Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Evli Kişi Dinden Çıktıktan Sonra Tevbe Edince Nikahı Devam Eder mi?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Evli Kişi küfür işleyip Dinden Çıktıktan Sonra, Tevbe Edince Nikahı Devam Eder mi?

Âleykum selam we rahmetullahi we berakatuh

Evli (nikahlı) çiftlerden birinin dinden dönmesi (irtidat) etmesi durumunda Hanefi mezhebi dışında Cumhur mezheblere göre nikâhları düşmez, kopmaz.
Hanefi mezhebinde ise, erkeğin irtidadına bağlı boşanmayı bâin talak olarak kabul etmişler ve yeniden islam'a dönmesi durumunda tekrar nikah yapılması gerektiğine hükmetmişlerdir.
Yeniden bir mehir tesbit ederek nikâh kıymadıkça, karı ile koca arasındaki evlilik bağını kesip onları birbirinden ayıran ve nikâhtan doğan karşılıklı hak ve görevlere derhal son veren boşama türü.

Bâin talâkın 3 şekilde meydana geldiğinde İslâm hukukçuları ittifak etmişlerdir. (İbn Ruşd, Bidâyetu`l-Muctehid, C. II, Sf: 61)

1. Nikâhtan sonra, fakat cinsi münasebette bulunmadan ve sahih halvet olmadan yapılan boşama.
2. Üç talak ile yapılan boşama,
3. Kadının isteği ile bir bedel karşılığında anlaşarak yapılan boşama.

Hanefiler, kinayeli veya mubalâğa ve şiddet ifade eden sözlerle yapılan boşamayı da bâin talak sayarak, yukarıdaki 3 maddeye ilave olarak 4. madde eklemişlerdir. çıkarmışlardır. (Hayreddin Karaman, M. İslâm Hukuku, C. I, Sf: 303)

Bâin talak, beynûnet-i suğrâ (küçük ayrılık) ve beynûnet-i kubrâ (büyük ayrılık) olmak üzere iki kısma ayrılır. Buna hurmet-i hafife ve hurmeti galiza da denir. Bir veya iki talak ile meydana gelen bâin talaka beynûnet-i suğrâ; 3 talak ile meydana gelen bâin talaka da beynûnet-i kubrâ adı verilir.

Eşini ric`î (dönülebilen) talak ile boşamış olan bir kimse, iddet muddeti (3 ay) içerisinde kararından vazgeçip evine dönmezse, bu boşama bâin talaka dönüşür ki, tekrar evlenmek isteseler, mehir ve nikâh gerekir.

Beynûnet-i suğrâ ile boşanan eşler, derhal boşanmış olduklarından birbirine mirasçı olamazlar. Koca, karının hakkı olan mehirini henüz vermemiş ise hemen ödemesi gerekir.

Bâin (bir veya iki) talakla karısını boşamış olan kimse, karısı başka biriyle evlenmeden, yeni bir mehir ve yeni bir akidle onunla tekrar evlenebilir. Beynûnet-i kubrâ (üç talak) ile boşayan kimse ise, kadın başka biriyle evlenmeden, onunla tekrar evlenme hakkına sahip değildir (Seyyid Sâbık, Fıkhu`s-Sunne, C. II, Sf: 277)

"Boşama iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmak vardır... Bundan sonra kadını tekrar boşarsa, kadın başka biriyle evlenmedikçe kendisine helâl olmaz." (Bakara,229-230)
 
Üst Ana Sayfa Alt