Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

ilim

 1. Abdullah4

  İbn kesir tefsiri

  Elimizdeki tefsir kitaplarının zayıf ve mevzu hadislerle ve israiliyatla dolu olduğu iddiası yaygınlaşınca, bu bizi İslâmi kitaplar üzerinde durmaya ve onları şaibe ve şüphelerden arındırmaya itti. Bunların en önemlileri tefsir kitaplarıydı. Bu yüzden tefsir kitaplarındaki hadislerin tahricini...
 2. Abdullah4

  Ahkamu'l Kur'an (8 Cilt) el cessas

  Ahkamul Kur'an-Cessas Tefsiri- 8 Lüx Cilt Takım- (Cessas) tefsiri Hanefî mezhebinin meşhur fakihlerinden Ahmed b. Ali, Ebû Bekr er-Râzî el-Cassâs el-Hanefî 305/917 de Rey şehrinde doğmuş, zamanın siyâsî ve ilmî merkezi olan Bağdat’a gidip İslâmî ilimleri öğrenmiş ve sonunda Bağdat’taki Hanefî...
 3. Abdullah4

  İbn Abbas Tefsiri

  Aziz İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’in ilk kuşak tarafından nasıl algılandığı ve anlaşıldığı sürekli bir merak konusu olmuştur. Sahabe kuşağı içinde Kur’an-ı Kerim’e ilişkin rivayetleri en fazla olan on kişiden birisi Abdullah b. Abbas’tır. Henüz erken dönemlerden itibaren...
 4. Abdullah4

  Süfyan es Sevri Tefsiri

  İmam Süfyân es-Sevrî, zühdü, takvası ve verâsı ile tanınan selef-i sâlihînin en güzide âlimlerindendir. Başta tefsir ve hadis olmak üzere birçok ilimde behresi vardır. Kendi adıyla anılan bir fıkıh mezhebinin de ilk dönemlerde oluşmuş olması, onun fıkhî görüşlerinin halkta makes bulduğunu...
 5. Abdullah4

  Keşfül Hafa - el-Acluni 4 Cilt

  Ebul-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî (ö. 1162/1749), tam adı Keşfü'l-Hafâ ve müzîlü'l-ilbâs amme'ştehere mine'l-ehâdîs ala elsineti'n-nâs olan bu eseri, halk arasında hadis diye yaygın olan rivayetlerden hangisinin sahih hadis, hangisinin uydurma rivayet, vecize, atasözü, hikmetli söz olduğunu...
 6. أ

  Cihada Dair 40 Hadis

 7. أ

  Kur'ân'dan Etkilenme

  Şüphesiz aziz ve yüce olan Allah, kitabı Kur’an-ı Kerim’i, bu ümmete bir lütuf ve ihsan olarak indirmiştir. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah...
 8. أ

  Âlimlerin Ahlâkı - Acurri

  Alimlerin faziletleri büyüktür, saygınlıkları yücedir. Onlar nebilerin varisleri, dost gönüllerin sevincidirler. Denizlerdeki balıklar onlara dua ve istiğfar eder, melekler onları kanatlarıyla kuşatırlar. Alimler kıyamet günü peygamberlerden sonra şefaat edecek kişilerdir. Onlarla beraber olmak...
 9. Hacı M.

  Soru Şanlıurfa'da Tevhid Ehli Bildiğiniz Bir Cemaat Ve Yer Var Mı ?

  Selamün aleyküm değerli insanlar Şanlıurfa'da Tevhidi bildiğiniz bir Cemaat veya yer varmı ? Varsa burdan yada özelden mesaj atın size zahmet. Allah razı olsun...
 10. SeyyidSadr

  Video Hayatım Iman Ve Cihad

  https://ilimvecihad.net/ders/1300/hayatim-iman-ve-cihad-diyenler-1-bolum.html?format=mp4
 11. EbuMuaz02

  Cehaletin Tek Çözüm Yolu

  Cehaletin Tek Çözüm Yolu nedir? Cehaletin durdurulması isteniyorsa ne yapılmalıdır?
 12. S

  Soru İlim Öğrenmeye Nereden Başlamalıyım?

  Es-selamun aleyküm. Ben namazını kılan, orucunu tutan, harama bakmaktan kendini alıkoyan, çoğu zaman nefsine yenik düşen ve araştırmaya yeni yeni başlayan bir kardeşinizim fakat tam olarak nereden başlayacağımı bilmiyorum etrafta o kadar yalan bilgi var ki insanın Hakk yolundan sapmaması çok...
Üst Ana Sayfa Alt