptımsa olmadı. Sonunda kolay yolu seçtim bende, anılar yetişti imdadıma. Artık ölçümü bulmuştum.

Daha yeniyetmelik döneminde Necip Fazıl'ı ve Abdurrahim Karakoç'u coşkuyla okuduğunu biliyorum. Sonra bu okumalar arasında edindiği bir sazı da yavaş yavaş akort edip bazı klasik halk türkülerini çalmaya bile başlamıştı.
Derken 'Müzikten daha önemli meseleler var' gerekçesiyle sazı birdenbire bıraktı. Bu tavrını onun için bir dönüm noktası olarak görüyorum ben.
Şiirlerindeki hak, hukuk kavgasına bakıp da onu duygusuz veya katı bulacak olanlara, bu olayın aksini ıspatlayacağından eminim.

Doğduğu köyün ana sütü gibi saf ve temiz havasını teneffüs etmesi, kötülük bilmez insanlar arasında büyümesi nedeniyle halk şiirine soğuk bir suya
gider gibi yaklaşmıştır. Sık sık uyak tuzağına düşmesi bu yüzdendir.Türküleri unutmamıştır da ondan.

Burada anılara dalmışken; şu anekdotu da nakletmekten geçemeyeceğim. Ben ilkokulun son sınıfındayken sanırım Şevki yeni başlamıştı okula. Fişlerden biri bugünkü gibi aklımda. Aynen şöyleydi: 'Şevki manav ol'. Bu fişi, onun
ekonomi dünyasındaki grafiği için bir kehanet gibi görmüşümdür hep.

Şiirlerinin konusunu bütün sosyal hayat teşkil eder. Bu bakımdan hiçbir zaman konu sıkıntısı çekmemiştir. Tür olarak zaman zaman yergiye, taşlamaya yönelmiştir ki, didaktik şiirin
başlıca çeşitlerindendir bu. Ta Âşık Dertli'den Âşık Veysel'e kadar tüm ozanar bu yola başvurmuşlardır. Dikkat edilirse görülecektir ki; Şevki'nin şiirlerinde hicve hiç yer yok gibidir. Çünkü onu ancak acı duygulandırabilir. Zaten sanatın sebebi de acı olsa gerek.

Ne var ki, yer yer uyak ve ahenk bozukluklarına rastlanılsa da bunun da kısa sürede üstesinden geleceğine yüzde yüz eminim. Sanırım bu tutarsızlıklar serbest mi yoksa ölçülü nazım mı tercih kararsızlığından ileri gelmektedir.
Ayrıca bazı kişi ve kurumlara gördüğü haksızlıklar nedeniyle taş atmadan edememiştir. Bu gel, geç parçalardan ilerde vazgeçeceğini sanırım. Nitekim birçok şairde aynı tutuma rastlıyoruz. Hiçbir şair birdenbire mükemmele
ulaşıp, kendini bulmuş değildir. En ünlüsünden hiç tanınmamışına kadar bu gerçek böyle. Devrinin ünü eleştirmeni Ataç blie önceleri göklere çıkardığı Orhan Veli'yi daha sonraları bayağılıkla suçlayıp kıyasıya eleştirmiştir.
Bizim böyle bir iddiamız yok. Biz haddimizi biliriz. Gördüğümüzü söylüyoruz tek. Şevki'nin de bu tutumu hoş karşılayacağını umarım. Eleştiri acı olur daima ve dost da acı söylermiş.

Dostumuzun engin hoşgörüsüne sığınarak şunu da belirtelim ki; acele hem de çok acele yazıyor şiirlerini. Bu da yer yer düştüğü ahenk ve anlam
bozukluklarını yeterince açıklıyor. Buna karşılık; şiirin olgunlaşmasını bekleyebilse çok şey kazanırdı sanıyoruz. Şairimizin yeni şiirlerinde daha başarılı olması dileğiyle. (Necati Elma,Emekli Kütüphane Müdürü, Kayseri, 12.09.2000)

8) Şevki Çobanoğlu itikatlı, inançlı ve sağlam karakteri ruhunda barındıran bir gönül dostudur.
Mevcut sosyal yarayı iyi teşhis eden, tedavi için acil çözüm önerilerinde bulunan halk için; 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir', 'Milletin efendisi
milletine hizmet edendir' mantığı ve mantalitesiyle özdeşleşmiş bir halk kahramanıdır.

Çobanoğlu, iktisatçı olduğu kadar şairdir de aynı zamanda. Şair, şiirlerinde halk şiiri türünden olan Âşık Edebiyatı 'Koşma' nazım biçimini sıkça
kullanmıştır. Bunun örneğini 'Selâm', 'Dosta Sesleniş', 'Gönül Bağım' ve 'Merhaba' eserlerinde sıkça görürüz. Şiirlerini halkın anlayacağı sade,
anlaşılır bir dille kaleme almıştır. Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini, acı ve kederini, sevinç ve mutluluğunu, kâinatın harikulade yaratılışını, ölüm ve hayatı petekten bal süzercesine ayna gibi yansıtıyor okurlarına. Şiirleri kulağa hitap ettiği kadar göze, gönüle ve ruha hitap etmektedir. 'Bizim Yolumuz' adlı şiiri bunun bir delilidir.
'Tarihten geliyor sağlam özümüz
Eğriyi, doğruyu görür gözümüz
Söylenir dillerde haklı sözümüz
Doğruluk yoludur bizim yolumuz'

Şair, bu dizelerinde necip Türk Milletinin tarihini altın harflerle yazdırdığını, kökü sağlam olan ağacın dalının da sağlam olduğunu bu dalların birer yaprağı olan bizlerin de kıyamete kadar gazel haline gelmeyeceğini, çok veciz bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bende bir şair olarak Çobanoğlu'na diyorum ki;
'Yolu açık, gönlü güzel kul olasın
Uzadıkça arşa değen dal olasın
Nakış nakış, petek petek bal olasın
Kelâm, kalem sende yaz Çobanoğlu'
(Ahmet Tüylü/Ozan Kavşutî, Kayseri, 06.09.2000)

9) Edebiyatçı Gözüyle: Yüksek tahsilli şair ve ozanlarımızdan olan Çobanoğlu, şiirlerini Âşık tarzı şiir geleneğine uygun olarak yazmıştır.
Konuşmamızdan ve eserlerini inceleyerek Çobanoğlu'nu bir teste tabi tuttuğumuzda; kendisinin Tevhidi akide sahibi, inançlı ve dürüst karakterli olduğunu, sosyal yaraları iyi teşhis eden ve akabinde bu yaraların tedavisi
için ivedi, acil çözümler üretmekte ve bu yolda kafa yorup, müşahhas, somut, reel atılımlarıyla göze çarpmaktadır. Halkını düşünen idealist bir
kahramandır.

Şiirlerinde halk şiiri türünden olan Âşık Edebiyatı 'Koşma' nazım biçimini sıkça kullanmıştır. Şiirlerini, halkın anlayacağı dille kaleme almıştır. Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini, acısını, kederini, sevincini,
kâinatın harikulade yaratılışını, ölüm ve hayatı akıcı bir dille okurlarına yansıtmaktadır. Şiirleri kulağa, gönüle, kalbe hitap etmektedir.
Şiirlerinde, anlaşılan bir dil ile gezdiği, gördüğü yerleri, yaşadıklarını yazmaktadır. Şiirlerinde Allah sevgisini, hoşgörüyü, insanı ele alıyor. Yine şiirlerinde sosyolojik olaylara işaret ediyor. Bazen kızıyor, bazen de
uyarı mahiyetinde çağrıda bulunuyor. Şair, iş hayatında, karşısına çıkan olumsuzluklara karşı, şiiriyle uyarı görevini yapıyor. Şiirlerinde hak,
hukuk konularını işlemiştir. Konu sıkıntısı çekmemektedir. Bazen de şiirlerinde yergiye, taşlamaya yönelmiştir. Zaten buda didaktik şiirin
özelliklerindendir.

Şu da var ki, şairimizin şiirlerinde, hicve pek rastlayamayız. Zira onu hep acılar duygulandırır. Sanat acı ile akla gelir. Seyrekte olsa, uğradığı
haksızlıklar nedeniyle taş atmayı da ihmal etmemiştir. Yerine göre haklı olduğundan, taşı gediğine koymuştur. (Necdet Çelikdönmez/ Gazeteci-Yazar,Paye Ortak Kitap Dergisi, Isparta, Şubat-Mart 2001)

10) Edebiyatçı Gözüyle: Edebiyat coğrafyamızda, yayın serüveninde kültür hayatına zenginlik kazandıran soylu mütefekkirlerimizden birisi de Şevki Çobanoğlu'dur.

Bazı kişiler vardır, yaşamak için yaşıyor. Onun için hayat günlüktür. Gelecek düşüncesi ve endişesi taşımaz. Yine kişiler vardır, var gücüyle
çalışır, gayret eder, öldükten sonra yaşamak için kalıcı, hayırlı eserler bırakırlar. İşte bunlardan birisi olan Şevki Çobanoğlu hayatında somut olarak, eserlerinin mana kazanması vede her gün tükenmekte olduğu ömür sermayesinde, soylu güzelliklere ulaşabilme gayretini üzerinde hep
taşımaktadır.

Şevki Çobanoğlu ile tanışmaktan, dost olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sahipliğini ve Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığım
Isparta/ Paye Ortak Kitap Dergisi'nde 2001 yılı Şubat- Mart aylarında neşrettiğim 117-118 Sayılarında 'Edebiyatçı Gözüyle' okuyucularıma
tanıtmıştım. Paye Dergisi'nin geleneksel haline getirdiği altı yarışmadan, ikisine katılan şairimiz Şevki Çobanoğlu, 2001 yılının 3'ncüsü düzenlenen yarışmada Türkiye genelinde, Vezinli Şiir Dalında '.. Piyasa Kavruldu, Yandı, Kül Oldu..' isimli şiiriyle (1) 'ncilik derecesi alırken, 2004 yılı 6'ncısı düzenlenen yarışmada Türkiye genelinde, Vezinli Şiir Dalında
'..Ziyaret..' isimli şiiriyle (3) 'ncülük derecesi alma başarısını gösteren yazarımız, aynı zamanda Paye Ortak Kitap Dergisi Yayınları'nın Onursal Yazarı ve temsicisi olup, muhabir görevinde de yerini almıştı.

Geçmişten günümüze Şair-Ekonomist-Yazar Şevki Çobanoğlu'nun şiirlerini ve neşrettiği araştırmaya yönelik ekonomi eserlerini incelediğimizde bu sahada söz sahibidir. Şiirlerinde ustalık günlerini yaşamakta iken, düşünce yazılarında her geçen gün mükemmelleşmektedir.

İnsanların hayatları boyunca birbirilerine sunabilecekleri en mükemmel hizmet ve mirasın, faideli, kalıcı eserler bırakmak olduğunu şiar edinen Şevki Çobanoğlu'nu, Edebiyatçı Gözüyle tanıtmaktan deruni bir mutluluk yaşadığımı belirtmeliyim. Vefa hissinin abidesi olan, bu soylu düşünüre dostluğu için müteşekkirim.
Zira bütün ulvi duygu ve düşüncenin ticari met'a seviyesine indrildiği, postmodern bir çağda; çürüme, kokuşma ve yabancılaşmaya karşı soylu bir
direniş gerçekleştiren bu Ashab-ı Kehf takipçisini takdir etmemek mümkün değil.

Ekonomi, şiir, siyaset, hatıra ve fikir, iş idaresi, tarih dalarında çok sayıda kitaba imza atan şair ve düşünce adamımız Şevki Çobanoğlu.
Şiirlerinde kalbi bir düşünüş sezdiren şair, insanı vaktin sahibi yapmaktadır. Kitaplarında; sorguluyor, araştırıyor, konuşuyor, konuşturuyor.
Bizleri, ötelere götürüyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Gelenekçi duyarlılığın evrenselle buluşması yolunda yürüyen Şevki Çobanoğlu, eserleriyle mutlaka sinelerde lâyık olduğu yeri alacaktır. Kendisine hayırlı uzun ömürler
dilerken, yolun açık olsun diyorum. Selâm ile... (Necdet Çelikdönmez/Gazeteci-Yazar, Isparta, 20.01.2005)

11) Edebiyatçı Gözüyle: Orta Anadolu (Kayserili) şairlerimizden Şevki Çobanoğlu'nun hayatını ve eserlerini iki kısımda incelememiz gerekir. Şair;
birinci şairlik deminde şiiri belkide yazmak için yazıyordu! Ama bizim için ikinci ve en mühim kısmı olan ve hayatının bir çile yumağı haline geldiği dönemlerde yazdığı şiirleri daha kaleme ve dikkate değer haldedir.

Şairimizin öz dünyasının da idrak ettiği gibi çilesiz, zahmetsiz, emeksiz bir şiir yada düşünce ürünü olarak benimsenen her eser; kıymetini zamanının o ölümsüz denilen uzun yolculuğuna çıkamadan değerini yitirmektedir.

Şair;
'Ey genç! Oku! Öğren Allah sözünü
Tarihe bakarak anla özünü'
Bu şiirini 1974 yılında yazmasına rağmen, genede son yıllarda kendisine mal
edip benimseyebilmiştir.

Şair yine;
'Çobanoğlu belâ gördü
Her işini hayra yordu
Bir gedikte kaldı, durdu
Yol başına belâ olur'

Dizeli şiirlerinide son yıllarda (2004 yılı) yazmasına karşılık artık şair, yaşadığı dünyasını şiirlerine yansıtmamaktan ve şiiriyle arasına edebi kurallar koymaktan vazgeçmiştir. Asıl iktisatta budur.

Selâm, Dosta Sesleniş, Gönül Bağım, Merhaba, Bizim Yolumuz, Gizli Sırlar, Güzel Kayseri gibi şiir alanında eserlere sahip olan şairimize; dünyevi ve uhrevi imtihanlarında muvaffakiyetler dileriz. Selâm ve dua ile... (Mehmet Doğan, Umde Ortak Kitap Dergisi, Isparta, Ekim-Kasım-Aralık 2004)

12) Sayın Şevki Çobanoğlu, bu eserlerinle, düşmanlarından fazla yaşayacaksın. (Ayhan Bingöl/Muallim Ayhan, Kayseri, 27.11.2004)

13) Kayserili Ozan Şevki Çobanoğlu'na:

Muhterem zatına yazdım bir destan
Kulağını bu söze ver Çobanoğlu
Sana ilham vermiş Cenab-ı Sübhan
İlmi kerâmete er Çobanoğlu

Bu dinin yolunda olmuşun öncü
Polatı, çeliği delersin tuncu
Başkan divanında sensin birinci
Bu Adil Düzen'de dur Çobanoğlu

Şevki Çobanoğlu aşkın Muhammed
Onun için yazdın gazali sohbet
Üzerinde Allah'tan vardır rahmet
Başkanlar içinde nur Çobanoğlu

Âşık Seyrânî der aşkı Yezdan'dan
Dersini almıştır Ayet, Kur'an'dan
Bir madalya ister Şevki Çoban'dan
O yüksek divanda ser Çobanoğlu

(Ağrılı Âşık Seyrânî/Haydar Kaya, Kayseri, 14.08.1996)

14) Anadolu Şairimiz Şevki Çobanoğlu'na Sevgi ile Sunulur:

Şevki Çobanoğlu Anadolu'yu
Aşkın yumağına dolamış gelir...
Her gözler göremez boşu, doluyu
Kudret kalemini yalamış gelir...

Avşar ellerini ne güzel gezmiş
Yüce dağdan aşan yolları sezmiş
Sarı bal içine bademler ezmiş
Bağrı yanıkları sulamış gelir...

İl, ilçe, kasaba inmiş köylere
Tatlı dil, güler yüz, sunmuş huylara
Aslı hu, Nesli hu diyen soylara
Hakk'ın rızasını dilemiş gelir...

Toplamış dostlara yayla çiçeğin
Koymuş gediğine sözün gerçeğin
Acımaz parmağın, sırlı bıçağın
Her iki yüzünü bilemiş gelir...

Bırakmış baltayı, almış sapını
Şöhret hastasına vermiş hapını
Sımsıkı kavramış, Hakk'ın ipini
Gönülden gönüle ulamış gelir...

Köylüyü, köyünde dert sarmış içten
Şehirli, şehirde mutlu sevinçten
'Âşık Seyrânî'de koyundan, koçtan
Aşkın lisanıyla melemiş gelir...

Aşkın ummanına dalmış yüzüyor
İğnesiz, ipliksiz inci diziyor
Derinden, derine yolu uzuyor
Canı cananına belemiş gelir...

Gezmiş Avrupa'yı görmüş işini
Yurdu düşündükçe sıkmış dişini
Bütün insanlığın sicil fişini
Yazmış huzur için kalamış gelir...

İşine sahiptir, geçmiş başına
Azim, gayret, zafer peşi peşine
Hep hayır dilemiş din kardeşine
Sevgiyi, sevdayı elemiş gelir...

Sabırla, şükürle yenmiş belâyı
Bir lahza unutmaz Arş-ı Alâ'yı
Gözübenli'm gibi bilmez hileyi
Dertli bülbüllerle çilemiş gelir...

(Tomarzalı Âşık Gözübenli/Mustafa Önder, Kayseri, 19.11.1998)

15) Halk Şairi Şevki Çobanoğlu'na:

Rasladım cevhere, paha biçilmez
İlim, irfan, ahlâk bol Çobanoğlu
Bir sevgi ırmağı, sizden geçilmez
Hizmet denizinde yol Çobanoğlu

Allah, Peygamberi kalbinde tutan
Sabah seherinde çok erken kalkan
Çok içim kaynadı gördüğüm zaman
Gerçek bir mücahit kul Çobanoğlu

Yazdığın kitabın sayısı onda
İlham kaynağı hep Hadis, Kur'an'da
Çok cevherler vardır Çobanoğlu'nda
İlim, irfan sizde bol Çobanoğlu

İlk görüşte ilgin oldu şaire
Şairlikte işlenmemiş bâkire
Lâyıksınız Çobanoğlu takdire
Derdimize deva ol Çobanoğlu

Şairler şaire değeri verir
İlim deryasında cehalet erir
İnşaallah müjdeli telefon gelir
Arzumuza çare bul Çobanoğlu

Mehmet Büber der ki verdiniz kitap
Ediyom sizlere şiirle hitap
Yüceltmiş sizleri ilimle, edep
Sizde bu değerler bol Çobanoğlu

(Mehmet Büber, Yahyalı/Kayseri, 03.09.1996)

16) Anadolu Halk Şairi Şevki Çobanoğlu'na:

Şöyle bir dolaştım telefon çalmış
Halktan bir şardir dost Çobanoğlu
Münih ellerinden aramış, gelmiş
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Yunus Emre'lere benziyor huyu
Avrupa'dan belli o selvi boyu
Güleç yüzü ile tertemiz soyu
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Özü, sözü birdir, yalanı bilmez
Davasından dönmez, hileye gelmez
Selâm verenleri unutmaz, silmez
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Genç yaşında kitap yazmış, seçerek
Kudret kalemiyle ışık saçarak
Dürüstlük yolunda çığır açarak
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Küçüğünü sever, büyüğü sayar
Çıkmadı terazi vermeye ayar
Hakkı hak bilerek, doğruya uyar
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Uzak yoldan geldi, bizleri gördü
Oğlu Tarık ile hatırım sordu
Şiir kitabını imzalı verdi
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Boş yere yazmadım, yazamam size
Sorun isterseniz bilen herkese
Onunla büyüdük aynı bir köyde
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

Ozan Süleyman'ım selâmım dosta
Şiirler yazarak yaparım beste
Şevki Çobanoğlu şiirde usta
Halktan bir şairdir dost Çobanoğlu

(Ozan Süleyman Dumlu, Lyon/Fransa, 07.11.2000)

17) Edebiyatçı Gözüyle: Soylu mütefekkirlerimizden Şair-Ekonomist-Yazar
Şevki Çobanoğlu beyefendinin edebiyatımıza, kültürümüze, san'atımıza kazandırmış olduğu kalıcı niteliği taşıyan unutulmaz eserlerini, maddi ve manevi hizmetlerini gözlemlemiş bulunuyoruz.

Halk adamı, idealist, şanlı direnişiyle ayakta kalmasını bilen bu güzide soylu mütefekkirimizin duyarlılığı ve bu sahadaki örnekliğini, bilahare
Isparta'ya olan ilgi ve alâkasını 2000 yılının Aralık ayından beri hep canlı tutmuş olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz.

Makamlar, mansıplar, rütbeler gelip, geçici. Hasbi dostlukların ve kalıcı yazılı eserlerin daimi olduğuna inanıyoruz.

Şevki Çobanoğlu ağabeyimizi takdir ve tebrik ediyor, dünyevi ve uhrevi hayırlı nice çalışmalarında muvaffakiyetler diliyor, Allah (c.c.)'tan uzun ömürler niyaz ediyoruz. (Necdet Çelikdönmez/Gazeteci-Araştırmacı-Yazar, Paye
Ortak Kitap Dergisi Yayınları, Isparta, 06.11.2006)

18) Şevki Çobanoğlu ve Eserleri Hakkında Değerlendirmelerimiz: Aslen Kayseri ilimizden olan Şevki Çobanoğlu Bey'in neşretmiş olduğu kitaplarını ve bizde, elimizde olan eserlerini incelemiş ve birkaç satır da olsa ahdevefamızı
gözönüne alarak arı ve öz bir yorum yaparsak; edebiyatımıza, kültürümüze, san'atımıza yapmış olduğu kalıcı hizmetlerinden ve bilahare eserlerinden dolayı tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Neşretmiş olduğu çok sayıda kitaplarıyla gerek şiir gerekse ekonomi sahasında ayrı bir renk oluşturduğu kesin.

Şair ve yazarımız Şevki Bey'in mutluluk ve sevinçlerini, heyecanlarını, hasret ve umutlarını, bilakis yaşamış olduğu olumsuzluklar sonrası ayakta kalma mücadelesini, ekonomik meseleleri satırlarına ustaca taşıdığını
müşahade ediyoruz.

Eserlerinde içtenlik, hamasi, dini, kahramanlık, koçaklama konuları tebarüz etmiştir.

Neşretmiş olduğu eserleri ve halihazırda İstanbul'da yayın hayatını sürdüren Ahdevefa isimli dergide yazılarını incelediğimizde azminin zaferi ve kendi benliğine yabancılaşmayan, yerli duyguların yani bizim insanımızın haykıran
yiğit sesi oluyor Şevki Çobanoğlu.

Kolay gelsin soylu mütefekkir. Aklın, kalbin, ruhun, yolun açık olsun. (Necdet Çelikdönmez / Gazeteci-Araştırmacı-Yazar, Taşra/Rind/Rumeli Dergileri Adına, Isparta, 26.11.2006)

19) Antoloji.Com üyesiyim. Antoloji.Com'a üye olan şairler tarafından şiirlerim hakkında birçok değerlendirme yapılarak, mesajlar gelmiştir.
Antoloji.Com'da bana mesaj gönderen şairler, şiirlerim hakkında; 'Sade, yalın ve anlaşılır anlatım şiirinizde hakim. Harika, tek kelimeyle
harikulade. Tek kelimeyle mükemmel. Şiir gibi şiir. Uslûp ve mânâ yönünden de harika. - Bilal Özcan/29.12.2006', 'gönül zenginliğine hayran olmamak elde değil', 'yediden yetmişe küpe olacak bir şiir...', 'şiirleriniz çok anlamlı... şiirleriniz inançlı ve öğretici...', 'harika bir heceli şiir', 'nefis bir şiir', 'duygu dolu, yaşanmışlık kokan, işte şiir bu', 'şiirinizin
edebiyatımızın sayfalarına geçeceğini şimdiden söylemiş olayım - Ozan Fedâi Koç /21.12.2006', 'Şairnâme/Ozanlara Selâm Olsun -Öncelikle tebrik ediyorum bu güzel şiiri yazdığınız için. Allah razı olsun. Sevgili ağabeyim,gerçekten de birbirinden değerli ozanları anlattığınız şairnâme çok güzel
olmuş. Ozanlar, kültürümüzün geleceğe taşınmasında adete bir köprü gibidirler. Her ne kadar sağlıklarında kıymeti bilinmese de, millî, manevi değerlerimize yabancılaşmış bir kısım insanlarca hor görülse de, görmezlikten gelinse de, âşıklık geleneği hep varolacaktır. - Şahin
Yılmaz/22.12.2006' şeklinde değerlendirmeler yapmışlardır. (Şevki Çobanoğlu)


20) Şiir Gemisi (siirgemisi.com) 'daki şairler, şiirlerim hakkında; 'halk şiiri modunda harika bir şiir', 'şiirleri çok beğendim' şeklinde
değerlendirmeler yapmışlardır. (Şevki Çobanoğlu)

21) Türkiye Şairler Birliği (sairlerbirligi.com) 'daki şairler, şiirlerim
hakkında; 'ozanlık geleneğinin çağdaş aktarımını gördüm - Bekir Servent Kale/22.12.2006', 'Baba Nasihati - Her satırı atasözü gibi kıymetli. Hani
eskiden evlerin duvarına çerçeve yapılıp asılırdı. Kutluyorum. Bu güzel babadan evlâda nasihat şiirini. Aslında insanlığa nasihat bu. - Baki Ceylan/13.12.2006' şeklinde değerlendirmeler yapmışlardır. (Şevki Çobanoğlu)


22) Türk Şiir ve Edebiyat (turksiiri.org) ' daki şairler, şiirlerim hakkında; 'hece ölçüsü ile yazılmış güzel şiir', 'harika', 'mükemmel',
'enfes bir şiir', 'dizeleriniz karanlığa ışık tutuyor', 'güzel bir toplumsal şiir - Ozan Fedâi Koç/7.12.2006', 'hoş, yalın ve duru bir koşma - Hüsnü Özdilek/26.12.2006', 'halk şiirimizin formlarına uygun, duru, akıcı bir şiir. Tam bir Âşık tarzı. - Esat Anık/26.12.2006', 'Kelimeler öyle yerli yerinde kullanılmış ki, şiirdeki lisan su gibi akıp gidiyor... Kafiyeler özenle seçilmiş, hece ölçüsü itina ile ullanılmış...Halk edebiyatı sizlerle nefes alıyor hocam. Tebrik ediyorum. 06.01.2007- Düşüncenin ilmik ilmik
örüldüğü bir şiir. Hece ölçüsünün kısa tutulması akıcılığı ve ahengi sağlamanın yanında, az sözle çok şey ifade edebilme yeteneğinizi de gözler
önüne seriyor. Tebrik ediyorum hocam. -Senem Gezeroğlu/29.01.2007', 'Şiirdeki ustalığınızı selâmlıyorum. -Orhan Kaynak/26.01.2007' şeklinde
değerlendirmeler yapmışlardır. (Şevki Çobanoğlu)
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt