Kurban Yanliz Allah Için Kesilir !!!

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Tarık b. Şihab Radıyallahu Anhu Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Bir sinek yüzünden adamın biri cennete, diğeri de cehenneme girdi."

Sahabeler:

"Bu nasıl oldu ey Allah'ın Rasulü?" dediler.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"İkisi beraber bir şehre uğradılar. Bu şehir halkının oradan her geçenin mutlaka kurban takdim etmesi gereken bir putu vardı. Birine;

"Bir kurban takdim et" dediler. O da;

"Takdim edecek hiçbir şeyim yok ki" dedi. Onlar da;

"Hiç değilse bir sinek takdim et" dediler. O da bir sinek takdim etti, yolunu serbest bıraktılar. Allah-u Teâlâ o kişiyi bu amelinden dolayı cehenneme soktu. Diğerine;

"Sen de takdim et" dediler. O;

"Allah'tan başka hiçbir varlığa sinek dahi takdim etmem" dedi. Bunun üzerine boynunu vurdular. O adam da bu amelinden dolayı cennete girdi." (Ahmed)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki; “Allah’tan baskasi namina kurban kesene Allah lanet etsin.” (Muslim(edahi 43-45) Nesai(dahaya 34) Ahmed(1/108,118,152,217,309,317))


(Hadisin zayıf olduğunu gösteren iki sebep vardır:
Birincisi:
Alimler, hadisi rivayet eden Tarık b. Şihab'ın, hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadığına dair ittifak etmiş, fakat onun sahabeden olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişler.
Alimlerin çoğuna göre sahabelerdendir. Eğer sahabi olduğunu kabul edersek hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymamış olması rivayetin sahih olmadığını göstermez. Çünkü sahabeden rivayet edilen mürsel hadis, delildir ve hüccettir. Eğer sahabelerden değilse bu demektir ki bu rivayet sahabi olmayan bir kişinin rivayet ettiğidir. Böyle olursa bu zayıf türlerindendir.
İkincisi:
Hadis A'meş'ten rivayet edilmiştir. Ameş ise müdellislerden (hadis rivayet ederken hata yapan kişilerden)dir. Bu da hadisin zayıf olduğunu gösteren şeylerdendir.
Ayrıca imam Ahmed bu hadisi Tarık'tan, o da Selman'dan mevkuf olarak rivayet etmiştir. Aynı şekilde Ebu Naim ve İbn Ebi Şeybe böyle rivayet etmişlerdir. Selman'ın kendi sözünden rivayet ettiğine göre Beni israil'den aldığına dair bir ihtimal söz konusudur.)


TÜM ÜMMETİ MUHAMMEDİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN
 
Üst