KENDİLERİNİ İNANAN İNSANLARIN TEMSİLCİSİ GİBİ GÖRENLER!!!!!!!!!

Habibullah

Yeni Üye
Site Emektarı
BUNLARIN TEK BİR DERDİ VAR ODA SADECE VE SADECE CEBLERİNİ DOLDURMAK...VE LAK LAK LAK LAK YAPMAK

Başörtüsü yine yasak

1 milyon 70 bin 148 öğrencinin ter dökeceği SBS bugün. Sınava öğrencilerin ve görevlilerin temiz, düzenli, asırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve “bası açık” gelmeleri isteniyor. Dolayısıyla bir sınav daha “yasaklı” olarak yapılıyor.

http://www.cumapazarlama.com.tr/?urun-71741-Eratec-Masa-Ustu-Ezan-Okuyan-Saat-AZ-6100.html Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiºim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dıºında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacak.

Başörtüsü, SBS'de yine yasak

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) bugün yapılacak. SBS, bütün il merkezleri ile baºvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dıºında ise Lefkosa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aºkabat, Taºkent, Bakü ve Biºkek'te yapılacak.
SBS yurt içi ve yurt dısı bütün sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da baºlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacak.

Sınava girecek 1 milyon 70 bin 148 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriº belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuºak kurºun kalem, kalemtıraº ve leke bırakmayan yumuºak silgi de bulundurmaları isteniyor.

Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav basladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacak. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 aday bırakılacak.
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletisim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dıºında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacak. Bunları bulundurduğu tesbit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak. Öğrenciler ve görevliler, sınava temiz, düzenli, aºırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve bası açık girecek.

KOPYA TESBİTİNDE SINAVI İPTAL EDİLECEK

Öğrencİler, fotoğraflı sınav giriº belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiºtirme yetkisi salon baºkanına ait olacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleºtirme iºlemlerinden sonra salon baºkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacak. Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecek. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, hangi kitapçığı kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünü ona göre iºaretleyecek. Salon görevlileri de doğru iºaretlemenin yapılmasını kontrol edecek. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek. Veli ya da öğrencinin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacak. Öğrenciler ve veliler sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilerin sınava girdiği okullardan sınav kitapçıklarını alabilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrenci ve velileri sınav bitiminden sonra saat 13.30'da ‘'http://www.meb.gov.tr'' adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaºabilecek.

SBS 7. SINIFLAR İÇİN SON KEZ YAPILACAK

İlköğretİm 7. sınıflar için yapılan SBS, bu yıl son kez düzenlenecek. İlköğretim 7. sınıfların sınavı da 5 Haziran Pazar günü saat 10.00'da baºlayacak ve adaylar 90 soru cevaplayacak. 1 milyon 97 bin 503 adayın katılacağı sınav 110 dakika sürecek. İlköğretim 8. sınıflar için yerleºtirme sonuçları 7 Temmuzda, ilköğretim 7. sınıflar için sınav sonuçları ise 5 Ağustosta ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar ‘'http://www.meb.gov.tr'' ile ‘'http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak. Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiği için kayıt yaptırırken ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek. Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karºılığı öğrenciye verecek.


PYBS DE HAFTA SONU— Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ise ilköğretim 8. sınıflar için bugün, ilköğretim 7. sınıflar için ise 5 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. İlköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye baºvurmaları halinde ayrıca bir sınava girmeyecek, SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacak.
 

Hafsa binti Ömer

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
evet benm kızımda giricek sınava amma başörüsüz...çok üzücü bir durum hem onun hem bizim için ...yıllardır ciddi bir sorun olan başörtüsü maalesef birtürlü çözülemiyor...
 

Muhammed Yusuf

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
milletin(istinalar hariç) islamı yaşama gibi bir derdi yok cepleri dolsun yeter camiler açık kalsın onlardan daha kralı yok ....
 

Pangea

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
O günlerde yani lise yıllarımda müslüman olsam herhalde okulu bırakırdım. Hakkımızda hayırlısı
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt