Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ashab-ı Kiram Kimdir?

!sLaM4eVeR Çevrimiçi

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
ASHAB-I KIRAM KIMDIR?

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü'mine "Sahâbî" denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz. Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından hiçbirinin sonradan kâfir olmayacağını , ya'nî Müslümanlıktan çıkmayacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi.

Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kirâmı üçe ayırmıştır:

1. Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir.

2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü yardımda ve fedâkârlıkta bulunacaklarına söz veren Medîne şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde bulunan Müslümanlardır.

3. Diğer Eshâb-ı kirâm: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke’de veya başka yerlerde îmâna gelenlerdir.

Eshâb-ı kirâmın en üstünleri, Resûlullahın dört halîfesidir. Bunlardan sonra en üstünleri Cennet ile müjdelenmiş olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talhâ, Zübeyr bin Avvâm, Abdurrahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Saîd bin Zeyd, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’dir. Eshâb-ı kirâmın adedi: Mekke'nin fethinde on bin, Tebük Gazâsında yetmiş bin, Vedâ Haccında doksan bin ve Resûlullah efendimiz vefât ettiği zaman yeryüzünde yüz yirmi dört binden fazla sahâbî vardı. Bu konuda başka rivâyetler de vardır.

Allahü teâlâ, Eshâb-ı kirâmdan râzı olduğunu, onları sevdiğini Kur'ân-ı kerîmde bildiriyor, ve meâlen:
- Allah onlardan râzı, onlar da Allahtan râzıdır, ve:
- Hepsine hüsnâyı, Cenneti va'dettik, buyuruluyor. Allahü teâlânın sıfatları ebedîdir, sonsuzdur. Bu bakımdan Eshâb-ı kirâmdan râzı olması da sonsuzdur.Bunun için bu mübârek insanlardan bahsederken sıradan bir insandan bahseder gibi konuşmamalıdır. Her zaman edebli, terbiyeli olmalıdır.
Peygamber efendimizi sevenin, O'nun Ehl-i beytini ve Eshâbını, ya'nî arkadaşlarını da sevmesi lâzımdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
- Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir.
- Eshâbıma dil uzatmakta, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız! Nefsinize uyup, kin bağlamayınız! Onları sevenler, beni sevdikleri için severler. Onları sevmiyenler, beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, onları gücendirenler, Allahü teâlâya eziyet etmiş olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâsı gecikmez, verilir.
- Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların la'neti, Eshâbıma kötü söz söyliyenin, üzerine olsun! Kıyâmette Allahü teâlâ, böyle kimselerin farzlarını da, nâfile ibâdetlerini de kabûl etmez!
- Kıyâmette, insanların hepsinin kurtulma ümidi vardır. Eshâbıma söğenler bunlardan müstesnâdır. Onlara Kıyâmet halkı da la'net eder.

Eshâb-ı kirâm, seçilmiş insanlardı. Üstünlükleri diğer ümmetlerden çok fazlaydı. Meselâ, Hz. Ebû Bekir, Peygamberlerden sonra insanların en üstünü idi. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
- Allahü teâlâ, beni bütün insanlar arasından ayırıp seçti. Bana eshâb ve akrabâ olarak en iyi insanları seçti. Bunlardan sonra, birçok kimse gelir ki, eshâbıma ve akrabâma dil uzatırlar. Onlara yakışmıyan iftirâlar söyliyerek, kötülemeye uğraşırlar. Böyle kimselerle oturmayınız! Birlikte yiyip içmeyiniz! Bunlardan kız alıp vermeyiniz.

Eshâb-ı kirâmın her birinin ismini hürmetle, saygı ile söylemelidir. Birinin adı söylenince “radıyallahü anh= Allah ondan râzı olsun” denir. İkisi için “radıyallahü anhümâ= Allahü teâlâ o ikisinden râzı olsun” Birkaçı veya hepsi söylenince “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” veya kısaca “radıyallahü anhüm= Allah onların hepsinden râzı olsun” denir.

Alıntı : Karine ( ALLAH RAZI OLSUN )
 
Birtat Çevrimdışı

Birtat

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
ESHABI KİRAM KİMDİR?
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin amcası
ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî
ABDULLAH BİN ABBÂS Tefsîr âlimlerinin şâhı
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî
ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM Peygamberimizin müezzinlerinden
ABDULLAH BİN CAHŞ Uhud şehitlerinden
ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK Hz. Ebu Bekir'in oğlu
ABDULLAH BİN HANZALA Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
ABDULLAH BİN MES'ÛD Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
ABDULLAH BİN REVÂHA Resûlullahın şâiri
ABDULLAH BİN SÜHEYL Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî
ABDULLAH BİN ZEYD Sâhib-ül ezân
ABDULLAH BİN ZÜBEYR Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî
ABDURRAHMAN BİN AVF Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri
AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından
BİLÂL-İ HABEŞİ Peygamber efendimizin müezzini
CA'FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî
EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi
EBÛ HÜREYRE En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
EBÛ SELEME Tek başına hicret eden sahâbî
ENES BİN MÂLİK Resûlullahın hizmetçisi
FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRA Peygamberimizin en sevgili kerimesi
HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî
HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi
Hz. HASAN Cennet gençlerinin efendisi
Hz. HÜSEYİN Cennet gençlerinin seyyidi
MUS'AB BİN UMEYR İslâmda ilk öğretmen
ÖMER BİN HATTAB Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe
SAİD BİN ZEYD Cennetle müjdelenenlerden
VAHŞİ Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî
ZEYD BİN SÂBİT En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

sohbeti canan dan alıntı dır
 
F Çevrimdışı

FAKİRULLAH

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
HARİKASINIZ ALLAH BOL BOL BAŞARILAR VERSİN SİZLERE VE RAZI OLDUĞU KULLAR ARASINA İLHAK ETSİN İNŞ (AMİN)
 
H Çevrimdışı

Hanne-sevde

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
!sLaM4eVeR ' Alıntı:
Allah cc yazan kardeşede merhamet etsin..
:güldüm amin....
Allah teala,sahabe-i kiramı anlayan ve örnek alanlardan eylesin cümlemizi....asrı saadet dönemine kavuşmamız için bu şart......
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt