Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Fizilâl-il Kur'an'dan Alıntılar

Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Süper Moderatör
Gerçekten de sağlam bir iman bir gönülde yer etti mi onun neticesi hareketlerde beliriverir. İslâm hareketli bir akîde nizamıdır. Menfi hiçbir şeye tahammül etmez. O düşünce dünyasında yer eder. Dış âlemde ifadesini bulmak için hemen harekete geçer, pratikte neticesini gösterecek hareketlerin oluşmasını ister. İslâmın çok açık eğitim metodu gizli olan itikadî düşünceyi pratik hareketler haline dönüştürme esasına dayanır. Ve bu hareketleri sabit kanunlara ve alışkanlıklara göre ayarlamayı hedef kabul eder. Bunun yanısıra her harekette ki duyguyu canlı tutmayı ve ana kaynakla sıkı bir bağlılık içerisinde canlılığını devam ettirmeyi plânlar.
 
Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Süper Moderatör
IMG_20220209_131705.jpg
 
Usuli Çevrimdışı

Usuli

ےے مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ ےے
İslam-TR Üyesi
"Bugün yeryüzünde bu dinin problemi; Allah’ın uluhiyyet sınırına tecavüz eden, O’nun sultasını gasbetmeye çalışan, insanların canı, malı, nesli üzerinde emir ve yasaklar koyan ve kendinde bunu yapma cesareti bulan tağutların işbaşında olmasıdır. İşte Kur’an tüm gerçekliğiyle konuya değiniyor ve meselenin uluhiyet ve ubudiyet meselesiyle bağlantılı olduğunu ve meselenin bir iman-küfür, İslam-cahiliyye meselesi olduğunu dile getiriyor."
Bkz. Fi Zilali’l-Kur’an, 3/1217
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Hiçbir şekilde itaatten; boyun eğmekten ve görevini yerine getirmekten geri durmayınca. İnsan bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek bu dereceye ulaşınca, gerçekten onurlu bir makama, yüce Allah’ın yarattığı varlıklar içinde eşsiz bir dereceye ulaşır...
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
İslâm; müslümanların dünya işlerini terketmelerini istemez. Zira mü'minler bu dünyada Allah'ın halifesi olmak için yaratılmışlardır. Sadece Allahü Taâlâ, onlardan dünya işleri hususunda zâtına yönelmelerini, görüş ufuklarını dağıtmamalarını ve dünyayı, kendilerini çevreliyen bir sur yapmamalarını arzu eder. Çünkü Allah insanları yeryüzünün dar sınırlarından ve hudutlarından kurtarmak ister. İnsan yeryüzünde hilâfet vazifesini deruhte ederken yüce ufuklara bağlıdır... Bu sebepten dolayı insanoğlu İslâm mefkûresinin zirvesinden; yeryüzüne mahsus ni'metlere baktığı zaman, onları çok basit ve gayet gülünç olarak görür...
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
İnsanın sürekli bir kaçınma, devamlı bir korku ve hesaba çekilmeyi asla dikkatten kaçırmayacak şekilde uyanıklık içinde yaşaması için tek âyet bile yeterlidir.

Fî Zılâl-il-Kur'ân, Seyyid Kutub
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
İslâmdan başka ne bir tasvir, ne bir tasavvur, ne bir esas, ne de bir nizam vardır ki, doğru yolu temsil etsin.. İslâmın dışında ancak sapıklık, cahiliyet, tereddüt, eğrilik ve başıboşluk vardır…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Akide, gönüllerde kendisine eş tanımaz... Kimseyi ortak kabul etmez. Bir gönül ya akideye ihlasla sarılacaktır, yahut da akideyi bir kenara itip, dalâlete sapacaktır...
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
İnsan şu bilinen varlığın adıdır. O fıtrî yapısı ile, eğilimleri ile, içgüdüleri ve yetenekleri ile tanınan insandır.

İlâhi sistem, onun elinden tutarak yapısı ve fonksiyonu gereği kendisi için tasarlanan en üst kemal düzeyine çıkarmaya çalışır, onu Allah'a doğru yükselen kemal yolunda ilerletirken kişiliğine, fıtrî yapısına ve bu yapının temel dayanaklarına saygı gösterir.
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Zaman döndü, dolaştı ve Peygamberimizin geldiği günün aynısını karşımıza çıkardı.

Peygamberimizin yaşadığı şartların aynısını yaşıyoruz, Peygamberimizin vaktiyle yüzyüze gelmiş olduğu cahiliye zihniyetinin tıpkısı ile yüzyüzeyiz…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Adem as ve eşi için cennet nimetlerinin hepsi serbest bırakıldı sadece bir ağaç bunun dışındaydı. Belki de bu ağaç, insanın yeryüzü hayatında kaçınılmaz olan "yasak" gerçeğini sembolize ediyordu.

Çünkü yasak olmadan, irade gelişmez ve irade sahibi insanla, içgüdüsüyle hareket eden hayvan birbirinden ayırt edilemez, insanın ahdine bağlı kalmada ve gerekli şartlara uymada sabır ve tahammülünün ne olduğu bilinemezdi…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
İnsanoğlu günah işlediği anda kendisine olan güvenini yitirir. Allah ile olan bağlılığı gevşer. Ruhundaki denge ve tutarlılık bozulur.

Allah'a olan bağlılığını ve O'nun rızasına olan güvenini kaybedince de, şeytanın vesvese ve kötü telkinlerine hedef olur…

Seyyid Kutub
 
Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Süper Moderatör
Amellerin toz duman oluşunu, havaya fırlatılışını görüyor ve bir de bakıyoruz ki dünyada yaptıkları her iyi amel bir toz ve du-
IMG_20230311_091703.jpg
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Ya geleceğinde şüphe olmayan bir günde onları topladığımız zaman ne olacak”
(Al-i imran 25)

Ortaya atılan,ama cevapsız bırakılan bir sual…Sualin cevabına hazırlanırken bile kalpler titremekte, gönüller ürpermektedir…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Biz, ona, şah damarından daha yakınız.."
(50/Kâf Suresi, 16)

İnsanın sürekli bir kaçınma, devamlı bir korku ve hesaba çekilmeyi asla dikkatten kaçırmayacak şekilde uyanıklık içinde yaşaması için şu bir tek âyet bile yeterlidir…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
NUH SÜRESİ TEFSİRİNDEN…

İnsanlık Nuh'un, (a.s) Ibrahim'in, (a.s) Musa’nın, (a.s) İsa’nın, (a.s) Muhammed 'in (s.a.v) ve onların saygın kardeşlerinin sundukları ilahi mesajdan yüz çevirdikleri gibi yine yüz çevirecektir. Yine sapıklık içinde yüzen, sapık ve saptıran liderlerin peşine takılacaktır.

Yine hak davetçilerini türlü eziyetlere uğratacaktır. Envai çesit işkenceden geçirecektir. İbrahim'i (a.s) ateşe attıkları gibi, kimisini testere ile biçtikleri gibi. Tarih boyunca gelmiş geçmiş peygamberleri alaya aldıkları gibi, kişiliklerini alaycı bir tarzda dillerine doladıkları gibi…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Ya Allah’ın rahmet ve mağfireti…
Yahut da gazap ve azabı…

Ahmakların ahmakı; her iki şekilde de öleceği halde kötü yolu seçen kişidir…
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Kuşkusuz acı tecrübeler, olayların şiddetle sarstığı ruhlara yapacağını yapmıştır. Kapalılık giderilmiş, kalpler uyandırılmış, ayaklar sabitleşmiş ve ruhlar azim ve kararlılıkla dolmuştur.

Evet... acı imtihanlarda ki Allah'ın lütfu son derece büyüktür.
 
Ümmü Yasir Çevrimdışı

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
İslam-TR Üyesi
Kuran, insan fıtratına istikamet vermeyi hedef alır.

Bu istikamet; sapıtıp bozulmaması ve kendisine bahşedilmiş olan kuvvet ve enerjisini kullanabilmesi içindir…
 
Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Süper Moderatör
Kur'an'ın terbiye metodunun bir hususiyeti de kâinatta görünen şeylerle kalb arasında bir bağ kurması, katılaşmış hisleri, taşlaşmış zihinleri, perdelenmiş gönülleri Allah'ın her yerde kudretinin üstün eserleri olarak saçılmış bulunan mahlukatına dikkat nazarlarını çe- virmeleri hatırlatılır. Bütün bunlardan maksat ta, bu canlı kâinati uyanık br kalble araştırmaları, Allahuteâlâyı kudretinin üstün eser- lerinde müşahede etmeleri göze ilişen harikuladeliklerde O'nu dü- şünmeleri, mahlukatında gördükleriyle O'na ulaşmaları O'nun varlı- ğını gecenin ve gündüzün her saniyesinde hissederek O'nu gözet- meleri ve kendilerinin O'nun kullarından bir ferd olduğunu düşün- meleri, bütün yarattıklarıyle irtibatlı olduklarını, bütün mahlukata hükmeden kanunlara tâbi bulunduklarını bununla beraber kendile- rinin bu kainatta bir vazifelerinin olduğunu ve hasseten yeryüzünde halife olarak seçildiklerini bilmeleri gerekir.
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt