Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü Anne - Kız ve Kız kardeşler Arasındaki Mahremiyet Ölçüsü Nedir?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Soru:

Selamun Aleykum

Kadınların kadınlar arasındaki tesettür ölçüsünü biliyoruz. Buna anne-kız ve kızkardeşler de dahil mi? Eğer dahilse yaş sınırı nedir?

-----

İbnu'l Cevzi der ki "Anne, kızkardeş ve kızları olduğu halde, cahil kadınların geneli birbirlerinin avret yerlerine bakmaktan sakınmıyorlar. Bunların bir çoğunun arasında akrabalık da bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki, bir kız yedi yaşına ulaştığı zaman, ne annesi ve kızkardeşine, ne de kendi kızına avret yerine bakması caiz olmaz."

Kaynakça: İbnu'l-Cevzi Ahkamu'n-Nisa, 76

----

Ayrıca yukarıdaki ifadelerden, çocuğun annesine veya yetişkin ablasına (avret yerlerine) bakması caiz değildir mi deniliyor, yoksa 7 yaşını dolduran çocuğa bakmak da mı caiz değildir deniliyor, anlamadım.


Aleykum selam we rahmetullah;

"Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, ne de onlar için bir mahzur yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Nur, 58)
Çok küçük çocukların avret yeri yoktur. Bunun sınırı 4 yaşa kadardır. Bu yaştan küçük olan erkek veya kız çocuklarının bedenine bakmak veya dokunmak mubahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar, yalnız haya yerleri avret yeri sayılır ve örtülmesi gerekir. Ancak zaruri durumlarda çocukların avret yerlerine bakmak câizdir. Daha sonra ergin olmadıkça, on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avrat yeri kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun, avret yerleri, namazda ve namaz dışında, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır.
(İbni Abidin, Reddu'l-Muhtar, Mısır (t.y), I, 378)

Erkek, annesinin, kızının ve kız kardeşinin odalarına izinsiz giremez. Resim haline getirilen avret mahallere bakmanın haramlığı konusu, Ibn Abidin'ne göre tereddüt mahallidir.
(İbn Abidin, Hâsiyetu Reddi'l-muhtâr, VI/ 373.)

Bayanların kız kardeşlerine nisbetle avreti, diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak câiz değildir.


Kafir olan kadınlar önünde Müslüman bir hanımın avret yerleri, Hanbelilere göre, mahrem olan erkeğin avret yerleri gibi olup göbek ile diz kapakları arasıdır. Cumhura göre, ev işleri yaparken görünenler dışında, kadının bütün bedeni avrettir.
Bu ihtilafın dayandığı nokta, Nur suresindeki ilgili ayette kastedilen mananın tefsirindeki farklılıktır. “Kadınlar ziynetlerini ancak kocalarına göstersinler… yahut kendi hanımlarına." (Nur, 31)
Hanbeli'ler ile diğerleri demişlerdir ki: bu kadınlardan kastedilenler, bütün hanımlardır. Müslüman kafir ayrımı yoktur. Dolayısıyla Müslüman olan bir hanımın ziynetini kafir bir kadına açması, Müslüman hanıma açması caiz olan yerler ölçüsünde caizdir.
Cumhura göre bu kadınlardan kastedilenler, özellikle müslüman hanımlardır. Yani sohbet etme, din kardeşliği gibi özellikleri olan müslüman hanımlardır. Buna göre, müslüman bir hanımın Batıni ziynetlerinden hiç birini kafir bir kadına ya da kadınlara göstermesi helal değildir.
(Tefsiru Ayati’l- Ahkam bi’l – Ezher, II, 164)


Kızların erkek kardeşine nisbetle avreti, bilinen zinet yerlerinden yüz, el ve ayaklarla, iş ve hizmet anında açılan başını, saçını, kulaklarını, boynunu, kollarını ve inciklerini açabilir. Onların da bunlara bakmaları helaldir. çünkü yakınlıklarından dolayı bir arada bulunmaları gerekir. Ve fitne düşünülemez. Fakat karnını ve sırtını göstermek caiz değil, arsızlıktır.
Erkeğin kız kardeşine nisbetle avrati ise; diz ile göbeğin arasıdır. Na mahram, yani yabancı bayanlara nisbeti ise, kimi diz ile göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrattir, diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır.

Şafii'lere göre küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.
Malikî'lere göre, yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk, kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi mendubdur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi mendubdur. Namaz dışında ise sekiz yaştan küçük olan çocuklarda avret yeri yoktur.
(Vehbe ez-Zuhayli el-Fıkhu'l-İslami ve Edilletuh, 2. baskı, Dimaşk 1405/1985, I, 596)

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vâcibtir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ câiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”
(Feteva’n-Nevevî, sf: 215 a; İbranim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, sf: 309)

Ebenin doğum anında kadının avratine bakması, sünnetçinin sünnet anında ergin erkeğin sünnet yerine bakması caizdir.
(Serahsî, Mebsût X/156; Fetâvay-i Kâdihan (yazma) 612.)

İlgili Konu :

"Muşrik Kadın, Erkek Gibidir" Sözü ve Kâfir Kızkardeşin Yanında Tesettursuz Olunur mu?

Çözüldü - "Muşrik Kadın, Erkek Gibidir" Sözü ve Kâfir Kızkardeşin Yanında Tesettursuz Olunur mu?
 
Üst