Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ebu Bekir Sıddık R.a. Böyle Seslendi ...

M Çevrimdışı

menzilli

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
HZ. EBU BEKİR SIDDÎK R.A. BÖYLE SESLENDİ

Ben sizdenim ve size benzer bir kişiyim. Bilmiyorum, belki siz benden ancak Allah Rasulü'nün yapabileceği şeyleri yapmamı istersiniz. Allah Hz . Muhammed s.a.v.'i bütün insanlardan meziyetli kılıp seçmiş, O'nu bütün afet ve arızalardan korumuştur. Ben ise Peygamber'e tabi olan bir kişiyim. O'nun zamanında kendisi tarafından yapılmayan işleri yaparak bid'atler ihdas edecek değilim.

Ben doğru yoldan ayrılmadığım sürece bana itaat edersiniz. Eğer sapacak olursam beni doğru yola sevk edin.

Rasul -i Ekrem s.a.v. vefat ettiği zaman, bu ümmetin fertleri arasında birbirinden, bir tek kamçı vuruşu olsun, öç almak isteyen kimse yoktu. Ne büyük ne küçük bir zulüm ve haksızlıktan şikâyetçi olan kimse yoktu.

Bilin ki benim de bir şeytanım vardır. Bazen beni bir kâbus gibi bastırır. Sinirlendiğim zaman benden uzak durun.

Siz, ne zaman geleceği belirsiz, fakat mutlaka gelecek olan ölümü, belli bir zaman içinde bekliyorsunuz. Bu zamanı salih ameller ve hayırlı işlerle geçirmeye güç yetirebiliyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Ölüm sizi amel ve hayırlı işlerden alıkoymadan ve takdir edilen gün gelmeden önce hayırlı amellerde bulunmaya bakın.

Gelmesi muhakkak olan ölüm zamanını unutarak hayırlı amellerde bulunmadan, başkaları için iş gören bir topluluk olmaktan sakının.

Çalışıp çabalayın, kurtuluş yoluna girin, hayırlı işlere koşun. Çünkü arkanızda sizi arayan ecel ve muhakkak olan ölüm var. Bu hayat çabuk gelir ve çabuk geçer. Ölümden sakının. (Sizden önce ölüp gitmiş olan) atalarınızın, çocuklarınızın ve kardeşlerinizin halinden ibret alın. Dirilerinizden, ancak ölülerinizden kıskandığınız şeyleri kıskanın.
 
Y Çevrimdışı

yolcu78

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
HZ. EBU BEKİR SIDDÎK R.A. Diğer tavsiyeleri...
Hamd, Allah Tealâ'ya mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım diler, O'na istiğfar eder, O'na iman eder ve O'na tevekkül ederim. Allah Tealâ'dan hidayet talep eder, dalâlet ve helâktan, şüphe ve basiretsizlikten O'na sığınırım.

Allah Tealâ'nın hidayet nasip ettiği kimse doğru yolu bulmuştur. O'nun dalâlette bıraktığı kimse için hiçbir dost ve nasihat edici bulamazsın.

Allah Tealâ'nın tek olduğuna ve ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Mülk O'nun, hamd O'nundur. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Dilediğini yüceltir, dilediğini de zelil kılar. Hayır O'ndandır ve O her şeye kadirdir.

Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed s.a.v. O'nun kulu ve elçisidir. Onu, müşrikler hoş karşılamasa da tüm dinlerden üstün kılmak ve bütün insanlara rahmet ve hüccet olmak üzere hidayet ve hak dinle gönderdi.

İnsanlar o zaman cahiliye karanlıkları içinde, kötü bir durumda idiler. Dinleri sonradan uydurulmuş bid'at, iddiaları yalan idi. Allah Tealâ bu dini, Hz. Muhammed s.a.v. ile aziz kıldı.

Ey müminler, kalplerinizi O birleştirdi. O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. “Sizler, ateşten bir çukurun kenarında idiniz de, sizi oradan kurtardı. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Umulur ki, doğru yolu bulursunuz.”

Allah Tealâ'ya ve Rasulü'ne itaat ediniz. Zira Allah Tealâ şöyle buyurur: “Kim Rasul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, (bil ki) seni onlara bekçi göndermedik.”

İmdi ey insanlar! Ben her işte ve her durumda Yüce Allah'tan sakınmanızı, hoşunuza gitse de gitmese de hakka sarılmanızı tavsiye ederim. Çünkü doğru sözün dışında hayır yoktur. Yalan söyleyen doğru yoldan sapmış olur. Doğru yoldan sapan ise helâk olur.

Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir, yarın ise ölü!

Amel işleyiniz. (Ölmeden önce) kendinizi ölmüş sayınız. Size karmaşık gelen şey hakkındaki bilgiyi Allah Tealâ'ya havale ediniz. Kendiniz için önden hayır gönderiniz ki, onu ahirette hazır bulasınız. Yüce Allah şöyle buyurur: “Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde, insan isteyecek ki, kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, sizi kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir.”

Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkunuz ve sizden öncekilerin hallerinden ders alınız. Şüphesiz Allah'a kavuşacak ve Allah'ın mağfiret ettikleri dışında (hepiniz) küçük-büyük amellerinizin karşılığını göreceksiniz. Allah affedicidir ve merhametlidir.

Kendinize dikkat edin. Ancak Allah Tealâ'dan yardım talep edilir. Güç ve kuvvet Ancak O'nundur.

“Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey mü'minler! Siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimliyetle selam edin.”

Allahım! Kulun ve Rasulün Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine rahmet ettiğinden daha fazla rahmet eyle. Bizi de O'na salavat getirmekle tezkiye et. Bizi O'na kavuştur. Bizi O'nun cemaati arasında haşret. Bizi O'nun havzında hazır bulundur.

Allahım! Taatin konusunda bize yardım et. Düşmanlarına karşı bize yardımcı ol.
 
Üst Ana Sayfa Alt