Her Güne Bir Sünnet..

Tihame

İyi Bilinen Üye
Üye
Bize Muhammed b. Humeyd rivayet edip (dedi ki) bize el-Fadl b. Musa rivayet edip (dedi ki) bize el-Huseyn b. Vâkıd, Yahya b. Ukayl'dan, (o da) Abdullah b. Ebî Evfa'dan (naklen) rivayet etti (ki Abdullah) şöyle dedi:
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
(Allah'ı) zikretmeyi çoğaltır,
yararsız sözü azaltır,
namazı uzatır,
hutbeyi kısa tutar,
beğenmemezlik etmez,
muhtaçlarla ve fakirle beraber yürüyüp onların ihtiyaçlarını görmekten kaçınmazdı.
 

Tihame

İyi Bilinen Üye
Üye
Bize Ebû Asım haber verip dedi ki bize Sevr b. Yezîd haber verip dedi ki bana Hâlid b. Ma'dân, Abdurrahman b. Amr'dan, o da Irbâd b. Sâriye'den naklen rivayet etti ki Irbâd şöyle dedi:
Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra bize öyle güzel, fasîh bir va'z verdi ki cemaatin gözlerinden yaş boşandı, kalpler ürperdi. Bunun üzerine birisi şöyle dedi: Ya Resûlallah! Sanki bu veda va'zıdır. O halde bize tavsiyede bulunun!".
Şöyle buyurdu:
"Size Allah'dan korkmayı, Habeşli bir köle de olsa (başkanınızı) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler. Binaenaleyh benim sünnetime; doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle (yapışır gibi sımsıkı) yapışın. Sonradan çıkarılmış şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid'attır."
(Râvi) Ebû Asım, bir defa da (hadisin bu kısmını) şöyle nakletmişti: "İşlerin sonradan çıkarılmışlarından sakının. Çünkü her bid'at sapıklıktır. "
 

Tihame

İyi Bilinen Üye
Üye
Bize Ebu'l-Muğîre haber verip dedi ki bize el-Evzâ'î, Yûnus b. Yezîd'den, o da ez-Zühri'den naklen rivayet ettiki ez-Zühri şöyle dedi:

"Geçmiş ulemamız derlerdi ki; sünnete sarılmak kurtuluş vesilesidir. İlim, süratli bir şekilde alınıp yok edilir. Bu sebeble ilmin ayakta tutulması, din ve dünyanın devamı demektir. İlmin yok olup gitmesinde ise bütün bunların yok olup gitmesi söz konusudur."
 

Rayet Et Tevhid

Yeni Üye
Üye
Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbın razı olmasına sebeptir. “

[ Nesâî, Tahâret 4; İbn Huzeyme, Sahih, I, 70. Ayrıca bk. Buhârî, Savm 27; İbni Mâce, Tahâret 7 ]
 

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
Akife Hanımlar
Üye
Sünnete hizmet edip, onunla amel etmeyen gençten daha çirkin bir şey var mı?!

İmam Zehebi
 

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
Admin
Akife Hanımlar
Konu başlığı çok güzel. Ancak şu ana kadar pek özenli işlenilmemiş sanırım, yukarıdaki mesajlardan birinde "sünnet ifade etmeyen ve doğrudan alakası olmayan" bir paylaşım görüyorum...

Bununla birlikte, her mesajda tek bir sünneti "kolayca anlaşılacak bir cümle ile" dile getirip, sonra altına kaynağı eklenebilir.

Ki kaynak olan hadis bazen çok uzun ve diğer hususlarla birlikte karışık olabiliyor. Bu açıdan mesajın ilk girişinde "sünneti kısa şekilde ifade eden" bir sunum yerinde olacaktır inşaAllah.
 

Benzer konular

Üst Alt