Şeyh Osman Fudi Ve Sokoto Halifeliği

عبد الرحمن

قُل آمَنتُ بِاللهِ ثُمَّ استَقِم
İslam-TR Üyesi
Bu, Sahra Altı Afrika'daki Müslümanların önderi kabul edilen Şeyh Osman Fudi ve onun liderliğinde kurulmuş olan Sokoto Halifeliği hakkındadır. Alim ve davetçi Şeyh Osman Fudi'nin bölgede başlattığı cihad hareketi (Fulani Cihadları diye meşhurdur) vesilesiyle İslam Sahra Altı Afrika'da güneye doğru yayılmıştır ve ayrıca şeyhin davet ve irşad çalışmalarıyla bölgedeki bidat ve hurafeler Allah'ın izniyle gerilemiştir, ki bu bağlamda bölgede günümüzde halen büyük eksiklikler (büyü, tesettür, tevhid gibi konularda) vardır, Allah ıslah etsin. Sahralı Afrikalılar arasında, hangi kesimden olurlarsa olsunlar, büyük saygı duyan Şeyh Osman ibn Fudi çok önemli bir şahsiyettir. Nijerya'daki Boko Haram'dan ayrılarak kurulmuş olan Ensaru (tam adıyla Cema'atu Ensaru'l Muslimine fi biladi's sudan) cemaati de şeyhin izinde gittiklerini belirtmişlerdir. Allah Müslümanlara yardımcı olsun ve onların meselelerini rüşd ve selama bağlasın.

Africa.png


Bu Afrika'nın kültürel-coğrafi ayrımını gösteren çok güzel bir haritadır. Solda yeşil olarak gösterilen bölge Sahra Altı Afrika'ya işaret ediyor. Güneye indikçe Müslümanların sayısı azalmaktadır. Ayrıca kuzeydeki Arap nüfuzun aksine burası Fulani ve Hausa gibi etnik Afrikalı hüviyetini korumuştur.
ob_c09121_1-sokoto-caliphate-c-18502.jpg

Bu harita tarihi Sokoto Halifeliği'nin sınırlarını ve komşu ülkelerini gösterir.Nigeria_political.png


Son olarak, modern Nijerya devletini ve vilayetlerini gösteren bir harita. Müslümanlar Borno, Sokoto ve Kano gibi kuzey vilayetlerinde ekseriyeti oluşturmaktadırlar.


Bu ön bilgilerden sonra şimdi size "Ar-Rahilun" programının Şeyh Osman Fudi hakkındaki bölümünü Türkçe çevirisiyle birlikte takdim ediyorum:

 

عبد الرحمن

قُل آمَنتُ بِاللهِ ثُمَّ استَقِم
İslam-TR Üyesi
Yeni Link:

1
00:00:13,280 --> 00:00:16,600
Hazırlık ve Sunum:
Dr. Süleyman el-Ali

2
00:00:34,560 --> 00:00:39,560
er-Ravâhil (Göç edenler)

3
00:00:47,542 --> 00:00:49,755
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

4
00:00:49,892 --> 00:00:54,960
er-Ravâhil programının yeni bir bölümüne hoşgeldiniz.

5
00:00:55,360 --> 00:01:02,200
Size bu programda, çeşitli zamanlar ve
mekanlardan kesintiler göstermek istedik.

6
00:01:02,200 --> 00:01:04,573
Ve çeşitli şahsiyetlerin değerlerini;

7
00:01:04,760 --> 00:01:10,250
Alimler, ekenomistler, medya-çalışanları,
sultanlar, hükümdarlar...

8
00:01:10,276 --> 00:01:14,800
kendilerini Allah'a (azze ve celle) adamış insanlar.

9
00:01:14,800 --> 00:01:22,160
Böylece yaptıkları nisbetince, bu mübarek
program silsilesinde anılmayı hak ettiler.

10
00:01:22,185 --> 00:01:27,288
Bugün, size ilim ile cihadı birleştirmiş
bir şahsiyeti tanıtacağım.

11
00:01:27,360 --> 00:01:32,600
Kişinin ilim ile cihadı bir şahsiyette toplaması nadirdir.

12
00:01:33,280 --> 00:01:41,800
Öyleki, bu şahsiyetin ismini duyanlar
''İlk kez onu duyuyoruz'' diyecektir.

13
00:01:42,280 --> 00:01:48,720
Bu şahsiyet, değerli âlim, Şeyh Osman bin Fudi.

14
00:01:49,200 --> 00:01:55,200
Osman Fudi, davete Batı Afrika'da başladı.

15
00:01:55,200 --> 00:01:59,840
O hakkında fazla bir şey bilmediğimiz, meçhul kıta.

16
00:01:59,840 --> 00:02:03,520
Tarih boyunca bir çok kere sömürüye uğrayan kıta;

17
00:02:03,520 --> 00:02:05,000
Portekizler,

18
00:02:05,000 --> 00:02:06,600
İspanyollar,

19
00:02:06,600 --> 00:02:10,560
Fransızlar olsun, çeşitli sömürgeciler tarafından.

20
00:02:11,400 --> 00:02:20,640
Bu adam, Kur'an, Hadis ve Arap dilini öğrenmiştir,
ve kendi dilleriyle konuşuyordu.

21
00:02:21,160 --> 00:02:24,160
Onlar birden fazla dil konuşuyordu.

22
00:02:24,215 --> 00:02:29,440
Pölce (Fula), Hausaca (Hausa) ...

23
00:02:29,440 --> 00:02:32,720
Bunların hepsi o bölgedeki büyük kabilelerin dilleriydi.

24
00:02:33,680 --> 00:02:40,000
İslam buraya, birnci asırda girdi.
Bazı tarihçilere göre ikinci asırda. (Hicri)

25
00:02:40,419 --> 00:02:43,635
Belki İslam bu kıtaya daha geç ulaşmıştır.

26
00:02:44,189 --> 00:02:46,480
Bu kıta kolay bir yer değildir.

27
00:02:46,920 --> 00:02:53,840
Sizlerden orayla temas etmiş olan varsa,
hayır kuruluşları, davet, ziyaret yoluyla olsun,

28
00:02:54,156 --> 00:02:56,320
Yaygın bir cehalet görmüştür,

29
00:02:56,721 --> 00:03:02,021
şiddetli fakirlik, ve geride kalmışlık.

30
00:03:02,055 --> 00:03:07,375
Bu yüzden, bir davetçinin buradaki çabası kolay değildir.

31
00:03:07,400 --> 00:03:12,080
Aynı şekilde burada senelerce yaşayıp kendini feda etmesi.

32
00:03:12,080 --> 00:03:19,040
Orada çeşitli hurafeler ve bid'atler,
büyü ve sihir büyük bir şekilde yaygındı.

33
00:03:19,040 --> 00:03:21,500
Ve sufi fırkalar da vardı.

34
00:03:21,747 --> 00:03:27,600
Bu kahraman, insanlarla konuşmaya başladı.

35
00:03:28,095 --> 00:03:31,975
Onlara kendi dilleriyle konuştu, ki onlara en yakın ola.

36
00:03:32,000 --> 00:03:35,680
Ve fiilen köyden köye dolaşmaya başladı.

37
00:03:35,680 --> 00:03:39,840
Köyden köye geçiyor dediğimize, lüks
bir araba kullandığını kastetmiyoruz.

38
00:03:39,840 --> 00:03:44,560
Bilakis hayvanlar üzerinde, genellike yaya olarak.

39
00:03:44,640 --> 00:03:48,200
O mıntıkanın tabiatı gereği böyleydi.

40
00:03:48,200 --> 00:03:52,120
Maliki mezhebine meylediyorlardı.

41
00:03:52,680 --> 00:03:59,280
Maliki mezhebinin Afrika'daki sabitliği, aynı zamanda
çevrenin istakrarını sağlamada yardımcı oldu.

42
00:03:59,280 --> 00:04:05,920
Maliki mezhebi, Afrika'daki hakim mezhepti,
bugün Batı Arap ülkelerinde olduğu gibi.

43
00:04:05,920 --> 00:04:10,200
Bir de kahramanımız, Eş'ariyye akîdesine meylediyordu,

44
00:04:10,200 --> 00:04:18,960
...ki Ehli Sünnet'in çoğunlu, İbn Teymiyye'nin
(rh) de bahsettiği, Eş'âri akidesine sahip.

45
00:04:18,960 --> 00:04:23,280
Asırlar geçti ve bu bögledeki davet çalışmaları durdu.

46
00:04:23,280 --> 00:04:29,200
Bunun neticesinde Doğu Afrika'dan Nijerya'ya,

47
00:04:29,200 --> 00:04:38,655
Mali ve Senegal üzerinden Atlas denizi kıyılarına
ve Doğu Sudan'da İslam, zayıf bir hale geldi.

48
00:04:39,202 --> 00:04:43,600
Burası bugün bir çok davetçinin gittiği bölgedir.

49
00:04:43,792 --> 00:04:54,208
Osman b. Fudi, kendisi bölgedeki ünlü
bir kabilenin batnına mensubdur.

50
00:04:54,240 --> 00:05:00,654
Hausa beldelerinde, burada yerleşiyor
ve davet çalışmalarına başlıyor.

51
00:05:00,760 --> 00:05:10,520
Basit bir uslüb kullanıyor, ve insanları ağaçlara,
suya ve hayvanlara ibadetten çıkarmaya çalışıyor.

52
00:05:10,520 --> 00:05:13,960
İzin verin, bu bölüm için hazırlanırken
hatırladığım latife'yi anlatayım.

53
00:05:13,960 --> 00:05:18,600
Dr. Abdurrahman es-Sumeyt'in sözü aklıma
geldi, kendisi Batı Afrika'da çalışıyor.

54
00:05:18,600 --> 00:05:27,520
Kendisi bir kabileyle karşılaşmış, Cuma günü cuma namazı kılar-
larmış, Cumartesi ise ağaçlara veya ineklere ibadet ederlermiş.

55
00:05:27,520 --> 00:05:28,759
Pazar günü de kiliseye giderlermiş.

56
00:05:29,560 --> 00:05:32,360
Büyük bir cehalet yaygın yani.

57
00:05:32,360 --> 00:05:35,640
Kabile reisine bunun nedenini sorduğunda,

58
00:05:35,615 --> 00:05:43,055
''Kimin haklı olduğunu bilmiyoruz, kıyamet
gününde en azından birisini kazanırız.'' demiş.

59
00:05:43,080 --> 00:05:46,080
Davetçiler bunları anlatıyor, belki bazıları güler,

60
00:05:46,105 --> 00:05:53,151
ama cehaletlerini görün, İslam'ı, bu
dini doğru bir şekilde bilmiyorlar.

61
00:05:53,229 --> 00:05:58,046
Diğer taraftan, o bölgeden, kendini buna
adayan insanlar olduğunu görüyoruz.

62
00:05:58,142 --> 00:06:01,425
En meşhurlarından, eski ABD
cumhurbaşkanı, Jimmy Carter

63
00:06:01,694 --> 00:06:07,583
O şu anda sadece Afrika'da çalışıyor.

64
00:06:07,773 --> 00:06:10,716
Bu yüzden oradaki devlet başkanarı ile iyi ilişkileri var.

65
00:06:10,977 --> 00:06:14,323
Okullar, kiliseler ve hastaneler inşa ediyor.

66
00:06:14,700 --> 00:06:17,149
Çalışıyor ve gayretini bu konuda odaklıyor.

67
00:06:17,513 --> 00:06:20,651
Ünlü müzisyen Oprah da ona destek oluyor.

68
00:06:20,912 --> 00:06:28,282
En zengin müzisyen olarak dünya
ekranlarında tanınmış, Oprah Winfrey
.

69
00:06:28,344 --> 00:06:35,495
Kazandıklarından 600 Milyon dolar veriyor,
o bölgedeki insanlara yardım olarak.

70
00:06:36,240 --> 00:06:38,633
Bu konuda konuşmak acı verici.

71
00:06:38,760 --> 00:06:44,217
Böyle insanları gördüğümüzde, müslüman olmadıkları halde davalarına sadık kalıyorlar

72
00:06:44,447 --> 00:06:50,082
Kalp acı duyuyor, müslümanlara gidip,
falan okul için katkıda bulunun deyince;

73
00:06:50,222 --> 00:06:53,334
''Bana ne, bu öncelikli değildir'' deniliyor.

74
00:06:53,555 --> 00:06:58,086
Misyonerler ise gece gündüz oradaki
evlatlarımız ile uğraşıyor.

75
00:06:58,490 --> 00:07:05,482
Osman bin Fudi, şer'i medreseleri gezmeye başladı.

76
00:07:05,637 --> 00:07:10,038
Ve şer'i medreselerin insanların cehaletini
ortadan kaldırma konusunda etkili.

77
00:07:10,183 --> 00:07:13,593
İnsanlar hayata başka bir bakış
açısından bakmaya başlıyor.

78
00:07:13,618 --> 00:07:19,987
Sihir ve büyü gibi şeyler gidiyor, çünkü
bunlar cehaletin gölgesi altında ortaya çıkar.

79
00:07:20,378 --> 00:07:26,341
Davetçiler göndermeye, ve medreseler açmaya başladı.

80
00:07:27,344 --> 00:07:34,948
Bir zaman sonra, orada da büyük alimler
vardı, islami ilimleri tedris edip devam öğreten.

81
00:07:35,026 --> 00:07:39,727
Kahramanımız, Osman Fudi, 20 yaşında alim olmuştur.

82
00:07:39,896 --> 00:07:44,636
Çalışıp ve ilimde derinleşti, ve
insanlara fetvalar vermeye başladı.

83
00:07:44,696 --> 00:07:49,200
Ve kabile reisleri arasında
bir nevi söz sahibi oldu.

84
00:07:49,636 --> 00:07:57,614
Kabile reisleri diyoruzi, doğru,
ama onlara da cehalet hakimdi.

85
00:07:57,905 --> 00:08:06,140
Peki, Osman Fudi, böyle bir cehalet
arasında nasıl hareket edebildi?

86
00:08:06,339 --> 00:08:13,511
Özellikle, orada kin ve nefret
dolu fırkaların yaygın oluşu.

87
00:08:13,607 --> 00:08:23,503
Osman Fudi onlarla savaşıyordu, ve Maliki mezhebinin
esaslarıyla Afrika'daki yaşama uyduğuna ikna ediyordu.

88
00:08:23,876 --> 00:08:25,952
Çünkü yumuşaklılık ve genişlik barındırıyordu.

89
00:09:28,109 --> 00:09:34,000
Değerli izleyiciler, büyük alim Osman
Fudi'nin güzel siretiyle devam ediyoruz.

90
00:09:34,037 --> 00:09:40,448
20 yıldan fazla Batı Afrika'da insanları
Allah'a davet ederek geçirmiştir hayatını.

91
00:09:40,500 --> 00:09:46,109
Yürüttüğü islahat hareketleri,

92
00:09:46,072 --> 00:09:50,072
cehalet oranını düşürme ve ilmi
yayma, şirk, bid'at ve sihir

93
00:09:50,097 --> 00:09:53,899
inançlarını ortadan kaldırma
konusunda yardımcı olmuştur.

94
00:09:54,016 --> 00:10:00,913
Ve karanlığın, cehaletin, sihir ve bid'atlerin,
o unutulmuş kıtada yaygın olduğu bir zamanda

95
00:10:00,938 --> 00:10:07,461
Maliki mezhebinin yerleşik
hale gelmesi konusunda.

96
00:10:07,507 --> 00:10:09,703
Büyük bir devlet kurdu.

97
00:10:10,338 --> 00:10:14,516
Genişliği 150 ve 180 mil arasıydı.

98
00:10:14,684 --> 00:10:17,375
Gerçekten çok büyük bir alan.

99
00:10:17,534 --> 00:10:23,187
Ve bu sultanlık, bu güzellikle
100 yıl hüküm sürdü.

100
00:10:23,679 --> 00:10:26,703
Ta ki İngilizler gelip,
oraya hakim oluncaya kadar.

101
00:10:27,171 --> 00:10:34,109
Afrika'yı taksim eden 1885'deki Berlin Konferansı vasıtasıyla.

102
00:10:34,266 --> 00:10:40,005
Köleleri, hayvanları taksim eder gibi Afrika'yı böldüler.

103
00:10:40,047 --> 00:10:44,641
Sonradan Arap devletlerinin de taksim edileceği gibi.

104
00:10:45,047 --> 00:10:48,156
Bir bölümünü Fransa alıyor, Şam ve Lübnan'ı.

105
00:10:48,296 --> 00:10:51,703
Bir bölümünü de Britanya alıyor, Mısır ve Irak'ı.

106
00:10:51,938 --> 00:10:58,203
Böylece taksim gerçekleşiyor, arkadaşlar
arasında ve misafirler için pasta keser gibi.

107
00:10:58,375 --> 00:11:03,462
İşte Afrika'da olanlar böyleydi,
sömürgeciler arasında taksim edildi.

108
00:11:03,487 --> 00:11:09,266
Ve sömürgeciler, kara göz için (sevdiklerinden) değil,
ülkenin servetlerinden faydalanmak için geliyor.

109
00:11:09,355 --> 00:11:18,734
Stratejik bir mevki olsun, doğal servetler, veya bu ümmet içinde bir fikri yaymak için.

110
00:11:18,782 --> 00:11:27,000
Ve maalesef, bu böyle sürdü, ve İngilizler
bu büyük krallığa saldırmayı başardılar,

111
00:11:27,397 --> 00:11:35,406
Ta ki takriben 1903 yılında krallığı
düşürene kadar, ve durum hala aynı.

112
00:11:35,588 --> 00:11:47,507
İngilizler, gerçekten Arap ülkelerini en çok hastalıklar,
geride kalmışlık ve sömürge ile hedef alan devlettir.

113
00:11:47,851 --> 00:12:01,426
İngilizler Arap ülkelerinden çıkarken, devletler
arasında açık bir hudut bırakmamıştır.

114
00:12:01,674 --> 00:12:08,539
Neden? Çünkü aralarında büyük ihtilaflar
çıksın ve bölünmeler olsun diye.

115
00:12:08,895 --> 00:12:13,351
Bugün de bir çok devlette olduğu gibi,
her şey iyiken, bir hudut sorunu çıkıyor.

116
00:12:13,457 --> 00:12:20,333
İlk asırda olduğu gibi, hudutların
kaldırıldığı bir güne geri dönmeyi isteriz.

117
00:12:20,364 --> 00:12:29,791
Bir Müslüman'ın Arap ve İslam diyarlarında
istediği gibi, vizasız dolaşabildiği günler.

118
00:12:29,916 --> 00:12:32,885
Ülkem! Arap ülkeleri benim ülkemdir.

119
00:13:41,102 --> 00:13:44,668
Usman Fudi'nin Cuma günü haftalık bir meclisi vardı.

120
00:13:45,129 --> 00:13:48,609
Her Cuma kendisine erkek ve kadınlar gelirdi, ve onlarla konuşurdu.

121
00:13:48,612 --> 00:13:51,149
Erkekler bir mecliste, kadınlar da başka bir mecliste.

122
00:13:51,632 --> 00:13:55,961
Bilindiği üzere, Afrika'daki kadınların çoğunlukla yarı çıplak gezerdi.

123
00:13:56,635 --> 00:13:59,635
Ve bu onlara nisbetle normaldı.

124
00:13:59,867 --> 00:14:01,884
Bu konuda haram ile haramı bilmezlerdi.

125
00:14:11,626 --> 00:14:19,077
Neden? En son moda olduğu için mi?
Hayır, bunun sebebi şiddetli fakirlik.

126
00:14:19,201 --> 00:14:26,172
Ayrıca cahil şeyhleri vardı, böylece bu iki iş
birbirine uydu, ve bu hal üzere devam ettiler.

127
00:14:26,398 --> 00:14:33,310
Uzun saatler harcayıp,
insanların ahlakını düzeltti.

128
00:14:33,721 --> 00:14:38,356
Ve bu her bölgede bir alim
varlığının gerekliliğini gösteriyor.

129
00:14:38,446 --> 00:14:42,223
İşte bu yüzden, şer'i medreseler açıp, davetçiler gönderiyordu.

130
00:14:42,285 --> 00:14:52,611
Hala çoğunlukla, Afrika'ya davetçi istendiğinde, en az 1-2 sene orada kalıyor.

131
00:14:52,660 --> 00:14:59,285
Dolayısıyla, kardeşlerime diyorum ki; Afrika'da
çalışan hayır cemiyetlerine destek olun.

132
00:14:59,316 --> 00:15:06,258
Böylece sizlerin sadece zorlukla ulaşabileceğiniz
yerlere hayrı ulaştırmış olursunuz.

133
00:15:06,433 --> 00:15:12,833
Katkıda bulunun, bir davetçinin veya bir ailenin
ihtiyaçlarını karşılamak olsun, kuyu inşası olsun.

134
00:15:13,152 --> 00:15:14,465
Yapılacak çok şey var.

135
00:15:22,879 --> 00:15:33,919
Şahsımıza geri dönüyoruz; Allah'a çok fazla
dua ve ibadet eder, insanlara vaaz verirdi.

136
00:15:34,223 --> 00:15:42,218
Öyleki bir çok kişi, 5 seneden fazla
ona eşlik ederek istifade etmişlerdir.

137
00:15:42,323 --> 00:15:49,854
Afrika'da yaşadığı halde bir çok kitap te'lif etmiştir.
Bazılarına haritada yerine sorsam gösteremezler.

138
00:15:50,089 --> 00:15:54,119
140'dan fazla kitap yazmıştır.

139
00:15:54,667 --> 00:16:05,975
Şiddetli sıcakta yaşıyor, soğutucu klimalar yok, haşeratlar, ısıran
karıncalar, sinekler ve çeşitli hastalıklar ve cehalet yaygın.

140
00:16:06,074 --> 00:16:12,590
Sonra çıkıp, 20 yıl içinde 140 eser te'lif ediyor!

141
00:16:12,808 --> 00:16:14,733
Kim bunu vakit açısından başarabilir?

142
00:16:14,733 --> 00:16:21,049
Ancak öyle admalar vardır ki işte, Allah onları
bu dine kendilerine vermekle rızıklandırmıştır.

143
00:16:21,339 --> 00:16:30,112
Te'lif eder ve reddiyeler yazardı. Sadece tekfire ve insanların
genelini tekfir edenlere reddiye olarak 50 eser te'lif etmiştir.

144
00:16:30,199 --> 00:16:32,348
Çünkü bu olay onun etrafında yaygındı.

145
00:16:32,449 --> 00:16:39,687
Aynı şekilde haiz oldu konum sebebiyle, kabile
reisleri arasında büyük bir mekan sahibi oldu.

146
00:16:39,933 --> 00:16:48,383
Onun sözünü dinlerdi. O da kendisini bir islahatçı olarak
görürdü, lider veya komutan değil, sadece islahatçı bir alim.

147
00:16:48,449 --> 00:16:57,261
Ve insanlar etrafında toplandı. Düşün, 140 eser, her sene bir
tanesi üzerine ders vermesi istense, 140 sene yaşaması gerekirdi.

148
00:16:57,976 --> 00:17:01,105
Gerçekten çok eser. Nasıl buna vakit bulabild?

149
00:17:01,426 --> 00:17:03,500
Nasıl bu kadar harika bir gayret sarfedebildi?

150
00:17:03,652 --> 00:17:06,505
Ayrıca falan fırka ile münakaşa ederdi,

151
00:17:07,047 --> 00:17:09,434
falan düşünceye karşı mücadele eder,

152
00:17:09,638 --> 00:17:13,329
ve kabile reislerinin kalbini kazanmaya çalışırdı.

153
00:17:13,762 --> 00:17:19,833
Tüm bunlar için nasıl vakit buldu? Sadık bir
adamdı, ve bugünki ''Ravahil''den olmayı hak etti.

154
00:17:19,902 --> 00:17:31,364
Çünkü hayatına ve kendini bir mana verdi. ''Cahil, geride
kalmış bir kıta'da yaşıyorum, ne yapayım'' demedi.

155
00:17:31,449 --> 00:17:43,859
Ancak o, bir müslüman, bir alim olarak, nerede
olursam olayım, hayır getirirm diyerek hareket etti.

156
00:17:43,996 --> 00:17:46,278
Böylece, imha edilemiyen bir
eser bıraktı arkasında.

157
00:17:46,527 --> 00:17:51,292
Şairin dediği gibi; <i>siretlerden, ve muhafaza
edilmiş amellerden kendine fayda edin.</i>

158
00:17:51,465 --> 00:17:54,558
<i>Yolda iyi dinleyen ve iyi görüşlü ol.</i>

159
00:17:54,652 --> 00:18:02,517
<i>Ve bir adam ol ki, senden sonra gelenler,
gitti, ve nasıl bir iz bıraktı! desinler.</i>

160
00:18:02,636 --> 00:18:15,704
Mescid kurma, ilim halkaları, şer'i medreseler, değerli
adamlar, ve bugün elimizde mevcut olan eserler bıraktı geride.

161
00:18:16,294 --> 00:18:22,227
Ne yaşam! Ne kadar güzel bir yaşam,
insanın güzel bir hedef için yaşaması.

162
00:18:22,590 --> 00:18:30,660
Bu yüzden bakıni, nasıl sabr etti, mücadele
verdi, cihad etti ve Allah ve Rasulünü savundu.

163
00:18:30,949 --> 00:18:34,360
Çoğu insanın tanımadığı
şahsiyetlerden bir şahsiyet.

164
00:18:34,636 --> 00:18:36,794
Bugünkü ''Ravahil''den olmayı hakketti.

165
00:18:36,980 --> 00:18:41,009
Değerli şeyh, Osman bin Fudi, Allah ona rahmet etsin.

166
00:18:41,168 --> 00:18:48,889
Allah'tan ona geniş mağfiret etmesini, enbiya, sıddıklar ve
şehidlerle haşretmesi ve hayırla mükafatlandırmasını dilerim.

167
00:18:49,308 --> 00:18:55,471
Kardeşlerim, bu bölümün sonunda, Allah'tan, az da olsa faydalmanızı dilerim.

168
00:18:55,543 --> 00:19:03,880
Ve azminizin, az da olsa yükselmesi, ki bu dünyada
Allah'ın emrini uygulayalım, onu terketmeden önce.

169
00:19:04,214 --> 00:19:12,085
Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah
önünüzü açsın, vaktinize bereket katsın.

170
00:19:12,085 --> 00:19:15,101
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
 

Bin Yusuf

Varma lain Yezid'in yanına, huyun benzer huyuna.
İslam-TR Üyesi
Değerli şeyh, Osman bin Fudi, Allah ona rahmet etsin.
Allah'tan ona geniş mağfiret etmesini, enbiya, sıddıklar ve şehidlerle haşretmesi ve hayırla mükafatlandırmasını dilerim.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt