Tesadüf Mü Tevafuk Mu ? Erdoğan -29 Sayısı

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Hakpeşinde

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Araştırmacı Yazar Ferdi Yılmaz "Kutsal Şehir İstanbul ve 29 Mucizesi" isimli kitabında, Osmanlı İmparatorluğu ve Türklerin kaderinin 29 sayısı ile şifrelendiğini ve bu sayının etkisinin en çok Fatih Sultan Mehmet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üzerinde görüldüğünü söyledi.

OSMANLI İMPARATORLUĞU 29 ŞİFRESİ
 • Fetih suresi 29 ayettir.
 • Osmanlı İmparatorluğu 29 Eyaletten oluşmaktadır.
 • 29 Ağustos 1516 Hilafet Abbasi soyundan Osmanlı İmparatorluğuna Yavuz Sultan Selim döneminde geçmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğunda 29 Halife vardı.
 • Hicri: 29.07.1342; Miladi: 06.03.1924 tarihinde Hilafet kaldırılmıştır.
 • 29 Ermeni Paşa Osmanlının son dönemlerinde görev almış ve imparatorluğun yıkılmasına sebep olmuşlardır.
 • Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğunun 7. Padişahıdır, ondan sonra 29 padişah daha gelmiştir.
 • 29 Ekim 1914 Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşına katılmıştır.
 • Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmadan önceki son nüfusu 29 milyon kişiydi.
 • İstanbul'da 29 tane Padişah Mezarlığı bulunmaktadır.
 • İstanbul'da 29 tane Sahabe mezarı bulunmaktadır.
 • 29 Mayıs 1453 İstanbul fethedildi.
 • 29 Ağustos 1526 Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muhaberesini kazandı.
 • 29 Aralık 1522 Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adasını fethetti.
 • 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu.
 • 29 Ağustos 1936 Türk Bayrağı kanunu kabul edildi.
 • Türk Bayrağı kanunu 2994 sayılı kanunla yasalaşmıştır.
 • Türk alfabesinde 29 harf vardır.
 • Kıbrıs Barış Harekatı 20.07.1974, 29.06.1374 Recep ayından bir gün önce gerçekleştirilmiştir.
 • Miladi: 29.01.1932; Hicri: 09.20.1350 tarihinde Ezan tüm camilerde Türkçe olarak okutulmaya başlanmıştır.
 • Hicri: 29.08.1369; Miladi:16.06.1950 tarihinde Ezan tekrar Arapça olarak okutulmaya başlanmıştır.
 • Kuran-ı Kerim okullarda seçmeli ders olarak kabul edildi.
 • Yasanın kabul tarihi 29 Mart 2012. 29 Mart tarihi Fatih Sultan Mehmet
 • Han Hazretlerinin doğum tarihidir.
FATİH SULTAN MEHMET 29 ŞİFRESİ
 • Kuran-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih suresi 29 ayettir.
 • 29 Mart 1432 Fatih Sultan Mehmet Han doğdu.
 • 29 Mayıs 1453 İstanbul fethedildi.
 • İstanbul'un Fethi tarihinin rakamları toplamı 2+9+5+1+4+5+3 : 29
 • İstanbul 28 defa kuşatıldı, 29. kuşatmada fethedildi.
 • Fatih Sultan Mehmet 7. Padişahtır, ondan sonra 29 padişah geldi.
 • Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra 29 yıl padişahlık yaptı.
 • İstanbul 6 defa kuşatıldı, 7. kuşatmada 7. Padişah Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti.
 • Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktıktan, Hicri 29 ay sonra İstanbul'u feth etti
 • Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat 29 yıl padişahlık yaptı.
 • Osmanlı İmparatorluğu 29 Eyaletten oluşmaktaydı.
 • İstanbul, İstanbul'un fethi hadisinden 29*29 yıl sonra fethedilmiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden 29 sene sonra vefat etti.
 • Fatih Sultan Mehmet vefat tarihi Miladi: 03.05.1481 Hicri: 04.03.886 rakamları toplamı 4+3+8+8+6=29
 • Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Beyazıt doğum tarihi Hicri: 24.09.851 rakamları toplamı 2+4+9+8+5+1=29
 • Fatih Sultan Mehmet'in torunu I. Selim doğum tarihi Hicri: 14.04.875 rakamları toplamı 1+4+4+8+7+5=29
 • Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem Sultan vefat tarihi Hicri: 29.05.900
 • İstanbul 41. enlem 29. boylamdadır.
 • İstanbul Mekke kıble açısı güneyden doğuya 29 derecedir.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 29 ŞİFRESİ
 • Recep Tayyip Erdoğan 26.02.1954 tarihinde Kasımpaşa'da doğmuştur.
 • Rakamları toplamı 2+6+2+1+9+5+4=29
 • Recep Tayyip Erdoğan 1980 ihtilalinden sonra 29 yaşında aktif siyasete başlamıştır.
 • Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un 28. Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
 • Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 29. başbakanıdır.
 • Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanlığı bitiş tarihi;
 • Miladi: 06.11.1998 Hicri: 16.RECEP.1419 Rakamları toplamı 6+1+1+1+9+9+8=29
 • Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan cezaevine girdiği günden itibaren tam 29 ay sonra kurulmuştur.
 • Ak Parti Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümetini kurdu. 29+29=58
 • 2002 Kasım ayı Genel Seçimlerinde Ak Parti'nin aldığı oy oranı 34.29
 • 2002 Kasım Genel Seçimlerinde Ak Partinin almış olduğu kişi başına oy sayıs:10.808.229
 • 2007 Temmuz Genel seçimler Hicri: Recep ayı Miladi: 22.07.2007, Hicri: 07.07.1428
 • Rakamları toplamı 7+7+1+4+2+8=29
 • 29 Ağustos 2007 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez TC Başbakanı oldu.
 • Miladi: 29.08.2007 Hicri: 15.08.1428 Rakamları toplamı 1+5+8+1+4+2+8=29
 • 29 Mart 2009 Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimleri kazandı.
 • 29 Ocak 2010 Davos Zirvesi 'One Minute'
 • Recep Tayyip Erdoğan'ın okul sıra numarası 1071'dir.
 • Türklerin Anadolu'ya ilk girişi 1071 yılında Malazgirt zaferinin
 • kazanılması ile olmuştur.
 • Anayasa değişikliği Referandum sonucu % 58 başarı 29+29=58
 • 2011 Van depremi 29 saniye sürmüştür.
 • Son darbe olarak kabul edilen ve tarihe e-muhtıra olarak
 • geçen 27 Nisan bildirisi 29 Ağustos 2011 yılında Genelkurmay Başkanlığı
 • sitesinden 4 yıl aradan sonra kaldırıldı.
 • Miladi: 29.08.2011; Hicri: 29.09.1432
 • Recep Tayyip Erdoğan 04.07.1978 tarihinde evlendi. Hicri: 29.07.1398 Recep ayı
 • Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk torunu 29 Aralık 2006 tarihinde,
 • ikinci torunu 29 Ağustos 2007 tarihinde, üçüncü torunu 29 Eylül 2009
 • tarihinde doğdu.
 • Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olduğu tarihte de 29'un
 • hükmü kendisini çok açık bir şekilde göstermektedir. Başbakanın
 • ameliyat olduğu tarihin hicri günü ayın 29'dur.
 • Miladi: 26.11.2011, Hicri: 29.12.1432
 • Recep Tayyip Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan Miladi: 06.06.2006, Hicri: 29.05.1427 yılında vefat etmiştir.
 • Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan Miladi: 08.12.1988, Hicri: 29.04.1407 vefat etmiştir.
 • Recep Tayyip Erdoğan 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye
 • Başkanı olmuştur ve 40 yaş insan için kemale erme yaşıdır. Peygamber
 • Efendimize de 40 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir.
 • Recep Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan'dan Hicri 29 yıl sonra doğmuştur.
 • Necmettin Erbakan doğum tarihi 29 Ekim 1926 yılıdır.
 • Recep Tayyip Erdoğan Hilafet kaldırıldıktan 29 yıl sonra doğmuştur.
 • Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün doğum tarihi 29 Ekim 1950 yıldır ve Cumhuriyetin kurulduğu günde doğmuştur.
 • Abdullah Gül Cumhuriyet kurulduktan Hicri 29 yıl sonra doğmuştur.
 • Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'de cumhurbaşkanı seçildi, 29 Ağustosta göreve başladı.
 • Abdullah Gül Hicri 58 yaşında Cumhurbaşkanı oldu. 29+29=58
 • Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti 58. hükümetini kurdu. 29+29 = 58
 • Cumhuriyet tarihinin ilk demokratik seçimi 14 Mayıs 1950
 • yılında Cumhuriyet kurulduktan Hicri 29 yıl sonra yapılmıştır.
 • Şuan görev yapan Necdet Özel 29'uncu Genelkurmay başkanıdır.
 • Yahudi kabalasında Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin sayısal değerinin toplamı 29'dur.
 • Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında belediye başkanı olmuştur.
 • Bugün en büyük hedefi de 2023 yılıdır. 29'un hükmü burada da kendisini
 • çok açık bir şekilde göstermektedir. 2023 yılı Recep Tayyip Erdoğan'ın
 • Belediye Başkanlığına başladığı tarihten itibaren 29 yıl sonradır.
 • 1994+29=2023
 • 'Türkiye Hazır', 'Hedef 2023' sloganı ve hedefi Yüce
 • Allah'ın kaderinin Recep Tayyip Erdoğan üzerindeki tasarrufunun da bir
 • göstergesidir.
 • Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Başbakan olmuştur ve 2003
 • yılının üstüne 29 yıl eklediğimiz zaman 2032 yılına denk gelmektedir.
 • Ne tevafuktur ki 2032 yılı hicri olarak 1453 yılıdır, yani Fatih Sultan
 • Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği yıldır ve bu tarih bir
 • daha sonsuza dek hiçbir zaman gelmeyecektir.
 

Alketa

Kim var imiş biz burada yoğ iken.
İslam-TR Üyesi
Sonu ağlattı


 • Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Başbakan olmuştur ve 2003
 • yılının üstüne 29 yıl eklediğimiz zaman 2032 yılına denk gelmektedir.
 • Ne tevafuktur ki 2032 yılı hicri olarak 1453 yılıdır, yani Fatih Sultan
 • Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği yıldır ve bu tarih bir
 • daha sonsuza dek hiçbir zaman gelmeyecektir.


Sonsuza Dek Tayyip4ever
 

Cundullah el-Kürdî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Sonu ağlattı


 • Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Başbakan olmuştur ve 2003
 • yılının üstüne 29 yıl eklediğimiz zaman 2032 yılına denk gelmektedir.
 • Ne tevafuktur ki 2032 yılı hicri olarak 1453 yılıdır, yani Fatih Sultan
 • Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği yıldır ve bu tarih bir
 • daha sonsuza dek hiçbir zaman gelmeyecektir.


Sonsuza Dek Tayyip4ever
Ağlamayınız ulu halifemiz kudüsü başbakanlığının 29. Yılında hicri 1453de fethedecek
 

Ilunga

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Sonu ağlattı


 • Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Başbakan olmuştur ve 2003
 • yılının üstüne 29 yıl eklediğimiz zaman 2032 yılına denk gelmektedir.
 • Ne tevafuktur ki 2032 yılı hicri olarak 1453 yılıdır, yani Fatih Sultan
 • Mehmet Han Hazretlerinin İstanbul'u fethettiği yıldır ve bu tarih bir
 • daha sonsuza dek hiçbir zaman gelmeyecektir.


Sonsuza Dek Tayyip4ever
Hacı hala malum şahsın tarafındamısın sen.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt