Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Makale Siz O Gün Kalabalık Fakat Selin Önündeki Çer-Çöp Gibi Zayıf Olacaksınız!

أهل الحديث Çevrimdışı

أهل الحديث

لا إله إلا الله
Moderatör
بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a; salât ve selâm Rasûlüne, âline ve ashabınadır.

Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
"Yakında milletler, yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi, size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."
Birisi: "Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.
Rasûlullah (sav),
"Hayır, aksine siz o gün kalabalık, fakat selin önündeki çörçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak." buyurdu.
Yine bir adam: "Vehn nedir ya Rasûlullah?" diye sorunca:

"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kerih görmektir." buyurdu. (Ebu Davud, Melahim, 5; Müsned, 2/359; bknz. Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, h. no. 12244)

Öyleyse bugün Müslümanların içinde bulundukları sıkıntının nedeni "Vehn"den başka ne olabilir? Sayıca çok olacaklar ama bunda hiçbir fayda olmayacak! Çünkü selin önündeki çer-çöp gibi olacaklar. Allah'ın zikrini unutacaklar, dünyaya tamah edecekler, âhiret için çalışmayı bırakacaklar, ölümden korkacaklar, dünya hayatını ve geçici metâını sevecekler. Çünkü cihadı terk edecekler, ölümü kerih görecekler. Cihadı terk ettikleri için üzerlerine zillet inecek ve dinlerine(cihada) dönünceye kadar da üzerlerinden zillet kalkmayacaktır.

"Allah düşmanlarınızın kalbinden, sizden korkma hissini soyup alacak."
Evet, Allah düşmanlarının kalbinden Müslümanların korkusunu alacak. Çünkü onlar korkutmayı bırakıp korkmaktan razı oldular. İzzeti bırakıp zelilliğe razı oldular. Cihadı bırakıp vehne razı oldular.

“Îyne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız, ziraatı tercih edip cihâdı terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir zillet musallat eder ki, dîninize dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz.” (Ebû Dâvûd, Büyû, 54/3462)

"Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır." (Tâ-Hâ 124)

"O hâlde kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!" (Furkan 52)

"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Rasûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez." (Tevbe 24)

"Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.
Eğer
(gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir." (Tevbe 38-39)

Bu ayetler, herhangi bir dünyalığı ve metâyı; Allah ve Rasûlünden daha çok sevenin gazaba ve zillete uğrayacağına delildir. Çünkü Allah yolunda cihad, Allah ve Rasûlünün sevdiği, emrettiği bir ibâdet olup nefislerin hoşuna gitmese de izzet ve hayrın yoludur. Nefislerinin arzularına ve hevâlarına uyanlar ise kısacık dünya metâsını, Allah'ın emrinin önüne geçirir de sonunda üzerine zillet iner. İşte o zaman bu kişi (mazaretsizse) fıska batmış ve zâlimlerden olmuş olur.

Dünyanın metâsı nefsin hoşuna gider. İnsanlar, onunla tembelliğe ve rehavete kapılır. Dünyaya meyletmek, onunla yetinmek ve âhiret için çalışmamak... Bu âhirete inananların yapacağı bir iş midir? Âhirete iman ettiklerini söylüyorlar ama sonra sanki iman etmemiş gibi yüz çeviriyorlar! Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Tercih edilmeye layık olan dünya mıdır, yoksa âhiret midir? İnsanın dünyada geçireceği ömür ne kadardır ki, kişi onu nihai gaye edinsin de bütün çabalarını, gayretini, azmini, istek ve arzularını kederle dolup taşırana meyletsin?

Eğer gerektiğinde savaşa çıkmazsanız, dünya hayatını âhirete tercih eder, dünya metâına meyledip ölümü kerih görürseniz işte o zaman başka milletler, yemek yiyenlerin, sofralarına başkalarını davet ettiği gibi size karşı savaşmaya davet ederler. Çünkü korkunuz, onların kalplerinden silinir.

Tanıdık geldi mi?
 
أهل الحديث Çevrimdışı

أهل الحديث

لا إله إلا الله
Moderatör
 
Üst Ana Sayfa Alt