Arapça Türkçe Ortak Kelimeler

Firak

🍁
Süper Moderatör
Akife Hanımlar
Üye
عَاجز ___ Aciz ___ Çaresiz, güçsüz

آداب ___ Adab ___ Kibarlıklar, görgüler

عَدالة ___ Adalet ___ Eşit davranma, doğruluk

عَدد ___
Adet ___ Sayı, rakam

عَادة ___ Âdet ___ Huy, alışkanlık, gelenek
 
Üst Alt