Allah Nerededir?

Juleybib

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah Azze ve Celle’nin gokte olduguna delalet eden ‘Kur’an Ayetleri’

“Allah semadan butun dunya islerini idare eder Sonra ameller bir gunde O’na yukselir…”][Secde, 5]

“Goktekinin sizi yere gecirmesinden emin mi oldunuz?”][Mulk, 16]

“Yoksa semada olanin uzerinize tas yagdiran bir ruzgar gondermesinden emin mi oldunuz?][Mulk, 17]

“Ustlerindeki Rablerinden korkarlar…”][Nahl, 50]

“Firavun, veziri olan Haman’a soyle dedi: Ey Haman! Bana yuksek bir kule yap, belki bazi yollara muttali olurum Goklerin yoluna muttali olurum da, Musa’nin Ilahini gorurum Cunku ben Musa’nin soylediginin, yani davet ettigi semada ki Ilah iddiasinin yalan oldugunu zannediyorum”][Mu’min, 36/37]

Buhari ve Müslim'den islam Davetçilerine Öğütler

]Ebu Hureyre (r.a), Rasulullah (s.a.s)'den şöyle rivayet etmiştir:

«Hergün bir kısım melekler geceleyin, diğer bir kısım melekler de gündüz vakti diğerinin arkasından size gelip içinizde kalırlar. Bunlar sabah ve ikindi namazında buluştuktan sonra evvelce içinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini bildiği halde yine o meleklere:

«Kullarımı ne halde bıraktınız?» diye sorar. Onlar da: «Onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarken bulmuştuk» cevabını verirler.» ](Buhari-Müslim)

]Muaviye b. el-Hakim es-Sulemi (r.a) anlatıyor:

«Uhud ve Cevvaniye yörelerinde koyunlarımı otlatan bir cariyem vardı. Bir gün onun sürüden bir koyunu kurda kaptırdığını öğrendim. Ben de insanım (her insan gibi bende üzülürüm). (Üzüntümden) tuttum cariyeye bir tokat Patlattım. Sonra Rasulullah (s.a.s)'e gittim. (Olayı anlattım). Rasulullah (s.a.s) beni çok kınadı. Ben de:

«Ey Allah'ın Rasülü! Onu azad edeyim mi? »dedim.

«Onu bana getir» diye buyurdu. Cariyeyi ona getirdim. Rasulullah (s.a.s):

«Allah nerededir?» dedi. Cariye:

«Semadadır» dedi. Rasulullah bu defa:

«Ben kimim?» dedi. Cariye:

«Sen Allah'ın Rasulüsün» diye cevab verdi. (Bunun üzerine) Rasulullah (s.a.s):

«Onu azad et. Çünkü o mü'mine (inanmış)tır» buyurdu. ](Müslîm)

“Semada bulunan Allah’in emini oldugum halde bana guvenmez misiniz?”][Buhari ve Muslim]

]‘Dort Mezheb Imamlarinin’ve 'AbduLKadir Geylani'nin' Kavilleri

]Imam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

“Her kim: ‘Rabbim gokte mi yoksa yerde midir? bilmiyorum’ derse kafir olmustur Ayni sekilde: ‘O, arsinin uzerindedir Fakat ars gokte midir, yerde midir bilmiyorum’ diyen kimse de kafir olmustur” [El-Fikhu’l Ebsat]

“Arsin semada oldugunu inkar ettimi subhesiz ki o kafir olur” Bu eseri Zehebi Uluv’da zikretmistir“Allahu Teala goktedir, yerde degil” [el-Esma ve’s-Sifat]

Kendisi “kulluk ettigin ilah’in nerededir?” diye soran kadina: “Allah’u Subhanehu ve Teala semada’dir, yerde degildir”, cevabini verdi[el-Esma ve’s-Sifat]

Imam Safii Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

“Imam’i Malik, Sufyan ve daha onlardan baska Ehli Sunnet onderlerinden gordugum ve benim de uzerinde oldugum hak olan kavil sudur; Allah’dan baska ilah olmadigina ve Muhammed -sallallahu aleyhi vessellem-’in Allah’in Rasulu olduguna sehadet edip, ve Allah’u Azze ve Celle’nin de semasinda arsinin uzerinde oldugunu, istedigi gibi kullarina yaklasip ve istedigi gibi de dunya semasina indigini ikrar etmektir”[Bu eseri Zehebi Uluv’da tahric etmistir]

Imam Malik Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

“Allah semadadir Ilmi ise her yerde’, derdi” [Ebu Davud, Mesaili’l –Imam Ahmed, Sunne, Ibn-i Abdilber Temhid]

"İstivâ (Arap dilinde anlamı) meçhul değildir. Keyfiyeti akıl ile bilinmez. Buna iman etmek vaciptir ve bu konuda soru sormak bid'attir"(Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sıfât; Mısır 1358, s. 408 .)

"İstiva bilinen bir şeydir. Keyfiyyeti ve nasıl olduğu bilinmez. O'na iman farzdır. Mahiyeti hakkında soru sormak bid'attir." [Er-Ravda en-Nehdiyye s: 29]

“Ebu Abdullah’a (yani Ahmed ibnu Hanbel’e) denildi ki:

‘Allah’u Azze ve Celle, yarattiklarindan ayri olarak kudreti ve ilmi ile her yerde oldugu halde yedi kat semanin uzerindemidir?’ Ahmed ibnu Hanbel’de cevaben soyle dedi:‘Evet, Allah’u Azze ve Celle arsinin uzerindedir, hic bir seyde ilminden gizli degildir” [Bu eseri Hallal es-Sunen’de rivayet etmistir]

Şeyh Abdü'lkadir Geylani, Gunye'de şöyle söyler:

"Ayet ve delaletlerle -ihtizar üzere- yaratıcı bilgisi, O 'nun bir tek, eşsiz (vahid, ehad, samed) olduğunun bilinmesi ve öylece inanılmasıdır. Daha ilerlerde der ki: O yüceliği cihetiyle Arş'a istiva etmiş, mülkünü sarmış, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Yine, O'nu "her yerdedir" şeklinde nitelemek caiz değildir, 'göktedir, Arş üzerindedir' denebilir, der. Sonra şöyle söyler: İstivasından tevilsiz bahsetmek, istivasının zatıyla Arş'ı üzerinde olduğunu söylemek yaraşır. Şunu da söyler: Arş üzerinde oluşu peygamberlere indirilen kitaplarda hep keyfiyyetî bildirmeden zikredilir."

Not:«Allah nerededir?» Bu konudaki tartışmalar sadece cevab üzerinde değil aynı zamanda bu sorunun sorulup sorulamayacağı hakkında da meydana gelmiştir. Nitekim Rasulullah (s.a.s) bu soruyu bir kadına sormuş ve gerek Allah (c.c) birçok ayetinde gerekse Rasulullah (s.a.s) birçok hadisinde bu soruya cevab vermiştir. Allah (c.c) semadadır. Fakat, semadadır tabiriyle Allah için herhangi bir yer kastedilmez. Zira Allah yerden ve zamandan münezzehtir ve daha yer ve zaman yaratılmadan önce Allah vardı.

Allah semadadır denmesinin sebebi, gerek ayetlerin ve gerekse birçok hadisin bu konuda böyle hüküm beyan etmesindendir..Bizler de ayetlerde ve hadislerde bildirilen şekilde şahitlik eder, bunun esas keyfiyet ve mahiyetini sadece Allah'ın bildiğini ikrar ederiz; Allah noksan sıfatlardan münezzeh ve yücedir.(Seyfuddin El-Muvahhid)
 

lafons7275

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum, "Allahu Teala arşı yaratmadan önce neredeydi?" diye soranlara nasıl cevap verebiliriz?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Ebu Rezîn el-Ukeylî (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Ey ALLAH'ın Rasûlu, dedim, mahlukatını yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi?" Bana şu cevabı verdi:

"el-Amâ'da idi. Ne altında hava, ne de üstünde hava vardı. Arşını su üzerinde yarattı."

Ahmed İbnu Hanbel dedi ki: "Yezid şunu söyledi: el-Amâ, yani "ALLAH'la birlikte başka bir şey yoktu" demektir."

(Tirmizî, Tefsir, Hud (3108); Kutub-i sitte 1657)

ALLAH NEREDE ? - RAHMAN ARŞ'A İSTİVA ETTİ ! (kitap)

https://www.islam-tr.org/tevhid/11859-allah-nerede-rahman-arsa-istiva-etti-kitap.html
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt