Molla Ömer'in Bayram Mesajı

MuhacirSelman

Yeni Üye
Üye
Molla Ömer'in bayram mesajı
Afganistan Taliban Hareketi’nin Lideri Molla Muhammed Ömer, yabancı işgal güçlerinin Afganistan’da açık yenilgiye uğradığını söyledi. Molla Ömer, Müslümanların Kurban bayramını kutlamak için mesaj yayımladı.

Afganistan Taliban Hareketi’nin Lideri Molla Ömer, Taliban'ın resmi sitesinde yayınlanan bir bildiriyle Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Molla Ömer bayram mesajında, yabancı işgal güçlerinin Afganistan’da açık yenilgiye uğramakta olduğunu vurgulayarak ülkenin dört bir yanında büyük ölçüde can, mal ve teçhizat kaybı verdiğine işaret etti.
Savaşçılarına sivilleri öldürmekten kaçınma ve sivillerle iyi ilişkileri sürdürmeleri mesajı veren Molla Ömer, yabancı güçlere ise uzlaşmanın tek yolunu sundu.
Taliban liderinin mesajının tam metni:
"Bismillahirrahmanirrahim
Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah vallahu ekber Allahu Ekber ve lillahilhamd.
Hamd alemlerin rabbine salat ve selam mücahitlerin komutanı, gönderilmişlerin imamı peygamberimiz Muhammed’e ehl-i beytine ve tüm ashabına olsun.
Ve sonra:
‘Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir.’ (Kevser Suresi).
Afgan mücahit halkına ve tüm İslam ümmetine! Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Her şeyden önce hepinizin mübarek Kurban bayramınızı kutluyor ve Allahu Teala’dan sadakalarınızı, ibadetlerinizi, Allahu Teala’nın evini hacca gidenlerin haclarını, mücahit ve onurlu İslam halkının cihadını ve fedakarlıklarını kabul etmesini, şehit ailelerine kendilerinden daha hayırlılarını nasip etmesini, onlara sabır ve metanet vermesini, ailelerini, yetimlerini riayeti altında korumasını niyaz ediyorum.
Aynı şekilde Aziz mevlamızdan mazlum Müslümanların çektikleri sıkıntıları sevinç ve mutlulukla değiştirmesini, esirlerimizi zalim hapislerden kurtarıp iyilik ve sağlıkla ailelerine döndürmesini, düşmanımızı da kamil kudretiyle daha fazla zillet ve hezimete uğratmasını istiyorum.
Bu hayırlı vesileden istifade ederek geleceğimizin bağlı olduğu bazı konular hakkında konumumuzu açıklamak istiyoruz.
Bu konumlar şöyle:

Mücahitlere:
Kahraman mücahitlerimiz, yüce bir isteği yerine getirmek için saldırgan, zalimlere karşı cihad farizasını yerine getirmekte, bu yolda her gün daha fazla kurban vermektedir. İşte onlar (mücahitler) Allahu Teala’nın yardımıyla dünyanın en büyük maddi gücünü yenilginin eşiğine sürüklediler. Düşmanlarının askerlerinden binlercesini öldürdüler, binlercesini de yaraladılar. Yüz binlercesinin engelli ve kronik akıl hastalıklarına yakalanmış şekilde yaşamalarını sağladılar.
Bu durumların neticesi olarak da Batılı halklar hükümetleri ve ordularından farklı safta durdu. Hükümetlerinin politikalarını reddettiklerini göstermek için kitlesel gösterilere çıkıyorlar. Çünkü bu halklar Afganistan’da savaşın daha fazla uzamasını ve bu savaşta helak olan askerlerin tabutlarından oluşan konvoyun uzamasını istemiyor.

Ülkemizin ve İslam ümmetimizin tarihinde kaderi belirleyici şu dönemde bizlere İslam’a bu kutsal hizmeti sunmayı nasip etmesi ve İslam’ın en güçlü, en büyük düşmanını şu zamanda bizim elimizde zillete düşürmesi Allahu Teala’nın bize apaçık bir lütfudur.
Bu hassas dönemde tüm mücahitlere mesajım tüm bu kazançları Allahu Teala’nın yardımı, kendilerine lütfü ve mücahit halklarının eşsiz fedakarlığının neticesi olarak bilmeleri, bu nimete daha fazla samimi olarak, niyetleri salih kılarak, gerek yalnız kaldıkları vakit gerek toplu olarak yaptıkları tüm amellerinde Allahu Teala’dan korkarak, riya ve gururdan uzaklaşarak, Müslümanlara hizmet etmede tereddüt etmeyerek, caiz olmayan bir şekilde güç ve silah kullanarak insanları tehdit etmekten ve zulümden uzak kalarak, mal konusunda Müslümanların mallarında güvenilir ve tedbirli olarak, komutanlarına ve yetkililerine ma’ruf’ta tam itaat ederek, nefsin heves ve arzularından olanca gücüyle uzaklaşarak şükretmeleridir.

Mücahit kardeşlerim! Sizler düşmanınızın apaçık bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu iyi biliyorsunuz.
Bu yılki ‘Bedir’ operasyonları Allahu Teala’nın lütfüyle onların plan ve komplolarını bozdu. Gerek başkent Kabil’de gerek de ülkenin dört bir yanında çok büyük can, mal ve donanım kaybı verdiler. Bu nedenle cihadımızın bu önemli kısmında tüm yetkililerin ve mensup olanların aralarında birliği koruması gerekir. Çünkü düşman şu anda mücahitler arasında farklı isimlendirmeler altında ayrılık ve anlaşmazlık çıkarmaya çalışmaktadır.
Bir yandan yenilgilerini gizleme girişimi olarak Mücahitlerin şaşırtıcı operasyonlarını, ilerlemelerini ve askeri başarılarını yabancı kesimlere nispet ediyor. Öte yandan da komşu ülkeleri Afganistan’a müdahale etmekle suçlayarak ülkede kalıcı askeri üsler kurabilmek için fabrikasyon yapmacık gerekçeler türetiyor. Ancak düşmanın bu konuda kurulan her türlü konseye, yapılan tüm uygulama amaçlı toplantılara karşı olduğumuzu bilmesi gerekir. Bizler ülkemiz topraklarında düşmanın askeri üslerinin varlığını reddediyoruz ve düşmana bu üsleri inşa etmesi için asla izin vermeyeceğiz.
Afgan halkına:
Aziz halkımızın ülke içinde ve dışındaki tüm bireylerinin anlayış ve sağduyu ile karakterize olması, düşmanın komplolarını başarısız kılmak için çabalarını hızlandırması, taraflı yayınlarından etkilenmemesi, mücahitlerin faaliyetlerini ve konumlarını İslam Emirliği’nin resmi sözcülerinin açıklamalarından ve resmi yayın sitelerinden öğrenmesi gerekir. Aynı şekilde geçen on yıl boyunca olduğu gibi mücahitlerin yanında durmaya devam etmeli, sabredip moralini yüksek tutmalıdır. Cihadımız Allahu Teala’yı razı etmek, ülkeyi özgürleştirmek ve sürekli mutluluğu sağlamak içindir. Bizler hepimizin inancı olan bir inancı savunuyoruz. O da has İslam akidesidir. Bizler Allahu Teala’nın lütfüyle eminiz ki şan ve onur bizim tümümüzün müttefikidir ve Allahu Teala’nın izniyle bir kez daha onurlu, yüce bir halk olarak yaşayacağız.
İçteki muhaliflere:

Bizler iç muhalifleri, İslam’a ve Müslüman halka yardım adına düşmana yardım etmeyi bırakmaya ve dış düşmana karşı direnmek için mücahitlere katılmaya çağırıyoruz. Eğer samimi bir şekilde geri dönerlerse İslam Emirliği’nin kapısı kendilerine açıktır. Kendilerinde mücahitlere katılma azmi bulamazlarsa da normal yaşantıya dönmeyi seçsinler. Böylece canlarını, mallarını ve namuslarını koruma altına almış olurlar. Şüphesiz ki Afganistan, üzerinde yaşayan tüm kabile ve aşiretlerin ortak yurdudur. Özgürleştirilmesi de bu ülkenin tüm evlatlarının üzerine vaciptir.
Dış düşmanlara:

Dış düşmanlarımızın şunu çok iyi bilmeleri gerekir: Biz gelişigüzel laf etmiyoruz. Hayali bir söz de söylemiyoruz. Aksine kendilerini meselelerin çözümü için gerçek ve gerçekçi yola çağırıyoruz. Bu yol da şudur:
Ey düşmanlar! Sizler ülkemize saldırınız başlamadan önce bizim sözümüzü dinlemediniz ya da sözümüze düşman bakış açısından bakıyordunuz. İşte şimdi geçen on yıl boyunca sürdürdüğünüz yolculuğunuzun çölde bir yolculuk olduğunu idrak ediyorsunuz. Sizler mallarınızı harcadınız, kanlarınızı akıttınız ancak kesinlikle ilerleyemediniz! Afganistan ve Amerika’nın şu anki durumlarıyla on yıl önceki durumlarını karşılaştırırsanız görüşünüz nedir?
Eğer kendinizi ve dünyayı aldatmayı bir kenara bırakırsanız hiç şüphesiz iki ülkede de ilerleme değil gerileme görüldüğünü itiraf edeceksiniz. Ancak hala Bonn gibi boş konferanslar ve generallerinizin boş ve kurgusal sözlerine kanıyorsanız bu demektir ki yenilgi ve yıkım yolunda yürümeye devam ediyorsunuz.
Bizim halkımız yabancılara boyun eğmez. Konumundan ve inancından geri adım atmaya da razı gelmez. Hayat bizim için yolunda dini feda edecek kadar değerli değil!
Aksine hayatımız ve ölümümüz ikisi de Allahu Teala içindi ve öyle de olacak. Bizler Allahu Teala’nın yolunda kurban gitmekten sevinç ve gurur duyarız. Sizler mal ve yayılmacı hedefler uğrunda savaşıyorsunuz. Askerleriniz yüce mücadele ruhu taşımıyor. Bu nedenle savaşta askeri morallerini kaybediyorlar. Çünkü tek dayanakları silahlar ve maddi araçlardır.
Elimizdeki güvenilir bilgilere göre yüz binlerce askeriniz geçen on yıl boyunca değişimli olarak Afganistan’a geldi. Ancak sizin askerlerinize karşı bugün savaşan mücahit (Talib) on yıl önceki mücahittir. O yorulmadı ve size karşı savaşmaktan sıkılmadı.
Şu an önünüzde tek bir yol var. O da tüm kuvvetlerinizi topraklarımızdan hemen çıkarmak. Sizin için doğru olan sadece budur. Ülkemizi ve halkımızı bu halkın evlatlarına bırakın. Çünkü bu toprak Afgan toprağıdır. Bu topraklarda düzen kurmak ve bu düzenin keyfiyetini belirlemek Afganların işidir. Bizler başka ülke ve halklara zarar vermek istemiyoruz. Tüm çatışma ve ikilemlerin çözümü için diyaloga inanıyoruz. Bu konumu size on sene önce bildirdik. Hala da aynı konum üzerineyiz. İslam Emirliği’ndeki sorumlu kesimi tüm ülkelerle dini ve ulusal değerlerimizi gözetme çerçevesinde müzakere ve İslam Emirliği’nin konumunu tüm dünyaya doğru bir şekilde sunması için görevlendirdik.
Sivil kayıplar hakkında:
Ortada bizleri çok endişelendiren bir durum var. Bu da sivillerin öldürülmesi ve savaştan zarar görmeleridir. Bu konunun düşmanla ilgisi; yabancı kuvvetler zaten ancak öldürmek ve işkence etmek için buraya gelmektedir. Mücahitlerinse şer’i sorumluluk açısından insanların canlarının ve mallarının güvenliğini koruması gerekir. Sivillerin de, sivillerin saflarında kayıpların önlenmesi için düşmanların bulunduğu mekanlardan, düşman konvoylarının geçiş yaptığı köylerden ve kırsal alanlardan uzaklaşmaları, düşmana saldırı sırasında sivillerin saflarında hasar meydana gelmesini engellemek için mücahitlerin ilan ettiği tüm tedbirleri gözetmeleri gerekir.
Sivillerin saflarında hasar olmaması için gerekli olan şeyler:
Mücahitlerin şu hususları gözetmesi gerekir:
1. Tüm eyaletlerin valilerinin sivillerin canlarının ve mallarının selametine dikkat etmesi, bölgelerinde mücahitler adına insanları tehdit eden telefon görüşmelerini ve mesaj gönderimlerini engellemeleri, yine bölgelerindeki din alimlerini mücahitlere vaaz verme, insanların canlarını, mallarını ve namuslarını koruma hususunda yönlendirmekle görevlendirmesi, kendilerini hayır işler yapmaya çağırması, sivillere gerek mücahitlerin verdirdiğinden kesin olarak emin olunan gerek bu yönde şüphe bulunan zararların yüksek liderliğe tam bir şekilde rapor etmesi gerekir.
2. Bazı bölgelerde siviller mücahitlerin mayınlarından, istişhadi operasyonlarından ya da diğer operasyonlarından zarar görürler, mücahitler bu zarara neden olduklarını kabul etmez ancak köylüler ve deliller bunun aksini gösterirse bu zararın verilmesine neden olmaktan şüpheli kişiler şer’i mahkemeye sevk edilmelidir.
Eğer Müslüman sivillerin ölümünün gerçekten mücahitlerin ihmali sebebiyle gerçekleştiği kesin delillerle ispatlanırsa bu suçu işleyenler davanın araştırılıp incelenmesinden sonra şer’i cezaya çarptırılmalı, mücahitler kurbanların mirasçılarını razı etmeye çalışmalıdır.
1. Eğer cezalandırılan görevliler sivillere hasar verilmemesi meselesinde yine de tedbirsiz davranırlarsa görevlerinden alınmalı ve tekrar şer’i cezaya çarptırılmalıdır.
2. Eğer mücahitlerin olduğu bölgelerde sivillerin canlarına mücahitler ya da meçhul kesimler tarafından bir zarar gelirse mücahitlerin bölgedeki sorumlu kesimi ve İslam Emirliği’nin medya komisyonu çeşitli kaynaklardan bilgiler toplamalı ve vakit geçmeden bu bilgileri liderliğe göndermesi gerekir.

Son olarak:

Son olarak Allahu Teala’dan sizlere sevinç ve mutluluk vermesini niyaz ediyor, en içten dileklerimle sizlerin ve ailelerinizin mübarek kurban bayramınızı kutluyorum. Cihat siperlerindeki mücahitlerden ricam birlik ve kardeşliklerini korumaları ve Allahu Teala’ya karşı takvalı olmalarıdır. Allahu Teala’nın kendilerine genişlik verdiği kişilerden ricam ise bugünlerde fakir ve muhtaçları unutmamaları, yetim ve yoksul insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeleridir.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları da İslam dünyasında görülmekte olan değişikliklerden İslam’ın ve İslam ülkelerinin menfaatine birlik olarak ve dini hükümlere bağlılıkla en iyi şekilde istifade etmeye çağırıyorum. Yine dünyanın her yerindeki İslami ve cihadi hareketlere İslami şeriatımıza aykırı düşen, şüphelere sebep olacak, mücahitlerin imajını karalayacak, Müslüman halklar ile mücahitler arasında bir boşluğun oluşmasına yol açacak tüm komplolardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum.

Allahu Teala’dan acılarımızı ve sıkıntılarımızı mutlulukla değiştirmesini, bizleri özgür, yüce bir İslami hükümet kurmada muvaffak etmesini diliyorum. Amin ya rabbelalemin. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

İslam’ın hizmetçisi Emiru’l mü’minin Molla Muhammed Ömer Mücahit. A.H."

Kaynak : pressmedya.com

Arapça Çeviri : Defne Bayrak
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Aleykumselam Rahmatullahi ve berekad ebeden ve daime

Emirlerimizin,mücahid ve mücahidlerimizin tüm ümmeti muhammedin Kurban bayramı mübarek olsun

RABBİM,emirimize uzun ömürler nasip amin
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt