H ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Haberi vahidin hüccet oluşu: Müslim; 19, 1064, Buhari; 16c. 7247,
Habeşistana hicret: Buhari; 8c. 3621-3626,
Habil ve Kabil: Maide; 7-31,
Habis ilaç kullanmayın: İbn Mace; 3459,
Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir: Ebu Davud; 1721, İbn Mace; 2886,
Hac kime farzdır: İbn Mace: menasık 6,
Hacamat ücreti helaldir: Müslim; 1577,
Hacâmatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir: Müslim; 1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861,
Hacâmatla tedavi olunuz: İbn Mace; 3476-3480,
Hacc: Müslim; 1243, 1177,
Hacc kadınların cihadıdır: İbn Mace; 2901,
Hacc ve evlenme, gücü yetenedir: Ebu Davud; 1729,
Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi: Ebu Davud; 1723, Müslim; hac 421, İbn Mace; 2899,
Haccı ifrat: Ebu Davud; 1777, Tirmizi; 820, İbn Mace; 2964, Nesei; 2716,
Haccın farz kılınması: İbn Mace; 2884-2886, Nesei; 2609,
Haccın ömürde bir defa farz oluşu: Müslim; 1337,
Hacda ticaret yapılır: Ebu Davud; 1731, Müslim;
Hacerul esved cennetten gönderilmiş bir taştır: Nesei; 2922,
Hacerul esved’ i selamlama k: Buhari; 4c. 1543, 1535, 12c. 5399,
Hacerul esved’ in öpülmesi ve selamlanm ası: İbn Mace; 2943-2946, Ebu Davud; 1873, Müslim; 1270, Nesei; 2940, Tirmizi; 862,
Hacı adaylarını karşılamak caizdir: Nesei; 2880,
Haçın kırılması domuzun öldürülmesi: Buhari; 5c. 2294,
Hadd cezası işlenen suçu kefferett ir: İbn Mace; 2603,
Hadd: Nisa; 15-16, Maide; 33-39, Nur; 2-10, 23-24,
Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağrtsın: Tirmizi; 2794,
Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme: Buhari; 1c. 254,
Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur: İbn Abidin el-Haşiye; 1c. 63,
Hadis vahiydir: Buhari; 3/1392,
Hadis yazma konusunda izin vermedi: Tirmizi; 2802,
Hadis yazmaya ruhsat verdi: Tirmizi; 2804, 2805,
Hadisi araştırma ve ilmi yazma: Müslim; 2493-3004,
Hadisin dindeki yeri, toplanması: Buhari; 1c. 256, Talat Koçyiğit; 251. sy,
Hadisleri n ilk dönem kaleme alınması: Tirmizi; 2802, Müslim; 3004, Ebu Davud; 2647, Darimi; 489, 490, Buhari; 1c. 267,
Hafızın fazileti: Müslim; 797,
Hahamları ve rahipleri Rabb edinme: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,
Hahamlarına rahipleri ne ibadetler i budur: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Hak olmayan bir yolda ölmek: Müslim; 1848,
Hak olmayanda n başka bir şey söylemem: Tirmizi; 2058, Ahmed; 2/340,
Hak Rabbinden dir: Bakara; 147,
Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak: Müslim; 156, imare 170, Buhari; ihtisam 10, tevhid 29, Ebu Davud; fiten 1, Tirmizi; 2330, İbn Mace; 1,
Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Nesei; 5346, Tirmizi; 1342, Ebu Davud; akdiye 2,
Hakim zahire göre hüküm verir: Nesei; 5366,
Hakimin hükmü helalı haram, haramı helal yapmaz:Buhari; 15c. 7035, İbn Mace; 2317,
Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay düşmesin: Tirmizi; 2812,
Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır: Tirmizi; 2326,
Halıka isyanda mahluka itaat olmaz: Müslim; 1840, itaat 39, Buhari; ahkam 4,
Ham meyva satılmaz: Buhari; buyu 82, Müslim; buyu 51,
Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır: Tirmizi; tıp 2, 2152,
Hamama peştemalsiz girme: Nesei; 400,
Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz: Ebu Davud; 492, Tirmizi; 316, İbn Mace; 745,
Hamd edilmeyer ek başlanan her şey eksiktir: İbn Mace; nikah 19,
Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır: Muvatta; 1c. 75. sy,
Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabi lir: Nesei; 2310,
Hamile kadının iddeti doğurunca biter: Ebu Davud; 2157, Tirmizi; 1205,
Hamr her fenalığın anahtarıdır: İbn Mace; 3371,
Haklar sahipleri ne verilecek tir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; kıyâmetin sıfatı Babı 2535,
Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır. Bu durumda onu nikahlaya n adam onunla cinsel temasta bulunursa, bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehir gerekir. Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın velisi sultandır: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19, 2083, Tirmizi; nikah 14, İbn Nace; nikah 15, Darimi; nikah 11,
Hasan'i-Basri "Kabul" da Abdurrahm an b. Samure (ra) ile beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım: Abdurrezz ak; 4352,
Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu: Buhari; Marad bab 3, 13, 16, Müslim; Birr no 45, Darimi; rikak bab 57,
Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner: Tirmizi; 2774,
Hapşırana teşmit: Tirmizi; 2884,
Hapşırma Allah’ tandır: Tirmizi; 2893,
Hapşuran ne der: Buhari; edep 10/502, Ebu Davud; 5033, Müslim; 2992,
Haram maldan zekat olmaz: Nesei; 2514,
Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın: Tirmizi; 2407,
Harbte hile vardır: Müslim; 1739,
Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır: Müslim; 1744,
Hardal danesi kadar iman: Müslim; 50,
Hariciler: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283, İbn Mace; 167, 176, Müslim; 1064, Ebu Davud; 4764, Nesei; 2579, 4086,
Hariciler i öldürün: Müslim; 1066, Tirmizi; 3083,
Hariciler in sıfatları: Buhari; 13c. 6123, 15c. 6797, Müslim; 147-149, Tirmizi; 2283,
Harp hiledir: Ebu Davud; 2636, Buhari; cihad 77, Darimi; 2454, Müslim; tevbe 54,
Harut ve Marut melekleri: Bakara; 102,
Hasan (ra)’ ın halifeliği bırakması: Ebu Davud; 4662,
Hasan (ra)’ ın hilafette n çekilmesi: Buhari; 5c. 2501,
Hasan ve Hüseyin (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2421,
Hased haram kılınmıştır: İbn Mace; 4208,
Hased haramdır: Müslim; 2559,
Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir: Buhari; 2c. 622,
Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın: Müslim; birr 43,
Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatın-dan tedbir al, yarın ne olacağını kestireme zsin: Tirmizi; 2435,
Hastalıklar, günahlara keffârettir: Müslim; 2570-2576,
Hastaya okumanın cevazı: Müslim; 2191,
Hastayı yemeğe zorlamayın: İbn Mace; 3444,
Hastayı ziyaret: Müslim; 925, 1969, 2218, Ebu Davud; 3096, Tirmizi; 2168,
Haşr sûresinin son üç ayetini okumak: Tergib ve Terhip 2/68, Tirmizi;
Hatice (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2430,
Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecekti r: Tirmizi; 2337,
Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdülharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdülharis ismini koydu: Tirmizi; 3272,
Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,
Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu Davud; 4595,
Haya ve iman birlikte bulunurla r ve ancak birlikte ayrılırlar: Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27, Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80, 2040, 2096,
Haya: İbn Mace; 4180-4185,
Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir: Buhari; 1c. 183,
Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve cehennemd eki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,
Hayber gazası: Müslim; 1365,
Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari; megazi 83,
Hayberin fethi: Buhari; 7c. 3468,
Hayır söyle yada sus: Buhari; 13c. 6099,
Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir: Tirmizi; 2808, Müslim; imaret 133, Darimi; edep 115,
Hayırlı ümmet: Ali İmran; 110, Bakara; 143,
Hayız günlerinde namazı terk et: Ebu Davud; 297, Tirmizi; 126, İbn Mace; 625, Nesei; 381,
Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz: İbn Mace; 2963,
Hayızlı bir kadının Kur’an okuyabile ceği: Buhari; 1c. 293, 12c. 5480, Müslim; 1211, Ebu Davud; 1782, İbn Mace; 2962, Nesei; 1/55, Darimi; 2/44,
Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder: Müslim; 335, Buhari; 4c. 1819, İbn Mace; 631, Nesai; 2313,
Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder: Nesei; 381, Buhari; 4c. 1819,
Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz: Buhari; 4c. 1669, İbn Mace; 631,
Hayızlı kadını boşayamazsın: Müslim; 1471,
Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir: Ebu Davud; 2168, İbn Mace; 640, Nesei; 290-370,
Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir: Buhari; 1c. 396,
Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz: ZAYIF: Tirmizi; 131, İbn Mace; 596, Mişkat; 461,
Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz: Tirmizi; 2231,
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir: Tirmizi; 2808, 2813,
Hayra vesile olun ki ecir alasınız: Nesei; 2547,
Hayvan sureti yapmak haramdır: Müslim; 2104,
Hayvan üstünde olan, yayaya; yaya, oturana; az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir: Tirmizi; 2845,
Hayvan üzerinde nâfile namaz kılınır: Müslim; 700,
Hayvanı besmele ile kesin: Buhari; 5c. 2063,
Hayvanları birbiriyl e dalaşmayı men etmiştir: Ebu Davud; cihad 51, Tirmiz; 1760,
Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekat olarak namaz farz kılındı: Nesei: 1532,
Hazarda iki namazı cem: Müslim; 705,
Hazma (ra), Ali (ra)’ ın devesini kesmesi ve yemesi: Müslim; 1979, Ebu Davud; 2986,
Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı: Nesei; 2603,
Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir: ZAYIF: Tirmizi; 2213,
Hediyeleşme: Buhari; 5c. 2136,
Helak edici yedi şeyden sakının: Müslim; 1/89,
Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun: Enfal; 42,
Helal Allah’ın kitabında helal kıldığıdır: İbn Mace; 3984, 3367, Tirmizi; libas 6, Ebu Davud; etime 30,
Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et: Buhari; 4c. 1900-1903, İbn Mace; 3984, Müslim; 1599, Nesei; 4431,
Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulü (sav) indir: Araf; 157, Tevbe; 29, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2801, İbn Mace; 12,
Helal ve haramın sınırı: Buhari; 1c. 206, 4c. 1900,
Helaya girerken dua: Müslim; 385,
Hendek gazası: Müslim; 1803,
Hendek savaşı günü, müşrikler (sav)’ i 4 namazı kılmaktan alıkoydu: Tirmizi; 179, Müsned; 333, Nesei; mevakıt 55/2, 1/297, Taberani M. Kebir; 10283,
Her aydan üç gün oruç: Müslim; 1160, 1162,
Her biriniz çobansınız: Müslim; 1829, Buhari; 15c. 6986,
Her canlı sudan yaratılmıştır: Enbiya; 30,
Her derdin bir devası vardır: Müslim; 2204,
Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar: Müslim; 2658,
Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner: Ebu Davud; 1315, Müslim; 758, Tirmizi; 443, İbn Mace; 1366,
Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir: Buhari; 1c. 293,
Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene: Müslim; 838,
Her insan bulunduğu hal üzere amel eder: İsra; 84,
Her insanın bir şeytanı vardır: Müslim; 2812, Nesei; işaretun nisa 4,
Her kim Allaha kavuşmayı dilerse: Müslim; 2683,
Her kim bana itaat ederse Allah’ a itaat etmiş olur: Müslim; 1835, Buhari; 15c. 6986,
Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz: Müslim; 1719,
Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır: Tirmizi; 2784,
Her hangi bir müslümanm ki ölür ve onun üzerine müslü-manlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur: Ebu Davud; 3166, İbn Mace; 1490, Tirmizi; 1028,
Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetind en kurtarır ve her kim Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder: Tirmizi; 2527,
Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı: İbn Mace; 865, Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüzü 32, İbn Ebu şeybe; 1/271, Müsned; zevaid 2/101, El-Mualla; 4/94,
Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmele rinden memnun olursa cehennemd en yerini hazırlasın: Tirmizi; 2902,
Her kim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin: Tirmizi; 2263,
Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur: Taha; 14, Buhari; 2c. 648, Müslim; 2c. 324. sy,
Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyâmet günü ona ateşten bir gem vurulacak tır: Tirmizi; 2787,
Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar: Tirmizi; 2583,
Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu: Bakara; 246-250, İbn Mace; 4006, Ebu Davud; 4336, Darimi; 210, Zil Zal; 7-8,
Her Peygamber koyun çobanıdır: Buhari; 7c. 3213,
Her peygamber in bir havuzu vardır: Tirmizi; 2560,
Her rekatta fatiha okunur: Müslim; 394, İbn Mace; 837, Ebu Davud; 922, Tirmizi; 311, 247,
Her sarhoşluk veren haramdır: Müslim; 2001,
Her şey kaderledi r, hatta acizlik ile, zeka bile: Muvatta; 4c. 247. sy,
Her kim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder: Tirmizi; 1704,
Her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari’nin ‘İlahi Kelamın savunması’; 117. sy,
Her şey kaderledi r: Müslim; 2655,
Her şeyden önce ağzını misvaklar dı: Nesei; 8,
Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu: Fussilet; 21,
Her şeyi yaratan Allah: Zumer; 62,
Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır: Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüz 32, İbnu Ebu Şeybe; 1/271, Ebu Davud; 723, 739, İbn Mace; 860, 861, Taberani; kebir 10936-11273, 17/48,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Müsned; 4c, 105, Camius-Sağır; 2c. 7790,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Ahmed; 4c. 105, Camius-Sağir; 2c. 280, 77901,
Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır: Tirmizi; 2439,
Her yüzyılda müceddit gelecekti r: Ebu Davud; 4291, Müsned;
Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş olur: Nesei; 558,
Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın: Tirmizi; 2896,
Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurm asın: Nesei; 36,
Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez: Nesei; 1,
Herkes bir çobandır: Müslim; 1829,
Herkes kendi günahını çeker: Maide; 105, Enam; 31, 164, Yunus; 108, Nahl; 25, İsra; 15, Sebe; 50, Fatır; 18, Zümer; 7, Necm; 8,
Hesabın isbatı: Müslim; 2876,
Hınzıp denen şeytan: Müslim; 2203,
Hırıstıyanlara ve Yahudiler e tabi olma: Müslim; 2669,
Hırsızın eli kesilir: Ebu Davud; 4383, Müslim; 1684-1688, Tirmizi; 1471, İbn Mace; 2585, Nesei; 4922, 4907-4910,
Hırsızlık eden mümin olarak etmez: Tirmizi; 2760,
Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Hızır adı verilmesi nin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir: Tirmizi; 3358,
Hızır as ın fazileti: Müslim; 2380,
Hızır kıssası: Buhari; 7c. 3202, Kehf; 73, Ebu Davud; 4705,
Hızır ölmüştür: Enbiya; 34,
Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi: UYDURMA. Aliyul Kari; Dare kutni;
Hızırın çocuğu öldürmesi: Kehf; 73, Müslim; 2378, Ebu Davud; 4705, Buhari; 7c. 3202,
Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır: Tirmizi; 3357,
Hızır ile Musa (as) ın arkadaşlığı: Buhari; 1/276, Müslim; 2378,
Hibe: Müslim; 1623,
Hicab ayeti: Nur; 31, Ahzab; 59, Buhari; 10c. 4673, 13c. 6184, 12c. 5543,
Hicret hadisi: Müslim; 2009,
Hicret olmasaydı, ensardan bir kişi olurdum:Buhari; menakıbul ensar 2,
Hiçbir kula ben kendisind en ehlinden, malından ve bütün insanlard an daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz: Müslim; 44,
Hiç kimse başkasının günahını çekmez: İbn Mace; 2669-2672,
Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir: Darimi; 214,
Hiçbir topluluk dinlerind e bir bidat işlememiştirki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın: Darimi; 99,
Hidayete vesile olmak: Buhari; 6c. 2807,
Hikmet babı: İbn Mace; 4169-4172,
Hikmet ile alakalı: Ebu Davud; 4604, Buhari; 10c. 4668, İbn Kesir; 571,
Hikmeti düşünün: Ahzab; 34,
Hikmetin sünnet olduğu: Buhari; 10c. 4668,
Hikmetle ilgili gelen ayetler: Bakara; 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran; 48, 81, 164, Nisa; 54, 113, Maide; 110, Yusuf; 22, Nahl; 125, İsra; 39, Lokman; 12, Ahzab; 34, Sad; 20, Zuhruf; 63, Kamer 5, Cuma 2,
Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın: ZAYIF: Tirmizi; 2827, İbn Mace; zühd 15,
Hilâfetin Kureyşten olması: Müslim; 1818,
Hilale göre oruç tutulması: Buhari; 4c. 1777,
Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın: Nesei; 2117, Darimi; 1692, Buhari; savm 11,
Hilali görünce oruç farz olur: Müslüm; 1080,
Hiyanet haramdır: Müslim; 1831,
Horoz öterken dua: Müslim; 2729, Ebu Davud; 5102,
Horoz öttüğnde melek, eşek anırdığında şeytan görmüştür: Müslim; 2729,
Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın: Maide; 101,
Huccet ikâme olunmayan lar: İsra 15, Enam; 19, İbn Kesir; 6c. 2581, Secde; 22, Ali İmran; 105, Bakara; 211, Fatır; 24-37, Araf; 35, Şuara; 208, Zümer; 71, Enam; 131, Muhammed; 32, İbn Kesir; 9c. 4706,
Hudâ beyan edildikte n sonra: Nisa; 115,
Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın: Tirmizi; 2815, Ebu Davud; 4607, İbn Mace; 42,
Humma ateşini su ile soğutun: Müslim; 2209,
Hummayı suyla soğutun: İbn Mace; 3471-3475,
Huneyn gazası: Müslim; 1745,
Hurma ağacının Allah Rasulü (sav)’ e gelip geri yerine dönmesi: Tirmizi; 3869,
Hurma aşılama meselesi: İbn Mace; 2470,
Hurma kütüğünün ağlaması: Buhari; menakıp 25, Tirmizi; 503,
Hurma misali: Müslim; 2811,
Hurma ve meyvede el kesme yoktur: Tirmizi; 1475,
Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun: Buhari; edep 34,
Husuf ve kusuf namazı: İbn Mace; 4059-4062,
Hutbede bile olsa imam,namaz kılın:Müslim; 687, Nesei; 1395,
Hutbetul Hace: Müslim; 867, Nesei; 3/188, İbn Mace; 7, 46, Ebu Davud; sünne 5,
Hüküm verilmez bilinmede n: Enam; 119, Lokman; 20, Hacc; 8,
Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 2076, İbn Mace; 1935,
Hüseyin'e işkence edilmesi ve edenin akıbeti: Buhari; 8c. 3526
Hüsnü zan ibadetin güzellindendir: Ebu Davud; edeb 4993,
Hüsnü zan ederek ölün: Ebu Davud; 3113, Müslim; 2877, İbn Mace; 4167,
Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi: Müslim; 727, Ebu Davud; 2988,
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt