Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Içki Ve Haram Şeyler

S Çevrimdışı

selefi

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Rızık kelimesiyle, Allah’ın kula mübah kıldığı, kulu sahip kıldığı mal anlamında kullanıldığı gibi, kulun beslendiği yiyecek anlamında da kullanılır.

Birinci anlama şu ifadeleri örnek gösterebiliriz:

“Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Münafikun, 10)

“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara, 3)

Bu rızık helâldir. Kişinin mülkünün kapsamına şarap ve haram şeyler girmezler.

İkinci anlama örnek olarak da şu ayeti gösterebiliriz:

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir.” (Hud, 6)

Yüce Allah hayvanları rızıklandırır, ama bu hayvanların rızıklarına sahip olduklarını belirtmez, onlarla ilgili böyle bir nitelemede bulunmaz. Allah’ın bu rızıkları onlara şer’i mübahlık anlamında mübah kıldığını da ifade etmez. Çünkü -çocuklar ve deliler gibi- hayvanlar için sorumluluk yoktur. Rızık hayvanların mülkü olmadığı gibi, onlar için haram da değildir. Haram kılınanlar, kulların beslendikleri bazı şeylerdir. Kulun haram yollardan beslendiği bu şeyler, Allah’ın, onlarla besleneceğini bildiği rızıkların bir kısmıdır. Allah, bunları takdir etmiştir. Ama kula mübah kıldığı ve kulu sahip kıldığı rızık bundan farklıdır.

Nitekim sahih bir hadiste İbn-i Mes’ud peygamber efendimizden (s.a.v.) şöyle rivayet etmiştir:

“Sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir: Anasının karnında kırk gün nütfe halinde kalır. Sonra bunun gibi kırk kan pıhtısı halinde kalır. Sonra kırk gün bir çiğnem et halinde kalır. Sonra onun yanına iki melek gönderilir ve bunlara şu dört söz emredilir ve denilir ki: Rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yaz. Sonra ona ruh üflenir. Peygamberimiz devamla şöyle buyurdu: Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, herhangi biriniz cennet ehlinin amelini işler, nihayet onunla cennet arasında bir zir’a kadar bir mesafe kalır. Derken ilâhî yazı devreye girer ve bu kimse cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Yine herhangi birinizi cehennem ehlinin amelini işler, nihayet onunla cehennem arasında bir zir’a kadar bir mesafe kalır. Derken ilâhî yazı devreye girer ve bu kimse cennet ehlinin amelini işler ve cennete girer.” (Buhari, Kader, 1; Müslim, Kader, 1)

Haram rızık, Allah’ın takdir ettiği ve meleklerin yazdığı bir şeydir. Bu da Allah’ın dilemesinin kapsamına girer, Allah’ın yarattığı şeyler arasında yer alır. Bununla beraber Allah bunu haram kılmıştır. Yasaklamıştır. Bunu işleyen kimseye, hakkettiği oranda gazap edecektir, onu yerecek ve cezalandıracaktır.

Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir.
 
N Çevrimdışı

Nasirat-us-Sunne

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! İçki kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”(Maide: 5/90)
Bir şeyin haram kılındığının en kuvvetli delillerinden biri ondan uzak durmanın emredilmesidir. İçki, kafirlerin ilahları ve putları olan dikili taşlarla birlikte zikredilmiştir. Ve “(Allah) içkinin haram olduğunu söylemedi, sadece ‘ondan uzak durun’ dedi!!” diyen kimsenin getirebileceği hiç bir delil kalmamıştır.
Rasûlullah’ın (s.a.v.) sünnetinde içki içenle ilgili olarak şu tehdit gelmiştir: Cabir hadisinde Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur:
“Allah azze ve celle, içki içen kimseye “tinetu’l-habal’den içireceğini ahdetmiştir.”
Dediler ki:

“Ey Allah’ın Rasulü! ‘Tinetu’l-habal” nedir?” Şöyle buyurdu:
“Cehennem ehlinin teridir ya da (yanmaları sonucu) bedenlerinden akan sudur.”

İbni Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle buyurur:
“İçki mübtelası olarak ölen kimse puta tapan bir kimse gibi Allah’ın huzuruna çıkar.”
Çağımızda içki ve şarap çeşitleri oldukça çoğalmış; bira, arpa suyu, alkol, rakı, votka, şampanya vb. çeşitli isimlerle adlandırılmıştır.
Rasûlullah’ın (s.a.v.):
“Ümmetimden bir kısım insanlar içki içip onu başka isimle adlandıracaklar.”
kavlinde bildirdiği grup, ümmetin arasında zuhur etmiştir. Bunlar akılları karıştırmak ve gerçeği saptırmak amacıyla içkiyi “ruhun gıdası içecekler” şeklinde isimlendirirler.
“Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.” (Bakara: 2/9)
Şeriat bu konuyu temelinden açıklığa kavuşturan ve istenilen yöne çekme suretiyle yapılan saptırmaya fırsat bırakmayan önemli bir kural ortaya koymuştur. Bu, Rasûlullah’ın (s.a.v.) şu kavlinde bildirilmiştir:
“Sarhoş edici her şey içkidir ve sarhoş edici her şey haramdır.''
“Aklı bulandıran ve sarhoş eden her şeyin azı da çoğu da haramdır.”
Adları ne kadar çok ve değişik olsa da adlandırılan aynıdır ve hükmü bilinmektedir.

Son olarak Rasûlullah’ın (s.a.v.) içki içenlere uyarısına kulak verelim:

Kim içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer. tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ve yeniden tevbesinden dönerse Allah’ın Kıyamet günü ona “radğatu’l habal” içirmesi haktır.”
Dediler ki:
“Ey Allah’ın Rasulü! “Radğatu’l habal” nedir?” Şöyle buyurdu:
“Cehennem ehlinin (yanma sonucu) bedenlerinden akan sudur.”
Sarhoş edici şeylere mübtela olanların hali buysa ondan daha kötüsünü alışkanlık haline getiren ve uyuşturucu mübtelası olanların durumu ne olur!?
Rabbim uzak tutsun kötü işlerden Amiin
 
N Çevrimdışı

Nasirat-us-Sunne

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Kumar ve Şans Oyunları

Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide: 5/90)
Cahiliye insanı sürekli kumar oynardı. En meşhur oyunlarından biri şu şekildeydi: On kişi bir deveye eşit oranlarda ortak olurdu. Sonra kadehlerle bir tür kura çekilirdi. Yedisi, örflerine göre belirlenen değişik paylarını alır kalan üç kişi ise hiç bir şey almazdı.
Zamanımızda ise kumarın bir çok şekli bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.
- Piyango olarak bilinen olay... Bunun çok çeşitli şekilleri vardır. En basiti; çekiliş yapılacak rakamların parayla satılarak ilk şanslı kişiye bir ödül, ikincisine başka bir ödül şeklinde birden fazla ve değişik ödüllerin verilmesidir. Bu, -kendilerince hayırlı bir iş olarak adlandırsalar bile- haramdır.
- İçerisinde bilinmeyen bir ödülün bulunduğu bir malı satın almak ya da malın satışı esnasında, ödül kazananların belirleneceği çekiliş için bir numara vermek.
- Çağımızdaki kumar türlerinden biri de ticari sigorta anlaşmalarıdır. Hayat sigortası, eşya sigortası, yangına karşı sigorta, genel sigorta ve benzeri çeşitli sigortalar... Hatta bazı sanatçılar, seslerini sigorta ettirirler.
Bunlar ve şans oyunlarının her türlüsü kumara dahildir. Günümüzde; bu büyük günahın işlendiği, içerisinde kumar masaları ve kumar aletleri bulunan özel kumar klüpleri bulunmaktadır. Futbol maçları ve benzer oyunların bahislerinde yapılan da kumar türlerinden biridir. Bazı oyun salonlarında ve eğlence merkezlerinde de kumar fikrine dayalı oyun çeşitleri vardır.
Müsabakalar ve yarışmalar üç çeşittir:
Birincisi: Şeriata uygun bir gayesi olanlar... Bunların ödüllü ya da ödülsüz oynanması mübahtır. Deve ve at yarışları, atıcılık müsabakaları gibi. Kuvvetli görüşe göre, buna -Kur’an ezberi gibi- şer’i ilimlerle ilgili müsabakalar da dahildir.
İkincisi: Kendisi mübah olan (ama üzerine ödül konulması caiz olmayan) müsabakalar... Namazları geçirme, avret bölgelerini açma gibi haramların işlenmediği futbol maçları ve koşular buna örnektir. Bunların ödülsüz olarak yapılması caizdir.
Üçüncüsü: Kendisi haram olan ya da harama götüren yarışmalar... Örneğin, “güzellik yarışmaları” olarak isimlendirilen fesat müsabakaları, yüze vurmayı içeren -ki yüze vurmak haramdır- boks maçları, ya da “Koç dövüşü”, “Horoz dövüşü” şeklinde düzenlenen müsabakalar...
 
N Çevrimdışı

Nasirat-us-Sunne

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Zar Oyunları Oynamak

İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan oyunlardan bir çoğu haram kılınmış işleri içerir. Bunlardan biri de, tavla vb. bir çok oyunda taşların hareketi ve yer değiştirmesi işleminde kullanılan zardır. Rasûlullah (s.a.v.) kumara ve şans oyunlarına kapı açan zardan sakındırmıştır ve şöyle buyurmuştur:
“Zarla oynayan sanki elini domuz eti ve kanıyla boyamıştır.”
Ebu Musa’dan (r.a.) Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir;
“Zarla oynayan Allah’a ve Rasulü’ne isyan etmiştir.”
 
P Çevrimdışı

Prisoner

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Nasirat-us-Sunne ' Alıntı:
Zar Oyunları Oynamak

İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan oyunlardan bir çoğu haram kılınmış işleri içerir. Bunlardan biri de, tavla vb. bir çok oyunda taşların hareketi ve yer değiştirmesi işleminde kullanılan zardır. Rasûlullah (s.a.v.) kumara ve şans oyunlarına kapı açan zardan sakındırmıştır ve şöyle buyurmuştur:
“Zarla oynayan sanki elini domuz eti ve kanıyla boyamıştır.”
Ebu Musa’dan (r.a.) Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir;
“Zarla oynayan ALLAH’a ve Rasulü’ne isyan etmiştir.”

adam şimdi sırf "tavla" oynadı diye günah mı işliyo. her şeye haram, o haram bu haram, bırak ya....
 
S Çevrimdışı

selefi

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Prisoner kardeşim dine yaklaşımınız çok yanlış din bir şeyi yasaklıyorsa size işittik ve itaat ettik demeniz düşer,haram kılan şaridir,şarinin hükmü müslümanları iman edenleri bağlar.
 
temin_dari Çevrimdışı

temin_dari

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Prisoner ' Alıntı:
Nasirat-us-Sunne ' Alıntı:
adam şimdi sırf "tavla" oynadı diye günah mı işliyo. her şeye haram, o haram bu haram, bırak ya....

Sana zorlama yok istersen uyarsın istersen uymazsın...Bir çelişkin varsa ac Kur'an 'ı kerimi oku...Tabi sadece okuma anlamaya calış...Gercekler orda yazılı nedenleri sebepleri...bunlar asırlar öncesinden geliyor.Sen önünde peygamberin yolgösterdiği,,onun güzel sözlerine nail olmuş bir milletin torunusun...ecdadın bunları yapsaydı sence buna mahsar olabilirleymiydi...Karar senin her şey acık ve net ortada Allah yar ve yardımcın olsun...
 
Y Çevrimdışı

yolcu67

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Degerli kardeslerim,

Benim arkadaslarla cok sirada alkol ile tartismaya girdigim olur. Bu tartismalara son vermek icin size bi soru sormak isterim.

Alkol icmek haramdir bunu hepimiz bilmekdeyiz

Simdi benim bilmek istedigim sudur: Bir insan alkol icince tabiki haram bisey yapmis olur ve elbet tövbe etmesi gerektir. Ama alkol icince 40gün cünüp olma gibi bir olay varmidir ?
Bir arkadas alkol icmekde bulunmus ve bu yüzden camiye gitmez bu dogrumudur ?
 
ABDULHAK Çevrimdışı

ABDULHAK

الإذلال هو بعيد عنا
Admin
Degerli kardeslerim,

Benim arkadaslarla cok sirada alkol ile tartismaya girdigim olur. Bu tartismalara son vermek icin size bi soru sormak isterim.

Alkol icmek haramdir bunu hepimiz bilmekdeyiz

Simdi benim bilmek istedigim sudur: Bir insan alkol icince tabiki haram bisey yapmis olur ve elbet tövbe etmesi gerektir. Ama alkol icince 40gün cünüp olma gibi bir olay varmidir ?
Bir arkadas alkol icmekde bulunmus ve bu yüzden camiye gitmez bu dogrumudur ?


İçki içmek , hırsızlık yapmak, domuz eti yemek vs gibi haramlardan dolayı kişi cunub olmaz.
Cunub olma şartları sadece Meninin dışarı çıkması (ihtilam) ya da cima etmiş olması, yani erkeğin haşefesinin (sünnet miktarı) kadın cinsi uzvuna girmesi iledir.

Allah Rasûlu (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Erkek, kadının dört dalı (kolları ve bacakları) arasına oturur, (erkek) sünnet mahallini (kadının) sünnet mahalline bitiştirirse, (inzal vuku bulsun bulmasın) guslü gerektirir."
(Buharî, Gusl, 28; Muslim, Hayz 28; Ebû Dâvud, Terceme ve Şerhi, 1, 384).


Kişi Cunub olmuş bile olsa halinden de gusul abdesti ile kurtulunulur.
"Eğer cunub iseniz iyice temizlenin" (Maide 6)

"..Cunubken de -yolculuk halinde olmanız mustesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza/duaya yaklaşmayın". (Nisa 43)
(".. Allah gerçeği söylemekten utanmaz...) (Ahzab 53)


Bir insanın cunub olması haram değildir ve cunub olan bir kişi de pis değildir.
Ebu Hureyre (r.a.)'nin anlattığına göre, Rasulullah (s.a.v.), Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştı. Ebu Hureyre bu sırada cunub olduğu için, Rasulullah (s.a.v.)'in yanından sıvışıp gitti ve yıkandıktan sonra da geldi. Rasulullah (s.a.v.) onun geldiğini görünce sordu: "Ey Ebu Hureyre, neredeydin?" O da
cevab verdi: "ben cunub idim, pis pis yanınızda oturmak istemedim."
Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle dedi: "Subhanallah! Müslüman pis olmaz."
(Buhârî, Gusl 23, 24; Muslim, Hayz 115; Ebu Dâvud, Taharet 97; Timizî, Taharet 89; Nesâî, Taharet 172 )

Huzeyfe bin el- Yemân, bir gün Rasulullah (s.a.v.) ile karşılaştı.
Peygamberimiz onunla musafaha etmek için ona doğru elini uzattı. Huzeyfe cunub olduğunu söyledi. Rasulullah (s.a.v.) de bunun üzerine şöyle dedi: "Mu'min necis olmaz."
(Nesâî, Taharet 172 )Ancak bu durumda olan bir insan gusul abdesti almadan bazı ibadetleri yapamamaktadır. (Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek, Kur'ân-ı Kerîm'e dokunmak ve onu taşımak)

Gudayf ibnu'l- Haris şöyle anlatıyor:
"Hz. Âişe'ye: "Rasulullah (s.a.v.) cenabetten gecenin başında mı yıkanırdı, sonunda mı?" diye sordum.
Hz. Âişe (r.a.) şöyle cevapladı: "Bazen başında, bazen de sonunda yıkanırdı."
Ben: "Allahuekber! Bu konuda genişlik veren Allah'a hamd olsun" dedim."
(Buhârî, Gusl 25, 27; Muslim, Hayz 21; Ebu Dâvud, Taharet 88, 90, Salât 343; Tirmizî, Taharet 87; Nesâî, Taharet 163, 164,165, Gusl 4, 5; Muvatta, Taharet 77 )
Alkol içen kimse, Aklı başına gelir gelmez, tevbe eder ve ilk namaza iştirak eder.
Farz ibadetin (40 gün) iptali diye bir şey yoktur.
- Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cunub iken de yolcu olanlar mustesna gusul edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî munasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmum edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisa 43)

Cunub olan kişi elinden geldiğince en kısa zaman içerisinde abdest (gusul) almalıdır. Kesinlikle bir vakit namazı gusulsuz geçiremez, haramdır.

“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, murada eresiniz.”
“Şeytan, içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?”
(Maide 90 - 91)Ayrıca içki içti ya da başka bir günah işledi diye 40 gün namaz kılmamak olmaz. Olsa olsa içki içen bir insanın kıldığı namazın sevabı azalır. Diğer taraftan içki içen ya da başka bir günah işleyen kafir olmaz, günahkar olur. Zaten her gün beş vaktini kılan bir müslüman içki gibi büyük günahları işlemez. Sarhoşken namaz kılmak ise haramdır. Ancak sarhoşluk hali geçince namazlarını kılması gerekir.


Ali (r.a.), Rasûlullah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: "İçinde resim, köpek ve cunub bulunan eve melekler girmez. "
(Ebû Dâvud Libas,129; Nesâî, Tahare,167)

Rasûlullah (s.a.v.), cunublukten yıkanmak istediği zaman ilk önce namaz abdesti gibi bir abdest alır, bilâhare yıkanırmış. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamberimizin boy abdesti alışını şöyle anlatıyor:
"Peygamber (s.a.v.) cenabetten yıkanmak istediği zaman, ellerini yıkamayla başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi bir abdest alırdı. Sonra ellerini suya sokup, saç diplerini oğuştururdu, bilâhare avuçları ile üç defa başına su dökerdi. En sonunda suyu tüm vücuduna dökerdi." (Buharî, Gusul, 1)

Haram (her hangibir şey) yiyenin duasının kabul olmamasıyla ilgili rivayet ise "Helal lokma yiyerek Allahtan dua ederek istemekle" ilgilidir. Duaların kabul olunmasındaki sebeblerdendir. Anlattığınız olayla alakası yoktur.

Sizin açıkladığınız şeylere inananların Kuran ve sünnetten olmayan delillerini getirmesini isteyiniz

https://www.islam-tr.org/tevhid/168...lmasi-ve-ibadetlerin-durumu-soruya-cevap.htmlİlgili Konu :

GÜNAHTAN TEVBENİN ŞARTLARI (Soruya Cevap)
https://www.islam-tr.org/tevhid/11719-gunahtan-tevbenin-sartlari-soruya-cevap.html
 
ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
kardeşim alkol 40 günde damar lardan ancak atılıyor .........fakat
İçkinin yasak olduğuna dair ayet çok (Bakara 219, Mâide 90, 91, Yûnus 4, Nahl 67) ve genellikle biliniyor.
İçkili iken namaza gelince:
Nisâ 43. "Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın..."

Ayette belirtildiği üzere içkili olma durumunda namaz olmaz. Bunun dışında namaz kılınır.

40 gün hadisesine gelince bu "midesine haram girenin 4o gün duası makbul olmaz" (taberani) hadisinden kaynaklanıyor olmalıdır.
Fakat bu rivayette söylenildiği durum ve ortam gözetilirse; bu ifadenin içkinin çok kötü olduğuna kesin bir vurgudan ve ondan uzaklaştırmaya yönelik ısrarlı tenbihten dolayı böyle şiddetli ifade olduğu görülür.

Az veya çok içkili iken namaz olmaz. Bunun dışında namaz kılınabilir.

Ankebut 45. Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı (fahşâ)hayasızlıktan ve (münker)kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.

Allah herkesi, o illetten (dini, sağlığı ve yaşantısı adına) uzak kılsın.
 
B Çevrimdışı

bilinmez

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
İÇKİ VE KUMARIN HARAM OLMASINDAKİ HİKMETİKURANIN AYETLERİNİN ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK BAKARSANIZKONUYU DAHA İYİ ANLAMIŞ OLURSUNUZ.tabiki ayetteki hikmeti bırakıp 40 gün lerin üzerinde düşünmeye sevk eden görüşler yaşadığımız coğrafyadaki insanları daha cezb etmiştir,çünkü her konuda kuran hep arkada bırakılmış ve ne yazıkki her zamanki gibi
 
A Çevrimdışı

Abdülkadir-74

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
saygi deger din kardeslerim,
yolcu-67 arkadasimizin acmis oldugu konuya deginmek istiyorum. Söylenmis oldugü üzere gencler arasinda alkol üzerine cok tartisma yapilmaktadir. Benim cevap aradigim sorular ise sunlar:
Alkol icen bir kisinin 40 günlük yapmis oldugu ibadeti silinir mi?
Alkol icen bir kisi 40 gün cünüp müdür?
Eger ki gercekten cünüpse, bu 40 gün icinde camiiye giremez, ibadetini yapamaz mi? cünkü bilindigi üzere cünüp bir kisi namaz kilamaz.
 
ABDULHAK Çevrimdışı

ABDULHAK

الإذلال هو بعيد عنا
Admin
Abdulkadir ;
Bir önceki sayfanın son mesajını oku
 
Üst Ana Sayfa Alt