Zilhicce Ayının Fazileti , Kurban Ve Kurban Bayramı

ahmed_aftirhanov

Yeni Üye
Üye
Abdullah İbn Abbas (R.a)'tan rivayet edilmiştir:
"Resulullah (sav):
-'Kendisine salih amel işlenen günlerin Allah katında en sevimlisi şu günlerdir yani zilhiccenin (ilk)on günü' buyurdu. Sahabiler:
-Ey Allah'ın Resulu! Allah yolunda cihad da mı( o günler kadar sevimli değil)? dedile. Resulullah (sav):
-'Allah yolunda cihad da! Ancak canı ve malıyla cihada gidip debunlardan bir şey döndürmeyen müstesna! (İşte onun amlei bu on gündeki amelden daha faziletlidir)'buyurdu."

(Buhari-Ebu Davud-Tirmizi-İbni Mace)


Ebu Hureyre (R.a)'tan rivayet edildiğine göre,Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:
"Zilhicce ayının (ilk) on gününde yapılan ibadet, Allah katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha sevimlidir.Bu günlerde tutulan her oruç, bir yılın orucuna ve yine o günlerdeki her geceyi ibadetle geçirmek, Kadir gecesini ibadetle geçirmeye denktir."

(Tirmizi-İbn Mace)


Bu günleri en güzel şekilde geçirmeyi Rahman,Rahim,Hayy,Kayyum,Samed,Berr,Latif ve Mucib olan Allah en güzel şekilde geçirmeyi nasib etsin. Amin!
 

Askalani

Yeni Üye
Üye

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ , KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

Bu sohbetimizde inşaallah Zilhicce ayının ilk on gününün faziletini, o günlerde yapılması teşvik edilen amelleri,Kurban bayramı ve namazını,ayrıyeten kurbanla ilgili meseleleri izah etmeye çalışacağız.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

Şuurlu bir Müslümanın gafil olmaması gereken aylardan birisi de zilhicce ayı ve onun ilk on günüdür.

Allah’u Azze ve Celle bu günlerle alakalı kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :
وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ “ Fecre ve on geceye yeminolsun ki “
FECR : 1.2.AY.

İbni Kesir r.h Ayet’lerde zikredilen bu gecelerden kasıtın, Zilhicce ayı’nın on gecesi olduğunu söylemiştir. Çünkü ;

{ ….. İbni Abbas’tan gelen bir rivayet’te o şöyle dedi : Allah Resulü s.a.v - Zilhic-ce’nin on gününü kastederek - şöyle buyurdular : “ İçinde bulunduğunuz şu gün-lerdeki Salih amelden Allah katında daha sevimli – Salih amelin bulunacağı – başka günler yoktur. Sahabiler :
- Ya Rasulallah ! Allah yolunda cihad da mı ? diye sordular. Resulullah :
- Evet Allah yolunda cihad da. Meğer ki bir adam nefsiyle ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve nefisten hiçbir şeyi geri getirmez olursa,işte bu başka “ }
BUHARİ : 2.C. 928. S
İBNİ MACE : 4.C.1727.N
EBU DAVUD : 3.C.2438.N


BU GÜNLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Müslümanın zilhicce ayının bu ilk on gününü idrak ettiğinde dikkat edeceği husus-lardan birisi , eğer kurban kesecek ise kendi bedeninden her hangi bir şeye dokun-mayacaktır.

Yani,kurban kesmeye niyetlenen bir kimse zilhicce ayının bu on gününde ne saç tıraşı olabilir,ne etek tıraşı olabilir,ne koltuk altı tıraşı olabilir ve ne de tırnaklarını kesebilir.


....... عن أم سلمة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا

{ …. Ümmü Seleme r.a’dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : “ Sizden herhangi biriniz kurban kesmek isterse, zilhiccenin onu girdikten sonra – kurbanını kesene kadar – kendi bedeninden ne kılına ve ne de tırnağına dokunmasın. – yani kesmesin - “ }
MÜSLİM : 6.C.1977.N
İBNİ MACE : 8.C.3149.N
TİRMİZİ : 3.C.1561.N
NESEİ : 7.C.4339.N
EBU DAVUD : 3.C.2791.N

BU GÜNLERDE YAPILMASI TEŞVİK EDİLEN ŞEYLER

Akıllı bir Müslüman bu gibi günleri fırsat bilip, her şeyden önce günahlarına tevbe eden birisi olmalıdır.
Bununla beraber,Allah’a takdim ettiği ibadetlerine biraz daha ihtimam gösterip ve kıldığı farz ve nafile namazların ardından tekbir,tehlil ve tahmid getirmelidir.

{ …. İbni Ömer r.a şöyle buyurmuşlardır : “ İçerisinde Salih amelin daha efdal ve Allah’a daha sevimli olduğu bu on gün dışında bu on gün gibi başka bir gün yoktur. Dolayısiyle bu günlerde çokca tehlil ve tekbir getirip Allah’a şükrediniz.” }
AHMED :

{ …. İbni Ömer ile Ebu Hureyre,bu on günler içinde çarşıya çıkarlar,yüksek sesle tekbir getirirlerdi ; bunları işiten insanlar da onların tekbirlerine uyarak yüksek sesle tekbir getirirlerdi. }
BUHARİ : 2.C.927.S

{ …. İbni Mesud r.a’dan. O teşrik günlerinde şöyle tekbir getiriyordu : Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lailahe İllallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber Velillahilhamd. }

İBNİ EBİ ŞEYBE : 2.73.74
BEYHAKİ : 3. 315
ALBANİ. EL-İRVA : 3. 125
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK

Bu günlerin içerisinde gafil olunmaması gereken bir de arefe günü vardır. Allah Resulü s.a.v Müslümanları bu günde oruç tutmaya teşvik etmiş ve bu orucun bir önceki yıl ile ondan sonraki yılın günahlarına kefaret olacağını bildirmiştir.

"...........عن بعض أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس

{ ….. Nebi s.a.v’in bazı hanımlarından şöyle rivayet edildi : Nebi s.a.v Zilhicce ayının dokuzunda, Aşure gününde, her aydan üç gün ve ayın ilk pazartesi ile Perşembe günlerinde oruç tutardı. }
EBU DAVUD : 3.C.2437.N

عَن أبي قتادة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ : صيام يوم عرفة، إني أحتسب على اللَّه أنيكفر السنة التي قبله والتي بعده .

{ ….. Ebu Katade r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular :” Allah’ın, Arefe günü tutulan orucu ondan önceki yılın ve ondan sonraki yılın günahlarına kefaret kılmasını umarım. }
İBNİ MACE : 4.C.1730.N
MÜSLİM : 3.C.1161.N
EBU DAVUD : 3.C.2425.N

BAYRAM GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE BAYRAM NAMAZI

Şüphesiz ki Müslümanların en hayırlı ve neşeli günlerinden birisi de kurban bayramı günüdür. Onlar bu güzel günleri için neşelenirler,temizlenirler, güzel elbiselerini giyerler,güzel kokular sürünürler,büyüklerini ziyaret ederler ve dargın olduğu kim-selerle barışırlar.

{ …….. Enes r.a’dan.Dedi ki : Resulullah s.a.v Medine’ye geldiğinde,Medinelilerin iki günleri vardı. O günlerde şenlik yaparlardı. Resulullah s.a.v :
- Bu iki gün nedir ? diye onlara sordu. Onlar da :
- Biz cahiliye döneminde iken bu günlerde şenlik yapardık,dediler. Resulullah s.a.v :
- Şüphesiz ki Allah’u Teala bunları,bunlardan daha hayırlı iki güne tebdil etti. Onlar da Kurban ve Ramazan bayramıdır,buyurdu. }
EBU DAVUD : 2.C.1134.N

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Şüphesiz ki ben Ramazan bayramı ve Kurban bayramı için gusül abdesti alırım. }
İBNİ EBİ ŞEYBE : 2.86.4
ABDURREZZAK : 5756.N

BAYRAM NAMAZININ VUCUBİYETİ

{ …Amre b.Revaha r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular :” Bayram namazla-rında her izar sahibi kimsenin musallaya çıkması vaciptir “ }
AHMED MÜSNED : 27082
EBU NUAYM.HİLYE : 7.163
BEYHAKİ : 3.306
TAYALİSİ :1622.N
ALBANİ. S.CAMİ : 7105.N

{ … Ümmü Atiye r.a şöyle dedi : “ Resulullah s.a.v Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde evlenmemiş kızları,hayızlı genç kadınları ve perde ehli kadınlarımusalla çıkmaları için emrederdi.Hayızlı kadınlar namazdan uzak durup,Müslümanların hayır ve dualarına iştirak ederlerdi. Ben : Ya Rasulallah ! her hangi birimizin cilbabı olmayabiliyor,dedim. Resulullah s.a.v : Din kardeşlerinden birisi kendi cilbabla-rından birisini ona giydirsin ,buyurdu. }
BUHARİ : 2.C. 938. S
MÜSLİM : 3.C. 890/12
EBUDAVUD : 2.C.1136.N
İBNİ MACE : 4.C.1307.N
AHMED : 5.84.85


{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : “ Resulullah s.a.v kızlarına ve eşlerine bayram namazlarında musallaya çıkmalarını emrederdi “ }
İBNİ EBİ ŞEYBE : 2.87/ 1
AHMED : 1.231
TAYALİSİ : 1622.N
S.CAMİ : 4888.N

Bu ve emsali deliller gösteriyorki kadın,erkek,çoluk çocuk ve hatta hayızlı kadılar bile, -yağmur yağış olmadığı sürece - bayram namazlarında sahraya çıkar ve Müslümanların hayır ve dualarında onlara iştirak ederler.

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ

{ …. Peygamber s.a.v’in ashabından Abdullah b.Busr r.a insanlarla birlikte Ramazan veya Kurban bayramı günü musallaya çıktı.İmamın bayram namazını geciktirmesini reddederek şöyle dedi : Şüphesiz ki bizler şu saatte bayram namazını bitirmiştik. Bu namazı bitirme vakti – kerahat vaktinin çıktığı ve – nafile namaz kılmanın mubah olduğu zamandır. }
BUHARİ .TALİK : 2. C.925.S
EBU DAVUD : 2.C.1135.N
İBNİ MACE : 4.C.1317.N

BAYRAM NAMAZI EZANSIZ VE KAMETSİZDİR

{ … Cabir b.Semure r.a şöyle dedi : “ Ben Resulullah s.a.v ile her iki bayram nama-zını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım. ( çok defa kıldım ). }
MÜSLİM : 3.C.887. N
EBU DAVUD : 2.C.1148.N
TİRMİZİ : 1.C.531.N

{ … Cabir b.Abdullah r.a şöyle dedi : “ Bayram günü Resulullah s.a.v ile beraber namazda hazır bulundum. Hutbeden önce ezansız ve kametsiz olarak namaza başladı ………….. “ }
MÜSLİM : 3.C.885/4.N
EBU DAVUD : 2.C.1141.N

BAYRAM NAMAZI İKİ REKATTIR

{ … Ömer r.a’dan,o şöyle demiştir :Muhammed s.a.v’in diliyle sabit olduğu üzere farz namaz yolculukta iki rekattır,Cuma namazı iki rekattır,iki bayram namazı ikişer rekattır.Bu tamamdır,kasır değildir. }
İBNİ MACE : 3.C.1064.N
NESEİ : 3.C.1566.N
İBNİ HUZEYME : 2.C.1425.N
AHMED : 1.37
İBNİ EBİ ŞEYBE : 2.93/1

BAYRAM NAMAZINDA TEKBİR SAYISI

{ … Abdullah b.Amr r.a’dan : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ramazan bayramında tekbir,birinci rekatta yedi,ikinci rekatta ise beşdir.Her iki rekatta da kıraat tekbir-lerden sonradır. }
EBU DAVUD : 2.C.1151.N
İBNİ MACE : 4.C.1278.N
DARE KUTNİ : 2.C.1711.N

{ …. Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v Ramazan ve Kurban bayramı namazla-rında birinci rekatta yedi,ikinci rekatta beş kere tekbir alırdı.}
EBU DAVUD : 2.C.1149.N
İBNİ MACE : 4.C.1280.N
DARE KUTNİ : 2 / 46
AHMED : 6 / 70

Namazla ilgili diğer umum ifadelerde de zikredildiği gibi,eller göğse bağlanır ve her tekbirde de kaldırılır.

BAYRAM NAMAZINDA KIRAAT CEHRİDİR

{ … Ömer b.Hattab,Ebu Vakıd el-Leysi’ye : Resulullah s.a.v Kurban ve Ramazan bayramı namazlarında neyi okurdu ? diye sordu. Ebu Vakıd : Resulullah s.a.v bu iki bayram namazında Kaf ve’l Kur’an’il Mecid ile Va’ktarabeti’s – saatu ve’n şakka’l kameru surelerini okur idi,dedi. }
MÜSLİM : 3.C. 891. N
EBU DAVUD : 2.C.1154.N
İBNİ MACE : 4.C.1282.N

{ … Semure r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v bayram namazlarında Sebbihisme Rabbike’l A’la ve Hel Etake Hadisu’l Gaşiye Ayet’lerini okuyordu. }

İBNİ EBİ ŞEYBE : 2.81 / 3
TABERANİ. KEBİR : 6774.N
AHMED. MÜSNED : 5 / 7

Sahabenin bu ifadelerinden de anlaşıldığı gibi,Resulullah s.a.v bayram namaz-larında kıraatı cehri olarak yapardı.

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA HUTBE

{ … Cabir b.Abdullah r.a şöyle dedi : Bayram günü Resulullah s.a.v ile namazda beraberdim. Hutbe okumadan önce ezansız ve kametsiz namaza başladı.Sonra Bilal’e yaslanarak ayak üstü durup Allah’a karşı takvalı olmayı emir,O’na itaatli olmaya teşvik ederek halka vaaz ve nasihatte bulundu.Sonra kadınların olduğu yere geldi.Onlara da vaaz ve nasihat etti ve : “ Sadaka verin,zira siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür “ buyurdu.Kadınların en hayırlılarından yanakları kırmızı olan bir kadın ayağa kalkıp : Ya Rasulallah,niçin dedi. Resulullah : “ Çünkü siz hali-nizden çok şikayet eder,kocalarınızın ihsanına karşı nankörlük edersiniz “ buyurdu. Bunun üzerine kadınlar kendi ziynet eşyalarını tasadduk etmeye başladılar. Bilal’in elbisesinin içine küpelerini ve yüzüklerini atıyorlardı. }
MÜSLİM : 3.C.885 / 4.N
DARE KUTNİ : 2.47 / 16
AHMED : 3.314

{ …. Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v Kurban ve Ramazan bayramı günlerinde musallaya çıkardı. Orada önce namazla başlardı.Namazı kıldırıp selam verince,cemaat namaz kıldığı yerde otururken ayağa kalkar ve onlara yönünü dönerek vaaz eder,tavsiyelerde bulunur ve emirler verirdi ……………… }

BUHARİ : 2 .C. 918. S
MÜSLİM : 3.C.889 / 9.N
NESEİ : 3.C. 1576. N
AHMED : 3 / 36

BAYRAM VE CUMA AYNI GÜNE DENK GELİRSE NE YAPILIR

{ …. Ebu Hureyre r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bu gününüzde iki bay-ram birleşti.Dileyen kimse için bayram namazı Cuma namazına da bedel olarak yeter. Fakat biz cumayı da kılacağız inşaallah. }
EBU DAVUD : 2.C.1073.N
İBNİ MACE : 4.C.1311. N

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA DİLEYEN HUTBEYİ DİNLEMEYEBİLİR

{ …. Abdullah b. Es-Saib r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v ile bayram namazında hazır bulundum. Bayram namazını bitirince şöyle buyurdu : Biz şimdi hutbe okuyacağız, hutbeyi dinlemek isteyen otursun.Kim de gitmek isterse o gidebilir. }

EBU DAVUD : 2.C.1155.N
İBNİ MACE : 4.C.1290.N
İBN HUZEYME : 1462.N
NESEİ : 3.C.1591-1592.N

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTMAK YASAKTIR

Bilindiği gibi bayram günleri Müslümanların yiyip içecekleri,birbirlerini ziyaret ede-cekleri ve birbirlerine izzet ikram yapacakları özel günlerdir.Dolayısiyle bu hususları göz önünde bulunduran İslam,bu günlerde oruç tutmayı nehyetmiştir.

{ … Ebu Ubeyd şöyle dedi : Ben Ömer b. El- Hattab ile beraber bayram namazında hazır bulundum. Ömer hutbede :Bu iki bayram günleri varya,Resulullah s.a.v bu günlerde oruç tutmayı nehyetti.Birincisi oruçtan çıktığınız ramazan bayramı günü,diğeri de kestiğiniz kurbanların etinden yediğiniz gündür.}
BUHARİ : 4.C.1853.S
MÜSLİM : 3.C.1137.N

BAYRAN GÜNLERİ SİLAH TAŞIMAK YASAKTIR

{ ….. Sais b.Cübeyr şöyle demiştir : Mızrak demiri İbni Ömer’in tabanının çukuruna dokunupta ayağı üzengiye yapıştığı zaman,ben onun yanında idim.Hemen deveden indim ve mızrağı ayağından çıkardım.Bu vak’a Mina’da oldu.Haccac’a haber ulaştı da Haccac,İbni Ömer’i yoklamaya geldi. Haccac : Ah seni yaralayan kimdir,bilseydik ? dedi. İbni Ömer :Beni yaralayan sensin,dedi.Haccac : Bu nasıl söz ? dedi.O da : Silah taşınmayacak bir günde silah taşıttın ve Harem’e silah girmezken,oraya sen silah soktun,cevabını verdi. }
BUHARİ : 2.C.924.S

{ …Ve Hasan Basri de :Müslümanlar,bir düşman saldırısından korkuları olmadık-ça,bayram günü silah taşımaktan nehyolunmuşlardır,demiştir. }
BUHARİ : 2.C.924.SKURBANLA ALAKALI BABLAR

Müslümanın Allah’a takdim ettiği bütün ibadetlerinde çok titiz davranması gerekir. Yani,ibadetlerinde samimi ve sünnete uygun olmasına dikkat etmelidir.

İşte bunlardan bir taneside kurban ibadetidir. Müslüman bu konuda da ihlaslı davra-narak kurbanını sünnete uygun olarak kesmesi gerekir….

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصلانَا

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. }
İBNİ MACE : 8.C.3123.N
HAKİM : 2 / 389
AHMED : 2 / 321
KURBAN SÜNNET’TİR VE MA’RUFTUR

{ … İbni Ömer r.a “ Kurban sünnet’tir ve ma’ruftur “ demiştir. }

BUHARİ . TALİK : 12.C.5615.S

{ … Enes İbni Malik r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Her kim kurba-nını namazdan önce keserse,o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur.Her kim de namazdan sonra keserse, o kimse kurban ibadetini tam yapmış ve Müslüman-ların sünnetine isabet etmiş olur. }
BUHARİ : 12.C.5617.S

KURBAN NAMAZDAN SONRA KESİLİR

{ ….. Bera İbni Azib r.a şöyle demiştir : Peygamber s.a.v kurban bayramı hutbesinde şöyle buyurmuşlardır : “ Bu günümüzde ilk yapmaya başlayacağımız iş,namaz kılarız,sonra döner kurbanlarımızı keseriz ………….”
BUHARİ : 12.C.5616.S

{ … Enes İbni Malik r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Her kim kurba-nını namazdan önce keserse,o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur.Her kim de namazdan sonra keserse, o kimse kurban ibadetini tam yapmış ve Müslüman-ların sünnetine isabet etmiş olur. }
BUHARİ : 12.C.5617.S

BİR AİLEYE TEK KURBAN YETEBİLECEĞİ

{ ….. Ata b.Yesar dan.O şöyle demiştir:Ben Eyyub el-Ensari’ye : Resulullah s.a.v hayatta iken sizde bayram kurbanları nasıl idi ? diye sordum. Ebu Eyyub dedi ki :
- Peygamber s.a.v hayatta iken adam kendisi ve ev halkı için bir koyunu kurban ederdi. O kurbandan hem yerlerdi, hemde yedirirlerdi ……}
İBNİ MACE : 8.C.3147.N
TİRMİZİ : 3.C.1541.N

KİŞİNİN VEKİL TAYİN EDEREK KURBANINI BAŞKASINA KESTİREBİLECEĞİ

{ …. Musa İbn Seleme el- Huzeli tahdis edip dedi ki : Ben ve Sinan İbn Seleme ikimiz birden umre yapmak niyetiyle yola çıktık.Sinan beraberinde kubanlık bir deve sevk ederek götürüyordu.Yolda giderken kurbanlık deve yorgun düşüp yürümekten aciz kaldı.Deve yürümekten kesilince Sinan,bunun hükmünü bilmekten aciz kalıp ona nasıl muamele yapacağını bilemedi.Eğer şehre varırsam bunun hükmünü muhakkak surette ısrarla soruşturacağım diye yemin etti. Bir kuşluk vaktinde yürüyüp Batha’ya indiğimiz zaman,haydi İbni Abbas’a gidelim ve bu meseleyi ona anlatalım dedi.İbni Abbas’a kurbanlık develerin halini anlattı.İbni Abbas cevaben şöyle dedi : Tam bu meseleyi bilenine düştün.Resulullah s.a.v bir kimsenin maiyetinde on altı tane kurbanlık deve yolladı ve o zatı kurbanları hususunda emir yapıb onları Mekke de kesmesi için vekil tayin etti. O zat gitti ve biraz geçtikten sonra geriye dönüp :
- Ya Rasulallah ! kurbanlık develerin yürümekten kesilip yolda kalanı olursa ona nasıl muamele edeceğim ? diye sordu. Resulullah s.a.v :
- Onu boğazla,sonra devenin – kurbanlık işareti olarak boynunda asılı duran – na’llerini kanına bulaştır,sonra bu kanlı na’lleri ile devenin hörgücünün yanını damgala. Sen ve kafiledeki arkadaşlarından hiçbir kimse de bunun etinden yemesin, buyurdu. }
MÜSLİM : 4.C.1325.N

{ … Cabir b. Abdullah r.a dan, o şöyle dedi : Resulullah s.a.v kurbanlık develerinin bazısını kendi kesti,bazısını da başkasına kestirdi. }
NESEİ : 7.C.4397.N

KİŞİNİN HANIMI İÇİN KURBAN KESEBİLECEĞİ

{ …. Aişe r.a şöyle dedi : “……………… Resulullah s.a.v hanımları namına sığır kurban etti “ }
BUHARİ : 12.C.5618.S
MÜSLİM : 4.C.1211 / 119.N

KADININ KURBAN KESEBİLECEĞİ

Kurbanla ilgili ileri geri konuşmalardan birisi de,” kadın kurban kesemez ve kestiği de yenilmez “ iddiasıdır.

Halbuki bu türden konuşmalar, hakkında hiçbir delilin bulunmadığı boş konuş-malardır. Kadının kurban kesmesini yasaklayan bir delil olmadığı gibi, bilakis asrı saadette kadınlardan hayvan kesenler vardı.

{ …. Ka’b İbni Malik r.a dan rivayet edidiğine göre : Bir kadın bir davarı – keçi veya koyun – keskin bir taşla boğazlamıştı. Bu durum Resulullah s.a.v’e anlatıldı-ğında bunda bir beis görmemiştir. }
İBNİ MACE : 8.C.3182.N

Bu hadisi Buhari’de sahihinde rivayet etmiş ve orada ki metinde de ifade edildiği gibi ; “ Resulullah s.a.v o kadının kestiği hayvanın etinden yenilmesini emret-miştir “
BUHARİ : 12.C.5583.S


KURBAN SADECE HACC’DA KESİLMEZ

{ …. İbni Abbas r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v ile beraber bir seferde idik.O esnada kurban bayramı girdi. Biz sığırda yedi,devede on kişi ortaklaşa kurban kestik. }
İBNİ MACE : 8.C.3131.N
NESEİ : 7.C.4370.N
TİRMİZİ : 3.C.1537.N

Bu ve emsali deliller de gösteriyorki, kurban sadece hacc’da kesilmez. Her gücü yeten bulunduğu yerde kurban kesebilir.

DEVEYİ ON KİŞİNİN SIĞIRI DA YEDİ KİŞİNİN ORTAKLAŞA KESEBİLECEĞİ

{ ….Cabir r.a dan,şöyle dedi :Resulullah s.a.v ile beraber umreden çıktıktan sonra ortaklaşa yedi kişi bir inek kestik. }
NESEİ : 7.C.4371.N

{ …. İbni Abbas r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v ile beraber bir seferde idik.O esnada kurban bayramı girdi. Biz sığırda yedi,devede on kişi ortaklaşa kurban kestik. }
İBNİ MACE : 8.C.3131.N
NESEİ : 7.C.4370.N
TİRMİZİ : 3.C.1537.N

KURBAN OLABİLECEK HAYVANLARIN YAŞLARI

{ ….. Asım b.Kuleyb babasından rivayet ederek şöyle dedi :Biz Resulullah s.a.v’in ashabından Beni Süleym’e kabilesine mensup Mucaşi denilen bir adamla beraber bulunuyor idik. O bize şöyle tahdis etti : Koyun çok az bulunuyordu.Resulullah s.a.v bir münadiye emretti de münadi :” Şüphesiz ki Resulullah s.a.v bir yaşındaki davar da diş değiştirmiş keçi ve koyunun kifayet ettiği şeye kifayet eder, buyur-du “ diye nida etti. }
EBU DAVUD : 3.C.2799.N
İBNİ MACE : 8.C.3140.N
SAH.NESEİ : 3.C.4395.N

{ …. Ukbe İbnu Amir el-Cüheni r.a şöyle demiştir :peygamber s.a.v sahabileri arasın-da bir takım kurbanlık hayvanlar taksim etti. Ben Ukbe ye de bir yaşına yakın bir dişi çebiş isabet etti. Ben :
- Ya Rasulallah, bana düşen bir yaşına yakın dişi bir keçi çebişidir,dedim.Resulullah :
- Onu sen kurban et, buyurdular. }
BUHARİ : 12.C.5617.S
MÜSLİM : 6.C. 1965.N

{ ….. Cabir r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu :” Davarın yalnız yaşına basmışını kurban ediniz.Eğer böylesini bulamazsanız,o zaman kuzunun toklu-sunu kesebilirsiniz “ }
MÜSLİM : 6.C.1963.N


Burada yeri gelmişken şunu ifade etmekte fayda vardır ; bu ve emsali delillerde ifade edildiği gibi,kurban olabilecek hayvanın askarilikte bir yaşındaki davar veya o bulunmaz ise semiz bir toklu veyada bir yaşına yakın keçi çebişi olması gerekir. Bundan aşağı hayvanlar kurban olmazlar.

Dolayısiyle,biz bu delillerin ifadesiyle “ tavuk’tan da,hindi’den de kurban olabilir “ sözlerini zırvalayanların bu konuda ne kadar cahil olduklarını anlayabilmekteyiz.

KURBAN OLMASI CAİZ OLMAYAN HAYVANLAR

{ ….. Bera b. Azib r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v aramızda ayağa kalktı ve parmak-ları ile işaret etti …………… ve şöyle dedi :Dört şey kurban olmaz,körlüğü iyice belli olan kör hayvan,hastalığı iyice belli olan hasta hayvan,topallığı iyice belli olan topal hayvan ve iliği erimiş kemiği kırılmış hayvan. }
EBU DAVUD : 3.C.2802.N
NESEİ : 4.C.4347.N
TİRMİZİ : 3.C.1530.N
İBNİ MACE : 8.C.3144.N

{ …. Abdullah b.Amr r.a dan o şöyle dedi : Resulullah s.a.v Hayber savaşında ehli eşek etinin yenilmesini,kuduran hayvana binilmesini ve etinin yenilmesini nehyetti. }
NESEİ : 7.C.4425.N

Bu delillerin de ifadesinden anlaşıldığı gibi gözü kör olan hayvanlar,hastalığı iyice belli olan hayvanlar,ayağı topal olan hayvanlar,iliği erimiş kemiği kırılmış olan hayvanlar ve birde kuduran hayvanlar kurban olarak kesilemezler.

KURBAN KESERKEN ALLAH’IN ADINI ZİKREDİP TEKBİR GETİRME

{ …. İbni Abbas r.a şöyle anlatıyor : Müşrikler Müslümanlara : - Murdar ölen hayvan-lardan dolayı – “ Siz Allah’ın kestiğini yemiyorsunuz da,kendi kestiğinizi yiyor-sunuz “ diyorlardı. Bunun üzerine şu Ayet’i kerime nazil oldu : “ Allah’ın adıyla kesilmeyen hayvanları yemeğin “ } “ EN’AM . 121 “
NESEİ : 7.C.4415.N

{ .... Enesr.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koçu kurban edib bunları bizzat kendi eliyle kesti.Keserken de kendi ayağını onların yan-larına basıp BİSMİLLAHİ VALLAHU EKBER dedi. }
MÜSLİM : 6.C.1966.N

{ .... Cabir b.Abdullah r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v ile beraber kurban bayramına şahid oldum.Hutbesini bitirince minberden indi.Ona bir koç getirildi,Resulullah s.a.v onu “ BİSMİLLAHİ VALLAHU EKBER HAZA ANNİ VE AMMEN LEM YUDAHHİ MİN ÜMMETİ “
dedi ve kendi eliyle kesti. }
EBU DAVUD : 3.C.2810.N
TİRMİZİ : 3.C.1558.N

KURBANI KESERKEN HAYVANA EZİYET ETMEME

{ …. Şeddat b. Evs r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’den iki şey ezberledim.O şöyle buyuruyordu : Allah her şeye karşı iyi muameleyi emretmiştir.Bu sebeble öldür-düğünüz zaman bile güzellikle öldürün.Her hangi bir hayvan keseceğiniz zaman – eziyet vermeden – kesin. Her hangi biriniz bir hayvan keseceği zaman bıcağını bilesin ki hayvanı rahatlatsın. }
MÜSLİM : 6.C.1955.N
EBU DAVUD : 3.C.2815.N
NESEİ : 7.C.4383.N
İBNİ MACE : 8.C.3170.N
TİRMİZİ : 3.C.1430.N

KASABA KURBANIN ETİNDEN VEYA DERİSİNDEN VERİLMEZ

{ …. Ali b.Ebi Talib r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v kurbanlıklarına nezaret etmemi, etlerini,derilerini ve çullarını tasadduk etmemi ; kasaba bunlardan bir şeyi ücret olarak vermememi bana emretti ve şöyle buyurdu : Biz o kasaba kesim ücretini kendimiz veririz. }
MÜSLİM : 4.C.1317.N
BUHARİ : 4.C.1625.S
EBU DAVUD : 2.C.1769.N
İBNİ MACE : 8.C.3099.N
AHMED : 1 / 79 - 123

KURBAN ETİNDEN YEMEK TASADDUK ETMEK VE SAKLAMAK

{ …. Ebu Said el-Hudri r.a’dan : o şöyle dedi : Resulullah s.a.v kurban etini üç günden fazla saklamayı yasakladı.Daha sonra onu yememize ve saklamamıza müsaade etti. Bir gün Ebu Said’in kardeşi Katade b. Nu’man geldi. Ona kurban etinden yapılan kadid yemeği sundular. Katade : Resulullah s.a.v kurban etini üç günden fazla saklamayı yasaklamamış mıydı ? dedi. Ebu Said dedi ki : Kurban etini saklama hususunda yeni bir iş gelişti. Resulullah s.a.v bizi kurban etini üç günden daha fazla saklamaktan men ediyordu, ama sonra, onu yememiz ve saklamamız hususunda bize izin verdi. }
İBNİ HİBBAN. : 7.C.8596.N
NESEİ : 7.C.4406.N
EBU YALA : 997.N
AHMED : 3 / 23

{ …. Bureyde r.a’dan rivayet edilmiştir; dedi ki :Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Hali vakti yerinde olan olmayana yetişsin diye üç günün üstünde kurban etlerinden sizi menetmiştim.Artık kurban etlerinizden dilediğiniz kadar yiyin, başkalarına yedirin ve saklayın. }
TİRMİZİ : 3.C.1546.N

Rabbimiz bizlere rızasına muvafık bir kurban ibadeti yerine getirmemizi nasib eylesin ………..
AMİN


TACUDDİN EL- BAYBURDİ

 

ahmed_aftirhanov

Yeni Üye
Üye
Akhiler Allah razı olsun. İki hadis daha aktaralım inşallah

Allah indinde zilhiccenin ilk on günündeki amellerden daha kıymetlisi yoktur (Tirmizi)

Arefe günü utulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur (Muslim)
 

ahmed_aftirhanov

Yeni Üye
Üye
Bu ayda amelleri arttırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bugünleri değerlendirmek Allah'ın katında umuyorum ki derecelerimizi arttırır ve günahlarımıza kefaret olur.Allah'tan bunu temenni ediyorum.(Doğrusunu Allah bilir)
 

ahmed_aftirhanov

Yeni Üye
Üye
Dualarınızda Allah'ın dinini korumaya canlarını adamış olan akhileri unutmayalım! Rabbim bizleri firdevsinde ağırlasın,kendisine yakınlaştırdıklarından eylesin! Allahumme amin!
 

01seyfuddin

Yeni Üye
Üye
esselamü aleykum,
sayin abiler hepinizin zilhicce ayini cani gönülden tebrik eder Mevlamizin hayirlara vesile kilmasini temenni ederim
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Allah razı olsun hepinizden, bu tür paylaşımları o kadar özledim ki, Rabbim bu tür paylaşımları arttırsın.
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Güncel inşaALLAH
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
ahmed_aftirhanov akhi faydalı paylaşımlarını özledik

cazakALLAHul hayr
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt