Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Günün Duası

A Çevrimdışı

asudee

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, irâdesi eşyâ ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti canlarımızın cânı.. vücuduyla cihanlara varlık urbası giydiren.. arzı, semâyı bir meşher gibi hazırlayıp gözler önüne seren ve sergileyen.. aylarla, güneşlerle, yıldızlarla her gece ayrı bir donanma gecesi teşkil eden âlemlerin Rabbi Allah’a nihayetsiz hamd ü senâ; yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna; öteler ötesinde muhaverelere konu biricik mevcut.. yokluğun bağrında ilk kızaran gül.. şu bağistân-ı cihana en güzel nağmeler dinleten bülbül.. mukteda-yı ekmel ve rehber-i küll Efendiler Efendisi’ne, aile fertlerine, ashabına salât ü selam ediyor, hadd ü hesaba gelmez günahlarımızın rahmet deryasında eriyip gideceğini ümid ettiğimiz Mevla-yı Müteâl’in, tevbeyle kendisine rücû eden kullarına her zaman açık kapısının önünde ellerimizi açıyoruz:

Ey recâ kapısının biricik sahibi.. ey bütün ümit ve beklentilerin yegâne mercii! Gönülden istediğimiz şeylerin tahakkuku hakkındaki recamızla sadece Sana teveccüh ediyoruz; beklentilerimizi dua kabul buyur.. af ve cömertlik denizinden üzerimize sağanak sağanak rahmet yağdır, yağdır ki Senin huzur bahşeden huzuruna emniyet ve selamet içinde varabilelim. Bütün lezzetleri acılaştıran ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında, kabirde, topyekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde, sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi, Sen de bize re’fet ve şefkatinle muamelede bulun.. rahmetine her zaman muhtaç bu fakir kullarını, mahşer gününün ve amellerin teraziye konulup tartıldığı ânın sıkıntı ve kederlerinden yine merhametinle ferahlandır.. bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp sarmala!

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor, duamızı salât ü selam payandasına dayandırıp kabulunü öylece umarak bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!
 
S Çevrimdışı

sevim

Üye
İslam-TR Üyesi
Allâh'ım, Sana sonsuz hamd ü senâlar; Habîbin Efendimiz Muhammed Mustafa -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e O'nun âl ve ashâbına gönülden salât ve selâmlar...

Allâh'ım, benim Rabbim Sensin, Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın, ben Sen'in kulunum. Elimden geldiğince Sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim; işlediğim hata, günah ve kötülüklerden Sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Sen'den başka günahları bağışlayacak yoktur.

Allâh'ım, dînim, dünyam, malım içinde sağlık ve âfiyetle yaşamamı nasib eyle. Allâh'ım, vücuduma sağlık ver, Sen'in yolunda hizmet edeyim, kulağıma sağlık ver, hakikati işiteyim, gözüme sağlık ver, hakikati göreyim. Sen'den başka ilah yoktur.

Allâh'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allâh'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allâh'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı bereketli kıl.

Allâh'ım, ömrün en kötü dönemine düşmekten, hayırdan uzak bir ömür yaşamaktan sana sığınırım. Allâh'ım, beni en güzel amellere kavuştur, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet, senden başka güzel ahlâka götürecek yoktur. Beni kötü amel ve kötü ahlâktan uzaklaştır, senden başka kötü ahlaktan uzaklaştıracak yoktur.


Allâh'ım, kalb katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Küfürden, fısktan, nifak ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan, tedavisi mümkün olmayacak kötü hastalıklara düşmekten sana sığınırım. Bana iki dünyada da âfiyet ve huzur ihsan eyle!..

Allâh'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım, senden başka ilah yoktur. Allâh'ım, kederden, tasadan, âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım.
Zararlıların, kendisi sapmış, insanları da saptırmaya çalışan kimselerin, beni senin nimetlerinden mahrum bırakmalarından önce, sana kavuşmamı nasib eyle.

Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hatâ işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım.

Allâh'ım, nefsime takva ver. Onu temizle, nefsi en iyi temizleyen Sen'sin, nefsimin velîsi ve Mevlâsı Sen'sin.

Allâh'ım, faydasız ilimden, huşuu olmayan gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duâdan sana sığınırım. Allâh'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allâh'ım, üzerimde bulunan nimetinin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Kalbin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allâh'ım, bana kazâya rıza, öldükten sonra rahat hayat, kerîm vechine bakma lezzeti lûtfeyle.

Allâh'ım, bugünün önünü salâh, ortasını felâh, sonunu hayırlı kıl. Bize dünya ve âhiret iyiliği ver, ey merhametlilerin merhametlisi!

Allâh'ım, yıkıntı altında kalmaktan, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan Sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından Sana sığınırım.

_________________

Allah'ım senin razı olduğun kullardan olmayı bızlere nasıp eyle inşallah...
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Ey bütün alemlerin rabbi olan Allah’ım sana sonsuz hamdü senalar ederiz,bütün salatü selamlar,rahmet ve selametlikler sevgili peygamberimiz hz. Muhammed aleyhisselama,onun ehli beytine ve bütün ashabı kiramının üzerine olmasını için huzur izzetinde niyaz ediyoruz,kabul eyle yarabbi.

Ey rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul buyur .Çünkü sen her şeyi işitensin ,her şeyi bilensin ,tevbelerimizi kabul eyle yarabbi.ya rab muhakkak ki sen cok merhametlisin,tevbeleri acıyarak kabul edensin,bizimde niyazımızı kabul eyle ya rabbi.

Gözlerimiz perdelenip sevdiğimiz şu güzel dünyamız görünmez olduğu zaman gözlerimiz cennetti ala ve cemali Muhammed Mustafa ya nazır ve hayran sağımızda kuran göğsümüzde iman,fikrimizde havf-i Yezdan amellerin en hayırlısı bu dünyadan yüce allahı anarak göcmektir,hadisi şerifine mazhar olup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulühü Allah diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya rabbi

Ey rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver,bizi cehennemin o korkunç azabından koru.zerre kadar şer veya hayır olsun ,iğneden ipliğe,yaştan kuruya,her şeyin hesabının sorulduğu büyük mahkemede yüksek huzuruna cıktığımız zaman sen bize annemize babamıza ve affına muhtaç bütün Müslümanlara merhamet ihsan eyle ya rabbi

Güneşin etrafının bütün sıcaklığı ile kasıp kavurduğu,yerin üzerinde geçen olayları haber verdiği,iyi amelden başka malın,mülkün,soyun,sopun hiçbir fayda vermediği boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hak iddia ettiği ellerin ayakların şahitlik yaptığı herkesin nefsi yani ulu Allahın yüce huzurunda ben nasıl hesap vereceğim diye feryad ettiği ve kişinin hesap vermek endişesiyle kardeşinden,çoluğundan çocuğundan kaçtığı ,anasından ve babasından kaçtığı büyük mahkemede en büyük affettiricimiz hazreti Muhammed in sancağının altnda hepimizi haşr ve cem eyle ya rabbi

İnsanlığın atası ilk peygamber adem a.s ın adlarını bilip bilmediğimiz bütün peygamberlerin yüzü suyu hürmetine,aşıklar sadıklar,bağrı yanıklar,hürmetine küfrün karşısında,göğsünü siper eden ,ayağı hakka giden,gözü hakkı gören ,kulağı hakkı işiten ,kalbi Allah aşkı ve peygamber sevgisiyleçarpan müminler hürmetine.Yer yüzünde ilk Allah evinin temellerini atan İbrahim a.s.in hürmetine amel defterleri kıyamete dek kapanmayacak hayır sahiplerinin ve ilahi indinde duaları mutlak kabul olunanlar hürmetine dualarımızı kabul eyle ra rabbi
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Ey vucudu ile mevcut asarı ile meşhud olan varlığının ezelde bidayeti ebede nihayeti bulunmayan ulu Allah
Ya rab yalnız sana kulluk ediyor,sadece senden yardım diliyoruz,dergahına el açan bu kullarını iman ve kuran dan nihayeti rızana varana doğru yoldan ayırma ya rabbi
Sayısız nimetler içinde bulunuyor,seni gönlümüze koyduğun nurla tanıyoruz bizi bu nurdan mahrum bırakma ya rabbi
Sayılı nefeslerinin biteceğini,ömür kandilinin söneceğini biliyor,şu aleme inanmış olarak geldik,aynı imanla huzuruna dönmek istiyoruz,kabul eyle ya rabbi
Divanıma açılan elleri boş çevirmem buyuruyor,dünya dolusu günahla gelseniz,bağışlanmak için bana niyaz etseniz,sizi bağışlarım diye ilan ediyorsun,ya rab canü gönülden bağışlanmak,rahmetinden payımızı almak istiyoruz,bu lütfü bizden esirgeme ya rabbi
Zatına layık ameller edemedik,kulluğumuzda sayısız kusurla işledik,rahmete açılan kapının bu kapı olduğunu öğrendik,huzuruna bu sebeble niyaza geldik,bu kapıdan bizi boş döndürme ya rabbi
Af kapısının tevbe edenlere açık olduğunu ilan ediyor,muhtaç olan kullarım,dergahımdan kovulmaz buyuruyorsun,eli boş geldiğimizi görüyor,muhtaç olduğumuzu biliyorsun,ya rab ellerimizi semaya uzatmıyor,sarayı la mekanına açıyoruz,şu makamda senden af bekliyoruz reddetme ya rabbi
Senden başka gayesi olmayan,gece gündüz secdeyi rahmetten ayrılmayan,yaptığı suçlar için canü gönülden ağlayan ,bu kullarını effet de öyle gönder ya rabbi
Okuduğumuz süre şeriflerden ,çektiğimiz kelimei tevhid ve tesbilerden hasıl olan manayı,mevlamızın davetine uyarak,erişilmez makamlara yücelen, kaabe kavseyn de cemali ilahiyeyi gören ümmetine büyük müjdelerle dönen aziz nebinin tertemiz ruhuna arz ediyor,kendisinden şefaat talep ediyoruz kabul eyle ya rabbi
Adem aleyhisselam la ile başlayan onunla habibin arasında kalan peygamberanı izamı da haberdar eyle ya rabbi
Habibinin hanımlarıyla çocuklarının,onun asrında yaşayıp da ondan feyz alanların,cümlesine dualarımızı duyur ya rabbi
Bu aleme mümin getirdin,divanına kafir olarak döndürme ya rabbi,defteri amalimizde bulunan ibadet varlığımızı öz elinle yaktığın iman çerağımızı,şeytan aleyhilane ye söndürtme ya rabbi,anne babalarının kabirlerini ziyaretgahı melaikei asüman,tecelligahı rahmeti rahman eyle ya rabbi,cümlesini Kevser ırmağında yıkanan gir cennetime ey kulum hitabına muhatap olan kullardan eyle ya rabbi
Onları kabir aleminin azabından,mahşer meydanında gazabından muhafaza eyle ya rabbi,sırat üzerinde selamete erenlerden habibinle birlikte cennete girenlerden eyle,anne babalarımızın ahiret aleminde bulunan yakınlarını bu ziyareti kuraniyyeden hissedar eyle, Yaptıkları amellerle baş başa olanları,kabirlerinde namu nişanı kalmayanları,yavruları tarafından unutulmuş olanları da dualarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan,günahlarından tümüyle kurtulan kullardan eyle ya rabbi
Dertlerine deva bekleyenlere,hasta hane köşelerinde inleyenlere,sen şafi isminden şifalar ihsan eyle ya rabbi,gönüllerimizden ihtirasları at,bizi sevdiklerinin arasına kat ya rabbi
Bizi ihlasta zirveye ulaştır hac görevlerimizi hayırlısıyla yaptır ya rabbi,namazdan niyazdan uzak kalan,fenalık yapmaktan zevk alan kullarını da islah eyle ya rabbi,yavrularını terk ederek kaçanları ,yuvalarından ayrı yaşayanları llütfunla geri döndür yarabbi
Bizi daima sıratı müstekimin sadakat caddesinde koştur,cümlemizi bağışla da gönüllerimizi çoştur ya rabbi.
Yâ Rabbî!
Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Yâ Rabbî!
Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."

Hz. Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari'yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:

"Ya Rabbi!
Bana ne senin zikrini unutturacak,
sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver."
Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!
Merhametinle bu duamı kabul et.
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle.


Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği ve cehennemden kurtuluşu dileriz.


Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.


Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.


Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur. Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et. Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl. Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.


Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.


Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.


Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.


Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.


Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle.
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Sensin mahzun kalplerin sığınağı.
Sensin mazlumun âhını işiten.
Sensin zalimin zulmünü bilen.
Senin adaletindir sığındığımız.
Senin mizanındır güvendiğimiz.
Senin hesabındır tesellimiz.

Nefsimize zulmetmekten alıkoy bizi.
Senin adaletine razı olanlardan eyle bizi.
Senin adaletinin korkusuyla terbiye et hepimizi.
Adaletinin korkusuyla yumuşat kalplerimizi.
Amellerimizin tartıldığı 'mizan'da güzel eyle akibetimizi.
Mizanında ağırlığı olanlardan eyle bizi.
Kolaylaştır sorgu sualimizi.
Sana hesap verme inceliğiyle yaşat bizi.
Hükmüne razı eyle bizi.
Zulmetmekten ve zulme uğramaktan uzak eyle hepimizi.

Ya Rabbi! Seni tesbih ve tenzih ederiz. Seni hakkıyla övecek güçte değiliz. Sen kendini övdüğün gibisin. Salat u selam serveri kâinat, önder ve rehberimiz Muhammed Mustafa'ya (sav) olsun.
Ey Muhtaç durumdaki Mü'min kullarına yardım eden Allah'ım! Ya Mu'in! Bu mübarek aylarda ve mübarek günlerde kudret ve azametinin karşısında, zaaf ve acziyet içinde el açıp sana yöneldik, bizi boş çevirme, eğer bilmeden akıbetimize, İslam Ümmetinin maslahatı açısından zararlı olan bir şey için talepte bulunuyorsak, o şeyi hakkımızda hayra çevir. Bizlere hikmet ve hüküm bağışla. Bize doğruluk dili olan “Lisan-ı Sıdk” ver. Unuttuğumuz veya yanıldıklarımızdan bizi mesul eyleme, bizi bağışla, bizi esirge, Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Ey Rabbimiz!

Ancak Senin inayetinle bozguncuların

şerlerini defedebiliriz.

Kötü kimselerin fenalıklarından sığınabileceğimiz,

kafirlerin ve münafıkların hile ve hud'alarından

korunmak için dayanabileceğimiz

Senin kapından başka kapı da yoktur.

Ey, bir belaya maruz kaldıklarında sabırları,

lutfedilen nimetler karşısında da şükürleri

pek az olan biz zayıf ve çaresiz kulların Rabbi!

Dünyanın feci ve korkutan hadiseleri ve

dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle;

kafirlerin ve fesatçıların şerlerinin

bize ulaşmasına mani ol.

Efendimiz Hazreti Muhammed’e,

aile fertlerine ve bütün ashabına

salât u selam ederek

bunları Senden dileniyoruz,

Rabbimiz...

YA RAB!
Bizi kurana aç
Kuranı bize aç
Aklımızı kurana aç
Kuranı aklımıza aç
Kalbimizi kurana aç
Kuranı kalbimize aç
Kuranın manalarını gönlümüze nazil et ya rabbi
Kuranı hayatımıza nazil et ya rabbi
Kuranı aklımıza nazil et ya rabbi
Kuranı sevdamıza nazil et ya rabbi
Kuranı arzumuza nazil et ya rabbi
Kuranı umudumuza nazil et ya rabbi
Kuranı geleceğimize nazil et ya rabbi
Kuranı halimize nazil et ya rabbi
Kuranı bu topraklara nazil et ya rabbi
Kuranı şu sokaklara nazil et yarabbi
Kuranı yavrularımızın hayatına ve hafızasına nazil et ya rabbi
Kuranı bizim hayatımıza nazil et ya rabbi
Ya rabbi kuransız yaşamak izhansız ve imansız yaşamaktır
Kuransız yaşamak anlamsız yaşamaktır
Hayatımızın anlamını alma ya rabbi
Hayatımızın anlamını ver ya rabbi
Anlamsız bir hayata mahkûm etme ya rabbi
Sensiz bir hayata mahkûm etme ya rabbi
Allahsız bir hayata mahkûm etme ya rabbi
Ya rabbi fehimimiz izanımız dubara uğradı
Akıl eden kalbimiz dubara uğradı
Elimizle öz elimizle akıl eden, fehmeden, fikrenden yerlerimizi yok ettik
Sen bize nasıl tedebbür edeceğimizi
Nasıl tezekkür edeceğimizi
Nasıl taakkul edeceğimizi
Ve nasıl tefekkür edeceğimizi göster ya rabbi
Tefekkür edecek teakkul edecek tezekkür ve tefekkür edecek yerlerimizi kendi elimizle yok ettirme ya rabbi

"Ya Rabbi! eksenine kuran'ın konulduğu bir hayat ver.
Kuran için adanmış bir hayat ver.
Kuran'la anlam kazanmış bir hayat ver.
Kuran'la ahlaklanmış bir hayat ver.
Kuran'la formatlanmış bir tasavvur ver.

Ya Rab!
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde destansı iman hamleleri var.
Bu hamleler bizden şikayetçi oldular ya rab.
Kuran başka; müslümanlar başka dediler.
Ve kuran'a dönüp iflah oldular.
Rabbimiz Kuran'la olan ayrılığımızı hidayetinle son buldur.
Bulanmışlığımızı ve bunalmışlığımızı vahyin soluğuyla soluklandır.
Körelen kalplerimizi vahyin nuru ile aydınlat.

Ya Rab!
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde destansı irşad hamleleri var.
Bu iman kahramanlarıda müslümanların Kuran'la aralarına koydukları mesafeden şikayetçiler.
Kuran'la mesafeli olmak (sümmün,bükmün,'umyun olmaktır.)
Rabbim,Vahyin aydınlığına davet eden seslere karşı kulaklarımızı sağır etme.
Bu iman kahramanlarına karşı kalplerimize ülfet ver."


Ya rabbi aramızdan muhabbet gitti gideli birbirimize düştük
Mümin müminin kıymetini bilmez oldu
Bir zamanlar tırnağımızı feda etmezdik
Şimdi topumuzu bir tırnağa feda eder olduk
Ya rabbi muhabbet ver
Ya rabbi ülfet ver
Ya rabbi hikmet ver
Ya rabbi izzetimiz yerlerde sürünüyor izzet ver
Ya rabbi hilkatimizi dağıttık hilkat ver
Ya rabbi aşkımızı dağıttık aşk ver
Şevk ver
Ya rabbi hasretimiz yok oldu zani oldu hasret ver
Beklenmesi gereken şeyleri bekleyelim ya rabbi
Umulması gereken şeyleri umalım ya rabbi
Yolu gözlenmesi gereken sevgilileri gözleyelim ya rabbi
Ya rabbi Yakup’un burnu gibi bir burun ver
Eteğimiz önümüzden yırtılmasın
Eteğimiz arkamızdan yırtılsın ya rabbi
Biz çağın Yusuflarına Züleyhaları musallat etme ya rabbi
Biz çağın Yusuflarının eteğini önden yırttırma ya rabbi
Eteğini arkadan yırttır ya rabbi
Ya rabbi biz karada gemi yapmaya çalışıyoruz
Bu gemiye bir çivi daha çakmaya çalışıyoruz
Tuğyan olan yerde tufan olur diyoruz

Ya rabbi tuğyanın askerlerinden etme
Tufanın bela olarak indiği değil rahmet olarak geldiğinden kıl ya rabbi
Ya rabbi Nuh’un gemisine binmek
Böyle bir zamanda rahmet gemisinde olmak demektir,
Bizi o gemiyi yapanlardan kıl ya rabbi.

Nisyanda Bırakmadın Beni,
İsyanda da Bırakma Rabbim!


Bağışla beni Rabbim, tevekkülden başkası gelmiyor elimden.
Başkası da yoktu ki elimde. Şimdi elimden gelenlerin hepsi Senin
'El'inde.
Göremedim, bağışla beni Rabbim. Göremedim, nice ananın karnında nice
karanlıklar içinden gün yüzüne çıkardığın bebelerin yüzünü. Unuttum,
yüzümdeki tebessümü nice belirsizliklerden alıp da hayat verdiğini.
Bilemedim, yüreğimizi yokluğun dehlizlerinden aşırıp aşkın vadisine
eriştirdiğini. Göremedim, her sabah yerin sükûnetini odamda bir ekmek
gibi
sımsıcak hazır ettiğini. Her akşam yastıkta unuttuğum bedenimi sabah
yeniden
yanıma verdiğini göremedim. Beni her sabah ihya ettiğini, bedenimi her
an
yarattığını, varlığımı her an yokluktan geri getirdiğini
göremedim.

Göremedim
Rabbim bugünü ödünç verdiğini.
Göremedim, bağışla beni...
Varlığa kör oldum, bağışla beni.

Fakat, şimdi gördüklerim körlüğümü gösterdi bana. Geç kaldım görmekte
ama
gördüm. Körlüğümü gördüm. Tebessümü beton yığınları arasında sönen
bebeler
gördümse de, biliyorum Senin El'inde şimdi hepsi ve sonsuz tebessümler
verdin her birine. Sevinci soğuk topraklarda boğulmuş çocuklar gördümse
de,
biliyorum Senin Rahmetinin kucağında hepsi ve bitmez sevinçler
bağışladın
her birine. Ümitleri bir amansız sarsıntıyla yıkılan insanlar gördümse
de,
biliyorum Senin Şefkatinin ikliminde asude ve mutlu her biri..

Bağışla beni Rabbim, unuttum, nisyanda kaldım. Hatırlamadım verdiğini
ve var kıldığını.

Elimden alınca verdiğini ve yokluğa yuvarlayınca varlığımı hatırladım, ama geç hatırladım.Gördüm ama güç gördüm, acıyla gördüm.
Varlıkta kör oldum, yoklukta gördüm. Bollukta unuttum, darlıkta
hatırladım.

Affet beni Rabbim, bari, yoklukta Sana vardım. Hiç olmazsa, hiçlikte
Seni
andım. Şimdi, bir tevekkül var elimde. Başka her şey düştü avucumdan,
varlığım yokluğa döküldü. Hatırladım, elimdekiler de, ellerim de Senin
Elinde. Şimdi, dua sığıyor sadece avuçlarıma. Sadece yakarış yakışıyor
yakama. Gözlerim müjdeni gözlüyor uzaktan. Gönlüm hiç bitmez tesellini
özlüyor.

Sen ki, unutmaktan alıkoydun, nisyandan kurtardın beni Rabbim. Şimdi
isyandan koru beni. İsyandan koru beni, isyandan koru beni, isyandan
koru
beni...

Ve affet zira, elimde duadan başkası yok.

Ve anladım ki, Senden başka sığınağım yok.

YA RABBİM
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Yâ Rabbî!
Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Yâ Rabbî!
Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Yaralarımızı sarıp ızdıraplarımızı dindireceği, kin ve nefretle atan kaskatı kalbleri yumuşatıp nazarî insanlıktan amelî insan olmaya yükselememiş bahtsızların tali'lerine de bir ışık yakacağı recasıyla hep ulu dergahının önünde bekleştiğimiz Yüce Rabbimiz'e mahlukatın nefesleri adedince hamd ü sena; Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa'ya, dupduru aile fertlerine, nezih ashabına kainattaki zerreler sayısınca salât ü selam ediyor, dudakları tazimle süslü kullarının yakarışları arasında rahmeti sonsuz Mevlâ-yı Zülcemâl'in bizim dileklerimize de icabet buyuracağı ümidiyle bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

Ey Rabbimiz ve ey yegâne İlahımız!

Zihinlerin idrakinden aciz olduğu yücelerden yüce Zâtın, ulvî sıfatların, birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi vesellem) hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pürnur eyle.. her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl ve ‘mustafeyne'l-ahyar' diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kullarının evsafıyla bizleri de donat.. her zaman ve her yerde işiten kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdindeki ilm-i ledünden bizleri de hissedar eyle!

Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını aşkın Merhametliler Merhametlisi!
Biz nâçar ve kimsesiz kullarına da şefkatle muamelede bulun!
Ey bize her şeyden daha yakın bulunan Yüce Rabbimiz!
Bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar.. gerçek bulacağını bulmuş ve başka aramalardan kurtulmuş vuslat kahramanlarının, gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin zümresine bizi de dahil eyle.. lâhut âleminin ferah-feza ikliminin kapılarını bu müştak kulların için de arala.. hidayet tacıyla taçlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de koruyup kolla!

Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

AMİN AMİN AMİN
 
Y Çevrimdışı

yesilerik

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
dua
Allâh'ım, Sana sonsuz hamd ü senâlar; Habîbin Efendimiz Muhammed Mustafa
-sallallâhu aleyhi ve sellem-'e O'nun âl ve ashâbına gönülden salât ve
selâmlar...
Allâh'ım, benim Rabbim Sensin, Senden başka ilah yoktur. Beni Sen
yarattın, ben Sen'in kulunum. Elimden geldiğince Sana verdiğim kulluk sözü
üzerindeyim; işlediğim hata, günah ve kötülüklerden Sana sığınırım. Bana
olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf
ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Sen'den başka günahları bağışlayacak
yoktur.
Allâh'ım, dînim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve âfiyetle
yaşamamı nasib eyle. Allâh'ım, vücuduma sağlık ver, Sen'in yolunda hizmet
edeyim, kulağıma sağlık ver, hakikati işiteyim, gözüme sağlık ver,
hakikati göreyim. Sen'den başka ilah yoktur.
Allâh'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allâh'ım,
önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm
kötülüklerden sana sığınırım. Allâh'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet,
bana verdiğin rızkı bereketli kıl.
Allâh'ım, ömrün en kötü dönemine düşmekten, hayırdan uzak bir ömür
yaşamaktan sana sığınırım. Allâh'ım, beni en güzel amellere kavuştur, en
güzel ahlak sahibi olmaya ilet, senden başka güzel ahlâka götürecek
yoktur. Beni kötü amel ve kötü ahlâktan uzaklaştır, senden başka kötü
ahlaktan uzaklaştıracak yoktur.
Allâh'ım, kalb katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana
sığınırım. Küfürden, fısktan, nifak ve gösterişten sana sığınırım.
Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan, tedavisi mümkün olmayacak kötü
hastalıklara düşmekten sana sığınırım. Bana iki dünyada da âfiyet ve huzur
ihsan eyle!..
Allâh'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım, senden
başka ilah yoktur. Allâh'ım, kederden, tasadan, âcizlikten, tembellikten,
cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten
sana sığınırım.
Zararlıların, kendisi sapmış, insanları da saptırmaya çalışan kimselerin,
beni senin nimetlerinden mahrum bırakmalarından önce, sana kavuşmamı nasib
eyle. Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan,
saldırılmaktan, hatâ işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten
sana sığınırım.
Allâh'ım, nefsime takva ver. Onu temizle, nefsi en iyi temizleyen
Sen'sin, nefsimin velîsi ve Mevlâsı Sen'sin.
Allâh'ım, faydasız ilimden, huşuu olmayan gönülden, doymayan nefisten,
kabul edilmeyen duâdan sana sığınırım. Allâh'ım, yaptığım ve yapmadığım
şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allâh'ım, üzerimde bulunan nimetinin
gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve
her türlü gazabından sana sığınırım. Kalbin mühürlenmesine sebep olacak
tamahtan sana sığınırım. Allâh'ım, bana kazâya rıza, öldükten sonra rahat
hayat, kerîm vechine bakma lezzeti lûtfeyle.
Allâh'ım, bugünün önünü salâh, ortasını felâh, sonunu hayırlı kıl. Bize
dünya ve âhiret iyiliği ver, ey merhametlilerin merhametlisi!
Allâh'ım, yıkıntı altında kalmaktan, boğulmaktan, yanmaktan,
ihtiyarlıktan Sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından
Sana sığınırım.
Allâh'ım, beni, Sana şükreden, Sana itaat eden ve Seni zikreden bir kul
eyle. Rabbim, tevbemi kabul buyur, beni günahlarımda arındır, duâmı
kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi Sana yönelt, dilimi düzelt,
gönlümü nûrunla aydınlat.

Allâh'ım, bana işimde sebat, doğru yolda olduğum zaman kararlılık ve azim
ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasib eyle. Bana selim
kalb, doğru konuşan dil ver. Bana, ancak Sen'in bildiğin tüm iyilikleri
ver; ve ancak Sen'in layıkıyla bildiğin tüm kötülüklerden beni koru!
Senden gizli kalmayan bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günahlardan
beni bağışla! Günahlarımı setret, beni bu dünyada ve âhirette günahlarım
sebebiyle insanlar önünde mahcub ve rezil etme! Hatalarımızı, sevaplarla
değiştir.
Allâh'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana
sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanlar karşısında
hakir ve gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım.
Allâh'ım, her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt, geçim yerim olan
dünyamı düzelt, gideceğim yer olan âhiretimi düzelt, hayatta iken pek çok
hayırlı işler yapmamı nasib eyle, ölümümde her kötülükten beni rahata
kavuştur.
Allâh'ım, bana düşüncede kemâl, hareket ve ahlakımda kemâl ver! Beni
azgın nefsimin şerrinden koru. Allâh'ım, bana iyilikler yapmak,
kötülükleri bırakmak, yoksul ve zavallıları sevmek nasib eyle. Beni
bağışla, bana acı. Kullarını imtihan etmeyi dilediğin zaman, beni dinin
üzere sâbit-kadem eyle! Kulluk üzereyken beni olarak huzuruna al. Rabbim
bana yardım et, bize zafer ver, bizi yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu
göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır.
Yüce Allâh'ım, bana Sen'i sevmeyi, Sen'i sevenleri sevmeyi ve beni sana
yaklaştıracak işleri sevmeyi nasib eyle.
Allâh'ım, bana en iyi işleri istemeyi, duâların en hayırlısını,
başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Ayaklarımı
doğru yolda sağlamlaştır, sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı
bağışla, cennetin en yüce derecelerine ermemi nasib eyle.
Allâh'ım, ey kalpleri çeviren Rabbim, kalbimi senin dinin üzerinde sağlam
tut.
Allâh'ım, ey kalpleri ve gözleri döndüren, kalplerimizi sana itâate
döndür. Allâh'ım, sevâbımızı arttır, eksiltme... Bizi yücelt,
ulvîliklere yaklaştır, alçaltma; bize ver yoksun bırakma. Rabbim,
kardeşlerimizle aramıza ünsiyet, birlik, vefâ ve muhabbet ihsan et;
aramızdaki soğukluğu, ayrılık ve nefreti kaldır.
Allâh'ım, her bakımdan sonumuzu güzel eyle, bizi dünya ve âhiret
perişanlığından kurtar. Allâh'ım, zâtından korku ver ki, günah işlememize
engel olsun. Bizi senin cennetine ulaştıracak işler yapmamızı nasib eyle.
Bizi, dünya üzüntülerini unutturacak bir yakîn derecesine erdir.
Bize haksızlık edenden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver.
Bizi dünyanın ardında koşturma; dünyayı, en çok düşündüğümüz, tasasını
çektiğimiz bir varlık haline getirme, dinimiz hususunda eksiklerimizden
ötürü bizi belâlara düşürme. Günahlarımız yüzünden Senden korkmayan, bize
acımayan kimseleri üstümüze salma.
Allâh'ım, Senden mağfiretini, bağış ve lutfunu, her türlü şer ve günahtan
selâmeti, her türlü iyiliğe ermeyi, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı
dilerim.
Allâh'ım, kalbimi hidâyete yönelt, dağınık işlerimi topla, perişanlığımı
düzelt, rahmetinle âhiretimi koru, dünyamı yükselt, rahmetinle yüzümü
ağart, işlerimi temizle, bana doğru düşünce ve olgunluk ilham eyle, fitne
ve belaları benden sav, rahmetinle beni her türlü kötülüklerden koru.
Allâh'ım, âhiret gününde yüz akıyla sağ tarafımızdan kitabımızı almayı,
şehitlerin makamına ermeyi ve Peygamberlere arkadaş olmayı nasib eyle.
Allâh'ım, nefsimin kötülüklerinden, her canlının şerrinden sana
sığınırız. Allâh'ım, Sen sözümü duyarsın, yerimi görürsün, gizlimi ve
açığımı bilirsin, hiçbir işim senden gizli kalmaz. Ben, yardım ve kurtuluş
dileyen, huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı
bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak Sana yalvarıyor, boynu bükük bir
âciz olarak sana iltica ediyor, huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare
olarak Sana duâ ediyorum. Duâmı kabul eyle…
Âmin..
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Allahım!
Senin af ve mağfiretinin dairesi, bizi bela ve musibetlerden uzak tutacak kadar geniştir. Bize rahmetinle muamele buyur Allahım! Gazabından bizi emin kıl Rabbim.

Allahım!
Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

Allahım!
Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Allahım!
Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım!

Allahım!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

Allahım!
İhsan buyurduğun nimetlerini geri almandan, azabının ansızın gelip çatmasından, gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırız.Bizlere yol göster Allahım!

Allahım!
Sana itaat edilir, Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Allahım!

Allahım!
Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen'den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Gözlerimiz perdelenip sevdiğimiz şu güzel dünyamız görünmez olduğu zaman gözlerimiz cennetti ala ve cemali Muhammed Mustafa ya nazır ve hayran sağımızda kuran göğsümüzde iman,fikrimizde havf-i Yezdan amellerin en hayırlısı bu dünyadan yüce allahı anarak göcmektir,hadisi şerifine mazhar olup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulühü Allah diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya rabbi
 
D Çevrimdışı

Duaa

Üye
İslam-TR Üyesi
Ey bütün alemlerin rabbi olan Allah’ım sana sonsuz hamdü senalar ederiz,bütün salatü selamlar,rahmet ve selametlikler sevgili peygamberimiz hz. Muhammed aleyhisselama,onun ehli beytine ve bütün ashabı kiramının üzerine olmasını için huzur izzetinde niyaz ediyoruz,kabul eyle yarabbi.
Ey rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul buyur .Çünkü sen her şeyi işitensin ,her şeyi bilensin ,tevbelerimizi kabul eyle yarabbi.ya rab muhakkak ki sen cok merhametlisin,tevbeleri acıyarak kabul edensin,bizimde niyazımızı kabul eyle ya rabbi.
Ey ikram edenlerin en keremlisi ikramın ihsanınla günahlarımızı bize bağışla,hz. Kuran ı hayırlı işlerde önder,ahlakı hareketlerimizde rehber ,kabirde arkadaş kıyamette yoldaş sırat köprüsü üzerinde nur cehenneme karşı sur eyle ya rabbi
Allah’ım kuran ın her harfine karşılık bize bir halavet,her kelimesine bir keramet,her ayetine bir saadet,her süresine bir selamet ve her cüzüne bir mükafat ver ya rabbim
Ey allah’ım okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz kuran ın sevabını peygamberimiz hz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selemin ruhuna bütün peygamberlerin ve resullerin ruhlarına hediye ettik ikram eyle ya rabbi çocuklarının,zevcelerinin,ashabının,ruhlarına Allahın rızası hepsinin üzerine olsun.babalarımızın,annelerimizin,kardeşlerimizin,arkadaşlarımızın,meşayıhımızın,üstadlarımızın üzerimizde hakkı bulunan erkek ve kadın bütün müslümanların ruhlarına ulaştır yarabbi
Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabul buyuran merhametinle dualarımızı kabul et.ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan allahım
İmanımıza kuvvet,dinimize salabet,vucudumuza afiyet,gönüllerimize rikkar,dünyada selamet,ahirette saadet ihsan eyleyip,hastalara şifa,dertlilere deva,borçlulara eda,nasip eyle,ya rabbi.
Gözlerimiz perdelenip sevdiğimiz şu güzel dünyamız görünmez olduğu zaman gözlerimiz cennetti ala ve cemali Muhammed Mustafa ya nazır ve hayran sağımızda kuran göğsümüzde iman,fikrimizde havf-i Yezdan amellerin en hayırlısı bu dünyadan yüce allahı anarak göcmektir,hadisi şerifine mazhar olup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulühü Allah diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya rabbi
Bizi islamdan,kuran dan,imandan,rızdan,namustan,hayadan,takvadan,dert verip derman aratmaktan,affettirici efendimiz Muhammed Mustafa nın şefatinden mahrum bırakma ya rabbi
Dünyada sevgilin Muhammed Mustafa yı ziyaret etmeyi,ahirette büyük şefaatına nail olmayı hepimize ve bütün mümin kardeşlerimize mukadder eyle yarabbi
Ey rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver,bizi cehennemin o korkunç azabından koru.zerre kadar şer veya hayır olsun ,iğneden ipliğe,yaştan kuruya,her şeyin hesabının sorulduğu büyük mahkemede yüksek huzuruna cıktığımız zaman sen bize annemize babamıza ve affına muhtaç bütün Müslümanlara merhamet ihsan eyle ya rabbi
Güneşin etrafının bütün sıcaklığı ile kasıp kavurduğu,yerin üzerinde geçen olayları haber verdiği,iyi amelden başka malın,mülkün,soyun,sopun hiçbir fayda vermediği boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hak iddia ettiği ellerin ayakların şahitlik yaptığı herkesin nefsi yani ulu Allahın yüce huzurunda ben nasıl hesap vereceğim diye feryad ettiği ve kişinin hesap vermek endişesiyle kardeşinden,çoluğundan çocuğundan kaçtığı ,anasından ve babasından kaçtığı büyük mahkemede en büyük affettiricimiz hazreti Muhammed in sancağının altnda hepimizi haşr ve cem eyle ya rabbi
İnsanlığın atası ilk peygamber adem a.s ın adlarını bilip bilmediğimiz bütün peygamberlerin yüzü suyu hürmetine,aşıklar sadıklar,bağrı yanıklar,hürmetine küfrün karşısında,göğsünü siper eden ,ayağı hakka giden,gözü hakkı gören ,kulağı hakkı işiten ,kalbi Allah aşkı ve peygamber sevgisiyleçarpan müminler hürmetine.Yer yüzünde ilk Allah evinin temellerini atan İbrahim a.s.in hürmetine amel defterleri kıyamete dek kapanmayacak hayır sahiplerinin ve ilahi indinde duaları mutlak kabul olunanlar hürmetine dualarımızı kabul eyle ra rabbi
 
deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Yüce Hak

Bizleri gelecek kötülüklere,belalara,kazalara,musibetlere,fenalıklara,sapkınlıklara,azgınlıklara,seytana ve vesveselerine karsı koru...
Bizlere hidayet eyle...
Bizleri doğru yoldan ayırma...

Ya HakKalbimizi fesatlıktan,kinden,nefretten,hasetten arındır...
İmanımızı temiz eyle...
Bizleri isyan etmekten ve sirk koymaktan koru...


Ya HakYaptığımız işlerin hayırlı olmasını nasip eyle...
Hayırlı olan işleri yapmamızı nasip eyle...
Bizler sana inanırız ve sana güveniriz...
Şüphesiz sen koruyan ve gözetensin...
Senin ne eşin vardır nede benzerin ve nede ortağın vardır...


Ya HakBizlere bu dünyada ve öbur dünyada iyilikleri ihsan eyle...
Bizleri kıyamet gününde Hz.Muhammed(s.a.v)’in şefaatine nail olan bedenlere tabi kıl...


Ya HAKYa rabbim hamd sana edilir...
Hamdımızı ve şükrümüzü daim kıl...
Daim dilimizde olsun zikir...
Daim kalbimizde olsun şükür...
Senin keremin bitmez...
Sen ki: Rahman...
Sen ki: Rahmeti bol padişah...
Rahman ve rahim olan sensin...
Sen alim sen halim...
Sen settar sen gaffar...
Sen subhan sen sultan...
Sen baki sen samet...
Sen deyyan sen mennan...
Sen kadir sen hakim...
Sen hem ebedi olan hemde ezeli olansın....
Sen hem en öncesi hemde en güzeli olansın...Ya HakSen ki bu kainaatın sahibi...
Sen ki gariplerin sığınağı...
Sen sana açılan eli rahmetinle salıverensin...
Sen ki sana edilen duaları kabul edensin...
Sen ki sana akıtılan gözlerdeki mercana değer verensin...
Bizleri bizden daha iyi bilen rahmanım...
Bizleri bize veren ey yüce sultanım...
Bizlere şah damarımızdan yakın Rabbimiz...

Yuce HakPakistan’ımda ölen mücahidlerime rahmet eyle...
Kalan gül güzeli kardeşlerime merhamet eyle...
Sen hastalara şifa ver...
Sen dertlilere derman ver...
Sen biçarelere çare ver...
Sen düşkünlere yardım eyle...
Sen yardıma muhtaç olanlara rahmetinden zerre kadarda olsa bagışla...
Sen bizlere hidayet ver...
Sen borçlulara sabır ver...
Sen öğrencilerimize zeka ve akıl ver...
Sen türbanlı bacılarımıza sabrı-arş ver...

Ya HakBizleri koruyan ve gözeten sensin...
Şüphesiz sen duaları kabul eyleyensin...
Dualarımızı kabul kıl yarabbi.. .
Bizleri affeyle yarabbi...
Günahlarımızı sil yarabbi...

Ya HakHamdımız daim olsun...
Dualarımızı kabul buyur yarabbi...
Bizler ki senden yardım isteriz sana güveniriz...
Bizler hep aciz sen ise aziz...
Bizler hep naciz sen ise Hakimsin yarabbi...
Bizler meçhul garip kullarınız...Sen bizlerin halini maruz gör ve affeyle...
İmanızla doğduk imanımızla ölmeyi nasip eyle...


Dualarımız YUKSELSİN SEMALARA...
Kanatlansın NARAMIZ...

Amin..


Ve benim adım SECDE ağlarım...
Kendimi kaybettim bu handa seni ararım...
Günahım çok durmaz ona yanarım...Ve secden hüngür hüngür ağlasın...Hıçkırıklara boğulsun...
 
A Çevrimdışı

arren

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
:smiley: :smiley:
benden size dua

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!
Bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et!
Unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme!
Bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlâmızsın.
Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin.
İman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru.
Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; ayaklarımızı [yolunda] sabit kıl; kâfirlere karşı bizi muzaffer eyle!
"Rabbinize inanın" diyen davetçiyi [peygamberi] işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi Ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın.
Bize çok sabır ver, müslüman olarak canımızı al!
Beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duamı kabul et, kıyamette hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!
Bize hikmet ver ve beni salihler arasına kat!

Ya rab, yapılan dualardan, okunan Kuran-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvela Hz. Resullullah'ın şeriflerine gönderiyoruz. Ulaştır ve kabul eyle.Ayrıca ruhu Resullullah'ı meclisimizden ve önemli günlerimizden haberdar eyle.Hasıl olan sevabı ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in ruhuna, ondan sonra gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, enbiyaların, evliyaların, şuhedaların ve zati muhteremlerin ruhuna gönderiyoruz.
Ya rab, bize merhamet eyle.Çünkü sen mevlamızsıni rabbimizsin, yaratanımızsın.Zalimlere, fasıklara, inanmayanlara karşı bize yardım eyle.
ALLAH'IM VERDİĞİN NİMETLERE ŞÜKÜRLER OLSUN.BENİ, AİLEMİ VE İNANANLARI KORU...(AMİN)
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Amin..

Rahman ve Rahim olan Allah´in adiyla;
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
Ve düğümlere üfürüp büyü yapan büyücülerin şerrinden,
Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden...karanlığı yarıp sabâhı ortaya çıkaran Rabbime sığınırım...(Felak Suresi)

İnsanlardan, cinlerden ve
insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesveseci şeytanın şerrinden,
insanların İlahı,
insanların Sahibi
ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.--(Nas Suresi)
 
G Çevrimdışı

Gönülden İnciler

Üye
İslam-TR Üyesi
Dua , dua, dua...

gıyabında dua, içlice dua...

Biz değilmiyiz en ıssız fırtınalarda dahi sabırla yanaşan DUA limanlarına...

Ve bu kutlu limanda O ' sevgililer sevgilisine yalvaran biz değilmiyiz...

Evet dostlar Bu anlamlı yolculukta sizde bekleniyorsunuz kutlu limanlara...

DUA... DUA... DUA....


Ellerimizi açalım ve kalpten isteyelim Sevgililer Sevgilisinden... Aşkın sahibinden kaybettiğimiz aşkımızı isteyelim...

isteyelimki versin...

Bilirizki O' kullarını korur ve gözetir yeterki kulları O'nu ansın ve dua etsin...

Müslümanların bu zor günlerinde DUA silahımızı kuşanalım ey insanlar!!!

Duayı bilirizki iki çeşittir...

Hem Ulvi hemde Fiili DUA...

Bize belki Rahmani dua daha kolay geliyor, illaki onsuz olmuyor lakin artık duanın diğer yüzünüde yani fiili duayıda kullanalım ve birşeyler yapalım...

Bir taş alalım ve atalım...

Bir çocuk büyütelim...

Bir aç doyuralım...

Bir sevgi besleyelim...

Bir sevda yeşertelim...

Bir kitap okuyalım...

Bir DUA edelim...

yürekten

Aminler arasında

Bir dua..

Sonra

Yalvaralım

O Mühür sahibine...

Ve O'ndan yardım isteyelim...

Bir selam verelim...

Bir salavat getirelim...

Bir gönül rızası alalım...

Bir cümle yazalım...

Ve ne yaparsak yapalım...

Allah için yapalım

Bir aşık olalım...

Bir şarkı söyleyelim...

Bir gül yetiştirelim...

Bir gece olalım...

Bir gündüz çağıralım...

Bir kandil yakalım...

Bir mum ışığı olalım...

Bir düş kuralım...

Bir düşler ülkesine uçalım...

Bir hayal edelim...

Bir mecnun çağıralım...

Bir Bilal olalım...

Ve göğsümüzde taş yeşertelim...

Bir Sümeyye olalım...

Ve kalbimizde ağırlayalım...

Acımasız mızrakları...

Bir Filistin'li olalım...

Bir tankın altına yatalım...

Bir Çeçen olalım...

Sevdamıza koşalım...

Ve ölümü sevelim...


Ve Biz Müslüman olduğumuzu UNUTMAYALIM!!!

Müslümanlığı kimliklerle Sınırlamayalım...

VE GÜLE ONUN KOKUSUNU VEREN RAB'BE BİRAZ DAHA YAKLAŞALIM...


Evet Dostum ....

Artık sıra sende...

Ne yaparsan Yap

Allah için olsun

Allah için

Allah için...

Allahü Teala Tüm Dualarımızı Kabul Etsin...

Amin...


ALLAH TÜM MÜSLÜMANLARI BU ZOR İMTİHANDA BAŞARIYA ULAŞTIRSIN İNŞAALLAH...


Baki Hüdaya Emanet...
DÜNYA BİR DENİZ OLSA İDİ İSLAM KAYIK, DUALARIMIZ İSE KÜREKLERİMİZ OLURDU

KUTLU LİMANA ULAŞMAK İÇİN...
 
G Çevrimdışı

Gönülden İnciler

Üye
İslam-TR Üyesi
Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki ellerini açana "Lebbeyk" diyensin. Dua dostlarıyla birlikte kapında duruyor açılana kadar da dua ediyoruz. Açılmazsa da kovma bizleri Ya Rab.

Dua ile var edildik, öyleyse tüm varlığımızla dua edelim!


Her sabah aynaya baktığımızda dua edilecek ve dua eden o kadar çok şey görürüz ki. Gözlerimiz, ışığı görme duamızın kabulüdür. Yüzümüz güzel görünme duamızın kabulüdür. Burnumuz güzel kokularla birlikte olma duamızın kabulüdür. Dudağımız, dama­ğımız, dilimiz bir kelam söyleme duamızın kabulüdür Kulağımız, güzel sözler işitme, ahengi dinleme duamızın kabulüdür. Ellerimiz, bir şeylere sahip olma, bir şeyleri elimi­zin altında tutma, güzel şeylere dokunma duamızın kabulüdür. Sahi, bunca önemli ve büyük duayı ne zaman seslendirmiştik de kabul edildi? Yokluğumuzda var edilme arzu­muzu, insan olma duamızı ifade edecek neyimiz vardı? Acizdik, hiçbir şeye gücümüz yetmiyordu. Fakirdik, hiçbir şeyin sahibi değildik o zamanlar... Ama şimdi her şeye sa­hip olmak isteyen, ebediyen var olmak isteyen bir insan olarak varız.. Yokluğumuz bir nazlı niyaz ve bir tatlı dua olmuş ve var edilişimizle kabul edilmiş! Öyleyse, neden tüm varlığımız duaya adanmasın?
 
N Çevrimdışı

Nilay

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Ey Allahım! Bizimle senin muradının en uç noktası arasında hiçbir perde bırakma ve onu yırt;sınırları kaldır, engelleri kolaylaştır ve kapıları aç ki, kalbimiz marifetinin ışığının önünde dursun , muhabbetinin tadını; gönlümüzün en derinlikleri her halimizde senden gelen her şeye rızayla serinlesin ki senin tercihin olmayanları seçemeyelim.Bize ,senin velayetinde ehil olanların makamlarından bir makam ver ki sana itaatta geniş bir hareket alanı bulmuş olalım!!

Ey Allahım ! Bize öyle bir bakış ihsan et ki , bizi samimi bir şekilde sana yükseltsin.Çünkü kendisini sana tanıtan kişi meçhul olmaz .Sana sığınan kişi yüzüstü bırakılmaz.Seninle sevinen elbette ki neşelidir.

Ey Allahım! Ayaklarımız senin hzuruna varmak için hızlandı , gözümüz sana doğruldu ,ellerimiz senin lutfuna açıldı ,sesimiz sana çığlık attı.Seni hiçbir nida usandırmaz sana dua eden hiçbir kimse düş kırıklığına uğramaz.

Ey Allahım!Bizi yeryüsünün her tarafında Sana hizmet eden öğrenci ,seçtiklerinin en hassına dost, kapında itifakta olan müritlere ahbab yap.

Ey Allahım!Hatalarımız bizi senin güzel lutuflarından mahrum etse de güzel hediyelerine olan kesin inanç beni yakınlaştırıyor.

Ey Allahım!Karşılık vermenin elemi bizi ateşe davet etse de ,sevabının bolluğu cennete davet etmektedir.

Ey Allahım! Bir an bile olsa bizi, daima kötülüğü emreden nefismle baş başa bırakma!!!!

Ey Allahım !Hem sana hem de bize şeytan düşmandır.Bizi affından daha kötü bir yara onu kızdırmayacağına göre ,bizi AFFET!!!!
 
E Çevrimdışı

Edibe_Serra

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Allah'ım!
Bana dilimle değil, halimle vazetmeyi nasip eyle,

Allah'ım!
Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret,

Allah'ım!
Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı ,salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür,


Allah'ım!
Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle,

Allah'ım!
Beni, beni benim önüme engel olmaktan,
Beni, benim hayatımın kemirgeni olmaktan,
Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle,

Allah'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür,

Allah'ım!
Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme,

Allah'ım!
Zenginlerimizi hamiyetsiz,
Fakirlerimizi gayretsiz,
Alimlerimizi amelsiz,
İdarecilerimizi adaletsiz bırakma,

Allah'ım!
Kandillerimizi hakiki kandil,
Düğünlerimizi hakiki düğün,
Bayramlarımızı hakiki bayram eyleAllah'ım!
İdarecilerimizin, feraset, merhamet ve basiretini,
Halkımızın da hürmet, hizmet ve hamiyetini artır


Allah'ım!
Semalarımızı bayraksız, bizleri hürriyetsiz, camilerimizi cemaatsız, cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma,


Allah'ım!
Dahili ve harici düşmanlardan sana sığındığımız gibi; cehaletin,tembelliğin,zaman israfının şerrinden de sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle,


Allah'ım!
Önce Hak'tan, sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle,Allah'ım!
Yetenek israfından,
Kapasite israfından,
Zaman israfından ve israfın her türlüsünden muhafaza eyle

Allah'ım!
Ertelemekten, üşenmekten, yılmaktan, vazgeçmekten, yarına bırakmaktan ve buna benzer hastalıkların şerrinden muhafaza eyle.
Bu hastalıklara karşı Alim, Hakim ve Şafi isimlerinden acilen şifalar ihsan eyle

Allah'ım!
Beynimizi, malumat ishali olmaktan,
Aklımızı, öfkenin esiri olmaktan,
Bedenimizi, şehvetin kölesi olmaktan,
Midemizi, depo haline gelmekten muhafaza eyle


Allah'ım!
Kıyamet kopmadan önce, cennetin bir önsözünü bu dünyada yaşamayı hepimize nasip eyle

Allah'ım!
En büyük düşmanımız cehalete karşı bizlere yardım eyle.
Bizleri; okuyan,öğrenen, anlayan ve uygulayan bir millet haline getir

"Allah'ım!
Bizlere senin sevgini,
Seni sevenlerin sevgisini,
Sevdiklerinin sevgisini,
Seni sevdirecek amellerin sevgisini, sevdir


Allah'ım,
Sevap bezirganlığından ve din tüccarlığından hepimizi muhafaza eyle
Din tüccarlarının ve maneviyat simsarlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle,


Allah'ım!
Beni gözyaşı akıtan değil, gözyaşı dindirenlerden eyle. Problemin bir parçası değil,çözümün bir parçası olanlardan eyle,

Allah'ım!
Varlığıyla yokluğu bir olanlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle,
Yürüyen, konuşan, müteharrik bir meyyit haline gelmekten, cümlemizi muhafaza buyur,
Ülkesine en büyük hizmeti, ölümü olan insan olmaktan, cümlemizi muhafaza buyur,


Allah'ım!
Tevazuda insanlardan bir insan olmayı,
Çalışma ve gayrette, insanlardan farklı bir insan olmayı nasip eyle, Rabbi!

Allah'ım!
Sadelikle bayağılığı,
Tevazuyla zilleti,
Vakarla gururu,
Başarısızlıkla mağlubiyet arasındaki farkı idrak ederek hayata geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi!


Allah'ım!
Üzerimize; Rahmetinden bereketli yağmurlar yağdırdığın gibi,
Kalplerimize; aşk, şevk, gayret, heyecan, kardeşlik, birlik, beraberlik ve sevgi yağdırAllah'ım!
Baktıklarımı görmeyi,
Gördüklerimi anlamayı,
Anladıklarımı hayata geçirmeyi
Duyduklarımı da gerçeğin süzgecinden geçirmeyi nasip eyle,Allah'ım!
Bizleri, hayırlı ve güzel işlerde acze düşürme,
Kötü ve çirkin işlerde gayrete getirmeAllah'ım
Geçmiş için manasız üzülmekten,
Gelecek için luzumsuz kaygılanmaktan beni muhafaza eyle.
Geçmişin hüzünlerini sevince, geleceğin kaygılarını gayret ve başarıya dönüştürAllah'ım!
Gerçeği insanlara göre değil, İnsanları gerçeğe göre değerlendirmeyi cümlemize nasip eyleAllah'ım!
Kur' an-ı; mezarlara, vicdanlara mahkum etmekten, beni koru. Mezarlaşmış kalbimi, en az mezarda yatanlar kadar, Kur'an-dan istifade ettir


Allah'ım!
Her gün yeni şeyler öğrenmeyi, öğrendiklerimle de de her gün yeni şeyler yapmayı nasip eyle İki günü eşit olmaktan cümlemizi muhafaza eyle

Allah'ım!
Öfkemde de, sevincimde de itidal üzere olmayı nasip eyle

Allah'ım
Bizlere hatalarında ısrar etmemeyi nasip eyle
Allah'ım!
Aklıma, ilim ve hikmet,
Fikrime, feraset ve basiret,
Bedenime, sıhhat ve afiyet
Ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle,

Allah'ım
Sözümüzü, baldan daha tatlı,
Özümüzü, kristalden daha şeffaf,
İşlerimizi, çelikten daha sağlam eyle

Allah'ım
Cümlemizi tevbe ateşinde yanarak, Cehennem ateşinde yanmaktan muhafaza buyur,

Allah'ım!
Namazlarımızın, merasime dönüşmesinden,
Camilerimizin, gıybethane ve tembelhaneye dönüşmesinden,
Cemaatimizin, merasim kıtasına dönüşmesinden,
Oruçlarımızın, açlığa dönüşmesinden,
Haccımızın, seyahate dönüşmesinden,
Kandillerimizin, bayramlarımızın, festivale dönüşmesinden,
ibadetlerimizin,adete dönüşmesinden,
Alimlerimizin, bilgisayara dönüşmesinden,
Evlerimizin, lokanta ve pansiyona dönüşmesinden,
Evliliklerimizin, evcilik oyununa dönüşmesinden sana sığınırız,bizleri muhafaza eyle

Allah'ım!
Söylediklerimizi, gönlümüzün en derinliklerinde hissetmeyi,
Hissettiklerimizi de en güzel şekilde ifade etmeyi nasip eyle

Allah'ım!
Azdıran zenginlikten, İsyan ettiren fakirlikten sana sığındığımız gibi, haysiyet fukaralığından, kişilik fukaralığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle,

Allah'ım!
Bizlere, televizyonlu odadan, kütüphaneli odaya, hicret etmeyi nasip eyle.
Mutfağımızdaki tabak sayısı kadar, kitap okumayı nasip eyleAllah'ım!

Cümlemize, rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle

Amin,amin,amin…
 
Üst Ana Sayfa Alt