Duada Yapılan Hatalar

fatman

Yeni Üye
Üye


1) Duanın şirk veya bid’at olan tevessülleri içermesi.
2) Duada Allah (Azze ve Celle)’den ölümünü istemesi.
3) Duada Allah (Azze ve Celle)’nin kendisine bir an önce bela göndermesini istemesi.
4) Duada akıl, mantık veya dince vuku bulması mümkün olmayan şeyleri istemesi.
5) Duada olmuş ve bitmiş bir şeyi istemek.
6) Duada dinin olamayacağını belirttiği bir şey istemek.
7) Duada ailesine, malına ve kendisine beddua etmesi.
8) Günah içeren bir şey isteyerek duada bulunmak.
9) Duada akrabayla alakayı kesmeyi istemek.
10) Günahların çoğalması için dua etmek.
11) Allah (Azze ve Celle)’nin yalnızca kendisine rahmet etmesini istemek.
12) İmamın duayı kendisine has kılması.
13) Duada edepsizlik etmek.
14) Duada Allah (Azze ve Celle)’yi denemek. Yani “Allah, duamı kabul edecek mi etmeyecek mi? O’nu deneyeceğim” demek.
15) Dua edenin dua ederken niyetinin bozuk olması.
16) Dua edenin dua etmesi için daima başkasına güvenmesi.
17) Dua ederken çok hata etmek. Yani yanlış teleffuz etmek.
18) Dua ederken Allah (Azze ve Celle)’nin güzel isim ve yüce sıfatlarına gereken önemi vermemek.
19) Duanın kabul olunmasından ümit kesmek veya kabul olunacağından şüphe etmek.
20) Allah’a, Kur’an ve Sahih Sünnette olmayan isim ve sıfatlarla duada bulunmak.
21) Duada sesi gereğinden fazla yükseltmek.
22) Duayı bir şarta bağlamak. Örneğin: “Allah’ım! Dilersen beni bağışla.” diyerek duada bulunmak.
23) Yapmacık olarak ağlamak ve bunu sesi yükselterek göstermeye çalışmak.
24) İmamın Cuma günü hutbede Allah’tan yağmur yağdırması için dua ederken ellerini kaldırmaması.
25) Kunutta gereksiz olarak duayı uzatmak veya uygun olmayan şekilde dua etmek.


 
Üst Alt