Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

2024 Ramadan/Ramazan Ayı İçin Geri Sayım

Vҽϲízҽ Çevrimdışı

Vҽϲízҽ

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle buyururken işittim:

“(Sizden önceki ümmetlerde) vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde onların iki oğlan çocukları vardı. (Bunlar yolda giderken) bir kurt geldi ve bunlardan birisinin çocuğunu kapıp gitti! Kadınlardan biri arkadaşına:

–Kurt senin çocuğunu götürdü! dedi. O da:

–Hayır, senin çocuğunu götürdü! dedi. Kadınlar davalarını halletmek üzere Davud (Aleyhisselam)’a başvurdular. Davud (Aleyhisselam)’da yaşlı kadını haklı görerek çocuğu ona verdi. Bu kadınlar bir de bu meseleyi Davud (Aleyhisselam)’ın oğlu Süleyman (Aleyhisselam)’a anlattılar. Süleyman (Aleyhisselam)’da işin gerçeğini anlamak için:

–Bana bir bıçak getirin ki, çocuğu ikiye bölerek aralarında paylaştırayım, dedi. İşte o zaman genç kadın:

–ALLAH sana rahmet etsin! Aman çocuğu kesme! Çocuk onundur, dedi. Bunun üzerine Süleyman (Aleyhisselam)’da kendisinde gördüğü şefkat ve merhametten dolayı çocuğun genç kadına ait olduğuna hükmetti.”

Buhari 7/3238, İbni Hacer Fethu’l-Bârî 3427, Müslim 1720/20
 
Vҽϲízҽ Çevrimdışı

Vҽϲízҽ

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Cundub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden önceki ümmetler içinde bir kimsenin bir yarası vardı. Bu kimse yaranın elemine sabırsızlık ederek bir bıçak aldı ve onunla elini kesti. Bunun üzerine kan durmadı ve nihayet adam öldü. Allah-u Teâlâ da şöyle buyurdu;

Kulum kendini öldürmede benim önüme geçti! Ben de ona cenneti haram ettim!”

Buhari 3272, Müslim 113/180

ALLAH'a sığınırız.
 
Vҽϲízҽ Çevrimdışı

Vҽϲízҽ

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Melekler sizden önceki ümmetlerden bir kimsenin ruhunu karşıladı. Melekler o adama:

−Hayırdan bir şey yaptın mı? dediler. Bu kimse de:

−Ben hizmetçilerime, sıkışık fakire mühlet veriniz! müsamaha ediniz! diye emrederdim, dedi. Bunun üzerine melekler de:

−‘Ona müsamaha ediniz!’ dediler.”

Ebu Malik, Rıb’iyyin’den yaptığı rivayette, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Eli geniş olana kolaylık gösterir, eli dar olana mühlet verirdim, dedi.”

Buhari 1920, İbni Mace 2420Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanlara borç veren bir tacir vardı. Bu tacir borçlulardan eli dar olanı gördüğünde, hizmetkârlarına:

−Eli dar fakir kimseye geldiğinde, ona müsamaha ediniz! umulur ki Allah da bize müsamaha eder, derdi. O kimse Allah’a kavuştuğunda Allah-u Teâlâ bu sebeple ona müsamaha etti.”

Buhari 1921, Müslim 1562/31, Nesei 4709, İbni Hibban 5042, Tayalisi 2514, Begavi 2139
 
مكنون Çevrimdışı

مكنون

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Melekler sizden önceki ümmetlerden bir kimsenin ruhunu karşıladı. Melekler o adama:

−Hayırdan bir şey yaptın mı? dediler. Bu kimse de:

−Ben hizmetçilerime, sıkışık fakire mühlet veriniz! müsamaha ediniz! diye emrederdim, dedi. Bunun üzerine melekler de:

−‘Ona müsamaha ediniz!’ dediler.”

Ebu Malik, Rıb’iyyin’den yaptığı rivayette, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Eli geniş olana kolaylık gösterir, eli dar olana mühlet verirdim, dedi.”

Buhari 1920, İbni Mace 2420Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanlara borç veren bir tacir vardı. Bu tacir borçlulardan eli dar olanı gördüğünde, hizmetkârlarına:

−Eli dar fakir kimseye geldiğinde, ona müsamaha ediniz! umulur ki Allah da bize müsamaha eder, derdi. O kimse Allah’a kavuştuğunda Allah-u Teâlâ bu sebeple ona müsamaha etti.”

Buhari 1921, Müslim 1562/31, Nesei 4709, İbni Hibban 5042, Tayalisi 2514, Begavi 2139
Allah, hayırlı ölüm ve müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin
 
Muqarrab Çevrimdışı

Muqarrab

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Kasame b. Zuheyr der ki: Ebu Musa Basra'da iken bize okuduğu bir hutbede şöyle dedi: 'Ey insanlar ağlayınız, eğer ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Zira cehennem ehli yaşları tükeninceye kadar ağlayacak sonra yaş yerine kan gelecektir. Öyle ki bir gemi yüzdürecek kadar kanlı yaşlar dökecekler.' "
(Ahmed b. Hanbel, Kitabu'z Zuhd)
 
Y Çevrimdışı

Yusuf Culeybib

Online
İslam-TR Üyesi
IMG_20240222_111417.png
 
Muqarrab Çevrimdışı

Muqarrab

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
17 gün kaldı ✨ 🌺

Uhud'da şehid olan kardeşleriniz var ya! Allah, onların ruhlarını yeşil kuşların içine koydu. Bunlar cennetin nehirlerine giden, cennet meyvelerinden yiyen ve Arşın gölgesine asılmış altından kandillere girip istirahat eden kuşlardır. Şehidler böylece güzel güzel yiyip içip dinlenince şöyle dediler: 'Kardeşlerimize bizden kim haber götürecek ve bildirecek ki bizler cennette dirileriz, rızıklanıyoruz? Bu haber gitmeli ki onlar cennete karşı isteksiz olmasınlar ve harpte korkak davranmasınlar!"

Allah Teâla onlara cevaben:

"Sizin haberinizi ben duyuracağım." buyurdu ve şu âyeti indirdi:

"Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis onlar Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşmayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler."
[(Âl-i İmrân, 3/169). Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2520)]
 
Y Çevrimdışı

Yusuf Culeybib

Online
İslam-TR Üyesi
"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203, Müsâfirîn 175. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1, Savm 57; Tirmizî, Savm 1, Cennet 4; Nesâî, Sıyâm 39; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 2, 33)
 
Y Çevrimdışı

Yusuf Culeybib

Online
İslam-TR Üyesi
Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün!.. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün!.. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!.. (Tirmizi, Daavat 110, (3539)
 
Muqarrab Çevrimdışı

Muqarrab

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
16 gün kaldı ✨🌸

Subhanellah... Subhanellah...
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ
Gök ve yer onların üzerine ağlamadı onlara yardım da edilmedi..
(Dûhan 29)
👉 Said ibn Cübeyr ; Bir adam ibn Abbas'a geldi ve dedi ki; Ey Ebu Abbas, Allah teberake ve teâla'nın , Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Olara mühlette verilmedi. Ayetini gördüm. Gök ve yer hiç kimse için ağlar mı?

Dedi ki;
👉 Evet. Yaratılmışlardan hiç kimse yoktur ki , onun gökte bir kapısı olmasın. Oradan rızık iner ve oradan amel yükselir. Mümin kul öldüğünde, amelin yükseldiği ve rızkın indiği o kapı, kapanır. Bunun üzerine gök ağlar.
👉 Yer yüzünde namaz kıldığı ve Allah'ı zikrettiği mekanı kaybedince de yer ağlar. Fir'avn kavminin yer yüzünde sâlih bir eseri yoktu ve onlardan göğe bir hayr da yükselmiyordu. Yer ve gök onlar için neden ağlasın ki?
📚Taberî tefsiri
🔅 Subhanellah mümin Allah katında ne kadar da değerlidir...
 
Muqarrab Çevrimdışı

Muqarrab

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Davud et-Tâî, evinin damında aydınlık bir gecede yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarak göklerin ve yerin melekûtunu düşünüp ağladığı sırada kendini kaybederek komşusunun avlusuna düştü. Onu hırsız zanneden komşusu eline kılıcını alarak dışarı fırladı. Davud'u görünce de geri dönerek kılıcını yerine koydu ve "Damdan düşmene sebep olan şey nedir?" diye sordu. Davud, "Hiçbir şey hatırlamıyorum." diye cevap diye cevap verdi.
Ebu Nuaym, Hilyetu'l-Evliya

(Allahu Akbar! Hem göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür edip ağlıyor ve komşusunun damına düşüyor hem de amelini gizliyor...)
 
Üst Ana Sayfa Alt