Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Teşrik Tekbirlerinin Ruknu ve Hukmu Nedir?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
tesrik00.gif


SORU : Teşrik Tekbirlerinin ruknu ve hukmu nedir?

Teşrik Tekbirleri

Arafe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını muteâkib birer defa (Hanefi mezhebinde farz namazlardan sonra teşrik tekbirlerini 1 kere getirmek vacibdir. Eğer bir kereden fazla tekbir getirilirse bu fazilet olur. Şafi mezhebine göre Bir kere tekbir getirmek yeterlidir. Birden fazla tekbir getirilirse bunda bir beis yoktur. Üç kere tekrarlanırsa bu güzeldir.)
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.
Anlamı şöyledir: "Allah herşeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."
Tekbirlerin bu şekli Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhumâ)'ya dayanır.
Tekbirlerin 23 vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arafe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan 8 vakit farz namazlarının arkasından getirilir.
Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mukellef herkes için vâcibdir. Sünnettir diyenler de vardır. Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez.
Erkek, kadın, misafir, mukîm, her mükellefe vacibdir. Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.
Arafe gününün sabahının farz namazını kılınmasıyla başlar, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazı farzının kılınmasıyla biter.
Toplam 23 vakit farz namaz arkasından teşrik tedbirleri getirmek herkese vâcibdir
Tekbirler farz namazın selamdan hemen sonra olarak bir defa söylenerek yerine getirilir

Abdullah b. Mes'ud (r.anh): Teşrik günlerinde (Kurban bayramı günlerinde):
"Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illAllahu VAllahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'lhamd" diye tekbir getirirdi. (İbni Ebi Şeybe 2/73, 74, Beyhaki 3/315, Albânî İrva 3/125. İbni Ebi Şeybe Sahih senedle rivayet etti.)

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE GETİRİLEN TEKBİRLERİN HÜKMÜ

İmam Ebu Hanife'ye göre şehirlerde ve yolculukta olmayan erkekler tarafından cemâatle kılınan farz namazların bitiminde arafe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazının sonuna kadar olan sekiz vakitte birer defa tekbirleri getirmek vacibdir.
Abdullah b. Mes'ud'un arafe gününün sabah namazından bayramın birinci günü ikindi namazına kadar tekbir getirdiği rivayet edildi.
(Taberâni ve İbn Ebu Şeybe Sahih senedle rivayet ettiler.)

Ali (r.anh)'nun şöyle dediği rivayet edildi:
-"Cumua namazı, Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirler ve Ramadan ile Kurban bayramı namazları kalabalık şehirlere mahsustur."
(Beyhaki, Abdurrazzak'ın Musannefinde rivayet etti.) El Hafız "El-Diraye" kitabında senedi Sahih dedi)

-İmameyne göre, arafe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar olan 23 vakitte tekbirleri söylemek, ister cemâatle, ister tek kılınsın; kadın, erkek, şehirli, köylü, mukim ve yolcu olan herkese vâcibdir.
Ali (r.anh)'nun arafe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar ve bu günün ikindisinden sonra tekbir getirdiği rivayet edildi.
(Hakim, İbni Ebi Şeybe "Musannef'inde" Sahih senedle rivayet ettiler.)

Rasulullah (s.a.v.) arafe gününün sabahından bayramın dördüncü gününün ikindisine kadar farz namazından sonra tekbir getirirdi. (Dâra Kutni)

"Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz" (Taberani)

-Vacib oluşunun delili:

'Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Allah'ı belirli günlerde zikredin. Kim iki gün içinde acele edip dönerse, ona bir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da bir günah yoktur." (Bakara: 203)

-Ayetteki 'Allah'ı belirli günlerde zikredin'den maksat Kurban bayramı günlerinde getirilen tekbirdir.

Bayram Günü Cumua Namazı Kılmanın Hükmü
 

Ekli dosyalar

  • 1596053347054.png
    1596053347054.png
    157.8 KB · Görüntüleme: 145
Gazali44 Çevrimdışı

Gazali44

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ
İslam-TR Üyesi
Bugün bu yazıyı görmem iyi oldu unutmuştum
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
Güncel
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
Hatırlat/öğüt ver! Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. (51/Zâriyat, 55)
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt