Kadın Bir Başka Kadının Avretine Bakmasın!

A Çevrimdışı

Al Muwahhida

Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallâhu anh’tan rivâyete göre

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Erkek bir başka erkeğin avretine; kadın da bir başka kadının avretine bakmasın! Erkek aynı örtü altında bir başka erkeğin tenine dokunmasın; kadın da aynı örtü altında bir başka kadının tenine dokunmasın!”1


İmam Nevevî rahimehullah şunları kaydetmiştir:2

“Bu hadiste erkeğin erkeğin avretine; kadının da kadının avretine bakmasının haram olduğu bildirilmektedir. Bu konuda hiçbir hilaf bulunmamaktadır.”

Ayrıca şunları ifade etmiştir:

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in: “Erkek erkekle aynı örtü altında bulunup da tenini tenine değdirmesin!” sözü -ki kadınlar için de aynı şey geçerlidir-: Aralarında bir engel bulunmadığı durumda haramlık ifade etmektedir. Ayrıca bu hadiste başkasının avretine bedenin herhangi bir yeriyle dokunmanın haram olduğuna delil vardır.
Bu, üzerinde ittifak edilmiş bir hükümdür.

Ayrıca bu tutum umumi belva kabilinden sıkça rastlanan bir konudur. Birçok kimse hamam vb. yerlerde bir arada bulunduklarında bu hususa dikkat etmemekte ve gevşek davranmaktadırlar. Hamam vb. yerlere giden kimselerin gözünü, elini ve bedeninin herhangi bir yerini başkasının avretinden koruması gerekir. Ayrıca kendi avretini hamam görevlisi veya daha başka kimselerin gözünden ve elinden sakınmalıdır. Aykırı bir durumla karşılaştığında ise gerekli uyarıyı yapmalıdır.”

Derim ki: Kadın kadına aynı yatakta üzerlerinde elbise bulunmadan uyumaları da aynı yasak kapsamındadır. Zira birbirlerinin avretine bakabilir ya da dokunabilirler. Bu ise haramdır. Allah muhafaza bu, seviciliğin ilk adımlarındandır.

Kadının Müslüman hanımlara göstermemesi gereken avretinin sınırı göbeği ile diz kapağı arasıdır. Müslüman kadının gayrimüslim kadınlara karşı avreti ise yabancı erkeklere karşı avreti ile aynıdır.

Ancak bu babda birçok Müslüman kadın dikkatsiz davranmaktadır.

Müslüman bir hanımın sebepli ya da sebepsiz yere arkadaşının yanında avretini sakınmadan açtığı görülebilmektedir. Öyle ki bacaklarındaki ve hatta avret mahallindeki istenmeyen kılların giderilmesinde kadın kadına yardım dahi edebilmektedir. Bu davranışların tümü şer’an yasaklanmıştır.----------------------

1 Muslim (K. Hayd, no: 338 -çev.-)
2 Şerhu Sahîh-i Muslim, c. 1, s. 641-642

(Selâsune Nehyen Şer‘iyyen li’n-Nisâ)
 
Geri
Üst