Onların Sözleri

Habibullah

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
*Ali b.Fudayl, babasına Babacığım ! Muhammed' in sallallahu aleyhi vesellem ashabının konuşmaları ne tatlıymış öyle dedi Babası Evladım ! sözleri neden tatlı öyle biliyormusun? diye sorunca Ali Hayır karşılığını verdi bunun üzerine Babası Çünki sırf ALLAH rızası için konuşuyorlardı dedi (10/316) ONLARIN DÜNYASI...
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
ALLAH razı olsun habibullah akhi
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Üstad Seyyid Kutub idam sehpasına götürülürken onun kelime-i şehadet getirtmesi için Ezherli bir âlim getirilir.

O; "Ey Seyyid Kutub! "Eşhedü enlailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah" de" der.

Seyyid Kutub: "Sende mi?
Komediyi tamamlamak için mi geldin?

Şüphesiz biz "La ilahe illallah" dediğimiz için idam ediliyoruz.

Siz ise karşılığında ekmek yemek için, "la ilahe illallah", söylüyorsunuz!"
diye cevap verir.
 
Son düzenleme:

yusuf

Yeni Üye
Üye
İbni Subayh dedi ki:

Bir kişi el-Hasen'e kuraklıktan şikayet etti. Ona: Allah'tan mağfiret dile, dedi.

Bir diğeri ona fakirlikten şikayet etti, ona da: Allah'tan mağfiret dile, dedi.

Bir başka kisi ona: Allah'a dua et de bana bir oğul ihsan etsin dedi, ona da: Allah'tan mağfiret dile, dedi.

Bir başkası bahçesindeki kuraklıktan ona şikayet etti, ona da: Allah'tan mağfiret dile, dedi.

Biz böyle demesinin sebebini ona sorduk,

O da: Ben kendiliğimden bir şey söylemedim, çünkü yüce Allah Nuh Suresi'nde: "Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O, çok mağfiret edicidir. Böylece O, üzerinize semayı (yağmuru) bol bol salıverir. Mallarla, oğullarla size yardım eder. Size bağlar, bahçeler verir ve sizin için nehirler akıtır" diye buyurmaktadır." (Kurtubi, Tefsir)
 

Habibullah

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
ismail b. kays bildiriyor ömer b.el-Hattab Şam a geldiği zaman insanlardan bir topluluk onu karşılamaya çıktılar .Ömer devesi üzerinde gelince onu karşılamaya çıkanlar ey müminlerin emiri ! insanların önde gelen şeçkin kişileri ile karşılacaksın deveden inip ata binsen nasıl olur ? dediler Ömer bir daha beni beni bu şekilde karşılamaya çıktığınızı görmeyeceğim dedi ve ĞÖĞÜ İŞARET EDEREK SAYGINLIK ORADAN GELMEKTEDİR DEDİ. devenin önünden çekilin sayfa 513 onların dünyası


kırmızı yazı ile olan yer istiva konusunda yanılgıya düşen kardeşler için önemlidir umulurki okurlar....
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
İmam-ı Azam Ebû Hanife… Küfe'de kaybolan bir koyundan dolayı yedi sene (koyunun öldüğü bilinene kadar) koyun eti yemeyi terk etti. Gerekçesi de kaybolan o haram koyunun eti. Yediği ete rastlayıp kalbinin nurunu söndürmesi idi. Her ne kadar haramın bizzat kendisi bilinmediği için günah ortadan kalkıyorsa da bu haram etin yenmesi gibi olduğundan dolayı İmam-ı Azam bunu terk etti. (Ahlakul Ulema. Muhammed Süleyman, s 100)
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Ebu Muhammed el-Cüyeyni… İlk zamanlar ücretli dokumacılık yapardı. El emeği ile kazandığı paradan toplanan miktarla hayır ve bereket dolu bir cariye satın aldı. Onu bizzat kendi eliyle kazandığı kazancından ye-diriyordu. O bu şekilde onu helal kazancı ile yedirmeye devam ederken İmamü'l Harameyn'e hamile kaldı. Çocuğu dünyaya gelince cariyesine, kimseye çocuğunu emzirmesine müsaade etmemesini söyledi. Tesadüfen bir gün cariyenin odasına girdi Cariye hasta ve çocuk da ağlıyordu. Komşularından bir kadın ağlayan çocuğu almış, emzirerek onu meşgul etmeye çalışıyordu. Çocuk kadından az bir şey emmişti. İmamı Cüveyni olanlardan hoşnut değildi. Çocuğu alarak ayaklan yukarı gelecek şekilde ters çevirdi. Bir yandan eli ile çocuğun karnını siliyor, bir yandan da çocuğun ağzına parmak salıyordu. Çocuk içtiği sütün tamamını kusana kadar hu şekilde devam etti. İmamı Cüveyni: "Başkasının sütünü içerek tabiatı bozulmaktansa ölmesi bana daha hafif gelir." dedi.
İmamül Harameyn'den naklonulur; "Münazara meclislerinde onu bazen bir durgunluk alırdı ve o da şöyle derdi. Bu o sütün kalıntılarıdır."
 

yusuf

Yeni Üye
Üye
Abdullah b. Abbas (r.a.) şöyle der:

"İyi amel yüze parlaklık, kalbe nur, rızka bolluk/ bereket, bedene güç, insanların kalbine muhabbet verir.

Günah ise yüzde siyahlık, kalpte karanlık, bedende zayıflık, rızkta kıtlık ve insanların kalbinde nefret yapar."
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Abdullah b. Abbas (r.a.) şöyle der:

"İyi amel yüze parlaklık, kalbe nur, rızka bolluk/ bereket, bedene güç, insanların kalbine muhabbet verir.

Günah ise yüzde siyahlık, kalpte karanlık, bedende zayıflık, rızkta kıtlık ve insanların kalbinde nefret yapar."
Allah ondan razı olsun, Rabbim bizleri iyilerden eylesin.
 

yusuf

Yeni Üye
Üye
ABDULKADIR GEYLANI (471/562): Ibn Kudame’nin
hocasi

"Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh olan
Allah, yükseklik yönünde (yukari tarafta) Arsina istiva
edendir, mülkü kapsayandir, Ilmi esyayi kusatandir.
O’nu her yerde olarak vasiflandirmak caiz degildir.
Bilakis söyle demelidir: O ‘Rahman Arsin üzerine istiva
etti’ ayetinde söyledigi gibi gökte Arsinin üzerindedir."   
"Bu, Allah’in her peygambere indirdigi her kitapta
söylenegelmistir." (El-Gunye Sf. 56) 

yusuf

Yeni Üye
Üye
İbn Akîl derdi ki:

“Zamanındaki insanların ne kadar Müslüman olup olmadıklarını bilmek istiyorsan; onların camilerin kapılarında itişip kakışmalarına ve vakfede lebbeyk seslerine bakma, onların Şeriat'ın düşmanlarına yakınlık gösterip göstermediklerine bakınız!”
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
(Ahmed b. Hanbel'in yanına girerek kendisine nasihatte bulunmasını isteyen bir kişiye Ahmed b. Hanbel şu şekilde cevap vermiştir.)

"Rızkı Allah (cc) üstlendi ise bu telaş niyedir? Cehennem hak ise bunca isyan nedendir. Dünya Fani ise dünyaya gönül bağlamak niyedir. Her şey Allah'ın (cc) kaza ve kaderiyle ise bunca korku niyedir? Münker ile Nekir'in sorgusu haksa dünya ile avunma niyedir?"

Adam Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstereceğine dair kendi kendine söz vererek Ahmed b. Hanbel'in yanından ayrıldı.( İmlaat Fil-Akide)
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Seyyid Kutub şöyle diyor:

"Beşeriyyet, yola koyulurken hidayete ermişti, mü'mindi, tevhid ehlindendi. Fakat, gerek ilişkide bulunduğu dış unsurlar, gerekse onu meydana getiren birbirine zıt unsurların tesiriyle dalalete, şirke ve cahiliyyete düştü. Bu sırada nebi ve rasuller geldi, yol gösterdiler ve önceki hakikati yeniden tebliğ ettiler. Kimi helak oldu, kimi de kurtulup yaşamaya devam etti. Yaşayanlar tevhid hakikatini yeniden kabul edenlerdir. Bunlar, Allah'ın birliğini tanımışlar ve (İbadette eşi ve benzeri olmayan) Tek Allah'a bütün varlıklarıyla teslim olmuşlardır. İşte bunlar nebi ve rasullerin ağızlarından çıkan şu sese kulak vermiş kimselerdi:

"Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ibadete layık ilahınız yoktur."

Allah'ın gönderdiği bütün dinler bu tek hakikat esasına dayanmış ve tarih boyunca bütün nebi ve rasuller aynı hakikati tebliğ etmişlerdir."

"Beşeriyet bir evvelki nebi ve rasullerin öğrettiği tevhid dininden uzaklaştıkça nebi ve rasullerden bir yenisi gelmiştir." (Fizilal'il Kur'an cüz:8 s:191)

 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Muhammed bin Fazl şöyle der;

İslamın zayıflamasına şu dört sınıf insan sebep olmuştur;

1-Bildikleri ile amel etmeyenler.
2-Bilmekdikleri şeylerle amel edenler
3-Bilmediklerini öğrenmeyenler
4-İnsanların ilim öğrenmesine engel olan kimseler
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt