Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

ŞİİLİĞE DAVET EDENLERLE SAVAŞMANIN GEREKLİĞİ

C Çevrimdışı

cevan_pedayi2

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
ŞİİLİĞE DAVET EDENLERLE SAVAŞMANIN GEREKLİĞİ

Dikkat çekilmesi gereken hususlardan biride şudur. Alimler, her ne kadar

sahabenin önde gelenlerini tekfir edenlerin dinden çıkıp çıkmayacakları

konusunda tartışmışlar ise de, (bu) bidalarını açığa çıkarıp ilan ettiklerinde,

imamın onlarla savaşmanın vacip olduğunda ittifak etmişlerdir.

Askalani’nin naklettiğine göre Kurtubi şöyle der: Hadislerde, sahabenin önde

gelenlerini tekfir edenlerin, dinden çıkacaklarını savunanların haklılığı, daha

açık bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla bu görüşü kabul ettiğimizde, hem

onlarla savaşılır, hem boyunları vurulur ve hem de mallarına el konulur. Ki bu,

bazı hadis ehlinin haricilerin onların hakkındaki görüşüdür. Onların dinden

çıktıklarını kabul etmeyenlerin görüşünü kabul ettiğimizde ise, devlete karşı

baş kaldırıp savaş açanlara karşı izlenilecek yol izlenir.

Bid’atlarını gizleyenlere gelince, onların bu durumuna haberdar olunduktan

sonra, kendilerinden tövbe etmeleri istendikten sonra öldürülürler mi yoksa

öldürülmezler de, bid ’atlarından vazgeçmeleri için yoğun bir çaba içine mi

girilir.? Konusu da tekfirlerinden tartışmaya paralel olarak ihtilaflıdır. Ama,

şunu belirtmek gerekir ki tekfir konusu, tehlikeli bir konu olup, bundan uzak

kalmayı her şeye tercih ederiz.[57]

İbni Teymiyye de şöyle der: Müslümanların icmasına göre Harici, şii ve

benzerleri İslam cemaatından ayrıldıkları zaman, onlarla savaşmak farzdır.[58]

Onların İslam cemaatından ayrılmalarından maksat, bid’atlarını açıkça ilan

edip İslam cemaatına karşı gurup oluşturmaktır. Yoksa bundan maksat imama

karşı ayaklanmaları değildir. Çünkü bu konuda bid’at ehli ile diğerleri arasında

ayırım yapılmadan savaş farz kabul edilmiştir. Teymiyye ’nin maksadının bu

olduğuna delil, feteva ’sının başka bir yerinde demesidir.

Açıkça Allah’ın isim ve ayetlerine karşı çıkmak; Allah ’ın isim ve sıfatlarını,

Allah’ın Kaza Kaderini, veya hulafa-i raşıdin döneminde tüm Müslümanların

icmaı ile kabul edilen şeyleri yalanlayıp kabul etmemek; ilk müslümanlardan

olan muhacir, ensar ve iyilikle onlara uyanlara dil uzatmak veya İslam

dininden çıkmayı gerektiren hususlarda kendilerine itaat etmelerini sağlamak

için Müslümanlarla savaşmak gibi kitap ve sünnete ters düşen bid ’atları ilan

edenlere karşı savaşmak ve selef-i salihine uymak farzdır. Yüce Allah şöyle

buyuruyor.

“Fitne kalmayıncaya ve dinde tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla

savaşın” (Bakara 2/193). o halde dinin bir kısmı Allah’ın, bir kısmı başkalarının

olduğu zaman, dinin tamamen Allah’a ait olması için savaşmak farz olur.

[57] Askalani, Fethul-Bari, 12/253
 
S Çevrimdışı

Süfyan

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
ALLAH razı olsun.

Konuya ek olması için Şia Alimlerinin Avamın değil onların alimlerimiz dedikleri sapıkların Ehli Sünnet hakkındaki bazı fetvalarını ve görüşlerini vermekte fayda var..

_________________________________________________
_________________________________________________

Şiilere Göre Ehli Sünnet mensupları Piçtir. Bakın Kuleyni Kafisinde ne diyor!

“Ona: “Bazı arkadaşlarımız muhaliflerine iftira atıyorlar” dedim. Bana: “Sussan iyi olur” dedi ve ekledi: “VALLAHi ey Ebû Hamza! Şîamız dışında bütün insanlar fahişe çocuklarıdır.

6.jpg


http://www.kerbela.be/11/12.html

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


Aşağıda Biharul Envar adlı şii kitaptan alıntı yapılmıştır, bu metinde Ebu Bekir ve Ömer'in kafir olduklarına dair bab denmiş bu hususta deliler getirilmiştir. ALLAH'ım bu iki güzel sahabiye edilen iftiraların şerrinden sana sığınırım.


Altı çizili yerin tercümesi:


Ali bin Hüseyin (as)'ın yanında idim. Ona "Şüphesiz ki sen benim katımda haksın. Bana Ebubekir ve Ömer adlı iki şahıs hakkında haber verir misin dediğimde Ali'nin oğlu Hüseyin (as): "İkisi de kafirdir. Bu ikisini seven de kafirdir"EHLİ SÜNNETİN GÖRÜŞÜ: Ebubekir ve Ömer (radıyALLAHu anhuma)'e kafir diyen kafirin ta kendisidir.

24.jpg_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
S Çevrimdışı

Süfyan

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Aşağıdaki Biharu'l Envar adlı şiilerin en muteber
kaynağından alınmış bir metin çıkacaktır, bu metinde cehennemin 7 kapısından
Ebu Bekir,Ömer, Aişe.....gibi ashabın gireceğini yazılmaktadır.


25.jpg


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Aşağıdaki metin el-Kafi denilen şianın muteber hadis kitabından alınmadır. Şiiler, el-Kafi'yi en büyük hadis kitapları olarak kabul ederler, bizim yanımızda İmam Buhari nasılsa onlarda da el-Kafi öyledir. İşte bu eserde Ebu Bekir ve Ömer'in tevbe etmeden önce öldükleri, kafirler oldukları, ayrıca ALLAH'ın Meleklerin lanetlerinin üzerlerine olsun diye yazılıdır.

23.jpg
 
V Çevrimdışı

vuslatım

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
bu şialar kafirler kadar zarar veriyor dinimize ALLAH ISLAH ETSIN...elinize saglık
 
S Çevrimdışı

Süfyan

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Soru=

Ama şiiler amerika ve israile karşı çıkıyor

cevap=

Şiiler tarihte ne zaman cihad etmişler ki Bu zamanda İslam için etsinler.Onların derdi kendi menfaatleri..Yavuz sultan selim bu şia İslam ordularına ihanet ettiği için hepsini kılıçtan geçirmişti boşuna değil.Bunların işleri güçleri ehli sünnete düşmanlık.Sahabeye kafir demek.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Bakın şimdi bunların derdi neymiş Bizzat humeyninin torunundan dinleyelim


Humeyni'nin torunu "Hüseyn Mustafa El-Humeyni" Lübnan'in en büyük yayın kuruluşlarından olan "LBC" ye bağlı, ve Arap ülkelerinde okuyucu kitlesi geniş olan "El-Hayat" gazetesi 10/8/2003 tarihli sayısında yayımlanan bir makalede şöyle dediği ifade edilmiştir:

"İran'ın israil ile olan kavgası YAPMACIK bir kavgadır, ve benim bildiğime ve inandiğıma gore, İran halkı bu konu ile pek ilgilenmiyor, onların ilgilendikleri Filistin halkı, ama her şeyden önce biz kendi sorunlarımız ile meşgulüz, çünkü bizim Filistinlilerden daha çok sorunlarımız vardır"


Makaleyi okumak için tıklayın:,

http://www.daralhayat.com/special/08-2003/20030810-10P01-06.txt/story.html (Arapca)
 
V Çevrimdışı

vuslatım

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
filistinle de ilgilenmiyor kardeşim israil-lübnan savasında hizbullaha nasıl destek verdgını görduk ama filisntili mucahıdlere göz boyamak ve şii ligi yaymak için yardım ettım dıyor benım tahlıllerime göre de israil ve abd yi istemıyorçünkü şialıgı yayamaz onlar olunca
 
C Çevrimdışı

cevan_pedayi2

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
ALLAH razı olsun ahim onların gayelerini açıklamış bu arada türkiyedeki müslüman lar bunlara aldanım israil ve abd düşmanı gözüküb bizim kileri şiia yapıyorlar tcde bayada sayısı mevcut hedefleri israil vya abd deyil kendi sapıklıklarını dünyaya hakim kılmak benim zoruma giden müslümanlar bunlara nasıl alet olduklarıdır onun sebebide şu ki akide ve itikaden tam deyiller yani islamiyeti tam manasıyla bilmediklerinden onlara kapılıyorlar bir kardeşime sordum bunlar sapık insanlar neden bunlarla çalışıyorsun neden şia oldun onlar abd ve israile düşman onlarla savaş veriyorlar bizim müslümanlar ise seyrediyor ben hareket istiyorum oda burda var bundan dolayı burdayım diyor ve ALLAH rızası içinde diyor iyide kardeşim bunlar hedefleri şiili yüceltmek islamı yüceltmek deyilki dedim onlar sizi islam adına kullanıyorlar diyorum vALLAHi orasını bilmemki diyor bu millet dinini iyi kaynak ve tevhidi ve tağutu iyi bilmediğinden her yola saparlar iyi niyet var ama para etmiyor sonuçta önüne gelenden din öğrenmemeli araştırmalı kurana ve sünnete dayanarak hareket etmeli inş. selameti

ŞİİLERİN İSLAMI VE KÜFRÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Sahabenin önde gelenlerinin küfrüne inandıklarından dolayı alimler, geçmişte

hep Şiilerin tekfir edilip edilmeyecekleri konusunda tartışmış ve başta imam

Malik(r.a.) olmak üzere bir çokları onların dinden çıktıklarına hükmetmişlerdir.

Kadi iyaz’ın naklettiğine göre İmam Malik şöyle demektedir.

Sahabeyi sevmeyen veya onlara dil uzatan kimsenin, Müslümanların

ganimetinde hakkı yoktur. Ali-el kari bunun açıklamasında: imam malik,

bununla onların İslam cemaatinden çıktıklarını kastetmektedir, der.

Yine kadi iyaz’ın naklettiğine göre İmam Malik şöyle demektedir: Hz.

Muhammed (s.a.v.) efendimizin sahabelerine öfkelenip kırgınlık duyan kafirdir.

Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Allah böylece onları (sahabi) çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri

öfkelendirir.”(fetih,29)(54).

Şiileri tekfir eden alimlerden biride,imam sübki’ dir. Sübki, yazdığı bir risalede

–ki bu risale “fetva”sının ikinci cildinin sonuna ilave edilerek yayınlanmıştır-

Kuvvetli delillerle hem Şiileri dinden çıktıklarını ispatlamakta, hem de bu

konuda tereddüde düşerek yorum yapmaktan kaçınanların görüşlerini

çürütmektedir.

Hanefi alimlerden bazılarına göre de, Şiiler kafir olarak öldürülmeleri

gerekmekte ve tövbeleri asla kabul edilmemektedir. Ancak alimlerin

çoğunluğuna (cumhura) göre sadece sahabenin önde gelenlerini tekfir

etmekle değil, bütün sahabenin tekfir edilmesiyle dinden çıkılır.
 
E Çevrimdışı

EBUTURAB01

Üyeliği İptal Edildi
Banned
ALLAHIN SELAMI BEREKETİ ÜSTÜNÜZE OLSUN DİN KARDEŞLERİM
YAZIP YAZMAMAK ARASINDA ÇOK DÜŞÜNDÜM VE SONUNDA DAYANAMAYIP SİZLERE İKİ KELAM ETMEYİ UYGUN GÖRDÜM YAZILARINIZI BÜYÜK BİR HAYRETLİKLE VE ÜZÜNTÜ İLE OKUDUM
ŞİA HAKKINDA BU BİLGİLERİ SİZLERE KİM VE HANGİ KAYNAKTAN İLETMİŞ AKLIM ALMIYOR
ŞAHSIM KUM,MEŞED,KERBELADA,ŞAM BÖLGELERİNDE ŞİA ARAŞTIRMIŞ VE SONRA ŞİA OLMUŞ BİRİYİM
SİZİN DİLE GETİRDİKLERİNİZ İLE ŞİA EN KÜÇÜK BİR BENZERLİĞİ YOK HİÇ ALLAH KORKUSU YOKMUKİ KALBLERİNİZ BU DENLİ NEFRETE BÜRÜNMÜŞ VE ŞİA BU DENLİ İFTİRALAR ATIYORSUNUZ HEPİMİZ MUSLUMANIZ VE ÖLÜME O BÜYÜK HESABA İNANIYORUZ LÜTFEN İYİ DÜŞÜNÜN SİZİ MUHAMMEDİ (SAV)AHLAKINA ÇAĞIRIYORUM EN BAŞTA KENDİMİ
SİZLER ALLAHI MUKADDES KURANI VE ALEMLER EFENDİSİ PEYGAMBERİMİZİ KABUL ETMİŞ KİMSELERSİNİZ BİR HRİSTİYANIN BİLE ŞİA SÖYLEMEKTEN ALLAHA SIĞINACAĞI SÖZLERİ BİLMEDEN VEYA BİLİNÇLİ TELEFUZ ETMİŞSİNİZ
KARDEŞLERİM BİZLER KIYAMET ÜMMETİYİZ.
SİZLERİ İYİ DÜŞÜNMEYE ÇAĞIRIYORUM ALLAH İÇİN İYİ DÜŞÜNÜN SONUNUZU İYİ DÜŞÜNÜN ARAŞTIRIN EN AZINDAN ARAŞTIRIN BİLGİ ALMAK İSTİYENLER [email protected] ADRESİNE MAİL ATSINLAR SIRF ALLAH RIZASI İÇİN TAMAMI SUNNİ KAYNAKLARDAN BİLGİ VERMEME MUSADE ETSİN SONRASI SİZE KALMIŞ İSTER BENİM GİBİ SUNNİ İKEN (KOYU BİR SUNNİ) ŞİA OLUR İSTER MESHEBİNDE KALIR BU ARADA BEN SUNNİ DÜŞMANI DEĞİLİM ETRAFIMDAKİ ARKADAŞLARIM DOSTLARIM SEVDİĞİM BİR ÇOK KİŞİ SÜNNİDİR VE ONLAR BENİM CANDAN KARDEŞLERİM SİZLERDE ÖYLE VESSELAM
 
K Çevrimdışı

kartel

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
SORU: peki hizbullah niyer amerika ve israile karsi hizbullahda siia? ve benim buharide okudugum hadis beni cok düsündürdü peygamber efendimiz buyuruyorki (Allahin selami onun üzerine olsun): Ben ilmin sehriyim alide onun kapisidir. Bundan anlasilan sudur peygambere gitmek isteyen Aliden gececek !?!
 
Üst Ana Sayfa Alt