Kunut Hakkinda Merak Edilenler...

halitbinvelid

New member
Üye

(MERAK ETTİKLERİMİZ KİTABINDAN ALINTIDIR....KONYA MEVA KİTAP...


KUNUT NEDİR?


Fakihlerin ıstılahında “Kunut” tarifi: Namaz da kıyam esnasında yapılan duanın adıdır.

Âlimlerin görüşlerinin içerisinde en sahih olanı: Rükûdan sonra vitirde kunut yapmak meşrudur.

Ayrıca Müslümanların başlarına bir bela ve musibet geldiğinde, bütün beş vakit farz namazlarının son rekâtında rükûdan kalktıktan sonra Allah Teâlânın Müslümanları içinde bulunduğu beladan ve sıkıntıdan kurtarana kadar kunut yapılabilir. (Bkz: Tashih Ed-Dua’ Şeyh Ebu Bekr Zeyd, S.460)


BAZI İMAMLAR KUNUT KONUSUNDA MÜSLÜMANLARIN BAŞINA GELEN BELA VE MISBETLER SEBEBİYLE BİR GÜN YAHUT İKİ GÜN KUNUT YAPIYOR SONRA TERK EDİYOR. KUNUTA DEVAM EDİLMESİ GEREKEN BELLİ BİR MÜDDET VARMIDIR?

Müslümanların başına bela ve musibetler geldiği zaman yani sebebi bulunduğu zaman farz namazlarda kunut yapılabilir. Bela ve musibetin olduğu zaman kunut yapılır, sebep ortadan kalkınca kunut terk edilir. Çünkü Peygamber efendimiz (s.a.v) müşriklere bir ay boyunca beddua etmiştir. Ayrıca Mekke’de bulunan müstezaf Müslümanlarında kurtulması için dua etmiştir. Daha sonra kunut sebebi bitince yani Mekke’de bulunan Müslümanlar Medine’ye gelince Peygamber efendimiz (s.a.v) kunutu terk etmiştir.

Ebu Hureyreden rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) bir ay boyunca “Semi Allahu Limen Hamide” dedikten sonra kunut yaparken şöyle derdi: “Ey Allah’ım! Velîd bin Velîd'i, Seleme bin Hisâm'i, Ayâs bin Ebî Rebîa'yi ve küffâr elinde bunalıp zayıf ve âciz görülen diğer mü'minleri kurtar. Mudar kabilesine de azabını indir, onlara aynı Yusuf (a.s) döneminde yaşanmış olan kıtlık gibi kıtlık ver.” (Müslim, 675)

-İbni Kayyim (r.a) bu konuda şöyle demiştir: Peygamber efendimiz (s.a.v) bazı kabileler aleyhine beddua etmiş ve bazıları konusunda da Allahın onları kurtarması için lehlerinde dua etmiştir. Müslümanların Mekke’den kurtulup gelince kunutu terk etmiş aynı şekilde aleyhinde beddua etmiş olduğu kabilelerde yapmış oldukları zulmü sonlandırınca kunutu terk etmiştir. Yani Peygamber efendimiz (s.a.v) kunutu bir sebep ile yapardı. Bu sebep ortadan kalkınca kunutu terk ederdi. (Zadul Mead, 1/272)

BAZI MESCİDLERDE HER SABAH NAMAZI KUNUT DUASI YAPILMAKTDIR. BUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Şer-i bir sebep olmaksızın her sabah namazında sürekli olarak kunut yapmak sünnete aykırıdır. Çünkü sünnette sabit olan sebep olunca farz namazlarda kunutun yapılmasıdır. İlim ehli: Müslümanların başına bela ve musibetler geldiği zaman farzlarda kunut yapılabileceğini söylemiştir. Ancak böyle bir durumda dahi kunut sadece sabah namazına has değildir. Sonuç olarak kunut: Her farz namazda yapılabilir.

KUNUTU İMAM MI, DEVLET RERİSİ Mİ YOKSA HER NAMAZ KILAN KİMSE FERT OLARAKDA YAPABİLİR Mİ?

-İlim ehlinden bazıları: Müslümanların başına bela ve musibetler geldiği zaman farzlarda, sulta sahibi yani liderlerin kunut yapacağını söylemişlerdir. Buna peygamberimizin mescidinde kunut yaptığını delil göstermişlerdir.

-Bazı ilim ehli de şöyle demiştir: Cemaatle namaz kılan her imam kunut yapabilir. Buna da delil olarak peygamberimizin mescidin imamı olarak kunut yapmasını delil göstermişlerdir. Zira hadiste: “Benim namaz kıldığım şekilde namaz kılınız” buyrulmuştur.

-Bazı ilim ehlide: her namaz kılan kimse kunut yapabilir demiştir. Çünkü Müslümanların başına gelen bela ve musibetler bütün Müslümanları ilgilendirir ve bu bütün Müslümanların derdidir, demişlerdir. Buna deli olarak da “Müminler aynı bir duvar misali gibi birbirlerine bağlıdır.” Hadisini zikretmişlerdir.

Bu görüşler içerisinde racih olanı: devlet resi kunut yapabilir, mescid imamları kunut yapabilir. Aynı şekilde kendi başlarına namaz kılan Müslümanlarda kunut yapabilir.

Ancak şer-i bir sebep olmadıkça her sabah namazında kunut yapılmaz. Çünkü bu Peygamber efendimizin (s.a.v) sünnetine muhalefet içerir. Şayet şer- i bir sebep var ise de her farz namazda kunut yapılabilir.

İmam Her gün Kunut Yaparsa; İmama Uyan Kimse Ne Yapmalıdır?

İmama uyan kimse, şayet imam kunut yaparsa, imamın duasına âmin demelidir ve kunut için ellerini kaldırır. Bunu imam Ahmed söylemiştir.

KUNUTTA ELLER KALDIRILIRMI?

Evet, kunut duasında eller kaldırılır ancak omuz hizasını geçmez. Çünkü bu dua yalvarma duası değildir bu nedenle ellerin yükseğe kaldırılması doğru değildir. Nitekim yapılan istek ve rağbet duasıdır. Eller kaldırılır ve avuç semaya bakar. Ellerin birbirine birleştirilmesinde de bir sakınca yoktur. Çünkü sünnette bu şekilde sabittir. Ömer (r.a) kunut yaparken ellerini kaldırırdı. (Beyhaki, 2/210. Sahih demiştir.)

HER GECE VİTİR NAMAZINDA KUNUT YAPMAK GEREKİR Mİ? BU SÜNNETMİDİR?

Bir kişinin her gece vitir namazında kunut yapmasında bir sakınca yoktur. Çünkü kunut sünnettir. Peygamber efendimiz (s.a.v) kunut yapar idi. Peygamber efendimiz (s.a.v) kunutu Ali’nin(r.a) oğlu Hasan’a (r.a) öğretmiştir. Her gece okursan bu sünnettir. Ancak bazen terk edersen de bu güzeldir çünkü insanlar her gece hiç terk etmeden kunut yapmanın vacip olmadığını öğrenmiş olurlar. İmama olan kişide bazen vitirde kunut terk ederse bu güzledir. Çünkü böylece insanlara her gece kunut yapılmasının vacip olmadığı öğretilmiş olur.

Peygamber efendimiz (s.a.v) kunutu; Ali’nin(r.a) oğlu Hasan’a (r.a) öğretmiş ve bazen kunutu terk et dememiştir. Dolayısıyla buda her gece yapılabileceğini gösterir ve bunda da bir sakınca yoktur.

(Fetava Nurun Ala’d Derb, 2/1062)

VİTİR KONUSUNDA MEZHEPLERİN GÖRÜŞLERİ NEDİR?

Dört mezhebin kunut konundaki görüşleri şöyledir:

1-Malikiler: Kunut sadece sabah namazında yapılır. Diğer namazlarda ne vitir ve ne de diğer namazlarda yapılmaz.

2-Şafiler: Ramazan ayının son ikinci yarısında vitirde kunut yapılır bunund dışında vitirde kunut yapılmaz. Diğer namazlarda da kunut yapılmaz. Ancak sabaha namazlarında her halükarda yapılabilir. Diğer namazlarda da Müslümanların başlarına bela ve sıkıntı geldiği zamanlarda yapılabilir.

3-Hanefiler: Vitirde kunut yapılır. Diğer namazlarda kunut yapılmaz ancak Müslümanların başlarına bela ve sıkıntı geldiği zamanlarda ve özelliklede sabah namazında kunut yapılabilir. Kunutu imam yapar arkasında bulunan cemaat ise “Âmin” der, kişi kendi başına kunut yapmaz.

Hanbelîler: Vitirde kunut yapılır. Diğer namazlarda kunut yapılmaz ancak Müslümanların başlarına bela ve sıkıntı geldiği zamanlarda taun hastalığından dolayı da kunut yapılmaz. Cuma namazının dışında Devlet reisi yahut yardımcısı kunut yapar.

İmam Ahmed’in (r.a) kendisi şöyle demiştir: Rükûdan önce olsun sonra olsun vitirde kunut yapmak peygamber efendimizden sahih bir şey gelmemiştir. Bu görüş dört mezhebin görüşüdür.

Bu konuda racih görüş ise: farz namazlarda kunut yapılmaz ancak Müslümanların başlarına bela ve sıkıntı geldiği zamanlarda kunut yapılır. Vitir namazı konusunda ise: peygamber efendimizden (s.a.v) sahih olarak bu konuda bir şey gelmemiştir. Ancak sünen kitaplarında: peygamber efendimizin (s.a.v), Ali bin ebi Talibin oğlu Hasen’e (r.anhm)vitir de söylemesi için öretmiş olduğu dua vardır.

اللهم اهدني فيمن هديت.....şeklinde gelen duadır. Bazı ilim ehli bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir. Bundan dolayı bir kişi vitirde knuut yaparsa güzel yapmış olur şayet terke etse de buda güzeldir.

(Muhammed Salih Useymin, Fetava C.4 vitirde kunut yapma bahsi.)

KUNUT DUALARI HANGİLERİDİR

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ،إن عذابك الجد بالكفار ملحق

Bu dua Hanefi mezhebinde tercih edilen dua şeklidir.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ، ولايعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت

(Ebu Davut, 1213. Nesai, 1725. Albani “irvada” sahih demiştir, 435)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

(Tirmizi, 1727. Albani irvada, 430 sahih demiştir. Sahih Ebu Davut, 1282)

Bu dualar ise Şafii, Hanbelî ve Maliki mezheplerinde tercih edilen dua şeklidir.

KUNUT SONUNDA SALÂVAT GETİRİLİR Mİ? BAŞKA BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ?

Dua eden kişi bazı sahabelerden de sabit olduğu gibi kunutun sonunda Peygamberimize salâvat getirirdi. Bu sahabeler: Übey bin Ka’b, Muaz El-Ensari (r.anhme) (Bkz: (Bkz: Tashih Ed-Dua’ Şeyh Ebu Bekr Zeyd, S.460)

Ayrıca salâvat getirmek genel olarak her yede getirmek müstehap olması ve duada da müstehap olması sebebiyle salâvat getirmenin bir sakıncası yoktur. Hatta bazı âlimlere göre Cuma hutbesinde örneğin salâvat getirmek şarttır. (Bkz: kıyam ramazan, Albani, 31)

Namaz bittikten selam verdikten sonra kişi: Üç kere سبحان الملك القدوس şu duayı söyler ve üçüncü de uzatır. (Nesai, 1699. Albani Nesaide sahih demiştir.)

Darukutni ise: رب الملائكة والروح duasını ziyade olarak rivayet etmiştir. İsnadı sahihtir. Bkz: Zadul Mead İbni Kayyim, 1/337)

UZUN KUNUT YAPMAK MÜSTEHAPMIDIR?

HADİSTE: Cabir (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"أفضل الصلاة طول القنوت " (Namazın en efdali kunutu en uzun olanıdır” (Müslim, 1257)

Bu hadis; kunutun uzun yapılmasını mı teşvik etmektedir?

Hayır, hadiste kastedilen namazda kıyamın uzun olmasıdır.

İmam Nevevi bu hadis hakkında şöyle demiştir: Hadiste kastedilen knuut; Âlimlerin ittifakı ile namazın kıyamını uzun olmasıdır. Yani kastedilen dua anlamındaki kunut değildir.
 

Şeriatcı

Jihad still continue
Üye
halitbinvelid konya meva kitabevi ile herhangi bir bağlantınız var mı? yoksa bahsi geçen kitap sadece söz konusu yerde mi varda kitabevinin ismini belirttiniz?
 

halitbinvelid

New member
Üye
Konya Meva kitabı tanırım. "Merak Ettiklerimiz" Kitabını da bu yayınevi yakında baskıya verecek bildiğim kadarıyla..Selametler...
 

Salim Suheyb

Well-known member
Üye
Sabah namazın da her gun kunut yapmak sunnete aykırı mı

Bunu nerden cıkardıniz.
Bu soylediginiz cok agir bir laf.

Imam safii nin bu konuda ki gorusleri sunnete aykirimidir
 

halitbinvelid

New member
Üye
Yukarıda anlatılmaya çalışanlar konu hakkında tercih edilen görüştür. Herhangi bir mezhebe bağlı kalmaksızın sünnette sabit olan görüşün aktarılmaya çalışıldığı küçük bir çalışmadır.

SABAH NAMAZINDA KUNUT YAPMAK SÜNNETMİDİR?


Her gün sabah namazında normal zamanlarda kunut yapmak konusunda: Peygamber efendimizden (s.a.v) sabah namazına has olarak kunut yaptığı sahih değildir. Bu sünnette varid olmamıştır. Sabah namazlarında kunuta devam ettiğine dair hiçbir rivayet yoktur.

Peygamber efendimizden (s.a.v)bu konuda sabit olan: Uygun olduğu şekliyle sabah namazında ve diğer vakitlerde; peygamberimizin dinlerini öğretmeleri için göndermiş olduğu kurraları şehit eden ra’l ve zekvan kabilelerine, katillerine beddua etmiştir. Sabah namazında ve diğer namazlara müstazaf Müslümanların düşmanlarından kurtulması için Allah tealaya dua ederek onlara beddua ettiği sabittir. Ancak peygamberimiz buna her zaman devam etmemiştir. Raşit halifelerde bu konuda peygamberimizi takip etmişlerdir.

Bu yüzden en hayırlı olan peygamberimize iktida ederek sadece Müslümanların başına bela ve musibetler geldiği zaman kunut yapılmasıdır.

Ebi Malik El Eşceai den sabit olduğu üzere: babama dedim ki: Ey babacığım peygamberimizin, Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’ın, Ali’nin (r.anmh) arkasında namaz kıldın. Onlar sabah namazında kunut yapıyorlar mıydı? Bunun üzerine Ebi Malik El-Eşceainin babası şöyle dedi: Ey oğlum bu (muhdes) sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Beş sünen sahibi rivayet etmiş ancak Ebu Davut rivayet etmemiştir. Albani “İrva” da sahih demiştir, 435. Dolayısıyla en hayırlı yol (hidayet) Muhammed (s.a.v)’in yolu ve hidayetidir, ona bağlı kalmak gerekir.
 

Salim Suheyb

Well-known member
Üye
Mezheplerin amaci insanlari sunnete goturmek bu yolu kolaylastirmak icin vardir. Dersen ki herhangi bir mezhebe bagli degil sunnette olan bu diye ben burdan sunnet ayri mezhepher ayri gorusunu cikaririm bu da ehli sunnetin gorusu degildir. Bu haricilige kapi acan mutezileye goz kirpan kendini muctehid veya selef zanneden bir takim kisilerin gorusudur.

Bununla alakali enes r.a dan tirmiziden hasen olarak gelen ayrica imam ahmedin de rivayet ettigi duanin da oradan alindigi hadislerin mevdu oldugunu mu soyluyorsunuz.
 

halitbinvelid

New member
Üye
Herkes sen gibi kıt anlayışa sahip değil...Herkes benim kuran ve sünnet çerçevesinde en sahih olan görüşü kastettiğimi, mezhepleride reddetmediğimi çok iyi biliyor. Dolayısıyla sen kendi görüş ve bakış açını düzelt...
 

Salim Suheyb

Well-known member
Üye
bana hakaretvari konuşacağına soruma cevap ver. ben senin üslubunda değilim.

açtığın konunun sonunda imam neveviden alıntı yapmışsın imam neveviden haberin yok.

minhacı oku sabah namazında kunut yapmayanın sehiv secdesi yapması gerektiğinden bahsediyor bi ara bak.
 

halitbinvelid

New member
Üye
Arkadaşım! Yukarda imam Neveviden nakil olarak: bir hadis şerhi var. Galiba sen güzel okumadın. Ondan bir görüş nakledilmemiş. Sadece Namazda kıyamın uzun olmasının müsatehaplığını izah etmiş başka bir şey yok. Yani kunut vs şeylerle ilgili bir sözü yahut nakli yok...

Birde İmam Nevevi şafiidir. Şafi mezhebinde sadece bu alim de yok onlarca alim var..Ve selam...
 

eslem berire

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Son karar nedır ?
Kunut yaplırmı ? Sunnettmı ?
Yapılmayınca sehıv secdesım:kötü:ı yapılacak :kötü:
 

bismillah-06

New member
Üye
Hanefiysen sabahta kunut okuman mekruh olur bu mezhebin ictihadi bu yonde.
Safiiysen sabah namazinda okumadigin icin sehiv yapacaksin.Cunku safiide kunut ebad(kuvvetli) sunnettir.
Herkes kendi mezhebine gore amel etmelidir.
Selametle...
 

Firak

Well-known member
Süper Moderatör
Üye
Mezhebten öte en kuvvetli görüş hangisi ise ona göre hareket edilmeli bence Allahu alem. Ben her vitir de kunut yapıyorum hatta yapılmazsa Olmaz diye biliyordum.
Yanlışmış demek ki.
Sabah namazlarında da arada yaparım.
Ve Şafii mezhebindenim.
 

bismillah-06

New member
Üye
Her mezhebin hadislerle amel etmede farkli kriterleri vardir.Bunun icin ameli olarak birtakim farkliliklarin olmasi tabiidir.Biz eger Kuran ve Sunnetten hukum cikarabilir duzeyde isek zaten ictihat yapmamiz ve birini tercih etmemiz gerekli olurdu.Fakat buna gucumuz yetmiyorsa bu konuda ustalasmis birinin izinden gitmemiz lazimdir boylece o yanlis yapmissada vebali onun uzerine oluyor boylece biz bu mesuliyetten ( ictihad agir bir istir Allahin kitabindan bahsediyorum sunnetten bahsediyorum.Edebiyat yada siir kitabindan degil...)kurtulmus oluyoruz.
Ornegin bize arabanin insa edilmesi icin gerekli olan tum malzemeler verilse ve bu isten anlamayan birisi olsak BUTUN PARCALARIN ELIMIZIN ALTINDA BULUNMASİ arabayi yapamama gercegini degistirebilir mi?Bu durumda sadece isin ehli olan o parcalardan arabayi yapar.Bu bir hakikat...
Iste mezheplerde bunun bir benzeri.
Ummu Hafsa kardesim ben safiiyim diyorsun fakat sabah namazinda kunutu bazen terkediyorum diyorsun boylece sen Imami Safiinin izinden giden birisi olarak kuvvetli bir sunneti terketmis oluyorsun.
Vitirde kunuta gelince bunu hanefiler vacip kabul ederek rukudan once yapar...Bir safiinin yapmasi ise mekruh olur..Fakat butun delilleri karsilastiracak gucteysen ona diyecek lafım yok...
Velhasıl Allah dört mezhep imamindanda bu ummete yapmis olduklari hizmetlerden dolayi razi olsun.Sefaatlerine bizleri nail eylesin.
En doğrusunu bilen Yüce Allahtır...
Selametle
 
Son düzenleme:

Firak

Well-known member
Süper Moderatör
Üye
Ummu Hafsa kardesim ben safiiyim diyorsun fakat sabah namazinda kunutu bazen terkediyorum diyorsun boylece sen Imami Safiinin izinden giden birisi olarak kuvvetli bir sunneti terketmis oluyorsun.
Vitirde kunuta gelince bunu hanefiler vacip kabul ederek rukudan once yapar...Bir sa
Şimdiye kadar bilmiyordum zaten. Öğrendikten sonra terketmiyorum inşaAllah.
Allah razı olsun.
 
Üst