Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ahkamu'l Kur'an (8 Cilt) el cessas

Ahkamu'l Kur'an (8 Cilt) el cessas

Yazar
Ebubekir el cessas
Yayınevi
itisam yayınları
2Q==.jpg
Ahkamul Kur'an-Cessas Tefsiri- 8 Lüx Cilt Takım- (Cessas) tefsiri Hanefî mezhebinin meşhur fakihlerinden Ahmed b. Ali, Ebû Bekr er-Râzî el-Cassâs el-Hanefî 305/917 de Rey şehrinde doğmuş, zamanın siyâsî ve ilmî merkezi olan Bağdat’a gidip İslâmî ilimleri öğrenmiş ve sonunda Bağdat’taki Hanefî âlimlerinin başkanlığına kadar yükselmiştir. Bu vazifesine ölümü olan 370/981 tarihine kadar devam etmiştir.
Cessâs, zamanında fıkıh, hadis ve dil sahasında şöhrete ulaşmış olan âlimlerden ders almış, kendisini İslâmî ilimler alanında yetiştirmiştir. O, her şeyden önce dirayetli bir fakîhtir. Müfessir ve muhaddis olan yönü de eksik değildir. Bazı kaynaklar onu, fakîhlerin tabakalarından "Ashab-ı Tahrîç” den daha üst mertebede olan "el-Müctehidu fi’l-Mes’ele” mertebesinde görmektedirler.
Müellifimiz, dinden inhiraf, zulüm ve haksızlık karşısında feveran eden ve sözünü esirgemeyen bir karakter yapısına sahiptir. Halifenin başkadılık teklifini kabul etmemiştir. Ona yapılan Mûtezîlîlik ithamının kabule şayan yönü yoktur. Zira onun bu fırka ile ilgisinin olmadığı "Cessâs ve Fıkhî Tefsiri” adlı eserde delilleriyle ortaya konulmuştur. Bağdat’taki Hanefilerin başı olması sebebiyle Cessâs’tan istifâde etmek için, çeşitli İslâm memleketlerinden kendisine akın akın talebeler gelmiş, pek çok talebe yetiştirmiş ve aralarından tanınmış fakihler çıkmıştır. Cessâs’ın telif ettiği eserler, onun keskin zekâsının, kuvvetli muhakemesinin ve meselelere olan vukufunun meyveleridir. Tefsiri ve diğer bir iki telifi dışındaki eserleri, Hanefî mezhebinin ileri gelen müçtehidlerinden İmam-ı Muhammed, et-Tahâvî, el-Hassâf, el-Kerhî gibilerin muhtasar olan eserlerinin şerhi mahiyetindedir. Böyle muhtasar eserleri şerh edebilmek, ancak mezhebin derinliklerine ve inceliklerine vâkıf olan kimseler tarafından mümkün olabilir. Kaynaklarda Cessâs’ın on iki eseri zikredilmektedir.
Yazar
Abdullah4
İndirilme
81
Görüntüleme
158
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Abdullah4 ait diğer kitaplar

 • İbn kesir tefsiri
  İbn kesir tefsiri
  İbn kesir tefsiri hadislerle Kur'an tefsiri uyarı lütfen rar indirir dosya ziptir
 • İbn Abbas Tefsiri
  İbn Abbas Tefsiri
  ibn Abbas tefsiri yayınevi ilk harf 3800 sayfa 5 cilt arapça öğrenmek isteyen için uygundur.
 • İslam'da Helaller ve Haramlar
  İslam'da Helaller ve Haramlar
  Dikkat edin! Allah’ın yeryüzündeki koruluğu haram kıldığı şeylerdir.
 • Kitâbu'ş-Şerî'a
  Kitâbu'ş-Şerî'a
  Bu kitap, Ehli Sünnet ve’l Cemaat menheci üzere İslâmi akidenin genel yargılarını açıklar.
 • Süfyan es Sevri Tefsiri
  Süfyan es Sevri Tefsiri
  Türkçemize kazandırmış olduğumuz bu eser de İmam Sevrî'nin tefsir alanında kaleme aldığı ilk rivâyet
Üst Ana Sayfa Alt