Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Yazar
İmam Nevevi
Yayınevi
Tahlil Yayınları
İmam Nevevi'den Zikirler, Dualar
Sahih dualar

EL-EZKÂR NASIL BİR KİTAPTIR?
Kısaca El-Ezkâr diye anılan eserin tam adı şudur: Hilyetu’l-ebrâr ve
şi`âru’l-ahyâr fî telhîsi’d-de`avâti ve’l-ezkâri’l-müstehabbeti fi’l-leyli ve’n-
nehâr. El-Ezkâr İslâm dünyasında neredeyse Nevevî’nin Riyâzü’s-sâlihîn’i
derecesinde kabul görmüştür.
İmâm Nevevî bu eserde, bir Müslüman’ın yirmi dört saatlik hayatı
boyunca karşılaşacağı yüzlerce olayı, durumu ve ibadeti dikkate almış,
bunlarla ilgili olarak Peygamber Efendimiz’in yaptığı dua ve zikirleri bir
araya getirmiş, ayrıca insanımızda mükemmel bir Müslüman kimliği
oluşturmak için İmâm Gazzâlî, Abdülkerîm el-Kuşeyrî, Fudayl ibni İyâz ve
Mâverdî gibi İslâm büyüklerinin görüşlerinden alıntılarla hadis ve fıkıh
ilimleriyle, zühd hayatıyla, İslâm edebiyle ilgili faydalı bilgiler vermiş ve
pek değerli açıklamalar yapmıştır.
665 (1266) yılında kaleme aldığı bu eseri konularına göre 21 bölüm ve
356 konu hâlinde sıralamıştır.
Müslümanlar’a dinlerini, hadîs-i şerîflerin ışığında en güzel şekilde
yaşamayı öğretmek için büyük gayret sarf ettiği açıkça görülen İmâm
Nevevî, kitabın en sonunda, İslâm’ın temeli olarak kabul ettiği için “medâr-
ı İslâm” dediği otuz hadîs-i şerîfi zikretmiştir.
Nevevî, El-Ezkâr’a aldığı hadîs-i şerîfleri daha çok Buhârî ve Müslim’in
Sahîh’leri ile Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî’nin Sünen’lerinden derlediğini,
ayrıca az da olsa meşhûr hadis kitaplarından, hadis cüzlerinden ve
müsnedlerden hadis naklettiğini, eserin hacmini büyütmemek için
hadislerin senedlerini vermediğini, Riyâzü’s-sâlihîn’de yaptığı gibi, sahâbî
râvilerin adlarını zikretmekle yetindiğini söylemiştir.
278_e13686098717.jpeg

İmam Nevevi - Tercüme: Mehmed Yaşar Kandemir
Yazar
Abdulmuizz Fida
İndirilme
358
Görüntüleme
385
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Abdulmuizz Fida ait diğer kitaplar

Üst Ana Sayfa Alt