Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hediyenize Baktınız mı ..?

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Enfâl(*) Sûresinin 28 . Ayetinde
Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

Enfâl(*) Sûresinin 29 . Ayetinde
Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Enbiyâ Sûresinin 47 . Ayetinde
Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Neml Sûresinin 73 . Ayetinde
Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.


Neml Sûresinin 74 . Ayetinde
Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.


Neml Sûresinin 75 . Ayetinde
Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın.


Neml Sûresinin 76 . Ayetinde
Şüphesiz bu Kur’an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.


Neml Sûresinin 77 . Ayetinde
Şüphesiz o, elbette mü’minler için bir hidayet ve bir rahmettir.


Neml Sûresinin 78 . Ayetinde
Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.


Neml Sûresinin 79 . Ayetinde
Öyle ise Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.


Neml Sûresinin 80 . Ayetinde
Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

Neml Sûresinin 81 . Ayetinde
Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.


Neml Sûresinin 82 . Ayetinde
(Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız. O, onlara insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.


Neml Sûresinin 83 . Ayetinde
Her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların (topluca hesap yerine) sevk edilecekleri günü hatırla.8


Neml Sûresinin 84 . Ayetinde
Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: “Siz benim âyetlerimi, onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?!”


Neml Sûresinin 85 . Ayetinde
Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar.


Neml Sûresinin 86 . Ayetinde
Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah varlığını gösteren) deliller vardır.


Neml Sûresinin 87 . Ayetinde
Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.


Neml Sûresinin 88 . Ayetinde
Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.


Neml Sûresinin 89 . Ayetinde
Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.


Neml Sûresinin 90 . Ayetinde
Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. (Onlara), “Ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” (denir.)

Neml Sûresinin 91,92 . Ayetinde
De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”


Neml Sûresinin 93 . Ayetinde
De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. O âyetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Neml Sûresinin 11 . Ayetinde

“Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.”


Neml Sûresinin 12 . Ayetinde

“Elini koynuna sok; Firavun’a ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.”


Neml Sûresinin 13 . Ayetinde

Nitekim âyetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

Neml Sûresinin 14 . Ayetinde

Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak!”


Neml Sûresinin 15 . Ayetinde

Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar, “Hamd, bizi mü’min kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur” dediler.


Neml Sûresinin 16 . Ayetinde

Süleyman, Dâvûd’a varis oldu ve, “Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir lütuftur” dedi.


Neml Sûresinin 17 . Ayetinde

Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Neml Sûresinin 18 . Ayetinde

Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler” dedi.


Neml Sûresinin 19 . Ayetinde

Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Şu’arâ Sûresinin 83 . Ayetinde

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”

Şu’arâ Sûresinin 84 . Ayetinde

“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”

Şu’arâ Sûresinin 85 . Ayetinde

“Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

Şu’arâ Sûresinin 86 . Ayetinde

“Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.”

Şu’arâ Sûresinin 87 . Ayetinde

“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Şu’arâ Sûresinin 169 . Ayetinde

“Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.”
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Allah razı olsun.. :Fetih Sûresinin 9 . Ayetinde

Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)


Fetih(*) Sûresinin 10 . Ayetinde

Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar.2 Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
 
H Çevrimdışı

Hanne-sevde

Üye
İslam-TR Üyesi
!sLaM4eVeR ' Alıntı:
Fecr Sûresinin 27 . Ayetinde

(Allah şöyle der: ) “Ey huzur içinde olan nefis!”

Fecr Sûresinin 28 . Ayetinde

“Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”

Fecr Sûresinin 29 . Ayetinde

“(İyi) kullarımın arasına gir.”

Fecr Sûresinin 30 . Ayetinde

“Cennetime gir.”
--------------------------
Benim çok sevdiğim Ayet'lerdir bunlar...inş.biz bu canı azraile teslim edip Rabbimize döndüğümüzde,melekler bu Ayet'leri bizim için okurlar.....Allah'ım,biz Sen'den razıyız,Sen'de bizden razı ol....amin
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
İsrâ Sûresinin 73 . Ayetinde

Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.

İsrâ Sûresinin 74 . Ayetinde

Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin.

İsrâ Sûresinin 75 . Ayetinde

İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
En’âm Sûresinin 70 . Ayetinde

Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah’tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.


En’âm Sûresinin 71 . Ayetinde

De ki: “Allah’ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri (şirke) mi döndürülelim? Arkadaşları ‘bize gel!’ diye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” De ki: “Hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah’ın yoludur. Bize âlemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu.”


En’âm Sûresinin 72 . Ayetinde

Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır.

En’âm Sûresinin 73 . Ayetinde

O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır

En’âm Sûresinin 114 . Ayetinde

“Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.


En’âm Sûresinin 115 . Ayetinde

Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

En’âm Sûresinin 151 . Ayetinde

(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.36 Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.37İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”


En’âm Sûresinin 152 . Ayetinde

Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın.38 Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız.39 (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.

En’âm Sûresinin 155 . Ayetinde

Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

En’âm Sûresinin 164 . Ayetinde

De ki: “Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.
 
S Çevrimdışı

!SLaMYLiFe

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
A’râf Sûresinin 170 . Ayetinde

Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz

A’râf Sûresinin 178 . Ayetinde

Allah kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir.

A’râf Sûresinin 179 . Ayetinde

Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Yûnus Sûresinin 45 . Ayetinde

Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi, aralarında tanışırlar. Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.

Yûnus Sûresinin 55 . Ayetinde

Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın va’di haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.
 
F Çevrimdışı

FAKİRULLAH

Üye
İslam-TR Üyesi
:helalsana :helalsana :helalsana :helalsana
hepsi mükemmel devamını bekleriz bende çok sevdiğim bir hadisi şerifi sölemek isterim
BENİ GÖRMEDİKLERİ HALDE BANA İMAN EDEN KARDEŞLERİMİ ÇOK GÖRMEK İSTERDİM
bizi RASÜLÜNDEN VE ONUN YOLUNDAN AYIRMA YA RAB :crycry
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Amin :crycry

Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır.
--NeCM;31--

Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
--NeCM;32--
 
A Çevrimdışı

ankakuşum

Üye
İslam-TR Üyesi
rabbimden cenneti istiyorum ...........

benden isteyin ,isteyin,isteyin buyuruyor ..................

istiyorum rabbim adn cennetlerini istiyorum.............

senin rıza nı almış bir kul olarak huzuruna varmak istiyorum.....................
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir.

(RA'D SURESİ / 22)
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Bakara Sûresinin 164 . Ayetinde

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
 
H Çevrimdışı

Hanne-sevde

Üye
İslam-TR Üyesi
Ya Ilahi islam bilinci ver!!!!!
Ya ilahi islam bilinci ver!!!!!
Ya ilahi islam bilinci ver!!!!!

Bizlere mü-min gibi yasamayi nasip et!!!!!!!
Bizleri Sehitler olarak yanina al!!!!!!
Bizler Senden kafirlerin ummadiklarini umuyoruz!!!!!!

Bizlere islam bilinci ver!!!!
Bizlere islam bilinci ver!!!
----------------
amin amin binlerce amin..................................................
 
Benzer konular Forum Tarih
islamıyaşamak Geri Dönüşüm 10 3K

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt