Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Anne - Kız ve Kız kardeşler Arasındaki Mahremiyet Ölçüsü Nedir?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Soru:

Selamun Aleykum

Kadınların kadınlar arasındaki tesettür ölçüsünü biliyoruz. Buna anne-kız ve kızkardeşler de dahil mi? Eğer dahilse yaş sınırı nedir?

-----

İbnu'l Cevzi der ki "Anne, kızkardeş ve kızları olduğu halde, cahil kadınların geneli birbirlerinin avret yerlerine bakmaktan sakınmıyorlar. Bunların bir çoğunun arasında akrabalık da bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki, bir kız yedi yaşına ulaştığı zaman, ne annesi ve kızkardeşine, ne de kendi kızına avret yerine bakması caiz olmaz."

Kaynakça: İbnu'l-Cevzi Ahkamu'n-Nisa, 76

----

Ayrıca yukarıdaki ifadelerden, çocuğun annesine veya yetişkin ablasına (avret yerlerine) bakması caiz değildir mi deniliyor, yoksa 7 yaşını dolduran çocuğa bakmak da mı caiz değildir deniliyor, anlamadım.


Aleykum selam we rahmetullah;

"Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, ne de onlar için bir mahzur yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Nur, 58)
Çok küçük çocukların avrat yeri yoktur. Bunun sınırı 4 yaşa kadardır. Bu yaştan küçük olan erkek veya kız çocuklarının bedenine bakmak veya dokunmak mubahdır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar, yalnız haya yerleri avrat yeri sayılır ve örtülmesi gerekir. Ancak zaruri durumlarda çocukların avrat yerlerine bakmak câizdir. Daha sonra ergin olmadıkça, on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avrat yeri kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun, avrât yerleri, namazda ve namaz dışında, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avrat yeri gibi sayılır.
(İbni Abidin, Reddu'l-Muhtar, Mısır (t.y), I, 378)

Erkek, annesinin, kızının ve kız kardeşinin odalarına izinsiz giremez. Resim haline getirilen avrât mahallere bakmanın haramlığı konusu, Ibn Abidin'ne göre tereddüt mahallidir.
(İbn Abidin, Hâsiyetu Reddi'l-muhtâr, VI/ 373.)

Bayanların kız kardeşlerine nisbetle avrâti, diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak câiz değildir.


Kâfir olan kadınlar önünde Müslüman bir hanımın avrat yerleri, Hanbelilere göre, mahrem olan erkeğin avrât yerleri gibi olup göbek ile diz kapakları arasıdır. Cumhura göre, ev işleri yaparken görünenler dışında, kadının bütün bedeni avrâttir.
Bu ihtilafın dayandığı nokta, Nur suresindeki ilgili ayette kastedilen mananın tefsirindeki farklılıktır. “Kadınlar ziynetlerini ancak kocalarına göstersinler… yahut kendi hanımlarına." (Nur, 31)
Hanbeliler ile diğerleri demişlerdir ki: bu kadınlardan kastedilenler, bütün müslüman hanımlardır. Müslüman kâfir ayrımı yoktur. Dolayısıyla Müslüman olan bir hanımın ziynetini kafir bir kadına açması, Müslüman hanıma açması câiz olan yerler ölçüsünde câizdir.
Cumhura güre bu kadınlardan kastedilenler, özellikle müslüman hanımlardır. Yani sohbet etme, din kardeşliği gibi özellikleri olan müslüman hanımlardır. Buna göre, müslüman bir hanımın Batıni ziynetlerinden hiç birini kafir bir kadına ya da kadınlara göstermesi helal değildir.
(Tefsiru Ayati’l- Ahkam bi’l – Ezher, II, 164)


Kızların erkek kardeşine nisbetle avrati, bilinen zinet yerlerinden yüz, el ve ayaklarla, iş ve hizmet anında açılan başını, saçını, kulaklarını, boynunu, kollarını ve inciklerini açabilir. Onların da bunlara bakmaları helaldir. çünkü yakınlıklarından dolayı bir arada bulunmaları gerekir. Ve fitne düşünülemez. Fakat karnını ve sırtını göstermek caiz değil, arsızlıktır.
Erkeğin kız kardeşine nisbetle avrati ise; diz ile göbeğin arasıdır. Na mahram, yani yabancı bayanlara nisbeti ise, kimi diz ile göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrattir, diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır.

Şafiilere göre küçük kız çocuğunun avrat yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.
Malikîlere göre, yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avrat yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk, kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi mendubdur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avrat yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi mendubdur. Namaz dışında ise sekiz yaştan küçük olan çocuklarda avrat yeri yoktur.
(Vehbe ez-Zuhayli el-Fıkhu'l-İslami ve Edilletuh, 2. baskı, Dimaşk 1405/1985, I, 596)

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vâcibdir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ câiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”
(Feteva’n-Nevevî, s. 215 a; İbranim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, sf: 309.)

Ebenin doğum anında kadının avratine bakması, sünnetçinin sünnet anında ergin erkeğin sünnet yerine bakması câizdir.
(Serahsî, Mebsût X/156; Fetâvay-i Kâdihan (yazma) 612.)


İlgili Konu :

"Muşrik Kadın, Erkek Gibidir" Sözü ve Kâfir Kızkardeşin Yanında Tesettursuz Olunur mu?

Çözüldü - "Muşrik Kadın, Erkek Gibidir" Sözü ve Kâfir Kızkardeşin Yanında Tesettursuz Olunur mu?
 
Üst Ana Sayfa Alt