Cehennemdeki Azabın Bitmesiyle Alakalı Rivayetler

Kahtalı Kara Molla

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
Değerli kardeşlerim. es-Selamu aleykum. Cehennem azabının ebediliği ve cehennem halkının orada sonsuza kadar kalıp kalmayacağı ile alakalı yaşanan tartışmalar sadedinde araştırmalarım neticesinde elde ettiğim bazı malumatları ve nakilleri sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

1. Rivayet

Taberani Mu'cem'inde senediyle; Abdullah bin Misar bin Kuddem< Cafer< Kasım< Ebu Umame رضي الله عنه<Rasulullah صلي الله عليه وسلم buyurdu ki;

يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم واحد تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين
''Cehennemde bir zaman gelir ve orada Ademoğlundan geriye kimse kalmaz ve kapıları onlara açılır sanki kapılar muvahhidlerin kapısı(cennete giren muvahhidlere açılmış) gibidir.''

Rivayetin Sened açısından Tahlili İbnü'l-Cevzi el-Mevdua adlı eserinde (3/268) bu hadisin uydurma olduğunu, senedde geçen Cafer hakkında, Şu'be'nin onun yalan söylediğini, Yahya'nın onun sika olmadığını, Buhari, Nesai ve Darekutni'nin metruk olduğunu belirtmiştir.

2. Rivayet

Abd bin Humeyd tefsirinde şu isnadla nakletmiştir; Süleyman bin Harb< Hammad bin Seleme< Sabit< Hasen el-Basri< Umar bin Khattab رضي الله عنه demiştir ki;

لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه
''Eğer ateş ehli cehennemde kum tepesindeki kum taneleri adedi günlerce kalsalar sonunda oradan çıkacaklardır.''
Rivayetin Sened açısından Tahlili Ricali tamamen sikadır yanlız munkatı'dır. Hasen el-Basri Ömer'i رضي الله عنه duymamıştır. (Detaylı bilgi için..)

3. Rivayet

Bezzar tahric etmiştir şu senetle; Ebu Belc< Amr bin Meymun< Abdullah bin Amr bin As رضي الله عنهما dedi ki;

ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً
Cehennemde bir zaman gelir tüm kapılar açılır neticede orada kimse kalmaz/yoktur. Bu çağlar boyunca cehennem azabı gördükten sonra gerçekleşir.
Rivayetin Sened açısından Tahlili Senedi muttasıldır; Amr bin Meymun Ebu Hatim er-Razi, rivayetlerinin salih olduğunu ve bir beis olmadığını belirtmiştir. Nesai ve Darekutni de sika hükmünü vermiştir. Yahya bin Muin ise bir defasında tevsik etmiş bir defasında da zayıf olduğuna hükmetmiştir. Amr bin Meymun ise sikadır.

4. Rivayet

İmam Taberi tefsirinde nakletmiştir sened şu; İbn Cerir< Müseyyeb< Rivayeti zikreden Şahıs< Abdullah ibn Mes'ud رضي الله عنه dedi ki;

ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا
Cehennemde bir zaman vuku bulur ve orada kimse kalmaz. Bu da cehennemliklerin çağlar boyu orada kalmasından sonradır.

Rivayetin Sened açısından Tahlili İsnad sahih değildir. Zira Taberi burada rivayeti zikreden şahsın kim olduğunu açıklamamıştır.

5. Rivayet

İbn Qayyım el-Cevziyye Hadiu'l-Ervah adlı eserinde zikretmiştir. Senedimiz; İshak bin Rahaveyh< Ubeydullah< Ubeydullah'ın Babası< Şu'be< Yahya bin Eyyub< Ebu Zur'a< Ebu Hureyre رضي الله عنه dedi ki;


ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ قوله فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
Ben; 'Cehennemde bir zaman gelecek ve orada kimse kalmayacak' demiyor değilim(yani çıkacaklar).
Rivayetin Sened açısından Tahlili Yahya bin Eyyub hariç diğer ravilerin hepsi Buhari ve Muslimin şartlarını taşıyan zatlardır. Yahya bin Eyyub hakkında; Ebu Davud Salih demiştir. İbrahim bin İshak el-Harbi sika demiştir. İmam Buhari bir rivayette saduk diger bir rivayette sika demiştir.

İSTİFADE EDİLEN KAYNAKLAR


تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة الاخيار

BİR SONRAKİ KONUMUZDA BU MESELEDE ALİMLERİN GÖRÜŞLERİNİ VE YAŞANAN İHTİLAFI ZİKREDECEĞİZ İNŞAALLAH..
 

Efdal Et-Turki

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
kafirlere ne olacak ruhları mı alınacak
 

Ayşegülce

Üye
İslam-TR Üyesi
Bakara suresi

﴾80﴿

“Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak” dediler. De ki: “(Bu hususta) Allah’tan söz mü aldınız; -böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir- yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
﴾81﴿
Hayır! Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte bu kimseler cehennemliktirler; onlar orada ebedî olarak kalırlar.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt