Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Münafıkların Vasıfları

Ö Çevrimdışı

özgürlüğe hasret

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
*Mümin topluluğunun içinden çıkarlar
*İman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözükürler
*Kuran'ı anlamazlar
*Allah'ı çok az anarlar
*Kibirlidirler
*Kalplerinde olmayanı söylerler
*Kuran'ı çarpık yorumlarlar
*İyiye engel olur, kötülük yapmak için yarışırlar
*Allah'ın beğendiklerini çirkin görürler
*Kuran ve müminler hakkında alaycı konuşmalar yaparlar
*Hem fiziksel, hem ruhi yönden pistirler
*Gösteriş için namaz kılarlar
*Allah'ın değil insanların rızasını gözetirler
*Mallarını gösteriş olsun diye harcarlar
*Allah yolunda ciddi bir harcama yapmazlar
*Açgözlü ve bencildirler
*Dış görünümleri ve konuşmaları gösterişli olabilir
*Gizli toplanır, müminlere karşı plan kurarlar
*Müminlerin arasında "ajanlık" yapmaya kalkarlar
*Rahat değildirler, sürekli kendilerini över, temize çıkmaya çalışırlar
*Müminlere karşı korku ve tedirginlik içindedirler
*Allah'ın, yaptıklarını görmediğini sanmaktadırlar
*Allah'ın müminlere desteğinin bilincinde değildirler
*İnkarcıların eziyetlerinden, Allah'ın azabından çok korkarlar
*Kendi aralarında da anlaşmazlık içindedirler
*Müminleri aldanmış sanırlar
*Akıllı olduklarını sanırlar
*Korku ve zorluk anlarında kendilerini belli ederler
*Allah adına mücadeleden bahane bularak kaçarlar
*Zorluk anlarında fitne çıkarırlar
*Müminler arasında yalan haber yayarlar
*Düzeltmek adına bozgunculuk yaparlar
*Müminlerden intikam almak isterler
*Müminlere karşı inkarcılarla işbirliği yaparlar
*Müminleri karalamaya çalışırlar
*Müminlerden kendi saflarına adam çekmeye çalışırlar.
 
Ö Çevrimdışı

özgürlüğe hasret

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
*Mümin topluluğunun içinden çıkarlar
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir; sizin saklı tuttuklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. (TEĞABÜN SURESİ / 4)
Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan (bir ceza) vardır. Onlardan (iftiranın) büyüğünü yüklenene ise büyük bir azab vardır. (NUR SURESİ / 11)


*İman etmedikleri halde iman etmiş gibi gözükürler


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir. (BAKARA SURESİ / 8)
Münafıklar sana geldikleri zaman: "Biz gerçekten şehadet ederiz ki, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin" dediler. Allah da bilir ki sen elbette O'nun elçisisin. Allah, şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahidlik eder. (MÜNAFİKUN SURESİ / 1)
İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz." (BAKARA SURESİ / 14)


*Kuran'ı anlamazlar


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Bir sûre indirildiğinde, bazısı bazısına bakar (ve): "Sizi bir kimse görüyor mu?" (der.) Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar, kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla, Allah onların kalblerini çevirmiştir. (TEVBE SURESİ / 127)
Bu, onların iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar. (MÜNAFİKUN SURESİ / 3)
"Ey Şuayb" dediler. "Senin söylediklerinin çoğunu biz 'kavrayıp anlamıyoruz'. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın-çevren olmasaydı, gerçekten seni taşa tutar-öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin." (HUD SURESİ / 91)


*Allah'ı çok az anarlar


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. (NİSA SURESİ / 142)
Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (MÜCADELE SURESİ / 19)
 
Ö Çevrimdışı

özgürlüğe hasret

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
*Kibirlidirler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Onlara: "Gelin Allah'ın Resûlü sizin için mağfiret (bağışlanma) dilesin," denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen, onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. (MÜNAFİKUN SURESİ / 5)


*Kuran'ı çarpık yorumlarlar


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. (AL-İ İMRAN SURESİ / 7


*Allah'ın beğendiklerini çirkin görürler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Andolsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp-tiksinenlerdiniz." (ZUHRUF SURESİ / 78)
İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ı gazablandıran şeye uydular ve O'nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Allah,) amellerini boşa çıkardı. (MUHAMMED SURESİ / 28)
Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı. (TEVBE SURESİ / 81)


*Kuran ve müminler hakkında alaycı konuşmalar yaparlar


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. (CASİYE SURESİ / 9)
Onlara sorarsan, andolsun: "Biz dalmış, oyalanıyorduk" derler. De ki: "Allah ile, O'nun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz?" (TEVBE SURESİ / 65)
İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz." (BAKARA SURESİ / 14)
Sadakalar konusunda, mü'minlerden ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Allah (asıl) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azab vardır. (TEVBE SURESİ / 79)
Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. (MAİDE SURESİ / 58)
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt